SILAZAK GOLUBA - Poglavlje I
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Urijel
 

Ja, arhanđeo Urijel, došao sam ovamo da današnjoj Zemlji govorim kao anđeoski vesnik mira. Najviša duhovna bića zatražila su od mene da vam pomognem da probudite prelepi izraz ljubavi i mudrosti za koji ste stvoreni da ga živite u stanju ploti.

Možete me simbolički prikazati kao goluba, pa ipak, ja sam u suštini energetski snop od 7 metara čiste bele svetlosti sa srebrnim i zlatnim prelivima. Kako stanovnici Zemlje znaju o anđelima veoma malo u neizvitoperenom vidu, objasniću vam neke od osnovnih koncepcija u vezi sa njima i objasniću vam posebno ko sam i zbog čega donosim svoju energiju da bih vam pomogao u ovih narednih nekoliko godina.

Isto onako kao što vi imate svoje zemaljske vođe i njihove pomoćnike, i mi, anđeli Svetlosti, stvoreni kao energetski snopovi na početku celokupne egzistencije, imali smo svoje nivoe vlasti, koje su u različitim veličinama i svojstvima merili Veličanstveni Zraci. Vaši mitovi, legende i duhovno tvoraštvo priznaju naše postojanje, pa ipak, uočavamo da vam je teško da u potpunosti spoznate takve reči kao što su kerubim, serafim i arhanđeo. Kako se vaša svest brzo povećava, sada je važno da nas bolje poznajete, pa ipak, ja se ovde suočavam sa nekim ograničenjima, jer vi ne možete telepatskim putem da primate poruke. Pa ipak, nadam se da će ove reči, uprkos svemu tome, imati za vas neku vrednost.

Pitanje kako sam ja postao arhanđeo (kako vi to zovete) evocira uspomene u mojoj svesti, jer i ja imam banke sećanja. Arhanđeo je ime koje označava iluminatora ili Onoga koji zrači i dobio je veliku odgovornost. Moje postojanje je započelo u "nevremenu", to je postojanje koje se ne može dugotrajnošću meriti. Mada sam stvoren u neposrednoj blizini početka egzistencije, nisam oduvek bio arhanđeo niti sam oduvek imao značaj. To je ostvarenje koje sam postigao prihvativši univerzalnu odgovornost sa zavisnim, doslednim rezultatima.

Ja imam svest i osećanja, pa ipak, moja osećanja su duševna osećanja i ne izražavaju se na ljudskom osećajnom nivou. Vi zbog svog tela imate emocije, koje vam prenose ono što vam izražava vaših pet čula, pa stoga ne mogu reći da imam emocije. Pa ipak, sposoban sam za saosećanja i duboku brigu za život i bio sam angažovan na brojnim projektima u ovom Svemiru, u vezi sa razvojem bezbrojnih fizičkih oblika života. Duševno osećanje utemeljeno na poštovanju Boga i veri u Boga jeste osnovna zajednička odlika koju mi anđeli imamo sa čovečanstvom.

Kroz sve civilizacije koje su postojale na vašoj Zemlji, bilo je priča, legendi, bajki i propovedi o velikima koji će doći da "spasu" stanovništvo. Ti veliki, spasitelji, bili bi ili duhovna bića u ljudskom obliku, ili neke druge Božije tvorevine po imenu anđeli. Pitate se možda kako anđeli imaju moć da spasu, pa ću stoga početi odatle što ću razjasniti šta je zapravo anđeosko kraljevstvo.

Svesni ste da je Bog energetski izvor, čija je namera da stvara mišlju i voljom i to je apsolutni početak svega. Pa ipak, možda niste svesni da ovaj Prvi izvor nije sam neposredno stvorio sve što postoji, mada je uvek pružao energiju za svu egzistenciju i njene manifestacije.

Na samom početku, Bog je iz sebe samog stvorio dva velika energetska Zraka da nastave proces stvaranja. Ovi blizanački energetski Zraci bili su veoma moćni. Bili su dugi više od milje i široki pola milje i sačinjeni od čistih božijih osobina. Jedan Zrak je bio zlatan, a drugi srebrn. U početku su sve zajedno radili. Kasnije je Srebrni Zrak postao dominantniji kao stvaralačko produženje svog roditeljskog izvora, dok je Zlatni Zrak posvećivao više pažnje usmeravanju i održavanju stvorenih fizičkih oblika života u međusobno harmoničnim odnosima.

Da bi pomogao u daljini stvaralačkim naporima, Srebrni Zrak je iz sebe samog stvorio "životne" energetske Zrake. Prvi od ova 24 stvorena Zraka postao je Elohim, ili Drevni, onaj koji čuva večnu uspomenu na sve ono što je ikada postojalo. Odmah posle toga stvoreni su veliki, obojeni pod-zraci koje poznajete kao svetlosne snopove koji čine dugu. Tada smo "rođeni" mi koji imamo anđeosko obličje. Mi se razlikujemo kao izraz energije i namere od onoga što ste vi, i prethodimo vašoj duhovnoj energiji poznatoj po imenu duše. Vaše duše su nastale kasnije u razvoju stvaranja.

Da li vam reč anđeo izaziva osećanje bliskosti? Mnogi od vas će reći "da", jer ste o nama čitali, i nekolicina vas nas je vidovnjački ugledala. Međutim, za neke druge, vi praktično zadržavate iskustvo arhanđela koji zrači i vibrira u plavičastoj svetlosti, kazujući vam o novim projektima na nekoj novoj planeti i pitajući vas da li ste spremni da dobrovoljno odete tamo kao učesnik u duhovnoj naučnoj ekspediciji. Bio je to arhanđeo Mihael. Za većinu iskonskih duša koje su dobrovoljno stigle na ovu planetu, pre no što ste imali fizička tela, arhanđeo Mihael je bio onaj koga ste poznavali i voleli. Gabrijel, Rafael i ja (i još dvojica drugih koji nisu uopšte poznati) kasnije su se pojavili u istoriji Zemlje.

Prema tome, anđeli su specifična bića stvorena za specifične svrhe - pružanje podrške Veličanstvenim Zracima u mnogim svemirima. Morate shvatiti da vas anđeo nikada ne prosuđuje! Njemu je svejedno u kome ste vi životnom obliku, koje su vam fizičke dimenzije, starosni uzrast, boja kože, pa čak ni na kojoj planeti ste nastanjeni. Za anđela vi ste Božije biće, i to je sve što je bitno! Vi ste Božije biće, jer ste stvoreni unutar Božije kosmičke energije - stvorili su vas Veličanstveni Zraci, koristeći pri tom usredsređenu stvaralačku moć koju je takođe obezbedio Jedini Roditelj.

Arhanđeli, kojima ja pripadam, imaju veoma specifične dužnosti ili zadatke koje im valja obaviti. Kako smo dobili ime arhanđeli, odgovorni smo za ishod svakog projekta koji nam je poveren. Prema tome, Mihael i drugi arhanđeli brinu za vašu dobrobit, baš kao i ja, ali sam trenutno ja taj kome je poveren zadatak da utiče na planetu u smislu promene svesti kako bi se postigla miroljubiva egzistencija.

Po nalogu Srebrnog Zraka, ja sam "Golub" koji sada treba da se spusti i da nadzire projekat postizanja mira na Zemlji. Ja nisam stigao ovamo da bih čovečanstvu rekao da je na Zemlji sve dobro. Na Zemlji nije sve dobro! Međutim, pošto ste svi vi, i milioni ljudi poput vas, molili za mir, ja sam došao ovamo da bih vam pomogao koristeći pojačane sile Božijih izdanaka - blizanačkih Zraka. Ja ću podržati sve one koji u praksi sprovode mir i samilost, jer je došao trenutak za brzu promenu ka miroljubivom ponašanju na Zemlji. To će podrazumevati i podjednake promene za svakog od vas, kada te snažne nadolazeće energije zaogrnu čitavu planetu. Donosimo vam miroljubivi život, koji bi trebalo da vam pruži neposrednu radost, jer odgovarani na vaše lične planetarne potrebe.

Primereni odgovor za nas koji sprovodimo ovaj božanski plan trebalo bi da bude priznanje i saradnja, jer promena može biti pozitivna akcija. Od svog rođenja, prošli ste kroz brojne, brojne promene, jer se upravo na to svodi način života. Sve se na vašoj planeti menja; ništa ne ostaje statično u svemiru. Prihvatite to i sarađujte sa ovim novim vibracijama, kako biste brzo rasli i postigli sposobnost upravljanja samim sobom. To je osnovna svrha i funkcija. Odrecite se neadekvatnog i nasilničkog ponašanja i lako ćete koristiti ove pojačane energije. Samo oni koji se suprotstave ovim pojačanim miroljubivim vibracijama osetiće se nelagodno i sami će sebi izazvati nevolje. Potom koristite svoj energetski dar za isključivo plemenite ili pozitivne svrhe. I radujte se! Da, radujte se! Naime, naredne dve godine će biti do te mere uzbudljive da nećete imati vremena da brinete zbog nevažnih stvari.

Kako se ovo Doba Buđenja bude nastavljalo u svojim brzim energetskim vibracijama, mnogi među vama će osetiti potrebu, i pri tom i uzbuđenje, da u odnosu na sopstveni život prioritet date ličnom miru i planetarnom opstanku. Ovo Doba Buđenja jedan je od najneuobičajenijih perioda koji je ikada proživljen na vašoj planeti. Nikada ranije nije sam atmosferski vazduh bio pun ovih divnih vibracija i energije. Ove vibracije predstavljaju aktuelnu senzaciju u vašem životu.

Kako je moja misija hitna, dozvolite mi da iznesem svoje ciljeve i svrhu.

Vi ste ljudski oblik koji živi na jednoj maloj planeti - a ona se rotira u svemiru. Verujete da ste odvojeni od drugih planeta, ali svi čuvari planete, od četvrte do 22. dimenzije budno motre na vas zbog toga što čovečanstvo zloupotrebljava slobodnu volju.

Kao Golub, ja sam onaj moćni koji će vam doneti veliku energiju i snagu za vaše prosvetljenje i uspon. Radio sam i u drugim delovima svemira, oslanjajući se na moć i znanje koje imam u poštovanju naloga Srebrnog Zraka, sve dok nije došao pravi trenutak da se to upotrebi na Zemlji. Taj trenutak je došao sada, jer imam dokaze koji ukazuju na to daje planetarno buđenje u toku, a sve je veća žeđ za znanjem i prosvetljenjem. Oni koji su radi da to postignu i koji su pri tom prosvetljeni dobiće neuporedivo više no što se običnim rečima može opisati.

Pre no što sam došao kod vas, uglavnom sam bio u zapadnom delu vašeg svemira. Gledajući nagore i iznad vaše Zvezde Severnjače, nalazio sam se na levoj strani u odnosu na zapadno područje svemira, daleko izvan onoga što se vašim ljudskim okom može prirodno videti.

U našem zapadnom području, neke od planeta i zvezdanih rojeva nisu ovako u potpunosti razvijene kao što je to C-ton (Zemlja). Pa ipak, pod našim anđeoskim pokroviteljstvom, u zapadnom području ima aktivnosti i napredovanja.

Posle različitih zadataka koje sam tamo imao, da bih pomogao životnim oblicima da se razviju do nivoa više svesti ili veće spoznaje Boga, radujem se zadatku koji mije ovde na Zemlji poveren. Svaki arhanđeo ima svoj vlastiti vremenski period koji mu je poveren kada je o vašoj planeti reč, i sada je nastupio moj period. Kroz te portale vremena svaka anđeoska moć je korišćena ili će biti iskorišćena za konkretne svrhe u zaceljivanju dileme čovečanstva.

Kao što je ovde već istaknuto, arhanđeo Mihael je bio onaj koji je pridobijao dobrovoljce za novu planetu ili teritoriju koju nazivate Zemljom. On je isto tako bio odgovoran za to da nadzire te dobrovoljne duše, pomaže im u programu obuke i štiti ih kad god je to bilo potrebno i kad god je to bilo mogućno.

Rafael se bavio kreativnošću i u izvesnoj meri obrazovanjem. Njegov najvažniji period i uticaj biće ostvaren u Dobu Sjaja, kada će istinska kreativnost doneti velike plodove.

Gabrijel je povremeno donosio specijalne poruke od velikog značaja. Planirano je da u poslednjoj četvrti Doba Sjaja on povede sve narode u jedinstvo stalnog mira, pa sam čak i ja ovde danas medu vama kao prethodnik Rafaela i Gabrijela, kao vaš vođa u ovo Doba promene.

Ja sam vaš Ratnik mira, koji koristim pozitivnu moć "ratnika" da rasplinem svu negativnost i rat. Mir, jedinstvo i harmonija će biti uspostavljeni. Ipak, čak i kao Ratnik mira, ja se spuštam medu vas kao golub, ljubazno, pa čak i nežno, za one koji dobrovoljno učestvuju. Ja sam snažan, ali sam još više osnažen pojačanom energijom Veličanstvenih Zraka.

Neki od vas imaju veoma blisku rezonancu sa energijom arhanđela Mihaela, tako da samo izgovaranje njegovog imena ili razmišljanje o njemu dovodi do toga da duše brže vibriraju. Vaša duša zadržava udaljeni odjek koji se još uvek seća onih prvobitnih bledo-plavih oblaka oko površine ove planete, koja je svojevremeno bila plava. To sećanje vas podseća na to da ste bili pioniri u donošenju Božijeg semena života i lepote, kako bi se ovde uspostavilo i proširilo. To vam govori o lepoti, ne samo Zemlje, već svake biljke i svakog životnog oblika koji je ovde ispoljen u najvišem nivou svog razvoja. To sećanje vam govori o svakodnevnom radu koji ste obavljali tamo gde je grupa brzo napredovala, dodajući iskustva u svoju banku sećanja ili stvaralački izraz i svest... o novim veštinama stečenim i korišćenim u ime Boga.

To sećanje vam isto tako govori o blistavoj svetlosti koja vas je vodila kroz zemaljske oblake, koji su na kraju izazivali izvestan gubitak svesti u vašem duševnom sećanju Boga. Ovde vaše sećanje može da zastane, ili da vas podseti na nekadašnje muke i patnje.

Taj "pad" svesti se zaista dogodio. Ta zbivanja su deo istorije vaše planete. Upravo iz tog negativnog uticaja vaša planeta sada zahteva promene, oslobođenje. Upravo sam zbog toga ja došao ovamo sa mnogima drugima. Dužnost arhanđela Mihaela je gotovo u celosti obavljena, mada će se njegova energija i dalje jasno osećati u naredne 22 godine, istina u manjoj meri nego ranije, slabeći u onoj meri u kojoj se on bude pripremao za dužnosti koje će drugde preuzeti.

Sada je vreme za Goluba.

Kao što je već istaknuto, pre no što je započeo moj sadašnji zadatak na Zemlji, ja sam delao zapadno u odnosu na vas, u drugom području ovog svemira. Oko 6.000 godina, mereno vašim merilima, ja sam nadzirao planete čiji su duševni pripadnici takođe dolazili da rade sa rastućim stvarima, koristeći ponovo osnovnu boju zelenog pomešanu sa žutim.

Život biljaka na tih šest drugih mesta je mnogo prošireniji od onoga koji postoji kod vas na C-tonu, a samo tri od tih šest planeta imaju fizički tako zgusnute životne oblike da podsećaju na ljude. Pa ipak, jednog dana će možda neki od stanovnika vaše planete posetiti Karbelu, naj napredniju planetu od ovih triju koje sam upravo pomenuo.

Mada sam govorio o prošlosti Zemlje i o njenom odnosu sa anđeoskim prostorima, mi bismo želeli da se vi odvojite od sećanja na prošlost i uđete u sadašnjost, što će vam omogućiti da razvijete uzbudljivu budućnost.

Sva četvorica nas, koje vi nazivate arhanđeo Mihael, Gabrijel, Rafael i Urijel, čovečanstvu smo se pokazali i postali mu poznati u različitim vremenima vaše istorije, kako biste nas bili svesni i kako biste imali već usađeno verovanje u nas. To verovanje vam omogućuje ono polazište i pruža vam verodostojnost kada počinjemo da razgovaramo sa vama o ovom sadašnjem periodu buđenja. Kao što je objašnjeno, svaki arhanđeo je imao ili će imati konkretnu svrhu ili projekat sa C-tonom. Ova svrha ne zahteva da se postigne vera čovečanstva; međutim, ta vaša vera će vam pružiti pomoć, jer je božanski plan sada upravo u fazi ostvarenja. Mi to delimo sa vama, kako biste imali kontekst za razumevanje nekadašnjih događaja i kako biste se snažnije usredsredili na njegovu sadašnju fazu.

Kao što sam već objasnio, arhanđeo je pojam koji se koristi kao oznaka moći što je imaju neki anđeli koji su tu misiju dobili zahvaljujući svojoj posvećenosti, odgovornosti i pouzdanosti - s tim što je pouzdanost od najvećeg značaja. Verovatno ste radoznali kada je reč o ostalim našim anđeoskim prostorima i svom odnosu sa njima, pa mi dozvolite da vam onda ukratko kažem nešto o onome što nazivate kerubinima i serafimima.

Misija arhanđela ne čini nas "boljima" od kerubima ili od anđela-serafima. Ona samo donosi onaj dodatni faktor, da smo odgovorni za ostvarenje svojih projekata.

Serafim je vrlo moćno energetsko biće stvoreno kao anđeo i nikada nije bio u ljudskom obliku. Oni su visoki možda 3-4 metra, ali se mogu proširiti ili pomoću Srebrnog Zraka, ili kroz vlastito delovanje. Kada dođu u kontakt sa ljudima, mogu se fokusirati u vidu veoma malog svetlosnog snopa prevashodno u nastavne svrhe. I ja sam sam nekada bio serafim. Dakle, serafimi stupaju u kontakt sa ljudskim oblicima i prenose im određene informacije, ali nikada ne uzimaju ljudsko obličje. Drugačije rečeno, niko iz prvobitnog anđeoskog kraljevstva nikada nije rođen kao čovek i ljudi nikada nisu bili niti će ikada biti anđeli. To su potpuno različite stvari.

Reč je o sledećem: svako je stvoren zarad vlastite jedinstvene funkcije ili svrhe. Mi spadamo u red viših energija i ne možemo biti prevedeni naniže, to jest, ne možemo biti rođeni u fizičkom obliku. Anđeli su stvoreni kao životne energije koje treba da budu od koristi Veličanstvenim Zracima na samom početku stvaranja. Teško će vam biti i da zamislite koliko su mnogo posla imali ovi Veličanstveni Zraci, i koliko ga i danas imaju. Potrebni su im mnogi drugi, da bi im pomogli.

Ima negde oko 600 ovih bića koja nazivamo serafimskim anđelima, dok kerubima ima neuporedivo više. Čak vam ne mogu navesti ni nekakav okvirni broj. Oni su stepen ili dva iznad onoga što vi nazivate anđelima-glasnicima, bićima koja su zapravo komunikacijska sila Veličanstvenih Zraka. Upola su manji od serafima. Kerubim radi na završnom projektu, ili čak na nekoj lokaciji, ne bi li uticao na to harmoničnošću svoje brižnosti. Možda je reč o kakvom specifičnom mestu koje zahteva harmoniju i onda će kerubim biti upućen tamo - to će mu biti povereno kao zadatak. Oni tu jednostavno slete, uđu u vibracije Zemlje i nadu se među ljudima da bi izmenili vibracije na određenom mestu. Ovi manji anđeli su puni ljubavi i veoma su nežni to je priroda koja im je pri stvaranju data.

Recimo, kad bi se bilo koji od vaših biblijskih svetačkih likova, ili umnih učitelja nehrišćanskih veroispovesti pojavio na Zemlji, bilo bi im dozvoljeno da sa sobom povedu anđele-kerubime. Tako bi se na Zemlji možda pojavilo samo šest ili svih 240 kerubima koji bi se ponašali kao njihov "tim", ili kao prijatelji, isto onako kao što biste vi svoje zemaljske prijatelje zamolili da podu nekud sa vama. Tako bi, na osnovu svojih nebeskih veza, biće moglo da pozove kerubime da mu pruže podršku, i svaki kerubim bi to učinio. Verujem da je to bio slučaj i sa vašim Isusom Hristom.

Sada se pojavljuje jedan termin koji bi valjalo ispraviti kada je o vašem zemaljskom jeziku reč. To je termin koji označava "anđela-čuvara". To nije neko ko potiče iz anđeoskog kraljevstva, već je neko ko pruža pomoć ili čuvar koji je taj zadatak dobio iz duhovnih dimenzija. Ta bića nisu u zgusnutom fizičkom obliku, ali su ranije postojala u fizičkom obliku i iz prve ruke znaju šta znači borba čovečanstva. Oni su odabrali da budu sa vama da bi vam ukazivali na pravi put, da bi vas vodili i učili. Makar i da su nevidljivi, nije pravilno da ih nazivate anđelima. Pravilnije bi bilo reći duhovni čuvar, ili bi možda valjalo samo koristiti termin učitelj ili vodič.

Dakle, kada je reč o pravom stvaranju anđela, najniži ili početni energetski nivo jeste onaj nivo koji predstavlja anđeo-glasnik. Odmah iznad anđela-glasnika bili bi kerubimi, a iznad njih bi bili serafimi. Postoji jedna druga anđeoska forma koja ima istu svrhu kao što je imaju i serafimi, maltene je reč o blizanačkoj svrsi, ali su oni moćniji. Danas se oni veoma retko koriste, i ja zapravo ne znam kako biste vi to mogli u svom jeziku označiti. Veličanstveni Zraci su stvorili samo 144 takva oblika. Svaki od njih je do te mere detaljno opredeljen i posvećen svojoj svrsi, da sasvim sigurno nikada neće biti pokoleban. On će ostati tamo gde mu je povereno da ostane, u određenom području i iz toga nikada neće skrenuti. Možda biste vi to mogli nazvati anđeo koji motri ili anđeo-posmatrač. Njegov zadatak je da motri na sve što se zbiva u određenom području. Možda bi vaša reč "posmatrač" tu bila i najbliža. Oni sisari koje nazivate kitovima i delfinima unekoliko podsećaju na njihovu delatnost. Stvoreni su da bi preneli važne podatke, plivaju u poverene im oblasti i odatle uzimaju određene neophodne informacije. Oni ne prosuđuju te informacije, već ih prenose nama, natrag na određenim mestima u svemiru, u blizini velike zvezde SIRIJUS.

Prema tome, moglo bi se reći da mi imamo anđele-glasnike, kerubime, serafime, anđele-posmatrače i arhanđele. Dozvolite mi sada da napravim jednu malu pauzu i da odgovorim na sva pitanja koja biste mi mogli postaviti.

V. Da li u anđeoskom kraljevstvu anđeo-glasnik kasnije biva unapređen u kerubima, a potom dalje napreduje do nivoa serafima ili na kraju do arhanđela?

U. Ne. Nije tako. Anđeli-glasnici su upravo to što jesu, i samo to. Oni nemaju ugrađenu sposobnost poimanja ili nastojanja. Baš kao i vaši telefonski aparati, oni samo prenose komunikacije. To je njihov jedini zadatak. Oni su nešto veći od kerubima, ali imaju manji svetlosni intenzitet i manju svetlosnu sposobnost.

V. Gde zapravo počinje ta saznajna sposobnost? Od kerubima ili od serafima?

U. Rekao bih da intelektualna, saznajna komponenta, kako vi o tome razmišljate, predstavlja deo onoga što je prilikom stvaranja uneto u serafima. Oni imaju sposobnost razmišljanja, dakle korišćenja intelekta. Oni pamte svoje iskustvo i imaju izvesnu mogućnost raspoznavanja. Mi bismo iz njihovih redova postali arhanđeli sa pojačanim energetskim i duševnim osobinama da bismo podržali Srebrni Zrak u Božije svrhe. Upravo zbog toga što imam određeno iskustvo u svemiru, jer sam se bavio sličnim poduhvatima, sada sam kadar da obavim zadatke koje su mi na Zemlji poverene.

V. Kada je reč o zemaljskim odnosima sa anđeoskim kraljevstvom, da li bi mogao da nam objasniš kada je i kako započela ova koncepcija koja je danas o vama uvrežena mislim na bića u ljudskom obličju i sa krilima? I da li je to zapravo bila svesna namera anđeoskog kraljevstva?

U. To je počelo pre nekoliko hiljada godina, kada smo poželeli da opišemo energetsko polje oko sebe. Ako budete istraživali drevne spise, onako kako su oni izvorno zabeleženi, videćete da se u njima opisuje svetlosna aura oko anđela, ali tu nema krila. Na osnovu onoga što smo mi bili kadri da shvatimo, opis svetlosne aure je u skorije vreme prerastao u opis krila, to su učinili ljudi koji su se bavili izradom ilustracija, to jest, grafičkim predstavljanjem ideja. Oni su verovatno poželeli da naslikaju nešto što može da se kreće, pa su stoga upotrebili poznati grafički prikaz ljudskog bića kome su samo dodali krila.

V. Želiš li da kažeš još nešto o načinu na koji bi ljudi mogli da shvate anđeosko kraljevstvo u ovom Dobu Buđenja?

U. Da. Sigurno je da će doći do preciznijeg osećanja naše anđeoske energije. Postojaće, naime, neki ljudi koji će prvi vide ti visoku, snažnu, muževnu energiju. Biće i onih koji će videti onu blažu, žensku energiju. I u jednom i u drugom slučaju, međutim, te energije predstavljaju samo projekcije koje će se potom izraziti kroz stvarno biće čiste, androgene energije.

V. Postoji li još nešto što bi želeo da kažeš o tome kako je biti arhanđeo, to jest, kako si ti doživeo tu ulogu?

U. Nije mi uvek bilo lako da se spustim u blizinu Zemlje i dođem u kontakt sa životnim oblikom tako male gustine kao što je ljudski. Reč je o tome da na taj način stupam istovremeno u kontakt sa vašim emocijama i vašim faktorom slobodne volje i to na mene deluje remetilački. Nije mogućno opisati vašu slobodnu volju i reaktivno emotivno stanje, ali bih mogao to donekle da uporedim sa 10 struja koje istovremeno postoje i teku u svakom ljudskom biću. Vi naprosto podsećate na loptu električne energije u kojoj su sve žice u isti mah pod naponom. Tako izgleda da u vama u istom trenutku na istim električnim vodovima postoji mnoštvo različitih električnih strujnih linija. Ove negativne i pozitivne struje gotovo da se bore medu sobom. Do toga dolazi zbog toga što vi analizirate podatke koje dobijate čulima, dok u isto vreme donosite odluku svojim mozgom, jer primate i šaljete podatke u isti mah.

Veoma vam je teško da budete plemenita i stabilna duša dok ste u ljudskom telu, pa ipak, budite sigurni da se razvijate i da će se uz našu pomoć univerzalne promene veoma brzo odvijati.

V. Znači li to da bića na planetarna u zapadnom delu Univerzuma nemaju slobodnu volju i nemaju svu ovu električnu zbrku?

U. To je tačno.

V. Prema tome, tvoj rad u tim područijima nije podrazumevao toliko mnogo izazova koliko podrazumeva ovaj rad ovde?

U. Da. Razlog je to što je vaša planeta jedinstvena i ova hitnost karakteristična za sadašnji trenutak uslovljena je činjenicom da postoje milijarde vas koji nemaju nad sobom emotivnu kontrolu. Vaš model, vaša matrica, postala je potencijalno nestabilna. Mi nismo kadri da tek tako spustimo nekakav paket informacija na vašu planetu i da budemo sigurni da ćete ga vi inteligentno iskoristiti. Mnogi od vas će uzeti ovaj paket, pogledaće ga a onda će ga jednostavno odbaciti! Većina ljudi će ga odbaciti. A onda ćemo vam ga mi vratiti i reći: "Pogledaj to još jednom".

Vi to odbacujete i mi to vraćamo i pokušavamo da ga predstavimo na drugačiji način, nadajući se da ćete ga prihvatiti. Ova borba, koja se neprestano vodi, danas je još teža, zbog toga stoje Srebrni Zrak odlučio da ćemo mi ovde moći da boravimo samo veoma kratak vremenski period. Naša podrška neće nastaviti za sve vreme vašeg postojanja. Mi imamo određeni mandat, baš kao što ga ima i svaka zemaljska duša. Prema tome, mi svoje informacije donosimo na novi način! Nastojimo da vam pružimo perspektivu i da vam ponudimo jednu svetliju, mudriju, radosniju svest. Činimo sve što možemo kako biste vi shvatili šta su, zapravo, stvarnost i život i to tako što koristimo visoke energetske vibracije.

Upravo sada radimo pomoću izražavanja misli. Latili smo se da radimo sa mišlju i njenim fizičkim manifestacijama da bismo vas doveli do duhovnog svrstavanja. Pa ipak, kao što ističu svi vaši učitelji, morate naučiti da je svako odgovoran za način na koji sam koristi energiju, kroz stvaranje i tako dalje. Ne postoji niko ko bi mogao da govori u ime neke druge duše, niti da izražava njenu ličnost. Isto tako, vi se ne razvijate zahvaljujući nivoima stručnosti ili posvećenosti karakterističnima za nekog drugog. Budite sigurni da ćete biti poznati upravo po svojoj primeni volje.

Eto, ja sam baš na taj način stekao svoj status. Tako što sam se pokazao pouzdanim u svakom projektu koga sam se latio, stekao sam svoje zasluge, da tako kažem, baš kao što je to sa vama, na vašoj planeti, slučaj. Svako pozitivni iskustvo koje ja stvorim i dovršim pruža svetlije, snažnije osvetljavanje mog energetskog tela ili energetskog polja. Svako od nas koje nazivaju gospodarima ili arhanđelima ima tu moć. Postajemo pojačani zahvaljujući svakoj pozitivnoj stvari koju postignemo. Sada prelazimo u onaj vremenski period kada ću ja imati svoju posebnu energiju, radeći na Zemlji i koristeći to samo dva ili tri dana. Nameravam da ustrajno i snažno pojačam svoje vibracije da bih omogućio da se svi ljudi ujedine za mir. Ja sam deo snage koja razvija taj proces. Ja sam deo vetrova promene.

U suštini, ja prevashodno radim upravo sa elementom vetra. Mi nismo ograničeni samo na to da koristimo jedan jedini element, kada nam je zadat određeni cilj koji valja postići; dozvoljeno nam je da sve koristimo. Možda je ranije bilo nekih vremenskih perioda kada ste bili svesni da anđeo koristi vodu, zemlju, vatru ili vetar. Ja sam odabrao vetar zbog toga što vetar može izmeniti oblike, može stvari izokrenuti naglavce! Pošto je on pokretan, mogu da koristim osnovni vetar za promene, i sada ću koristiti taj vetar ne bih li doneo sveobuhvatne promene vremena i oko vas i u vama samima.

V. Vetar nije stvarni, fizički element, barem ne prema našim zemaljskim definicijama? On nije ono što su voda, zemlja, vatra ili vazduh?

U. Da, jer je vazduh u vezi sa vetrom, a vetar u vezi sa vazduhom. Vetar je deo kretanja u okviru ciklusa sfere vaše planete. Ne možete u potpunosti to da shvatite, sve dok se ne uklonite na svoje planete i ne sagledate je iz daljine - ne sagledate sve te cikluse i kanale vetra koji utiču na vreme na vašoj planeti; omotavaju je poput kakve futrole.

Slika 1

V. Hvala ti. Da li bi mogao da razjasniš "vazdušnu" kreativnost koju si rekao da je Rafael koristio? Da li je to isto ili različito od vazduha o kome ti ovde govoriš kao o vetru?

U. Pogledajte dijagram. Videćete da je Mihael na severu. Rafael je na istoku, Gabrijel je na jugu u ovom dvanaestom svemiru, a ja sam na zapadu. Kažem vam da Rafael u ovom trenutku nema silovito energetsko delovanje u odnosu na vas. On je prešao u fazu "kriza", tamo gde sam ja ranije bio u odnosu na vašu planetu. Prema sadašnjem planu, Rafaelova kreativnost će započeti kao talas misli i pozitivnih ideja za otprilike 12 godina. Pojaviće se izvesni pojedinci odabrani da bi primili njegove finese kreativnog izraza, kako se budu pojavljivale u kosmosu. Oni će uzeti tu energiju i spiralnim kretanjem će je uputiti naviše, iako će i sama kreativnost stići horizontalnim ili linearnim putem. Ova kreativnost će se usredsrediti na to da se ljudskim bićima uliju pozitivne ideje u vezi sa postizanjem celovitijih mogućnosti svih vrsta, i neće nikako moći da se koristi u destruktivne svrhe.

V. Da li će ovo biti naučne i tehnološke ideje? Ili ti možda govoriš o umetničkim i intuitivnim aspektima?

U. To će biti sadržano u svim poduhvatima. Svi aspekti koji su obuhvaćeni pojmom kreativnosti će tu biti umešani, kao što su, recimo, istinska nauka, upravljanje, zdravstvo i medicina, tehnološka pomoć, muzika, slikarstvo, hrana i poljoprivreda. Sve što poboljšava proces mišljenja čovečanstva, kako bi se manifestovao raj na Zemlji - sve će to biti obuhvaćeno.

V. Da li iko od vas radi sa fizičkim životnim oblicima koji ne pripadaju našoj planeti - mislim na ono što nazivamo kosmičkom braćom?

U. Mogućno anđeosko korišćenje svemirskih bratstava postoji u okviru verovatnoće koja ide samo od 2 % do maksimuma 7%. Oni nam neće preneti mnogo informacija, niti će to dugo činiti. Njihov tehnološki kontakt će biti "sveprožimajući". Oni će sa vama raditi veoma brzo, pružiće vam izvesne korisne informacije i potom će otići. Oni se neće dugo zaustavljati, neće vas kolonizovati, niti će ukloniti i odneti u kakav bezbedan prostor vaša fizička tela. Taj plan bi bio isuviše komplikovan i ne bi vam dozvolio da u potpunosti sprovedete ulogu koja vam je poverena - a to je uloga onih koji čuvaju i motre na površinu Zemlje.

Rafael će nastaviti da radi, usavršavajući inteligenciju ljudskih bića za miroljubive svrhe i odgovarajuća ostvarenja. Pošto su vaše duše pristale da budu čuvari ove planete, zaslužujete da vam se pruži šansa da s radošću i zadovoljstvom ostvarite taj svoj duševni cilj.

V. Znači li to onda da i ti i Rafael koristite vazduh, a ne vodu?

U. Da, to je tačno. Vodu nećemo koristiti, mada je vaša planeta prevashodno voda i mada ste vi voda! Voda je svakako životna osnova vaše planete. U tom smislu, sve što se događa u vezi sa fizičkim svojstvima planete konačno će morati da podrazumeva i vodu, jer vazdušne struje utiču na okeane, pa indirektno, i na vreme. To će moći da utiče i sigurno će uticati na neku vrstu promena na Zemlji.

Mihael je bio i biće onaj arhanđeo koji prenosi informacije vašoj planeti, ali je ovdašnji njegov zadatak gotovo u potpunosti završen. On je bio posebno aktivan i usredsređen na jačanje ljudi, kako bi se angažovali i na planu ličnih i na planu planetarnih promena. Budući da su ljudi nedisciplinovani i da na neodgovarajući način koriste svoju slobodnu volju, ovaj plan u suštini nije urodio plodom, tako da će on uskoro početi da se vraća ovamo i da napreduje ka ostvarivanju drugih zadataka. On će i dalje biti veoma aktivan nekih godinu ili više dana, a u međuvremenu će vam stizati moja energija, pojačana Veličanstvenim Zracima.

Ja sam sada zadužen za to da pokrenem čovečanstvo. Nameravam da uzdignem vašu svest, kako biste miroljubivo pogledali sa Zemlje ka svemiru, kako svemir ne biste uništavali svojim sebičnim i ratobornim zamislima, već kako biste istinski poštovali Boga i verovali u njega i kako biste shvatili svoju ovdašnju mirovnu misiju. Neće se dozvoliti dalje ispitivanje, koloniziranje ili naseljavanje kosmosa sve dok ne naučite puteve koji vode ka harmoniji i dok se ne uspostavi vaša miroljubiva priroda.

Arhanđeo Mihael je doneo podsticaj i naučne informacije čovečanstvu, ali je isuviše mali broj ljudi pozitivno motivisan. Prema tome, ja ću da probudim sve one koji spavaju, i to tako što ću primeniti više energije vetra. To ne mora da bude neprijatno. Biće i trenutaka kada će oni koji pružaju otpor da se zaljuljaju, da se osete nesigurnim, pa čak možda i da padnu. Međutim, mi ćemo vas podići, i ojačaćemo vas kombinovanom nebeskom energijom. Ovo je Doba promena. Čuli smo vaše molitve, i kao što ranije već rekoh, iskušali smo različite planove, nadajući se da ćemo pružiti pomoć vašem željenom preobražaju i svesti bez neke velike intervencije.

Sada ćemo uticati na energetsko polje svakog pojedinca, sve dok ne budete doneli ovakvu ili onakvu odluku. Nameravam da iz čovečanstva "izvučem" konačnu odluku kada je reč o miru na Zemlji. Nadam se da će svi izabrati kretanje ka jedinstvu. Budite sigurni da vam nećemo dopustiti da i dalje samo razmišljate o miru, a da pri tom ništa pozitivno ne činite. Došli smo ovako da podelimo, da saberemo i požanjemo, onako kako se u vašim svetim knjigama opisuje taj proces.

V. Šta je to vreme razdvajanja o kome svako govori?

U. Dobro je što ste postavili ovo pitanje. Razdvajanje se odnosi na izdvajanje onih duša koje su do te mere zaokupljene ličnim aspekta toga što su ljudi, da im je vera u Boga i uspostavljanje mira na Zemlji postala sasvim "posredna" stvar. Mi smatramo da je tako. Naime, to je postao onaj faktor u njihovom postojanju koji bi se najbolje mogao označiti kao "nešto što će se jednog dana dogoditi". Svesni smo da mnogi inkarnirani ističu da će, kada izvesni uslovi budu pravi u njihovom fizičkom svetu, oni onda obratiti pažnju na Boga i na pitanja mira i na sva ona pitanja koja izazivaju planetarnu brigu. Važno je ovo vreme sada, zbog toga što događaji koji se nižu dovode do toga da je neophodno da čovečanstvo pomogne svojoj fizičkoj planeti, i to smesta. Reč razdvajanje na neki način brine ljude, jer podrazumeva neuspeh. Molim vas da imate na umu da ste vi u školi, tako da je vrednovanje jedan deo tog procesa. Vrednovanje je u neposrednoj vezi sa ispunjavanjem obaveza što inje duša preuzela. Tu je aršin i mera za sadašnji životni period. To ne znači da vi ne možete još jednom pohađati kurs. Ta podela ne mora nužno da bude trajna.

V. Za šta je Gabrijel zadužen u svemu ovome?

U. Gabrijel će takođe doneti informacije izvesnim ličnostima. U suštini, biće to razgovor, kako bi se čovečanstvo motivisalo i ujedinilo u miru i kako bi se podržale naše poruke koje stižu od Boga, preko Zlatnog i Srebrnog Zraka. Gabrijel će se onda možda privremeno povući da bi se bavio drugim stvarima, pripremajući se za onaj kasniji zamah kombinovane energije i zajedničkog učestvovanja sa mnom.

Mi ovde ponovo govorimo o mogućnostima i verovatnoćama. On će biti tu u određenom vremenskom periodu, kada će biti potrebno da prenese vitalno značajne poruke. Vi na Zemlji za njega ne kažete slučajno daje glasnik. On će povremeno dolaziti i podržavati ono što ja kažem, kako bi se informacije potvrdile. On, međutim, neće biti neko ko u globalnim, svetskim razmerama, sada prenosi informacije vašim vrstama.

Kao što vidite, niko od nas anđela nije imao ništa sa naučnim stvaranjem vaše duše. Mi za to nismo kadri. Vi se već razvijate, makar da ste sada u fazi stagnacije - makar da ste tvorevina koju valja probuditi. Mi prevashodno radimo pomoću energije misli, kako bismo pružili pomoć sećanju vaše duše, pomažući vam da postanete svesni elementa ugljenika i vodonika u sebi i svim stvarima na planeti. Mada ti elementi nisu naša tvorevina, dužni smo da učinimo da čovečanstvo prestane da zloupotrebljava vodonik i druge osnovne elemente od kojih se sastoji ono što nazivate svemirom, i da se vrati pre svega na veru u Boga - ta vera mora biti iznad svega ostalog.

Molim vas da ne zloupotrebljavate božije energetske elemente i da na ovoj planeti ne izazivate moguće nuklearne, atomske i eksplozivne požare koji bi mogli biti rezultat vaših razarajućih uređaja i oružja. Valjalo bi da energiju koristite kako biste unapredili svoje znanje o sebi samima, o potrebama planete, a onda izradili plan za akcije čiji su cilj ljubav i briga. Vi ste, naime, kadri da ideju koju imate u sebi pretvorite u plameni požar, u vatru direktne akcije usmerene ka spoljnom svetu i mi ćemo stoga podržavati ovaj tip vatrene vitalnosti.

Kako se vaša svest bude hranila i rasla, baš kao vatra koja se raspiruje, želećete da izražavate tu energiju. Prihvatite tu vatru misli, vatru strasti u srcu, jer će vas ona motivisati. Neka vas ona uvede u sferu primenjenog mira. Uz našu brigu, koristite nadahnjujuću vatru naših visokoenergetskih vibracija za ostvarenje željenog cilja, i spoznaćete kosmičku stvarnost.

V. Da li bi mogao da objasniš zbog čega se imena vaših arhanđela, barem na engleskom jeziku, sva završavaju slovom l, kao stoje Urijel, Gabrijel itd? Šta to označava?

U. To ukazuje na vezu sa Elohimom i na onaj vrlo rani period stvaranja, kada smo počeli da postojimo. To zapravo označava rani životni oblik, rano postojanje ili postojanje u blizini samog početka.

V. Isus je pomenuo da postoje više od četiri arhanđela. Da li će nam jedan od njih pomoći?

U. Da, postoje 240 arhanđela u čitavoj ogromnoj vaseljeni, a od toga se šest nalazi u vašem neposrednom području. Međutim, samo su četiri određena za vaš kosmički kvadrant, jer ste vi odabrali samo četiri smera. Vi ste na Zemlji nekako podelili svoju planetu i svemir na četiri sektora, tako da mi koristimo vašu sadašnju definiciju i nastojimo da vidimo možemo li učiniti da takva zamisao urodi plodom.

Nas četvoro arhanđela smo najmoćniji koji su određeni za ovaj period na Zemlji. Međutim, postoje i drugi anđeli poput nas samih koji su zaslužili visok nivo poštovanja, moći i uticaja i oni vam takođe pomažu. Oni neće doći ovamo i reći "ja sam taj i taj arhanđeo", jer većina ljudi ne zna njihova imena. Isto onako kao što ni ja sam nisam naročito poznat, postoje i drugi kojih vi niste svesni.

V. Da li su svih tih 240 prvobitnih bića zaslužili svoja imena odgovornošću ispoljenom "u ranim vremenima" ili su to kasnije stekli?

U. Na samom početku, bilo nas je samo šest.

V. Ko su bila druga dvojica?

U. Moram da vidim kako bih uopšte mogao da vam ukažem na ta imena pomoću vaših zemaljskih, sirovih jezičkih zvuka. Samo trenutak, molim. Ja ću vam reći kako to zvuči, a vi sami zaključite kako bi se to moglo pisati. (Zvučalo je kao Lekijel i Klarijel, ali je to samo približno pisanje.)

Mada vi imate legendu u vezi sa brojem 12, to ne odgovara kada je reč o arhanđelima na vašoj planeti. Bilo je samo šest arhanđela; međutim, bili smo toliko zaokupljeni poslom, neprestano smo se kretali s mesta na mesto, tako da smo možda i delovali kao veća grupa. Kada smo prvi put došli u kontakt sa životom na Zemlji, nismo uvek imali sasvim definitivan izraz u pojedinačnom predstavljanju sebe samih, tako da su ljudi na Zemlji možda mislili da nas ima dvojica, tamo gde je zapravo bio samo jedan od nas. Budući da celokupan vaš svemir i područje vaše planete funkcioniše na osnovu broja 12, skloni ste da očekujete da se taj kontinuitet neprestano ponavlja. Pa ipak, bilo nas je šestoro.

V. Da li bi mogao da nam kažeš još nešto o anđelima, posebno o devama i našem odnosu prema njima?

U. Vrlo rado ću to učiniti, ali bi se tu toliko mnogo toga moglo reći, da bih to radije nastavio u sledećem poglavlju.

V. Dogovoreno.

A sada, građani Zemlje, moram da se odmorim. Znajte da se naša anđeoska moć izražava u brizi, ali isto tako moram iskoreniti sve prepreke koje bi mogle sprečiti dušu da postigne svoju osnovnu svrhu ili cilj.

Dok se ponovo ne nađemo, upućujem vam izraze samilosti, mudrosti i mira u ime Boga i Veličanstvenih Zraka.

Arhanđeo UrijelKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0036 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA