SILAZAK GOLUBA - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Andjeli
 

Pošto anđeli nikad nisu bili inkarnirani u telu i pošto su čista energetska polja, vi ste možda nepotpuno pojmili nešto o tome koji ste anđeoski tip domašili ili koji je sišao dole do vas. Anđeli se ne nalaze u vašim energetskim nivoima male gustine kao što su III, IV ili V nivo. Svi su oni na onoj frekvenciji koja je u potpunosti u vezi sa svetlošću, a to je izvan pete dimenzije. Međutim, vaša duša, uprkos tome što je danas mala, ima sećanje na drevne kontakte sa tim anđeoskim bićima koja zrače. Zahvaljujući svetlosti koja osvetljava čitavu prostoriju ili područje, anđeli bude vašu svest Čistom blistavošću i bujnošću kosmičke energije. Uistinu, vi u tom blistanju vidite oblik atomske energije blizak vitalnosti postojanja. Ta vitalnost božije energije je do te mere čista da se čuje njeno pucketanje.

Kako biste znali kakva je klasifikacija anđela sa kojim ste u kontaktu, neophodno je da prvo postavite pitanje da li je to čista i sveta Božija svest, ma koliko da to možda deluje čudno. Ovo pitanje mora biti prvo koje postavljate! Onda upitajte nešto o svrsi njegove posete i zamolite ga da vam kaže svoje ime. Većina anđela ima imena, ili će vam pak izneti broj. Svi će vam reći na koji su način klasifikovani i kakva im je svrha, što je važna informacija. Ako ste u kontaktu sa anđelom koji vam ne iznese takvu klasifikaciju, kao što je arhanđeo, kerubim, seraftm, posmatrač ili glasnik, postoji mogućnost da budete prevareni. Molim da sledite ovaj zahtev i da zatražite da vam se svako ne fizičko biće identifikuje.

Sve poruke bilo kog anđela iz našeg kraljevstva imaju za cilj da vas podstaknu na lično učestvovanje u Dobu Buđenja! Koristeći sopstvenu razboritost - razboritost duše ili ličnosti - morate biti oprezni i promišljeno saslušati svaki informaciju koja vam se prenosi. Pomoću duhovne razboritosti odredite kvalitet svake informacije koju dobijete u ovo Doba Buđenja, i tada ćete iskustveno osetiti neuobičajeni planetarni događaj. Mi otvaramo banke sećanja u svim dušama, sve dok one još uvek postoje u vremenu i u fizičkom obličju.

Čitave eone bili ste obavijeni velom kroz koji se sada prodire, tako da možete osetiti višu svest. Mi se brinemo da bi se moglo dogoditi da, kada počnete danas gledate i Čujete, i nas i druge oblike života, možda nećete znati Šta da činite sa tim novim percepcijama. Ne želimo da u vas unesemo pometnju. Većina vas može ući u svetlost ove više svesti sasvim bezbedno i može to bez ikakvih neprilika apsorbovati. Međutim, mali broj nesmotrenih ljudi osetio je mentalne poremećaje i podsećamo vas da je važno pratiti sve smernice koje smo vam izneli. Ova treća ravan postojanja ima svoju realnost. Budući da vi tu fizički živite, morate ostati na Zemlji. Duša dela u saradnji sa fizičkim telom i potrebni su joj i fizičko telo i emocionalna stabilnost da bi ostvarila svoju svrhu u ovom životnom iskustvu.

Mi anđeli i vaši duhovni učitelji nalazimo se ovde da bismo čovečanstvu pružili povišeno stanje svesti ili budućnosti, poboljšanu percepciju i podsetili vas na poreklo vaše duše i sadašnje planetarne odgovornosti. Poštujemo vašu pravu suštinu i nalazimo se ovde da bismo pomogli da se čovečanstvu vrati mir, onako kako su to zahtevali Veličanstveni Zraci.

Ima nekih učenja na ovoj planeti po kojima vi niste primereni, niste dorasli predstojećim izazovima - i to su sigurno pogrešne teorije. Vi ste potpuno kadri, ali vam je neophodna volja. U nekim učenjima sugeriše se da vam anđeli vraćaju jedan deo vaše duše ili da se vraćaju ovamo da bi polagali pravo na tela koja sada imate, jer je jedan deo vas u početku bio anđeoski. Ni ta ideja nije istinita. Mi smo ovde da bismo proširili vašu duševnu svest.

Dozvolite mi da u ovim svojim komentarima budem veoma precizan. Anđeli i ljudi se ne mešaju. Vaša se duša smanjila u odnosu na onu nekadašnju veličinu od sedam stopa i onaj mali deo koji sada postoji u vašoj postojećoj fizičkoj strukturi je sve što ona jeste. Nijedan deo vaše duše ne postoji nigde drugde; on je sada u vašem telu i to je njena prava veličina. Vi nećete povećavati veličinu duše zbog svojih odnosa sa nama, mada možete poboljšati njenu blistavost ili zračenje. Vaša duša će postati blistavija kada vi postanete svesni sluga svetlosti i kada pomognete da se iscele problemi planete. Ponavljam ovo i naglašavam: vaša duševna energija je sva u jednom komadu i najednom mestu - ovde i sada.

Pošto osećate da vam je veličina duše smanjena, može postojati duboka žudnja da budete nešto više. Naša uloga u vašem životu jeste da vas povedem ka višoj svesti, što se ne može nikako izjednačiti sa veličinom duše. Da nije tako, ne bismo mogli da vas obrazujemo, kako biste postepeno napredovali ka višim dimenzijama po završetku vašeg životnog perioda.

Dakle, vaša duša može popraviti svoju sposobnost da dostigne viši nivo svesti zahvaljujući čišćenju ličnosti, a upravo ćete na taj način razrešiti i probleme koje je čovečanstvo na Zemlji stvorilo. Najviši nivo istinskog razumevanja Doba Buđenja jeste svest o tome da ćete menjati niže percepcije i ograničene modele i pretvarati ih u slobodnije i više. Vera je promenljiva u okviru procesa mišljenja. Prosvetljenje upravo tim korakom počinje.

Istinski se nadam da je potpuno jasno da anđeli nisu ista grupa kao bića koja imaju fizičke životne oblike i putuju svojim zvezdanim brodovima. Oni koji se nalaze na zvezdanim brodovima, koje mi inače nazivamo intergalaktičkim putnicima, a vi - vanzemaljcima, uglavnom rade tako što se oslanjaju na tehnološku pomoć i podatke.

Naša duhovna svrha je vera u Boga i pomaganje drugima da to isto čine. Vaša vlastita vera, svest i duhovno razumevanje mogu biti ubrzani tako što ćete imati povezaniji odnos sa Univerzalnim umom, koji podrazumeva sveznanje ili superiornu svest u poređenju sa onom zemaljskom. Budući da vi na planeti imate nekoliko definicija svesti, da li bi bilo dobro da i ja razjasnim našu definiciju svesti?

Svest je ukupna kolektivna misao svih, koja je emanirala iz svemira od njegovog početka. Svest je spoznaja svih istorijskih zbivanja i sve inteligencije koja je ikada postojala. Na vašoj Zemlji svest je uglavnom vaša lokalna planetarna inteligencija. Ta inteligencija sadrži sve životne informacije koje su ikada postojale, bilo u vezi sa ljudima, životinjama, biljkama ili mineralima.

Sve u okviru tog jedinstvenog lokalnog područja, što se može znati na osnovu pomenutih izvora, nazivamo intradimenzionalnim. Pa ipak, postoji sposobnost da se ide daleko iznad ovog lokalnog planetarnog znanja, do dvanaeste svesti svemira. Kao što pretpostavljate, to je ukupna inteligencija svih planeta, zvezda i svega što je stvoreno, a nalazi se u ovom svemiru.

Iznad vašeg svemira leži konglomerat znanja Univerzalog Uma - on je sveopšti, a konačno iznad svega toga postoji sveobuhvatna kosmička energija ili Božja energija. To je sveznanje, što znači da je ona kadra da prenosi informacije baš kao i da ih prima. Ona zapravo sadrži sve što danas jeste, sve stoje ikada bilo ili će biti.

Vi još uvek ne možete dosegnuti Božiju svest, ali su vam na raspolaganju drugi nivoi, i otvoriće vam se još više mogućnosti kako budete napredovali, jer radite sa onim što ćemo, jednostavnosti radi, označiti kao elektromagnetske pojave. Vi koristite kombinovane pozitivne i negativne aspekte koji omogućuju kretanje struje, jer Božja energija sadrži ovu elektromagnetsku energiju u visoko koncentrisanom obliku. Medu božijim odlikama nalazi se i jedan visoki energetski nivo za koji vi sada nemate nikakvo objašnjenje, a u okviru tog višeg nivoa neopisive energije nalazi se upravo upravo ono što smo, da biste vi to shvatili, označili kao elektromagnetsku energiju.

Energija koja emitira iz Boga, a koju nazivamo kosmičkom energijom, sadrži elektromagnetsku energiju. Stoga je sve što postoji kadro da postoji kroz kosmičku energiju koristeći njeno električno polje, tj. oslanjajući se na električne impulse elektromagnetskog polja. Svest nije elektromagnetsko polje. Svest je samo misao, zvuk ili izražena energija koja postoji zasebno u okviru kosmičke energije. Ona u sebi sadrži električne impulse koji crpu električnu energiju unutar kosmičke energije.

Kad budete navikli na energije, zapravo ćete postati prilagođeni energijama koje već postoje. Tako ćete frekvenciju svoje duše finom regulacijom dovesti u centralnu tačku na nivou Univerzalnog uma. Većina stvorenih bića smatra daje ova činjenica informativna i da uliva sigurnost. Unutar svoje fizičke gustine karakteristične za treću dimenziju vi na neki način shvatate ovu svest u nivoima, slojevima ili naslagama. Mi stoga upravo te pojmove koristimo kada sa vama razgovaramo.

Zadatak nam je da vam pomognemo da postojite intradimenzionalno, sa svešću o fizičkim sposobnostima svog tela, mozga, planete i života na njoj, ali i da omogućimo duši njenu interdimenzionalnu komunikaciju izvan fizičkog tela i planete.

Budući da ova viša svest ili interdimenzionalnost nije daleko i budući da je potrebna samo volja da biste joj se prilagodili, predlažemo vam da se opustite unutrašnjom smirenošću u njenom isceljujućem prisustvu. Kad spavate, ili u nekim stanjima snevanja, vi već premašujete zemaljsku svest. Tada vi, naime, odvajate svoju svest od fizičkog tela i dozvoljavate svojoj duši da se uzdigne iznad kalupa koji fizičko telo predstavlja.

U interdimenzionalnom kontaktu sa anđeoskim kraljevstvom, na primer, potpuno ste kadri da naučite da anđeli imaju nivoe kvalifikacija i imaju određene namere u pogledu svojih usluga. Kao što je pomenuto, od svega što nije u fizičkom obličju treba zahtevati da se identifikuje i da razjasni koje. Vi, međutim, od njega morate svesno tražiti da to učini. Naime, nije uobičajeno da anđeoska bića jednostavno dođu i predstave se ili uopšte kontaktiraju sa nekim zemaljskim bićem, ako za to nemaju kakav konkretan razlog.

Budući da je vaša planeta sada u stanju hitne potrebe, čitav kvadrant vašeg svemira radi u vašu pomoć. Upravo smo zbog toga uspostavili protokol ili određeni proces kroz koji se sami identifikujemo, kako vas ne bismo zbunjivali i kako ne biste bili u dilemi da li kontaktirate sa anđelima, sa svojim duhovnim učiteljima ili sa "zvezdanim bićima1" - dakle onima iz drugih stvorenih fizičkih svetova. Vi se sada možda pitate: "Kako mogu da razlučim anđeosko kraljevstvo od svojih duhovnih učitelja u višim dimenzijama?" Dozvolite mi da vam u odgovor kažem da ćemo vam mi, anđeli, pomoći isto onako kao što će vam pomoći vaši duhovni učitelji. Oni, međutim, imaju tela, mi ih nemamo. Pa ipak, tu su oba izvora da vam pomognu da postignete očuvanje celokupnog života - mir na Zemlji. Sve vaše aktivnosti moraju biti u neposrednoj vezi sa tom temom. Vi morate jasno shvatiti da, mada vam mi donosimo informacije kako bismo vam pomogli i, mada vam pružamo mogućnost pravih izbora i mogućnosti, bića vaše duhovne dimenzije su upravo oni koji vas procenjuju i prosuđuju. Mi im pomažemo da vam pomognu, kao što pomažemo i vama samima da se probudite za mir.

Pre intervencije Srebrnog Zraka, oni bi bili vaš direktan sistem podrške. Zbog Veličanstvenih Zraka, energetske vibracije su se izmenile i pomešale, kao kakav veliki hor ili simfonija sa mnogobrojnim delovima. Sada informacije koje svi možemo da vam donesemo mogu da vam pomognu da razrežite lične probleme, ali isto tako mogu da se odnose i na vladavinu, zdravstvo, poljoprivredne resurse, ekologiju, religiju - praktično sve što će vam omogućiti da napredujete ka zaustavljanju nasilja i uspostavljanju mira. Promene koje su neophodne na vašoj planeti dogodiće se onda kada budete mudro koristili svoje misaone procese. Vi ste mašina za mišljenje. Sve što činite prolazi kroz proces vašeg mišljenja. Proces mišljenja je vaš lični ključ za sreću, ljubav, mudrost i promene na vašoj planeti.

Važno je da shvatite da se nijedno anđeosko biće neće inkarnirati kao ljudsko biće. Isto tako, mi nećemo biti "pridošlice". Nekolicina onih koje nazivate "pridošlicama", zapravo podrazumeva privremeni zadatak koji je dobilo neko inteligentno fizičko biće sa kakve druge planete ili sazvežđa, koje u te svrhe koristi ljudsko telo na osnovu obostrane saglasnosti da bi brzo postiglo svoj cilj. Ovakva korisna akcija ne smatra se inkarnacijom, nego samo privremenim korišćenjem ljudskog instrumenta, i to uz dozvolu. Bez ikakvog izuzetka, inkarnacija uvek podrazumeva proces rađanja, budući da je to način za započinjanje ljudskog života na vašoj planeti.

Anđeoski kontakt je kontakt koji se ostvaruje u specifične svrhe, da bi se podstakao određeni sled događaja. Nije mu cilj da naglašava bilo koju pojedinačnu energiju. On samo treba da se identifikuje da bi razjasnio svoje namere, onako kako ja to činim. Silazak bilo kakvog anđeoskog bića u ovom trenutku na Zemlju ili kontaktiranje sa njim, ima za cilj da pomogne u procesu buđenja.

Možete uočiti razliku između anđeoskog silaska jednog ili više bića kao što su arhanđeli, poput mene samog, Hristove svesti (energije koju je na Zemlju poslao Zlatni Zrak), od kosmičke energije koja je sveprisutni Bog. To razlikovanje ćete postići na sledeći način:

Hristova svest je neprekidna energija koja svetli i osvetljava svakog na planeti. To je energija jednog od prvih dvaju božjih izdanaka. Nazivamo je Zlatni Zrak. Ona nije selektivna, već je svako može koristiti. Ova svetlost je oduvek obasjavala vašu ravan, kako bi se održavala neprekidna vera u Boga u svesti čovečanstva. Zlatni Zrak je masovni uticaj harmonične Božije moći i volje. Mnogi veliki učitelji su ga koristili da bi održali svest o Bogu, kada su posećivali vašu planetu, ali on je zapravo sve vreme tu. Onaj koga ste zvali Isusom Kristom koristio je Zlatni Zrak.

Kosmička energija? Božija životnost koja je sveprisutna da bi održala sve životne oblike u Omniverzumu i obezbedila maticu za rađanje daljih izraza rasta. To je neostvareni Bog u onoj istoj meri u kojoj su Zlatni i Srebrni Zrak zapravo ostvareni Bog.

U istoriji Zemlje kao planete, Srebrni Božji Zrak je planirao životne oblike i modele rasta na planeti. Čak i specifičnu duševnu energiju, koju vi još imate, nagomilao je Bog preko Srebrnog Zraka. Međutim, onog trenutka kada je život stvoren Srebrni Zrak je počeo da se bavi drugim aktivnostima, ostavljajući uticaj Zlatnog Zraka kao ono što treba da očuva veru u Boga i opšti mir. Sada, zbog izuzetnih okolnosti, Srebrni Zrak se vraća da bi doveo do ujedinjenja ili povezivanja inteligencije sa duševnim osećanjem, što znači da je on ponovo u prvom planu zemaljskog života planete.

Budući da intelektualna ostvarenja čovečanstva u većini nisu utemeljena na srcu, Srebrni Zrak dolazi da bi podstakao vaše istinsko poštovanje prema lepoti i jedinstvenosti vašeg fizičkog obličja, lepoti i jedinstvenosti same fizičke planete, jer je to neophodno za nastavak zemaljskog života. Upravo se ovim pitanjem priznavanja i brige Srebrni Zrak najizrazitije bavi i zbog toga sam i ja sada po zadatku došao ovamo.

Onaj deo vašeg tela koji se naziva treće oko jeste upravo ta sveznajuća centralna tačka vere u Boga i poštovanja Boga. Upravo se tu duhovna i fizička inteligencija ujedinjuju u svojoj nameri i postaju jedinstvena jedinica koja harmonično deluje radi očuvanja celokupnog života - Mira na Zemlji. Mi se nadamo da ćete upravo tu svest vi smesta koristiti, da biste iznova oživeli i poboljšali svoju planetu. O toj tački se ponekad govori i kao o vašem intuitivnom centru ili mestu poznavanja Boga.

Kako je Srebrni Zrak stvorio masovne energetske snopove koje nazivamo pod zracima, a oni su ovde isto tako fokusirani u okviru plana za preporod Zemlje, ovih sedam snopova svetlosti različito obojenih - onih koji čine spektar vaše duge - takođe su tu da bi pružili pomoć, svaki pri tom ima gospodara ili koordinatora koji će ga fokusirati. Prema tome, na vas u velikoj meri utiču snage koje vi uglavnom ne poznajete i to će se nastaviti još nekoliko godina, već u zavisnosti od načina na koji čovečanstvo na sve to odgovori. Podzrak indigo-plave boje jeste onaj Zrak koji ću ja najverovatnije koristiti u danima koji dolaze, budući daje on u neposrednoj vezi sa ovim područjem trećeg oka koje sam upravo spomenuo.

Inteligencija i briga su ovde angažovane u najvećem zajedničkom poduhvatu koji je vaša planeta ikada iskustveno osetila. Prema tome, vi, duše zemaljske, da biste izbegli potpunu zbrku, moraćete da usavršite i koristite svoju imanentnu duhovnu sposobnost rasuđivanja i duševnog poznavanja, ono što često nazivate intuicijom. Ljudi imaju sposobnost da razmišljaju i analiziraju unutar svog mozga, baš kao što to mogu da čine i u okviru duhovne mudrosti. Sve to bi sada valjalo koristiti, budući da se naš veliki krug vitalnosti približava vama i vodi vas napred.

U okviru naše sadašnje energetske spirale, vi ste kadri da imate energiju koja se kreće gore i dole, tako da mi možemo da vas energizujemo, a isto tako možemo i da dobijemo informacije o tome koliko se dobro odvija proces prosvetljivanja čovečanstva. Uz prisustvo Božije kosmičke energije, Veličanstvenih Zraka, podzraka i njihovih koordinatora, kao i duhovnih dimenzija i našeg anđeoskog kraljevstva, ovde na vašoj planeti nameravamo da sinhronizujemo sve napore da bismo postigli Doba Buđenja. Vi ste u opasnim okolnostima. Uzdigli ste svoja planetarna očekivanja u pogledu trajanja ljudskog života na opasno visok nivo. To je glavni razlog zbog koga mi sada izražavamo brigu i zbog koga vam pomažemo.

Prema tome, u ovom periodu vremena, bez obzira na to da li ga nazivate Doba Goluba, Doba Buđenja, Doba duhovnog razumevanja ili Doba mira - dakle, upravo u ovom periodu mi izražavamo svoju brigu za vas. Naši kontakti sa vama i kontakti vama upućeni, imaju za cilj da se naglasi ova briga i da se svaki od vas pokrene da bi delao za dobrobit vaše sopstvene planete, jer će tako moći i da shvati život izvan vaših fizičkih ograničenja. Morate se prilagoditi svojoj duševnoj energiji, kako biste mogli ponovo da uspostavite vezu sa najvišom mogućom svešću dok ste u fizičkom telu.

Zapamtite da ću ja, Urijel, Golub, koristiti mnoge načine da razrešim vaše planetarne teškoće i odagnam lične negativne emocije, bilo da ću to činiti pomoću vetra i vremena, tehnologije ili na kakav drugi koristan način. Predstoje promene pojedincima, porodicima, grupama i čitavoj vašoj planetarnoj porodici. Primenite svoj zdrav razum i osećanje zajedničke svrhovitosti, da biste postali svesni jednostavnosti života, bez obzira na sve složenosti koje ste vi sami stvorili. Bez odlaganja, ispoljite taj lepi novi život kome težite.

Kao što je već istaknuto, naše džinovske aktivnosti podrazumevaju da će te promene biti dramatične a ne blage. One neće biti suptilne i za njih neće biti potrebno mnogo vremena. Možda će biti neočekivane i možda će se činiti da su silovite i veoma intenzivne. Dogodiće se mnoge promene, od kojih će neke imati značajan uticaj. Znajte da zahvaljujući tim promenama može biti postignuta vaša istinska duševna vizija i setite se da promena predstavlja impuls koji mi smišljeno i planski upućujemo.

U tome će biti angažovano i u tome mora učestvovati sve što je živo. Jednog dana će u istorijskim udžbenicima o vašoj planeti biti opisane ove ogromne promene i očišćenje i to kao događaj zahvaljujući kome ste krenuli napred u Doba Sjaja. A to je neminovno. Pokrenućete se da biste se svesno odlučili za učestvovanje, da biste se svesno odlučili "za" mir ili "protiv" mira. To je istorijski događaj, taj izbor koji ćete učiniti i želimo svakoj od vas pojedinačnih duša božansku brzinu u svemu što ćete od sada pa nadalje činiti.

Dozvolite mi sada da zastanem za trenutak i odgovorim na ono ranije pitanje koje ste mi postavili, u vezi sa posebnim tipom anđela koji nazivate deva. Koliko znam, vi tu reč koristite da biste opisali nevidljivu energiju koja pomaže kraljevstvu biljaka na Zemlji. Deva stiže iz anđeoskog carstva, iz kategorije kerubima. Oni su sa mnogo volje radili na vašoj fizičkoj planeti, da bi pojačali njeno ulepšavanje, harmoničnost i očuvanje za vreme onih eona kada su vaše duše zaboravljale svoju iskonsku svrhu - da treba da budu oni koji će voditi brigu. Ima ljudi na Zemlji koji taj događaj nazivaju "pad".

Namera deva jeste, dakle, dobrobit i blagostanje fizičke planete, posebno rast biljaka. Njima nije potrebno da vode brigu o mineralima koji nisu ništa drugo do obojeni i očvrsli energetski oblici i nisu od suštinskog značaja za proces disanja svega što je živo.

Deve ili kerubimi nisu projekcija vaše duše, niti kakav poseban deo vas koji žive drugde u svesti. Ti anđeli se ne vraćaju da bi usavršili vašu čovečnost, niti su oni nekakav drugi dolazak svesti. Drugi dolazak svesti se odvija u vama - međutim, uz našu pomoć.

Tokom godina ste vi ljudi kerubime ili deve svrstavali u kategorije kao što su vile, patuljci, dobri duhovi i sve ostalo, što je dovodilo do toga da se vaša mašta poigrava. Tim recima ste izražavali duboku unutrašnju spoznaju da je na delu nešto nevidljivo. Različite kulture su možda imale veću sklonost prema njima, ali nikad nisu odredile nivo delovanja i usluga koje pružaju kerubim, odnosno deva. Od sada ću, dakle, deve nazivati njihovim pravim anđeoskim imenom -imenom kerubim.

Kerubim prihvata svaki projekt za određeni vremenski period, o kome se odluka donosi pre nego što on aktivira svoju energiju na planeti. Taj period može trajati danima, nedeljama ili godinama - ako merimo vašim merilima vremena. Kao stoje već istaknuto, te energije su morale da se bave rastom biljaka na Zemlji, zbog toga što ljudi nisu u potpunosti vaspostavili svoju veštinu brige koju su tako davno izgubili. Kerubimi koriste iste one veštine koje vi još uvek posedujete u sebi i koje ćete u bliskoj budućnosti ponovo moći da koristite. Kerubimi koriste oblake, kišu, vetar, sunce, vatru i vazduh da bi ostvarili svoje projekte i obavili svoje zadatke. Oni koriste te elemente u harmoničnom odnosu sa biljkama, koristeći, recimo, oblake kada je potrebno i tako dalje. Svaki kerubim primenjuje ono što je primereno nekoj određenoj situaciji. Ne postoje, dakle, vodeni kerubimi, na primer, niti kerubimi koji će koristiti samo oblake, sunce itd. Oni koriste sve te elemente ili pak samo poneki od njih.

Kerubimi brinu za biljke tako što komuniciraju sa njima. Ovo razgovaranje sa biljkom podrazumeva celokupan sistem biljke - uključujući korene, stabljiku, lišće i njenu životnu sredinu. Isto onako kao što vaše ljudsko telo predstavlja ukupnu strukturu i svi su njegovi delovi angažovani u izražavanju života i kao što hrana koju uzimate utiče na to kako se osećate i kako delate, to isto važi i za biljke. Ono što uzimaju kao hranu utiče na to kako će se osećati i kako će delovati. Baš kao i vama, i njima je potrebna voda. Bilo daje reč o biljci koja živi u slanoj vodi, ili o slatkovodnoj biljci, ili o kopnenoj biljci, prisustvo vode je od vitalnog značaja za njihovo zdravlje i rast. Tako bi se moglo smatrati da su kerubimi zapravo oni koji u medicinskom i tehnološkom smislu vode računa i brinu se za kraljevstvo biljaka. Njihovim delovanjem, čovek će često dobiti određenu misaonu sugestiju ili instrukciju o tome kako da pomogne oboleloj biljci ili obolelom području. Nekolicina baštovana i agronoma posebno je prilagođena za ovakvu vrstu receptivnosti. Vi za nj ih kažete da "znaju kako biljke dišu."

Dobri duh prirode je isto što i kerubim. Mada oni nama izgledaju kao mladi ili stariji, jer čitavo područje obasjavaju posebnom radošću i živošću, vi njih zapravo vidite onako kako želite da ih vidite u svojim mislima. Kada se usredsredite svojim mislima i osećanjima na određeno mesto i kada vam ono bude u žiži, videćete dobrog duha prirode pomoću kombinovane svesti o tim stvarima.

Mnogo ranije, kada ste vi, istinski životni oblici, prvi put stigli na planetu C-ton zarad svog učestvovanja na njoj, smatralo se da ćete se baviti upravo botaničkim aspektom sfere. Pošto ste bili u potpunosti prilagođeni inteligenciji oko same planete i komunicirali ste sa njom, koristili ste svest koju je tu postavio Projektantski odbor stvaranja. Ova svest sadržala je potpune informacije o svim oblicima postojanja. Pošto ste vi kao prvobitni životni oblici radili svaki ponaosob sa ponekom vrstom biljaka, mogli ste direktno da komunicirate sa tom botaničkom vrstom i da isto tako prenosite podatke, onako kako su oni registrovani u planetarnoj svesti.

Recimo, ako radi sa biljkom po imenu lijander, istinski životni oblik će razgovarati sa tom biljkom i dobiće isto tako sve informacije o tom posebnom tipu biljke, na osnovu biblioteke podataka koja postoji u svesti oko planete. Setite se da su ta prvobitna bića još uvek u direktnom kontaktu sa četvrtom i višim dimenzijama, pa je onda sve to bila sasvim uobičajena procedura.

Međutim, prvobitni plan za stvaranje svake biljke ili svega živog što raste nije poticao od kerubima, nego od Projektantskog odbora stvaranja. Kerubimi nisu tvorci. Nijedan anđeo nije tvorac.

Kao stoje već rečeno, kerubimi nameravaju da osnaže dato područje, radeći na njemu i ispoljavajući taj odnos koji postoji između njihove energije i rasta biljke u vašem zemaljskom okruženju. To je zapravo jedan vaspitni odnos koji ispoljava potencijal kraljevstva biljaka, kako vi to nazivate, i razjašnjava načine na koji vam biljke pomažu u obezbeđivanju vašeg snabdevanja kiseonikom, neophodnim za disanje svega stoje živo i za jačanje i povećavanje lepote Zemlje.

Svaka biljka ima potencijal da bude hrana, isceliteljska supstanca, prečišćivač vazduha i vode, kao što može i da zadrži vazduh i vodu za druge životne oblike. Jedan deo onog prvobitnog sporazuma sa dušama istinskih životnih oblika postavljenih na ovoj planeti odnosio se na to da će one raditi upravo na rastu biljaka, sve dok ne bude postignuto milion različitih oblika. Pre vaše pune odgovornosti duševne dominacije na površini, sve su biljke postojale u stanju pripreme za to da ih u budućnosti koriste takvi životni oblici kao što su životinje, a kasnije i ljudi. Zbog proširenja faktora straha u prvobitnoj inteligenciji onih koji vode brigu, počele su da se distanciraju u odnosu na taj projekat, pa je onda bila neophodna pomoć anđela. Upravo su kerubimi bili ti koji su sagledali i potrebe fizičke planete i potrebe rasta biljaka i dobrovoljno su se javili da učestvuju u tom privremenom negovanju i vođenju brige.

Ovi anđeli kerubimi, oko 120 njih u prvoj grupi, radosno su stupili u odnos sa površinom vaše lepe planete, ispoljavajući njen enormni potencijal za izvanredno uzdizanje. Kada su istinski živa bića shvatila da su dobila pomoć od kerubima, uspostavljena je saradnja. Međutim, tokom eona, koji su od tada protekli, došlo je do daljeg slabljenja uloge onih koji vode brigu među tim prvobitnim istinskim životnim oblicima i njihovoj potonjoj ljudskoj (dakle u fizičkom obličju) porodici. U novije doba ljudi su se odrekli pune odgovornosti za gotovo celokupno vođenje računa i brige i to su prepustili našim anđeoskim kerubimima. U izvesnom smislu, to je bilo prihvatljivo kao privremena mera, ali u ovo Doba Buđenja, s obzirom na neposredne predstojeće promene, ta situacija više neće moći da se prihvata. O tome ću kasnije nešto više govoriti.

Ljudi smatraju da su anđeli-kerubimi ili veoma mali ili veoma veliki, opet zbog svoje ograničene percepcije. Vaša percepcija je kombinacija veličine samog anđela i energizovanog parametra svih objekata u fizičkom prostoru.

Tako su, recimo, neke biljke velike a neke male, drveće može biti sićušno ili džinovske. Isto tako, svaka planina pod šumom ima određenu visinu. Budući da većina ljudi ne može da vidi ili oseti onu osnovnu energiju čvrstog tela u odnosu na veličinu anđela, često brkate ono što ste percipirali. Tako recimo, ako gledate biljke koje su visoke 60 santimetara u odnosu na neke druge biljke koje su visoke samo 15 santimetara, izgledaće vam daje veličina anđela tu negde u relativnom odnosu.

Kako anđeo može da menja svoju veličinu, ono što vi vidite ne mora biti njegova stvarna veličina, čak i pre no što se on pridruži različitim fizičkim oblicima kojima služi -različitim i po veličini. Pokušavam da razjasnim ovu temu i da vam odagnam pometnju koju imate u vezi sa anđelima, da bih ojačao vašu sposobnost da ih shvatite. Neki od vas se možda sećaju da su, u ljudskoj istoriji, svojevremeno razdragano i vragolasto skakutali oko kerubima ili su sarađivali sa njima zarad nastavka života na ovoj planeti. Budući da mi možemo ljudima ponovo da vratimo odgovornost za vođenje brige o Zemlji, vi ćete, što je potpuno razumljivo, prijatelji moji, ponovo spoznati anđele.

Kerubimi koji su pomogli opstanku vaše planete ostaju u nekom području 50, 100 ili 200 godina. To zavisi do želje anđela da se tu nalazi i od njegovog ličnog razvoja u korišćenju okolnog biljnog materijala. Drugačije rečeno, ne mora nužno značiti daje svako područje koje je imalo 150 godina anđeoskog razvoja posedovalo istu tu anđeosku energiju svih tih 150 godina. Možda je u toku tog perioda došlo i do "smene posade." Kada ti, kao čovek-pojedinac, pos-taneš svesniji svrhe svoje duše u opsluživanju sredineu kojoj živiš, i kada počneš da učestvuješ u brizi za te fizičke stvari, potreba za tim anđeoskim pomoćnicima će se smanjivati da bi, konačno, u potpunosti nestala.

Pitate se možda da li bi rast biljaka na vašoj planeti mogao da se nastavi i opstane bez tih anđeoskih pomagača ili vaše vlastite pomoći. Moj odgovor je naglašeno NE. Biljke ne bi opstale! Postojao bi izvestan period vremena u kome bi one opstajale zahvaljujući impulsima koje same biljke poseduju i energije koju ima nebeski svod iznad vaše planete. Na kraju bi, međutim, prestao sav biljni život, jer je on i stvoren tako da bude u povezanosti sa ljudskim i životinjskim postojanjem. Kako životinje ne mogu voditi brigu o drugima i kako je kraljevstvo biljaka i stvoreno da bude faktor za održavanje zemaljskog života, vi, ljudi, imate dominaciju. (U vašim verskim spisima ova činjenica je objašnjena, ali vi njih još uvek ne shvatate u potpunosti).

Da li vam je jasno da bi istinska ravnoteža postojanja bila do te mere poremećena da bi na kraju prestali da postoje svi živi oblici? Možete li prihvatiti da bi sam izvor svega stoje živo, uključujući vaš kiseonik i vaš prehrambeni lanac, bio do te mere izbačen iz ravnoteže da bi to predstavljalo kraj fizičkog života?

Svrha onoga što vi nazivate kraljevstvom biljaka jeste da obezbedi sistem za podržavanje života. Život biljaka mora biti negovan da bi ostvario ovu svrhu i da bi za vas predstavljao ciklus podrške. Kada tako ne bi bilo, životni lanac bi prestao da funkcioniše i postoji, što bi imalo očigledne i pogubne posledice po sve organizme koji dišu, uključujući tu i ljude.

Opasnost je, dakle, jedan od osnovnih razloga zbog kojih sam ja ovamo upućen. Želimo da prestanete da dovodite do eksplozije vodonika, jer je on sastavni deo kosmičke energije i u neposrednoj je vezi sa svim što je stvoreno. Kako svako živo biće u sebi sadrži vodonik, zašto biste onda dovodili do hidrogenskih eksplozija u unutrašnjosti Zemlje ili iznad Zemlje, rizikujući time smrt i katastrofu? Hoćete li dozvoliti nekolicini luđaka da bez Božije brige koriste Božiju moć? Mnogi ljudi to shvataju, pa ipak, većina njih to još uvek ne shvata i mora se delovati brzo da bi se izmenile te opasne aktivnosti.

Mi anđeli pomažemo Božijim snagama na vašoj planeti da se ovde održi život, to činimo na mnogo više načina nego što ste vi to do sada shvatali. Kao deo božanskog plana za oživljavanje i poboljšanje Zemlje, naša delegacija mora da vas probudi i da pomogne čovečanstvu da preuzme svoj iskonski zadatak - to jest, da bude dominantno.

Nadam se da u čitavom ovom razmatranju postaje očigledno da energije, bilo od Veličanstvenih Zraka ili iz naše anđeoske porodice, ljudi nisu koristili za pozitivan razvoj. Vi ste na nas, u svojoj negativnoj ličnoj dominaciji, koju nazivate još i ego, prebacili odgovornost za vođenje brige o planeti, umesto da ste nastavili ili iznova razvili svoje vlastito učešće. Ta neodgovornost će i dalje trajati. Apsolutno je neophodno da počnete da kao pojedinci i građani planete sami brinete za nju. U svakom od vas oživljava duševno osećanje i razumevanje, tako da će konačna odgovornost za planetu moći da vam bude vraćena.

Imate inteligenciju, tehnologiju i fizičke sposobnosti da brinete za nju. Prema tome, kako bi se izbegao emocionalni šok do koga bi došlo kada biste se jednog dana probudili i otkrili da imate svu odgovornost, počnite već od danas da svojim mislima i akcijama učestvujete u brizi za planetu, dok se mi bavimo ovim konačnim preokretom, odnosno prenošenjem odgovornosti na vas.

Pokupite plastično smeće i sve predmete koji ne podležu razlaganju i iznadite korisno rešenje za problem tog tipa otpadaka. Izbegavajte sve one materijale koji dovode do toga da teški gasovi ostaju u atmosferi prilikom sagorevanja.

Štedljivo koristite slatku vodu. Morate ojačati i iznova proučiti svoje pokušaje za obezbeđivanje vode za ljudsku potrošnju. Isto tako proučite topografiju zemljišta, kako biste utvrdili prirodne tokove slatke vode, jer ćete na taj način moći mudro da ih koristite. I nemojte trovati ono Sto imate! Naučite nešto o učestalosti primene vlage koja je ključni faktor rasta i nemojte ništa uludo zalivati. Biljka ima unutrašnju mogućnost da odmeri koliko joj je vlage potrebno i onog trenutka kada je ta količina dosegnuta, besmisleno je dalje je zalivati. Naučite, dakle, kako biljkama da unesete tačno neophodnu količinu vlage.

Sejanje semena za povrće, žitarice, cveće, drveće, grmlje, onda kada to obavite u skladu sa mesečevim menama, omogućiće brže klijanje i/ili veću snagu same stabljike. Celokupan život na vašoj planeti je u tesnom međusobnom odnosu sa Mesecom i njegovom silom gravitacije.

Vaša planeta je magnetizovana masa materije. Ona koristi ukupnu gravitacionu energiju, dok energiju rasta podstiču na gore energije koje su pripadajuće samoj Zemlji... Isto tako, nju za sobom povlače snage Meseca koje utiču na vašu planetu. Mesec ovde nije samo zbog održavanja i osvetljavanja za vreme takozvane noći. On ima funkcionalan odnos sa vašom planetom, upravo zbog procesa rasta. Kao što morate znati, on utiče na celokupno kretanje vode na planeti, uključujući tu i vodu sadržanu u vašem telu.

Kada počnete ili nastavite ovu studiju rasta, koristite prirodne sastojke same planete. Koristite lišće za zagrevanje korena, koristite grane za pravljenje senke da bi se koreni ohladili - isto kao što valja ohladiti i stabljiku biljke ili drveta. Proučavajte korene biljaka, kako biste videli kako se oni prepliću u Zemlji i povezuju sa njom da bi omogućili proticanje vazduha. Proučavajte crve, gliste i sve insekte u zemlji, jer i oni pomažu procesu rasta.

Počnite da pričate biljkama i svemu što raste. Počnite da dodirujete tlo i sve živo što raste, onako kako to čine mnogi primitivni narodi. Kada sopstvenim čulima osetite planetu ona će razgovarati sa vama, reći će vam ko ste i pomoći će vam da postignete harmoniju sa okruženjem. Anđeli su već uspostavili kontakt sa nekim ljudima koji su te stvari naučili i sada ih pripremaju za vas. Ako ne možete kontaktirati sa nama ili biljkama, naučite, molim vas, to od svojih ljudskih učitelja. Ali, NAUČITE!

Shvatanje Meseca i gravitacione energije je ključ znanja koje koriste naši kerubimi ili "deve", kako vi to kažete. Do sada ste shvatili da celokupna materija sadrži električnu struju. Na tu struju utiče spoljno okruženje, generisanje energije sa same planete i aktivnost u atmosferi. Ovo preplitanje i povezivanje energije deo je unutrašnjeg odnosa i povezanosti koju imate sa svim što postoji.

Postoji vitalnost vode koju pojačava uticaj gravitacije i uvećava je delovanje Meseca. Kada to prihvatite kao naučno načelo, možete shvatiti da se promena unutar materije sve vreme odvija, čak i onda kada mislite da se ništa ne događa. Proces promene je neprekidan. Celokupan proces promene ima za cilj da svaka stvar dosegne svoj potpuni potencijal u razvoju. To uključuje i vas iz ljudske porodice.

Važno je da budete svesni daje svaki ljudski oblik, bez obzira na to čime se zvanično bavi, odgovoran za to da brine za samu planetu. Sve biljke, bilo one namenjene ishrani ili ne, učestvuju u vašem blagostanju, jer predstavljaju sistem za održavanje života na ovoj planeti. One čine vaš planetarni kiseonički aparat - to je džinovska mašina za disanje. One su vam potrebne. Nema tih reci kojima bih ovu činjenicu mogao dovoljno da naglasim. Kada uništavate biljke i drveće, vi uništavate opremu za održavanje života za gotovo šest milijardi ljudi, koliko će ih uskoro biti, i za još mnogo veći broj ptica i životinja.

Srećom, upravo sada oživljava vaše sećanje na vođenje brige o planeti i neki od vaših ljudi su već stvorili farme i bašte koje mogu da posluže kao model. Mnogi od tih farmera i baštovana, koji tako vredno i predano obavljaju svoj posao - dakle oni koji vole Zemlju i samu planetu -prevashodno su ljudi čije duše imaju zeleni Zrak Namere. Taj Zrak, dakle, postoji u njihovim dušama. Oni žele da osete lepotu i vitalnost koja proističe iz zelenila života na planeti. Oni žele da pomognu da se to nastavi. Pa ipak, čak i ako vaš duševni Zrak nije zelen i ako se bavite drugim delatnostima, svako od vas mora početi da prihvata odgovornost za vođenje brige o ovoj neobičnoj planeti. U vašim svetim spisima je nazivaju Rajskim Vrtovima. Mi je zovemo najlepše mesto u svemiru.

Već zbog same činjenice da na vašoj planeti postoji ogroman broj životnih oblika, morate postati matematički svesni i spoznati da je potreba da se radi na rastu biljaka upravo ona potreba koja ima primari značaj. Mi ćemo u naredne dve ili tri godine učiniti sve da vi shvatite i zeleni rast u samim morima. Ponovo moram da kažem da su neki od vaših ljudi pronašli ključ za hranu iz okeana i za biljke koje su sposobne za oksigenaciju. Molim vas, imajte na umu da zelena boja sadrži vitalnost i kadra je da podstiče život a upravo su vam te odlike neophodne za opstanak. Sve supstance vašeg životnog modela u neposrednoj su vezi sa zelenim - i na kopnu i na moru.

Zbog toga što vam je verovatno da će doći trenutak kada će se naš kerubim povući i prepustiti vas vašoj odgovornosti, apelujem na vas da već sada prihvatite Božiji plan za međuzavisno postojanje. Verujte u život i odajte hvalu životu i svojom dušom i svojim umom i svojim srcem i svojim delima. Mi vas nećemo iznenadno napustiti, ali uzmite u obzir da ćete jednog dana biti suočeni sa celokupnom odgovornošću za sopstveni opstanak u pogledu rasta planete i u pogledu obezbeđivanja hrane i vazduha neophodnog za disanje.

Srebrni Zrak je omogućio sve za ovaj verovatni prelaz time stoje od avgusta 1987. godine uneo u vašu kolektivnu svest ljubav za planetu. To je već opisano u ovom tekstu. Na taj način se pruža pomoć u buđenju vaše odgovornosti za sebe same i za vaspostavijanje vaše dominacije, jer ste vi onaj istinski životni oblik na ovoj planeti. Činjenica da niste poštovali odgovornost ne menja onaj prvobitni "ugovor" - nije li tako? Ovo kažem samo kako biste spoznali da život i okolnosti na planeti zavise upravo od čovečanstva, kao od individualizovane energije koja se tu nalazi.

Svako biće ili svaki životni oblik koji stiže iz neke druge dimenzije u vašu ravan postojanja nalazi se ovde samo kako bi vam pomogao da vi pružite pomoć planeti. To biće se, dakle, ovde ne nalazi kao nekakva stalna energija koja će vas osloboditi vaše lične odgovornosti.

Ovi kerubimi-anđeli, koji se trenutno nalaze medu vama, zaslužuju ljubav i radosni su, mada su podjednako ozbiljni u obavljanju svojih zadataka. Možete li vi da budete takvi? Da li ćete sada prihvatiti ove anđele i činjenicu da vam oni iznose svoje znanje o rastu? Da li ćete shvatiti sreću koju osećaju što učestvuju u jačanju fizičke lepote ove planete?

Mi podržavamo da ostvarite vezu sa ma kim od nas ili sa svima nama, jer ćete se u svojoj duši, tamo gde se istina nalazi, mnogo brže setiti zbog čega ste ovde. Sreća koju osećate zahvaljujući svojoj komunikaciji sa anđeoskim bićima deo je tog sećanja koje je već duboko zapreteno u vašoj duši. Umesto da vam to budu izolovani slučajevi, nastojte da već sada otvorite svoju ukupnu svest i da spoznate lepotu ovu planete u njenom najistinitijem izrazu. Tada će vaša ljudska porodica biti spremna za svaku odluku koju donesu Veličanstveni Zraci u vezi sa vođenjem brige o planeti i dominaciji na njoj.

Znajte da ćemo mi, kao vaši pomagači, vredno pomagati u prvobitnom Božijem planu stvaranja, kako bi se, kud god da budemo upućeni, izrazili njegova čistota, mudrost i lepota.

Mnogi od vas služili su vama na Zemlji kao učitelji, baštovani i oni koji pružaju pomoć - to smo, rođaci moji, veoma dugo radili. Sada ćemo biti sa vama u vašoj sve većoj predanosti, dok se budite iz dugog sna i vraćate da ostvarite ono za čim žudi vaša duša i pružite joj zadovoljstvo. Kada se vaša amnezija preda buđenju ljubavi, ponovo ćete biti istinski živi i funkcionisaćete kao deo večne i stalne vizije našeg zajedničkog Tvorca.

Svaki postojeći energetski oblik stvorenje po nekakvom svrhovitom planu. Naša svrhovitost se izražava u direktnom članstvu i služenju tim Veličanstvenim Zracima, prvim Božijim čedima. Vi ste isto tako po svom obliku stvoreni da biste voleli Boga i služili u jednoj velikoj dimenziji širenja kosmosa. Kada spoznate i svoje božanske poreklo i svoje funkcionalne odgovornosti, vaša duša će osetiti svu simfoničnost života koja je inače do sada bila samo nagoveštena u vašem manjkavom iskustvu - manjkavom zbog zaboravnosti.

Dobro došli u svoj dom, dragi prijatelji i pripadnici Božije porodice. Takvim porukama sećaćete se i ponovo ćete vladati kao vaskrsla i preobražena svetlosna bića u kosmosu.

Na trenutak se smireno setite svrhe vaše duše i naših zajedničkih poduhvata - sada, kada prekidam ovu komunikaciju na jezičkom planu. Pridružite svoju svetlost našoj svetlosti. Blistajte, stvorene duše. Blistajte! Tu, u toj neizgovorenoj vezi leži vaša prava stvarnost.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0038 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA