SILAZAK GOLUBA - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Mir
 

RAT VAM NIJE POTREBAN! Neka vas u suprotno ne ubeđuju i ne ubede nijedan pojedinac, organizacija ili vlada. Vašoj privredi nije potreban rat da bi napredovala. Već danas se razvijaju nove ideje, isto onako kao što su u prošlosti otkrivani pronalasci, pa ste tako dobili radio aparate, televizore, automobile itd. Pre stotinu godina vi niste imali avione. Razmišljajte, razmišljajte! Pustite mašti na volju, dozvolite joj da natkrili oblake ili zvezde! U miru se može živeti u izobilju, ako vi želite da doba mira bude takvo. Oružje je razorno i po život i po planetarno postojanje, Odrecite se oružja.

Mi, anđeli, donosimo duhovni impuls kako bismo pomogli u vašem buđenju. Dok se ono bude razvijalo, budite stvaralački usmereni u svojim miroljubivim namerama i stvarnim životnim delima. Ostale planete i životni oblici pronalaske koriste za mir a ne za rat. I od vas se traži da učinite to isto.

Stav koji čovečanstvo u celini uzev ima kada je o miru reč, onako kako je to danas izraženo u lokalnoj i u međunarodnoj kulturi na vašoj planeti, jednostavno nije prihvatljiv. Potrebno je dovesti do promene stava i promene akcija - to moraju da učine pojedinci i grupe; upravo će se na to usredsrediti svi podaci koje u ovom poglavlju iznosimo.

Krenimo od definicije mira. Mir je harmoničan međuodnos svega živog, bez obzira na životni oblik; reč je o postojanju kroz saradnju. Mir kao preduslov omogućuje svakom životnom obliku njegov individualizovani izraz, ali istovremeno donosi i jedinstvo svemu stvorenom. Ova definicija do sada nije u potpunosti sprovedena na vašoj planeti, i upravo tu činjenicu, valja priznati i to je ono što valja smesta promeniti.

Kako u našem kraljevstvu vreme ne postoji, već postoje samo namere i događaji, naša namera je u svome izrazu neposredna. Samim tim, naša sadašnja zbivanja ili delatnost imaju za cilj da vas probude - i to odmah sada - i da podrže vaše praktične akcije za postizanje unutrašnjeg mira i mira kao spoljašnjeg načina života. Kao individualizovana duševna energija vi imate i puno poimanje ideala mira i unutrašnju žudnju za njegovim ostvarenjem. Ta čežnja za mirom je, da tako kažem, ugrađena u vas i pitanje je sastojka suštine vaše duše. Čak i fizičko telo žudi da živi. Onda živite tako što ćete ostvariti cilj miroljubivog postojanja.

Budući da dosadašnji napori čovečanstva usmereni ka miru nisu urodili plodom, mi ćemo vam preporučiti korake koje bi valjalo da preduzmete u neposrednoj budućnosti. Potrebna je svaka duša za isceljivanje teškoća sa kojima se planeta suočava i na to su pozivali Isus Hrist, Veličanstveni Zraci, a to sada i ja činim.

Ovo Doba Buđenja ima za cilj buđenje tog unutrašnjeg sećanja, te vrline mira, kako ne biste učinili ništa nažao životu na vašoj planeti. Pozdravljamo sva sredstva koja koristite da biste ispoljili i izrazili tu unutrašnju vrlinu harmoničnosti i saradnje.

Na vašoj planeti ima pojedinaca i organizacija koji mogu posejati seme ili iskru tog ugrađenog jedinstva. Stoga u potpunosti podržavamo takve pojedince i organizacije zbog njihovih namera. Međutim, kako je namera samo početak, a ne i konačni rezultat moraju je slediti veliki usredsređeni napori i akcije. Postoje mnoge organizacije spremne da pruže pomoć, ali, kako mi shvatamo, one delaju u različitim pravcima, kroz nekakve međusobne veze i usredsređenosti na jednu istu stvar.

Baš kao što točak ima mnoge paoke, ti paoci moraju zadržati centralnu i jedinstvenu koncepciju po kojoj će se sve činiti za dobrobit mira, za dobrobit očuvanja života. Onda ponovo "povežite" jedan deo energije tih spoljnih paoka sa centralnom tačkom, iz koje se i generiše njihovo biće. Sada je vreme da se u praksi poveže rad svih organizacija za dobrobit tog jednog, zajedničkog cilja koje čovečanstvo mora da ostvari. Potrebno nam je vaše široko saglasje, kakva god da vam je organizaciona osnova. Potrebne su nam vaše kombinovane namere, vaše energizovano izražavanje sebe samih i grupe čiji ste pripadnici - a sve zarad jednog cilja.

Ovo nije trenutak za razdvajanja, već za energizovane grupne namere. Potrebno je sagledati čistotu u svakom pojedincu, to je sasvim izvesno, ali je ipak onaj najveći poziv koji se upućuje upravo poziv za jedinstvo na organizacionom nivou. To jedinstvo, naime, ima mnoštvo prednosti. Vaša elektromagnetska moć doseže svoj maksimalni potencijal upravo onda kada se ujedinite sa drugima.

Razjasnimo sada te reći energija i svest, koje se danas na Zemlji toliko često koriste. Energija je vitalnost ili moć "električne struje" koja napaja vaše postojanje. To je Božija kosmička suština: ona je izvor života. Svest je budnost i inteligencija. To može biti vaša individualizovana svest, svest planete, ili svest vaseljene. Ona ima brojne aspekte i različite nivoe, bilo u mislima, bilo u delima.

Najviši nivo Univerzalnog Uma ima ukupni zbir svega stoje postojalo i što postoji u misaonom procesu (po tome liči na biblioteku). Možete koristiti to ogromno znanje za sticanje ideja i za ostvarivanje njihove praktične primene. Podstaknite sve da koriste inteligenciju svoje grupe koja se budi i svojih organizacionih saveza da biste postigli grupnu svest. Vi uistinu možete sagledavati iznad ograničavajućih negativnih informacija uskladištenih oko vaše planete i na taj način nećete skrenuti sa puta duhovnog buđenja, jer ste pripadnici osnaženog pokreta za mir.

Evo naših preporuka za brzo napredovanje ka miru. Iskoristite svoje spokojne trenutke da biste se prilagodili dimenzijama postojanja izvan svoje fizičke svesti. Kada se prilagodite toj višoj svesti, moći ćete da koristite kosmičku inteligenciju da biste proširili svoje razmišljanje i opažanje. Drugo, ako ste već iscelili i očistili svoju ličnu prirodu i ako ste u potpunosti posvećeni planeti i svim životnim oblicima, uzdignite sada tu posvećenost na nivo grupe i povežite u jedinstvenu celinu različite energije; na taj način ćete dobiti jedno bogato jezgro izraza.

U ovom celokupnom dokumentu, ključni izraz je odgovornost za pojedince i to je potpuno očigledno. Podstaknite sada grupe i pojedince da primene tu.zajedničku odgovornost da bi oblikovale još veće ljudske mogućnosti kroz grupnu svest i njenu izuzetnu stvaralačku snagu.

Sadašnji ciklus energija naših duhovnih impulsa napaja i podstiČe grupno učestvovanje, a povezivanje i preplitanje mnogih grupa omogućiće da se razvija jedna snažna faza moći za preduzimanje akcije u korist mira. Zaista, to je ono što vi nazivate "širenje mreže". Sastajte se jedni sa drugima, izražavajte svoju individualnost. Međutim, činite i korak dalje i napravite pravu tapiseriju mira u kojoj će svako od vas imati nekakav uzorak. Usredsređujući tu opredeljenost na rečeni uzorak donećete ogromnu korist svojoj planeti.

Vi ste jedna porodica. Jedna planeta. Trenutno postoji jedan Božiji plan koji na Zemlji valja ostvariti - to je mir.

Vaše lično i grupno angažovanje je hitno potrebno, kako bi se poboljšala svest o tom planu i kako bi se prihvatilo učestvovanje u njemu. Kako budete napredovali u prihvatanju toga šta ste i zbog čega ste to što jeste, omogućite da usklađivanje brojnih duševnih sećanja bude povezano sa snažnom stvaralačkom svrhom. Krenite napred, put radosti koju možete da osetite u tom zajedničkom poduhvatu.

Ja sam golub dovoljno moćan da pobudim i podstaknem vašu aktivnost za dobrobit jednog jedinog cilja, a vi ste, isto tako, golubovi neophodni za ostvarivanje našeg zadatka. U ovom drugom dolasku više svesti, vaše uzorne grupe za mir nisu mnogobrojne, ali se povećavaju i osvetliće onaj put dugog mračnjaštva - put planetarne zaboravnosti i negativnih navika.

Na osnovu te iskre duhovnog impulsa, zablistaće ona unutrašnja iskra znanja u svakom čoveku. Za neke će to biti samo tračak svetlosti, ali će za druge to biti vrlo jasno kretanje. Nekima će to doneti takav preokret u životu da će do promena doći brzo, čak i sasvim radikalno. Mnogima će zahvaljujući duševnoj svesti biti potpuno jasno da ne mogu biti deo grupnih misli koje planetu vode putem razaranja.

Mir leti medu nama na krilima moćnog goluba i uskoro će i sleteti. On se ne privlači neprimetno poput jutarnje izmaglice. Golub sleće među vas nastojeći da iznađe mesto odakle će osvetliti i proglasiti istinsku nameru mira koja počiva u vašoj duši.

Mnogi medu vama govore o miru, pa ipak u vašim mislima i delima nema mesta da taj govor sazri. Takve reci su isprazne. Da li ste se usudili da od šupljeg drveta napravite most iznad bujice? Ili biste ipak nastojali da iznađete kakvo čvršće drvo da bi izdržalo vašu težinu? Slično tome, mnogi ljudi i organizacije tvrde da oni jesu za mir, ali većina njih ne izražava nikakvu konkretnu akciju, mada su pozvani da to učine. Njihova neaktivnost je ogroman gubitak za čitav život.

Ovaj podsticajni duhovni impuls koji donosimo jeste impuls za rast i akciju. Onda preduzmite akciju protiv koncepcija tlačenja - bilo daje reč o tome da jedan čovek tlači drugog čoveka, ili da jedna nacija tlači drugu naciju; tu akciju morate preduzeti kako biste doveli do promena. Nemojte voditi računa o tehnološkim zamkama, nemojte voditi računa o razlikama u načinu oblačenja, ishrane, stanovanja ili okruženja - svi ste vi ljudi. Vaša odlika jeste da ste duša koja živi u ljudskom organizmu. Na neki način izgleda kao da se stidite da budete ljudi. Da li zbog toga što su ljudi počinili mnogo surovih i nemilosrdnih nedela? Otklonite sve spoljne zamke, bez obzira da li su one delo samih ljudi ili su direktno posledica sredine u kojoj živite, i u svojoj ogoljenosti ćete videti istovetnost karakterističnu za sve ljude. Nisu li u vašim telesnim funkcijama i emocijama želje i potrebe uglavnom iste u čitavom svetu? Milioni vas plaču zbog usamljenosti, makar i da se vi jedni od drugih neprestano udaljavate. Priznajte tu istovetnost! Povežite svoje energije. Osećajte i sagledajte međusobno jedinstvo. Zašto jedni među vama druge lišavaju hrane, vode, odeće, staništa, poboljšanog okruženja, sreće i radosti? Zašto neki odbijaju da sa drugima podele izobilje u kome uživaju? Životne radosti svima pripadaju. Svaki čovek ima pravo na radost, ljubav i mir. To su apsolutna ljudska prava - a vi se upravo njih odričete. To su apsolutna i nužna ljudska prava! Zadržite ih; ona su Božiji dar. Onda dozvolite da čistota duševne prirode čovečanstva očisti sve stoje negativno i da izrazi samo svetliji život, jer ste vi najjedinstveniji projekat koji je ikada ostvaren kao materijalni oblik.

Podstaknuti ste da imate miroljubivu grupnu svest i delotvornu grupnu aktivnost, da biste razrešili postojeće probleme. Budite stvaralački u zajedničkom radu i nemojte pri tom nastojati da dominirate. Izučite veštinu bliske saradnje. To je izazovni, podsticajni proces koji pruža mnoga zadovoljstva. To je iskustvo koje morate izučiti.

Ja sam došao ovamo da bih vas okupio. Svaki od vas može leteti zasebno, ali ipak pripadate sigurnosti i jedinstvu onog ukupnog broja. Vi ste individualizovana duša koja se širi kroz ljubav i služenje. Vi ste duša koja je sada podstaknuta da brine za planetu i za blagostanje čitavog čovečanstva. Prirodno je da brinući za čovečanstvo brinete za sebe same.

Ovo Doba Goluba donosi veliko čišćenje za mnoge ljude, u onoj meri u kojoj se konflikti između duše i spoljne ličnosti budu povećavali i postajali sve očigledniji. Kao pojedinac, povećaćete svoju unutrašnju budnost; promenićete se. Međutim, to može da bude promena unapred, ali i promena unazad.

Duša će možda morati da se bori da bi uspostavila ili održala svoju dominaciju nad ličnim željama koje odvraćaju pažnju i moraju biti oslobođene. Osnaženi duhovni impuls koji ja donosim uzdrmaće mnoge ljude„ u većoj ili manjoj meri. Ima, međutim, i onih drugih kojima će sve to prijati i koji će biti u velikoj meri produhovljeni i podstaknuti na svrhovito delanje. Sve to zavisi od stava i volje. Zahvaljujući kontaktu sa nama, potreba čovečanstva zajedinštvom biće samo ojačana. Vaši nekadašnji minuti molitve i vaše strasne meditacije za mir bile su svakako od koristi, ali nisu bile sasvim celovite. Neophodno je da čitave mase ljude miroljubivo razmišljaju i deluju i to svakodnevno, da im to prede u naviku bez koje ne mogu da žive.

Nema nikakvog drugog izlaza iz vaše dileme. Sada, zastanite u svom čitanju i pomislite sledeće pitanje.

Ima li ikakvog razloga zbog koga vi ne možete da budete miroljubivi? Razmislite za trenutak o tome, pre no što date odgovor, molim vas.

Ako postoji razlog za odsustvo mira u vama, opredelite se da razmišljate i odagnate taj razlog ili problem i od važno krenete u novi svet jasnog opažanja i služenja.

Unutrašnja svest koja isijava iz vaše duše stvaralačka je, harmonična, radosna, mudra, pobožna i miroljubiva. Kada telesna inteligencija prihvati duševnu želju i plan za mir, ona postaje živi otelotvoreni Hrist, odnosno duhovna energija u ljudskom obliku. Ovaj evolutivni projekat ljubavi izražene u materiji zapravo je vaš spas, odnosno ispoljeno prosvetljeno stanje. Kako vidimo da samo nekolicina vas živi u ovoj unutrašnjoj, neizrecivoj radosti, došli smo ovamo da bismo osnažili brzo otvaranje za promene kako bi se dosegao taj viši nivo svesti.

Unutrašnja svest sve sagledava iz centralne tačke ljubavi i nege. Ona u svemu vidi ljubav. Prema tome, u ovo Doba Buđenja unutrašnje ja biće ojačano našim učenjem, a ujedinjujući aspekti ljudske ličnosti biće uravnoteženi i postići će se razumna svrstanost medu njima. To će biti mogućnost da se shvati kako bezvoljna ličnost ne može niti postići višu svest niti može izraziti mir. Nadamo se da će ta ličnost nesklona saradnji na kraju morati da se preda sopstvenoj duši i da kaže: "Moj način borbe ne može uroditi plodom. On me iscrpljuje. Pomozi mi!!"

Srebrni Zrak vam je saopštio da će doći do klimatskih promena. One se već sada događaju. Vi ste duša u fizičkom telu, i kada je ljudskom biću hladno, kada je ono žedno ili gladno ono postaje svesno svojih fizičkih uslova. Mi ne želimo da patite, ali te klimatske promene svakako jesu deo uzdizanja svesti koje će se verovatno dogoditi. Ponekad se morate suočiti sa teškoćama pre nego što se okrenete jedni drugima i upravo tu otkrijete "dobrotu". Potrebni ste jedni drugima! Vi duhovno svi poznajete jedni druge, ali to još uvek ne priznajete na fizičkom nivou.

Naš energetski Harmonični Skup u avgustu 1987. godine omogućio je da kolektivno postanete svesniji planete i njenih fizičkih potreba, kakve god da ideje imate o svrhovitosti svega toga. Vaša planeta je ZELENA planeta. Sve što uvodi život i održava život jeste zeleno ili je barem u vezi sa ovom bojom rasta. Pogledajte drveće, biljke, trave i sve što izbija iz samog tla. Sve te stvari su na neki način u vezi sa zelenim. Maslinova grančica u vašoj biblijskoj priči o Noju i poplavi bila je zelena grančica. Vitalnost vaše planete u neposrednoj je vezi sa zelenom bojom. Kako u sebi samima budete postajali miroljubiviji, mnogo ćete tešnje biti povezani sa fizičkom planetom.

Budući da na vode okeana utiče gravitacija i da vodena prostranstva na Zemlji osećaju snagu Meseca, i vi ćete osetiti uticaj Meseca i Srebrnog Zraka. To će vam se pojaviti kao aspekt nege i brige kao izraz konačne brige za fizičku planetu.

Za vreme ovog uticaja Goluba vi ćete i lično i kolektivno poželeti da trasirate puteve za uspostavljanje mira i to već sada. Istraživaćete načine na koje ćete moći da primenite mir. Tmina razaranja nije ništa drugo do ogroman oblak koji se nadneo nad razmišljanjima čovečanstva. To liči na gustu maglu koja sprečava prodor sunčevih zraka.

Ja ću proći kroz tu maglu kako bi Sunce i mesečev zrak mogli da pogode Zemlju svojim duhovnim impulsom, da se vrate nazad i da u potpunosti rasprše maglu. Budući daje svako od vas pojedinačno pozvan, osetićete potrebu za ličnim učestvovanjem u svakodnevnim aktivnostima za dobrobit trajnog mira.

Vi postojite! Šta ćete uraditi sa tim svojim postojanjem? To pitanje je najvažnije pitanje koje će vam iko ikada postaviti ili na koje ćete ikada morati da odgovarate kao pojedinačna duša.

Ovaj dokument nosi naziv "Silazak Goluba", zbog toga što se Golub mira spušta na Zemlju. Osnažen zračenjem blistave duge, ja donosim promene vašoj planeti. Izražavam zahvalnost ljudima - orlovima s plavog Zraka namere koji su utrli put mojoj energiji. Za te inteligentne ljude vreme je bilo veoma intenzivno i aktivno. Oni su se okupili i okupljaće se - mnoge duše spremne da osluškuju snagu i moć orla diveći se ogromnom rasponu njegovih krila i čudesnoj moći viđenja. Pa ipak, orao će uskoro odleteti do svog skloništa na vrhu planine i budno će pratiti i čuvati sletanje Goluba. Uvek budan i mudar, on okuplja sve one koji čekaju i sada će štititi brojna jata neophodna za ispunjenje nebeskog cilja.

Golubovi i duga (baš kao i orlovi) veoma su rečiti simboli. Da li ste se ikada upitali zbog čega ste odlučili da duga bude vaš simbol Novog Doba? Ona vas podseća na vezu koju imate sa stvaralačkim energijama vaseljene... sa Bogom i Veličanstvenim Zracima - Srebrnim i Zlatnim. Kao što vidite, vaša duša zna za vaš unutrašnji Zrak Namere i sve zrake koji su mu podrška. Ona zna za važnost i životni značaj boje. Boja, boja! Vi i vaš svet ste zapravo boja! Vi uzdrhtite pred duginom kupkom boja koju je Srebrni Zrak postavio oko čitave planete.

Duša isto tako zna za Goluba - vaš simbol mira. Kako duša poznaje harmoniju, ona želi da živi i da ispolji to svoje znanje dok se nalazi u fizičkom telu. Duša bi želela da ostane i uživa u svim mogućnostima tog tela i u ovoj izvanrednoj evolutivnoj prilici.

Zaista, vaša duša zna da je golub određen kao simbol istinskog mira na vašoj planeti. Njene vrline ljubavi i nežne snage su oni činioci koji će doneti mir i omogućiti da taj mir traje. Koje su to reci koje svako od vas kaže i želi da ih zauzvrat čuje?

VOLIM TE.

Nije li golub isto tako simbol ljubavi? I mira?

Vaša duša zna sve te stvari i nastojala je već godinama (po zemaljskom vremenu) da ih izrazi. Sada, za vreme Doba Buđenja, sve to biva povezano u jedinstvenu celinu kroz duševni izraz i dalja kosmička otkrića.

Sada je vreme goluba. To je period određen za ljude golubijeg srca (nežne volje) da se okupe i ispevaju novu pesmu mira. To je događaj čiji je cilj zajedničko učestvovanje u harmoničnom jedinstvu ljubavi. Priđite ovamo, onda, i osetite to prisustvo sveobuhvatnog Tvorca u trenutku kada Božija energija preko Veličanstvenih Zraka nastoji da vas prigrli i pokupi u blistavom duginom omotaču mira.

Vi ste u Univerzalnom Umu. Vi ste deo Univerzalnog Uma. Prema tome, vi ste ljubav. Kakve god okolnosti da nastanu, bile one tragične ili srećne po vašim standardima, svaki pojedinac će konačno izaći iz sebe i približiti se drugoj osobi i želeti da pruži LJUBAV i daje zauzvrat dobije. To je ugrađeno u svakome od vas. Isto tako je ugrađeno u svakome od vas da se oslobodi neopredeljene nevoljne ličnosti, makar da će za to biti potreban izvestan napor. U ovo Doba Goluba, bićete vodeni ka jedinstvu u svim Činiocima postojanja.

Čudesna melodija boja i zvuka odjekuje u duši svakog čoveka. Neki to osećaju ko refren koji ih zvučno proganja i iskustveno ga doživljavaju kao jasnoću cilja. Drugi ga gotovo potpuno zaboravljaju u zaglušujućoj buci svakodnevnog zemaljskog života. Pa ipak, postoji drevna melodija mira zadržana u ostacima vašeg Božijeg Uma i duševnog iskustva.

Kada naučite da budete potpuno mirni i spokojni i pređete u ono prelepo mesto koje čini vaše istinski ja čućete tu melodiju. To je zvuk vaseljene, zvezdani puls koji vibrira za vas i za sve stoje živo.

Vaša svest se upravo po toj melodiji kreće, kreće se unutar nje i ta melodija je snabdevena energijom. To je životni ritam, gde nema mesta ni za kakav lični sud, gde samo harmonija vibrira u svojoj bogatoj isceljujućoj vrlini. Vama, zemaljskim ljudima, valja reći da je to kosmička himna - i daje to, zapravo, mir.

Mnogi medu vama su to samo nekoliko puta u životu duboko osetili, ako su uopšte i osetili, pa ipak, s obzirom na vibracije i na rezonancu koju mi danas donosimo to će se pojačati, pojačati i uvek iznova pojačavati da bi preobrazilo vaš um tako da on može da dosegne nebesku stalnost. Ipak, kao životni oblik koji ima tu eksperimentalnu osobinu koju nazivamo slobodnom voljom, vi ćete morati to da poželite. To je nešto što ćete sami morati da odaberete.

To će postati očiglednije tokom narednih meseci i aktivnosti koje će se u njima preduzimati, kada bude jasno da svaki čovek mora da apsolutno, bez ikakvog oklevanja ili izbegavanja, iznosi drugima istinu o svojim ličnim uverenjima i počne da učestvuje u naporima za dobrobit mira. Sva je prilika da će se u narednih 14 do 18 meseci dogoditi nekoliko verovatnih stvari.

Sam svet će postati razdvojen zbog političke aktivnosti nekih zemalja i zbog delatnosti političkih vođa svake pojedine zemlje. Neke zemlje i neke političke vode će možda ćutati na početku naših energetskih promena, ali će na isteku tog perioda od 14 do 18 meseci morati makar da nagoveste svoj stav. Nema nijedne zemlje koja će moći da ostane po strani kada je reč o pitanjima koja brinu čitavu planetu.

Ta pitanja će biti izražena kroz više nivoa. Postojaće pitanja duhovne slobode i slobode veroispovesti. Postaviće se pitanja političkog mira. Moraju biti razrešena pitanja čovekove sredine. Moraćete se pozabaviti socijalnim pitanjima, kao što su siromaštvo, zdravstveno stanje, obezbeđivanje krova nad glavom, obrazovanje, ili humaniji aspekti života; time će morati da se pozabavi svaka zemlja, a samim tim i sve vlade i to na globalnom nivou.

Međuodnos svakog pojedinca, grupe ili nacije postaće očigledniji kada budete koristili političko vodstvo za okončanje rata i razrešavanje ekoloških problema. Politička scena mora uistinu početi da vodi brigu o čovekovoj sredini i očuvanju života. Politika pruža mogućnost da se postigne skladno rešenje ljudskih problema. To je put za uticaj stvaralačke duše na uslove života na Zemlji. Oni koji sebe nazivaju duhovnim ljudima, mogu reći da nisu odgovorni za zbivanja na toj sceni, jer je ona "isuviše prljava". Međutim, ko će moći bolje da izmeni tu negativnu osobinu nego oni koji su duševno bogati? Dozvolite vlastima da postanu vidokrug duše i pogledajte šta će tada moći da se dogodi. Duše nemaju nikakvih posebnih interesa - imaju samo želju za uspostavljanjem jednakih ljudskih prava svuda i na svakom mestu. Kada politička scena postane harmonična namera za ostvarivanje dobra, vaš svet će se veoma brzo menjati.

Želeo bih nešto detaljnije da govorim o ovome, ali bih vas prvo zamolio da mi postavite pitanja.

V. Kako pojedinac u svemu tome učestvuje?

U. Kada se u narednih 14 do 18 meseci dogode brze i uticajne promene, postaće očiglednije da svaki pojedinac mora progovoriti za dobrobit zaštite čovekove sredine i bezbednosti fizičke planete. Oni koji se angažuju u organizacionim grupama i grupama za vršenje pritiska kombinovaće svoju energiju da bi postigli brži uticaj. I crkve moraju da se založe za prava čoveka. Ne možete razdvojiti duhovne od njenih praktičnih primena - ljubavi. Odaberite onu delatnost koja vas veoma snažno interesuje i pređite sa reci na stvarno ispoljavanje svojih uverenja kada je o tim pitanjima reč. Nećete moći da kažete: "Neko mora nešto da preduzme". Svojom svešću ćete spoznati da upravo vi treba da govorite i stupite u delo. Svaki pojedinac mora učestvovati, mora krenuti napred kada je o svim ovim stvarima reč, jer ste vi pojedinačna duša koja ima pojedinačne odgovornosti.

Kako god da vi shvatate sam problem, molim vas da ovo prenesete drugima i da delujete tako da podržite sve humane aktivnosti. Već je istaknuto da vi posedujete unutrašnje poznavanje - samo ako iznutra slušate. Poštovanje Boga, poštovanje života i lični izraz mira na Zemlji - sve su to bili kameni-temeljci za najveće ljude. Sada se okupite zajedno u političkoj čistoti i duhovnoj istrajnosti, kako biste postigli pozitivne promene u kom god smeru da na njih ukaže vaša duša.

Budući daje sve međusobno povezano možete preći sa brige za samu planetu, na poimanje potrebe za zaustavljanjem destruktivnosti koja se izražava u hidrogenskim i nuklearnim probama. Ili, ako poželite da počnete tako što ćete zaustaviti rat i njegovu razornu moć i da se tek onda latite posla čišćenja planete - možete i to da uradite.

Sve ove aktivnosti u vezi su sa jednom jedinom ljudskom potrebom: reč je o miru i očuvanju života. Zaista, na sve moguće načine, zaustavite destruktivnost! Na planeti žive i drugi koji deluju kako bi ostvarili isti cilj. Međutim, neki će možda biti od pomoći u čišćenju vazduha, zemlje i vode. Ista ova namera, čiji je cilj mir, veoma je vredna i uvek je potrebna, na ma koji se način izražavala.

V. Rekao si da nam je zapravo potrebna samo jedna trećina celokupnog stanovništva Zemlje koja će se istinski angažovati u merama za postizanje mira, što znači da u svemu tome postoji izvesna kritična tačka. Naime, ako se pozabavimo onim stvarima koje nas neposredno ugrožavaju - da li će nam to obezbediti više vremena da razrešimo ekološke probleme?

U. Da, prestanite da koristite razorna sredstva. Ratovi moraju biti okončani! Ipak, od suštinskog je značaja povezivanje svih ekoloških pitanja kako bi se održao život, potrebno je, dakle, ijedno i drugo!

V. Kada je o nacionalnoj odbrani reč, neprestano se postavlja sledeće pitanje: Kako da se odreknemo oružja kad postoji zlo i kada oni koji imaju negativne namere neprestano ratuju protiv miroljubivih ljudi?

U. Na vašoj planeti postoji kolektivna svest koja nastoji da opravda borbu i to u okviru stava "napadni i brani se". Pa ipak, u okviru Božije inteligencije ne postoji nikakvo opravdanje za hotimično ubijanje čoveka, uključujući i vas same. Isto onako kao što ste razvili religijske obrede, usavršili ste i svoje rituale ratovanja radi fizičke, emotivne i duhovne dominacije nad drugima. Duhovni deo uvek nastoji da pobegne i spase se, jer duša zna da su hapšenje, razaranje i odsustvo poštovanja nešto stoje protivno njenoj imanentnoj prirodi.

Prema tome, odbrana je isto onoliko nelogična koliko je nelogičan i napad. Izbijanje katastrofe, bilo ona izazvana čovekovim delima ili bila "prirodna" dokazuje ovu tezu, jer kada je neko ranjen ili kad mu je potrebna pomoć nestaju sve razlike, a obično se zaboravljaju i sve lične prepreke. Kada čovek ili čitava nacija zapomažu za pomoć, duševna želja za pružanje pomoći obično nadjačava onaj lični osećaj sebičnosti i svesti o teritoriji.

V. Može li se, ako se izabere vojna karijera kao način života, stvoriti bilo kakvo duhovno "cenzurisnje" ili karma koja će premašivati ovaj životni period?

U. Vi sada na svojoj planeti verujete da rat i ubistva koja su njegova posledica mogu da se razdvoje na dva aspekta: napad i odbranu. Prema tome, i moje će opaske biti tim redom iznete. One zemlje i njihovo vojno osoblje koje se odluče da provociraju napad ili rat na drugu zemlju ili grupu naroda, podvrgnute su karmičkim okolnostima. Svi vojnici koji krenu u taj napad i nanesu štetu drugim ljudima, odgovorni su za to područje i za svakog čoveka i duševni oblik koji unište. Svaki hotimični napad koji premašuje i nadjačava tuđu slobodnu volju i nanosi smrtonosnu štetu karmički je i mora nekad docnije biti uravnotežen.

Shvatite da će samo tokom kratkog vremenskog perioda karmičko oslobađanje biti omogućeno braniocima svake zemlje koja hotimično priprema ratnu mašineriju, pa makar to i na defanzivan način činila. Zbog čega je to tako? Zbog toga što se oni pripremaju da napadnu ili da izvrše odmazdu, što takođe dovodi do ubistava, makar i da nisu bili začetnici onog prvobitnog koraka.

U vašoj planetarnoj svesti postoji toliki zadah rata i zla, da se taj osnovni stav i svi njegovi preduslovi moraju izmeniti. Verovatno se opet pitate zbog čega je to tako. Moj odgovor je sasvim jednostavan. Kada se pripremate za razaranje kao svoj misaoni model uzimate ubistvo. Pomisao na ubistvo je apsolutno neprihvatljiva za integritet duše. Vaše ljudske misli o ratu zapravo nadjačavaju integritet duše i ispunjavaju inteligenciju, bombardujući je ubilačkim namerama.

Ubistvo nije dozvoljeno. Rat je ubistvo.

Došao sam ovamo da izmenim negativne modele ljudskih misli koji ovde do te mere preovlađuju da su u potpunosti neprihvatljivi ako se oslonimo na ma koju definiciju božanskog poretka ili galaktičke civilizacije.

Mozak i njegov proces očuvanja sećanja su bili izloženi uticaju takve propagande i obuke da poveruju daje ubistvo prirodna stvar. Za dušu, koja ljubi mir, to nije ništa drugo do laž, pa ona stoga uzvikuje: "Zaustavite se! Zaustavite!" Ovo dvojstvo dovodi do ne ravnoteže između duševnog znanja i telesne inteligencije. Svaka primena informacija o napadu i odbrani može dovesti do velikih poremećaja u percepciji pojedinca, grupe ili čitave nacije.

Ubistvo nije dozvoljeno, jer ono menja izražavanje duše svakog bića i dovodi do promene u mogućnostima za rast i služenje.

Zaista je zlo svaki negativni podatak dobijen kroz vojnu obuku iz spektra negativnih planetarnih misli, ili iz, u kulturi uvreženih, učenja na osnovu kojih je mogućno ubijati i uništavati. Iznošenje takvih temeljnih neistina kao što je ova u pogledu univerzalnog zakona života - a njega duša dobro poznaje - može stvoriti neizrecivu agoniju u ljudskom životu.

Rat, ubistvo i nasilje nisu ništa drugo do antiteza duši i ona za sve te negativne informacije smatra da su lažne. Upravo zbog toga većina vojnika oseća u najmanju ruku gnušanje i žaljenje, čak i onda kad ubija. Iskustva sa ratišta često dovode do mentalnih poremećaja. Vojnici su ljudi: oni nisu rođeni da bi ubijali. Sve su duše rođene da bi poštovale život.

Kao što je već istaknuto, mi ćemo samo veoma ograničeno vreme dozvoliti onim zemljama koje se brane od ničim isprovociranih napada da budu slobodne u odnosu na bilo kakvo karmičko breme ili posledice. To na Zemlji znači da napad možete osujetiti samo u prvom trenutku njegovog pokretanja. Ne srne postojati nikakva prethodna namera da se uništavaju životni oblici koji kreću u napad na vas!

U ranijim životnim dobima, dok ste boravili na Zemlji, niste neposredno iskustveno osećali najveći deo karmičkih posledica vaših ljudskih ratova i razornih akcija. Umirali ste, da biste tek potom bili obučavani u drugim dimenzijama. Pregled vaše duše ako ste bili vojnici, odvijao se bilo neposredno posle smrti bilo još kasnije kroz izraženije strukturisano vrednovanje. Uvek su postojale vantelesne posledice svakog ubilačkog čina, jer univerzalna Božija zapovest i dalje glasi: NE UBIJ!

Sada, u Dobu Goluba, verovatno postoji duhovni program koji je isplaniran tako da pruži neposrednu zemaljsku svest o opasnostima i posledicama svakog ratobornog čina i svih takvih činova. Nije potreban nikakav veliki događaj da bi se pokrenuo lanac ogromne destruktivnosti, gde će se koristiti oružje "visoke tehnologije" koje ste sami stvorili, pa stoga veoma brzo morate steći pozitivnu globalnu svest.

Mi ćemo u svom verovatnom obrazovnom programu osvetliti uzroke mnogih krajnje razornih događaja koje su već aktivirale pojedine vaše grupe ili nacije na Zemlji. Mi ćemo iz svog kraljevstva skrenuti pažnju na takve negativne okolnosti i zbivanja i iskoristićemo ih da čovečanstvo - i na individualnom, i na kolektivnom planu - naučimo kako ne sme zloupotrebljavati Božiju energiju.

Kada se pripremate za odbranu vi se i nehotično uključujete u isti onakav misaoni proces i misaoni model koji koriste vaši mogućni napadači. Kada steknete isti misaoni model u vezi sa napadom i odbranom, nađete se u istom onom destruktivnom raspoloženju, makar i da kažete da su napadači ti koji su zli, a da ste vi, s druge strane, čisti, jer niste bacili prvi kamen. Stav nepovređivanja je osnova za mir. Tome su vas učili i Buda i Isus Hrist. Šta, uostalom znači: "Okreni i drugi obraz?"

Sada čovečanstvo mora neposredno iskustveno osetiti šta sve izaziva i prouzrokuje, kako bi konačno naučilo da je destruktivnost potpuno bezbožnička i da ona na ovoj planeti neće biti više dozvoljena. Uzrok i posledica su univerzalni zakon. Naučite to pomno i primenjujte to neprestano i odmah, kako biste se oslobodili svih koncepcija ubistava, nasilja i rata koja su vam možda "uskladišteni" u mozgu. Očistite se i bićete isceljeni.

Oni koji se odluče za vojnu karijeru kao sredstvo za obezbeđivanje egzistencije, lažnim ličnim uverenjima nadglasavaju i nadjačavaju svoju duševnu brigu. Naime, duši je svojstveno da žudi za očuvanjem života, a ne za uništenjem života. Zbog toga što se suprotstavljaju svojoj duševnoj prirodi, svi oni koji ubijaju opterećeni su krivicom i to osećanje krivice se začinje, razrasta i ukorenjuje u mislima. Koliko je, uostalom, ratnih veterana koji su istinski srećni zbog toga što su bili ubice - bez obzira da li su za to odlikovani ili nisu?

Vas odlikuju i pozdravljaju fanfarama, nastojeći da ublaže vaš duševni bol i da vas uvere kako je vaša akcija bila plemenita. Odbacite sva ta odlikovanja. Odložite oružje. Gde su medalje za uspostavljanje i očuvanje mira!

Svi vaši izbori i akcije odvijaju se u ciklusu uzroka i posledica, tako da je, ako vojna karijera traži od vas da ubijate, tada zapravo reč o moralnom izboru. Akcije koje su neophodne da bi se uništio tuđi život mogu zahtevati uravnotežavanje postojećih životnih iskustava i dovesti do karmičkih posledica.

Umesto da nastavite sa takvim ponašanjem kada je reč o nacionalnoj odbrani bolje bi bilo da razmišljate o nacionalnom i globalnom očuvanju. Počnite da na svakog pojedinca gledate kao na iskru Božijeg stvaralaštva koje zaslužuje da postoji na ovoj planeti. Svi ste vi zajedno u toj situaciji. Neki od vas su odabrali da ne uoče neophodno jedinstvo u svim svetskim situacijama, ali ipak sve okolnosti neminovno i konačno utiču na sve ljude.

Zemlja je eliptični dom u prostoru koji zahteva harmoniju i svesnu dominaciju mira. Postignite to na taj način što ćete se prvo osloboditi misli o nasilju i svih svojih strahova da biste se potom udružili radi veličanstvenog cilja života.

Sada ću opet zastati za trenutak i odgovoriti na vaša pitanja. Ipak vas molim da, pre no što nastavimo, za trenutak budete potpuno mirni.

V. Hvala ti, Urijele. Šta je politička akcija i ko treba da je preduzme?

U. Mnoge akcije su političke akcije, jer je politika vaš proces upravljanja grupom. Međutim, neke su akcije očiglednije i neposrednije. Na primer, nijedan građanin niti vlada ne mogu ignorisati akciju, s obzirom da je Čitava planeta ugrožena opasnošću od nuklearnog rata i s obzirom na vaše podzemne hidrogenske eksplozije.

Ovo bi trebalo da razjasnim. Prvi nivo upravljanja je lični nivo. Tu se ogleda neopoziva izjava svakog pojedinca: " Ja sam za mir i ja sada svojim delima ispoljavam to uverenje."

To uverenje može biti ispunjeno bilo u jednom, bilo u oba područja o kojima smo već govorili. Očuvanje svega živog - mira na Zemlji. Briga za fizičku planetu omogućuje da se život nastavi na višem nivou čistote i radosti u zemaljskom okruženju. Upravo zato je za ovaj drugi nivo potrebno da se dvoje ili više ljudi okupe i prošire to zajedničko opredeljenje, tako da ono preraste u grupni izraz. Kada se postigne stvaralačka odgovornost za životne aktivnosti, postiže se nivo na kome možete reći da ste građani planete. Naime, svi ovi nivoi predstavljaju odgovor duševne svesti po kome se onima koji su na vlasti ne može dozvoliti da vam oduzmu vaše neotuđivo ljudsko pravo - pravo na život.

Mir nije odustajanje od ljudskih akcija. To je duhovni/fizički sporazum i izraz želje da se život harmonično održi. Po našoj anđeoskoj percepciji, Isus Hrist je shvatio u kolikoj je velikoj meri svakom pojedincu potreban mir i pružio je primer koji je valjalo slediti, znajući da će to seme uroditi plodom i da će doneti naš današnji ciklus velike jasnoće i podrške. Isus je bio životno angažovan!

Uistinu miroljubiva kombinacija duše, srca i uma pomaže drugima da postanu odgovorni, kako bi brojni miroljubivi ljudi na Zemlji mogli da stvore ono Što nazivate zemaljskim rajem. Nije potrebno da umrete da biste stigli u raj. Kada se oslobodite svojih pogrešnih uverenja moći ćete zajednički da postignete visoku duhovnu svest na Zemlji - i to već sada, u ovom trenutku - zahvaljujući stvaralačkim uverenjima i ponašanju. Još od doba Isusa Krista i drugih velikana na Zemlji se razvijalo monstruozno oružje kadro da uništi najveći deo svega živog, a možda i samu planetu. Mi vas upravo stoga sada pozivamo da sprečite takve stvari.

Kada se mnogi budu složili daje mir moguć, koncepcija neba ili raja će se iz slabe i bespomoćne koncepcije razviti u izraženo iskustvo u kome će biti angažovana celokupna planetarna porodica. Upravo sam zbog toga ja došao ovamo - da bih vam pružio podršku: došli su i mnogi drugi. Međutim, vi ste i razrešenje i uzrok svih zemaljskih problema; rođaci moji, onog trenutka kada udružite svoje stvaralačke božanske vrline sa božanskim vrlinama drugih ljudi koji su vam slični, postaćete raj. Vratićete se u mir.

V. Šta da učinimo sa situacijom gde ljudi kažu da žele mir, ali ne postaju i lično miroljubivi, niti se ma ko od njih bavi blagostanjem planete?

U. Da, uočili smo da takvo ponašanje postoji. Mi nastojimo da se to promeni. Ma o čemu se radilo, ključna reč je jedinstvo. Kolektivni glas, u kome učestvuju sve vaše individualne moći izuzetno je uticajan. Ako uzmete da vas je dvoje, desetoro, da vas ima 100,1000, 10.000, 100.000, jedan, dva ili tri miliona i ako to proširite na veličinu od tri milijarde u jednom istom trenutku, najbolje u okviru perioda od 28 dana, moći ćete u potpunosti da izmenite sudbinu Zemlje. Manji brojevi su korisni, jer deluju kao katalizatori za mir, ulivaju poštovanje za život i mogu ponuditi promenu svesti, koja će pozitivno uticati na ostale ljudske misli. Međutim, zbog toga što se samo na ovoj planeti koristi činilac slobodne volje, vibracije više svesti ne obezbeđuju promenu ponašanja svakog pojedinca. Najlepše vas molim da iznova iščitate ovu poslednju rečenicu, jer je upravo ona odraz ograničenja koja mi, anđeli, moramo uključiti u vaš program poboljšanja i razvojnog procesa.

V. Ranije si rekao da bi nam bilo potrebno 327.000 zemaljskih godina da bismo promenili svoju svest kako bi ona iz negativnog prešla u pozitivno stanje, ako bismo samo meditirali i ako ne bismo stupili u delo da "raščistimo" svoje probleme.

U. Da, mora doći do stvarne pojedinačne akcije za mir. Prema tome, bez obzira na to da li vi to zovete pojedinačni mir ili politički mir, već u skladu sa vašim definicijama, političke odluke počinju tamo gde je potrebno da se na okupu nade dvoje ili više ljudi, i to ne samo u gradskim većnicama ili nekakvim državnim organima. Međutim, sve te zvanične vlade su isuviše dugo bile povezane sa vlašću, zbog čega su imale sredstva za vladanje nad drugima. Iskoristite ove nadolazeće vibracije da biste izmenili politiku sile, kako bi ona prerasla u politiku ljubavi.

Već je istaknuto i preporučeno da se sredstva masovne komunikacije koriste kao vaše oruđe za pokretanje planine ljudskog neznanja i nedelatnosti. Koristite, dakle, televizijske mreže, filmove, štampanu reč i sve publikacije, radio emisije i sva lična ili tehnološka sredstva koja možete iskoristiti da biste ujedinili ljude. Razgovarajte, raspravljajte i podstičite ih onako kako su to činili vaši najveći rodoljubi, da biste uspostavili upravo one modele koji jamče prava čoveka. Onda govorite o opasnostima koje predstavljaju sva vaša razorna sredstva i stavovi, a uporedo s tim nudite i rešenja. Budite ubedljivi i istrajni kada je reč o očuvanju ljudskog života. Danas su nam, kao nikad ranije potrebni planetarni rodoljubi. Požurite da istaknete svoje veštine i inteligenciju i dosegnete sve one brojne koji su spremni da se probude. Stimulišemo vaš misaoni proces pomoću visokih vibracija, upravo zato da biste mogli da saslušate zov svoje duše i intuitivnu mudrost i da nastavite da obavljate sve te korisne aktivnosti.

Mi smatramo daje svaki pojedinac deo političke "mašinerije" ma u kojoj datoj oblasti, bilo da je deo para ljudi, manje ili veće grupe, ili nacije. Prema tome, iskoristite glas svojih uverenja i svoju nameru, čiji je cilj mir, da biste učestvovali u izmeni lokalne, nacionalne i međunarodne politike, da bi ona iz politike sile prerasla u politiku ljubavi. Ovaj razgovor je podstakao moje duševno osećanje, pa vam moram reći nešto više o praktičnoj primeni i koracima koji mogu biti od pomoći za uspostavljanje mira; stoga bi valjalo da "preskočimo" sva ostala pitanja.

U ime anđeoskog kraljevstva želim da odam priznanje svim onim izvanrednim naporima koje ste već preduzeli za uspostavljanje mira i očuvanje svega živog. Neke ideje i primene se postepeno razvijaju, dok druge donose nešto dramatičniju promenu u primenjenoj svesti. Svi interesi koje ću pomenuti imaju veliki značaj i neophodni su, jer utiru put da Zrak Namere svake duše bude od koristi u ovom životu.

U narednih nekoliko godina uočićete da Sjedinjene Američke Države i Zapadna Evropa napreduju ka shvatanju onoga što vi označavate rečju "psihologija" (proučavanje duše) ili barem proučavanje ljudske ličnosti. Najmudriji savetnici i terapeuti su shvatili da je ličnost partner ili sredstvo duše, i to da ne može biti oslobođena svojih problema i na taj način isceljena sve dok se ne primeni upravo ovo shvatanje. Stoga se pojavilo mnoštvo knjiga o stavu koji se temelji na ljubavi, o tome kako je mogućno bezuslovno i neopozivo voleti dozvoljavajući razvoj transpersonalnog pristupa ponašanju. Ovaj holistički pristup postaje sve uvaženiji i cilj mu je da uspavano društvo očisti od njegovih nasilničkih stavova i da ga oslobodi odvojenosti od istinske stvarnosti.

Posebno se uočava rast vaših metafizički orijentisanih zajednica i grupa, uporedo sa sve izraženijim periodima molitvi, spokoja, meditiranja i kontemplacije, izletima koji ciljaju na povratak prirodi, šetnjama, pa čak i usamljenim džogingom.

Veoma ohrabruje ono što se naziva izrazom "Holistička zdravstvena zaštita", jer to podrazumeva životni pristup koji se temelji na ishrani zdravom hranom, masaži i strukturalnoj brizi o telu, vežbama, odmoru travama i prirodnim lekovima, kao i različitim načinima za postizanje energetske ravnoteže. Kako model ubrzanja u naše doba može stvoriti mogućnost za stres, holistički životni stav se mora nastaviti i razrastati. Reč "holistički" potiče od reci "sveti" (holy - engl.), i označava celinu.

Pojedinci i grupe koji se bave "povratkom Zemlji, prirodi" i istinski vode brigu o planeti, su zaista veoma potrebni, tako da već postoje oni koji se vraćaju iz gradova u seoska područja. Oni poljoprivrednici koji dosledno primenjuju netoksične pesticide i razvijaju metode bez-bedne obrade zemljišta, zaslužuju priznanje i podsticaj da istraju u svojim poduhvatima. Ovo osećanje ljubavi prema Zemlji ubrzano je zahvaljujući harmoničnoj konverzaciji održanoj 17. avgusta 1987. godine i ono i dan danas postoji u planetarnim vibracijama.

Očuvanje prirodnih izvora i izražavanje ekoloških briga pojačavaju se upravo onako istinito kako je to i neophodno. Mnogi ljudi i nacije su zagadili vazduh, slatkovodna i okeanska bogatstva, baš kao i tle, i još uvek uništavaju one malobrojne preostale šume koje su zapravo vaša pluća. Mora se smesta i neposredno obratiti pažnja na sunčevu energiju i ostale, alternativne energetske izvore, mora se razrešiti problem "kiselih kiša" i istanjivanja ozonskog omotača, moraju se neutralisati otrovni otpaci i mora se otkloniti mogućnost svih zlokobnih incidenata u vezi sa primenom atomske, nuklearne energije i vodonika (reč je ovde o onim incidentima koji se ne odvijaju u ravni vojne primene).

Konačno je došlo do toga da ubijanje životinja nailazi na izvestan ljudski otpor i pojačava se svest o vrednosti životinja u vašim srcima. Uočili ste kolika je važnost kopnenih i morskih sisara. Kitovi i delfini, vidre i foke, baš kao i sve ostale kopnene životinjske vrste, čijisebroj smanjuje, akoje nazivate "ugroženima", moraju biti zaštićeni. Vi ste ti koji treba da vodite brigu o njima, jer morate voditi brigu o svakom planetarnom aspektu. Bog i Veličanstveni Zraci su vam dali tu mogućnost dominacije. Morate je mudro i stvaralački koristiti.

U onome što nazivate međunarodnom trgovinom treba da i dalje nastojite da uspostavite ravnotežu. Međutim, moraju biti ukinuti veliki karteli koji podržavaju proizvodnju oružja i vođenje ratova, baš kao što moraju biti ukinute i male grupe koje sada bukvalno kontrolišu celokupan monetarni sistem u vašem svetu. Čini se da ste potpuno nesvesni i bespomoćni, čak i na vladinom nivou, da se uspešno uhvatite u koštac sa svim tim zlim procesima. Ako to ne uočite i ako ne preduzmete odgovornost, doći će do velikog finansijskog Armagedona.

Jedan vrlo pozitivan korak koji smo uočili jeste pokušaj nekolicine vlada da uspostave mir jedna sa drugom, stoje, kako se nadamo, izazvano istinskim humanitarnim načelima, a ne samo strahom od tuđinskih snaga u kosmosu. Međutim, upravo ste vi, ljudi, ti koji ste sve nezodovoljniji i osećate potrebu za unutrašnjim i spoljnim mirom. Mi na vas mislimo kada govorimo o uspostavljanju organizacije na nivou građana; vidimo vas kako hodate i marširate zarad ostvarenja tog cilja, vidimo vas kako pišete pisma, govorite na radiju i na televiziji, igrate u filmovima, kako bi se ostvario taj viši, plemeniti cilj.

Uočavamo kako čak i oni koji vas zabavljaju ovih dana ispoljavaju svoja osećanja kroz pozitivne stihove pesama koje pevaju, stoje veoma važno, jer vi to ponavljate kao, da tako kažemo, mantre. Istinski muzički doprinos ljudskom razmišljanju pruža poruku ljubavi i mira, a ne emotivne žalopojke koje, kako čujemo, unosite u većinu svojih najpopularnijih pesama.

Sve poruke koje se ponavljaju postaju deo pamćenja u vašem mozgu. Pesme sa nemoralnim sadržajem do te su mere česte, da već postajete isprogramirani za moralnu slabost i dekadenciju. Televizijske emisije koje gledate obiluju banalnim i neinspirativnim sadržajima. Samo to sredstvo za neposrednu komunikaciju koje vam je povereno radi uspostavljanja planetarnog mira sada je, u većini slučajeva, dovelo do potpuno suprotnih posledica.

Istina je da povremeno bivaju emitovani programi čiji sadržaj ima određenu moralnu vrednost, baš kao što se povremeno može čuti i koje značajno muzičko delo, ali je takvih prilika veoma malo. Kako je planetarni put prema prosvetljenju ispresecan ljudskim neznanjem, lenjošću, bukom i opštim nesvesnim stanjem, morate početi da koristite sve oblasti komunikacija, baš kao što su televizija, filmovi, radio, sve moguće publikacije, da biste naglašavali dobre vesti, da biste ljude učili miru i da biste ukazivali na konkretne probleme koje valja razrešiti. Taj korak je od kritičnog značaja. Nema nikakve svrhe da razvijate školski sistem gde će mladi učiti o važnim pitanjima da bi se potom našli u društvu koje nije kadro da razvije njihove miroljubive ideale. Ne može se praviti nikakva razlika između obrazovanja komunikacija i unutrašnje svesti - oni moraju biti povezani. Zar se zaista čudite, s obzirom na takvu sveobuhvatnu negativnost, da širom sveta i dalje postoje problemi u vezi sa zloupotrebom droga i alkohola i da se i dalje povećava stopa samoubistava?

Posebno želim da izrazim priznanje svakom političkom vodi, rukovodiocu, političaru ili stranci, organizaciji, za nadzor nad pravima čoveka ili sasvim običnom građaninu koji delaju kako bi zaustavili nasilje i kako bi omogućili da ratni požar zahvati čitavu Zemlju. Mi samo zahvaljujući vašim naporima uočavamo rast, jer ste vi Božiji izraz kome je poverena dominacija ili odgovornost za zbivanja na vašoj trodimenzionalnoj planeti.

Podzemne hidrogenske eksplozije, makar da vam velike sile nikada nisu precizno obelodanjivale podatke o njima, zaista su ono najkritičnije pitanje sa kojim se suočavate. Ne možemo vas spasti od razdvajanja tevtonskih ploča na vašoj planeti, niti vas možemo sprečiti u organizovanju proba nuklearnog oružja, niti pak u tome da jedni protiv drugih primenite to oružje. Novo stravično oružje ima takav potencijalni uticaj na život, da bi svaki čovek koji živi na Zemlji trebalo da uz vikne "zaustavite to!". Mi anđeli ne možemo obaviti vaš posao, ali vam stavljamo na raspolaganje svoju pomoć i posvećenost kako biste obavili posao koji vas čeka. Samo vi sami, mudrošću svoje duše, moralnim integritetom i fizičkim akcijama, možete izmeniti taj model zbivanja, jer ste upravo vi mir. Sećate li se toga? VI STE MIR!

Da, mir počiva u vama i mora biti čvrsto ukorenjen u vašem umu i srcima, kao dar sebi samima i svemu što živi, uključujući i ovaj prelepi i čudesni vrt u kome živite. Baštovanstvo je posao koji zahteva celog čoveka. Neprestano morate motriti na život i morate mu pomagati. Tu nisu dozvoljena nikakva oklevanja ili odustajanja.

Podsećam vas da je život istinski započeo u tom mašti nedokučivom vremenu kada je Jedan koji gaje izazvao ulio dah života u svoja stvaralačka, duhovna/fizička remek-dela. Jedan deo tog džinovskog remek-dela podrazumevao je i formiranje hiperkosmosa ili zakrivljene materice koja je sada oplođena onim što se naziva postojanje. Vi ste mali deo tog životnog izleta. Toga ima toliko mnogo, da jedino Bog i njegova prva dva izdanka to mogu u celosti sagledati. Pa ipak, svi mi pripadamo upravo tom čudu i veličanstvenosti, i naša duševna lepota je pasoš koji nas vodi kroz tu vaseljensku dijademu mira. Na svojoj maloj napaćenoj planeti Zemlji, vi umirete da biste ratom odbranili mir. Stoga smo i došli da bismo vam pomogli da odbranite ljudsko pravo mirnim putem i da živite, kako biste uživali u svim tim plodovima.

Isto onako kao što mi anđeli imamo svoja kraljevstva, vi imate fizičke žive rođake na Saturnu i Jupiteru, a postoje i oni vaši rođaci koji žive na Plejadama, Orionu i Sirijusu. Prema tome, proširite svoje razmišljanje, kako biste u potpunosti i istinski shvatili sve te kosmičke krivine i kako biste jednog dana, u bliskoj budućnosti, mogli da se sastanete sa ostalim životnim oblicima, posećujući se međusobno u hiperkosmosu. Hiperkosmos čeka na vas da ga shvatite, isto onako kao stoje električna energija svagda postojala čekajući daje vi "otkrijete". U ovom životu vi i vaša kosmička porodica ćete se možda i sastati i razmeniti informacije i ideje.

Stanovnici Plejada su osnovni primer da se energije fizičkog života mogu naporedo razvijati inteligentno i harmonično. U suštini, osnovne osobine Plejađana jesu upravo uravnoteženost, poštovanje zakona, red i harmonija... Od toga je najvažnija harmonija. One prve tri osobine u neposrednoj su vezi sa poslednjom i to čini osnovu za miroljubivo postojanje. Jednom je ono što vi nazivate Negativnim Zrakom pokušalo da utiče na Plejađane i to nije urodilo plodom. To se dogodilo pre oko 200.000 godina (mereno vašim merilima vremena). Kada postoji harmonija, ta miroljubivost pruža nepokolebljive temelje. To važi i za pojedince i za porodičnu grupu i za čitavu planetu.

Ostale grupe zvezda, koje su svojevremeno možda osetile uticaj ratobornih misli, odabrale su da formulišu i održe načelo po kome RAT NIJE DOZVOLJEN! Samim tim, svaki životni energetski oblik koji istrajava u svojim ratobornim ili ubilačkim mislima biva izolovan na neograničeno vreme; u tom periodu se privodi kraju proces vrednovanja. U sazvežđu Plejađana život je organizovan tako da informacije od nemiroljubivih pojedinaca stižu članovima izabranog saveta, koji potom tom pojedincu upućuju prave, valjane informacije; na taj način dolazi do precizne razmene ideja. Ijedna i druga strana iznose svoje stavove, odvija se rasprava i donosi se odluka koja je prihvatljiva i za jednu i za drugu grupu. Ako pitanje nije u celosti razjašnjeno, onda se određuje period u kome je mogućno eksperimentisati sa idejama što su ih istakle sve zainteresovane strane, da bi došlo do funkcionalnog plana. Tek potom životni oblik donosi svoju konačnu odluku hoće li biti miroljubiv ili ne. Ako savet odluči da taj pojedinačni životni oblik uistinu ne želi da bude miroljubiv, on biva prognan u područje u kome vlada Pobunjeni Zrak. On na taj način može nastaviti svoje postojanje u skladu sa sopstvenim izborom, a da pri tom nije u stanju da nanese veliku štetu drugim miroljubivim životnim oblicima i područjima. Mesto prognanog se određuje na osnovu koordinata prostora u kome boravi Pobunjeni Zrak, a životni oblik se tamo upućuje na kosmičkim letilicama samih Plejađana.

Zemlja ne može slediti ovakav postupak sve dok njeno planetarno ponašanje u sunčevom sistemu ne bude neopozivo miroljubivo. Vaše stanovništvo za sada ne ispoljava pouzdanu težnju ka miru, tako da vam nije dozvoljeno da koristite zabranu, izgnanstvo, ili neka druga raspoloživa rešenja, sve dok se ta situacija ne izmeni. (Igrom slučaja, Zemlja nikad nije korišćena kao mesto za izgnanstvo zlih životnih oblika sa drugih zvezda ili planeta, sem ukoliko vi sami, u svom umu ne pomišljate na tako nešto). Kako se osećate sada, kada sam već pomenuo ostale životne oblike u kosmosu? Počinjete li da se pripremate za to putovanje ka zvezdama, onog trenutka kada vaša planeta bude izlečena i kada čovečanstvo postane stabilno?

Vaše putovanje put zvezda mora biti miroljubivo putovanje sa harmoničnim namerama! Šta više, i vi možete postati domaćin kakve miroljubive posete drugih životnih oblika; to će se možda i prvo dogoditi, jer vi još uvek ne možete putovati na druge zvezde, a oni već znaju kako da vas posete, kao što to, uostalom, neki danas već i čine. Morate shvatiti da su Veličanstveni Zraci intervenisali na ovoj planeti i da koriste duhovnu i anđeosku, a ne tehnološku podršku, kad god je to mogućno. Mi ćemo videti u kojoj meri naš uticaj i podsticaj dosežu nivo neophodnih promena. Da li ste psihološki i emocionalno spremni za jedan takav poduhvat? Svima onima koji se oslobode svojih ograničenja, svoje srce ispune ljubavlju i ostvare namere svoje duše, predstoje brojna, uistinu iznenađujuća čuda.

Ja, Urijel, Golub, i vaš arhanđeo mira, došao samo vamo da bih vas poveo i izveo iz vaših sadašnjih mržnji, ratova i oluja, nezadovoljstva i haosa. U okviru vašeg merenja vremena, to je velika istorijska prilika. Preporučujem vam da svakodnevno razvijate prijemčivost svoje duše. U ovim danima ispitivanja i rasta, morate biti čvrsti, mirni, morate osetiti kad god je to mogućno sunčevu toplotu. Potom uprite pogled u zvezdano nebo i uočite Mesec, i dozvolite njegovim zracima da blago osvetle vaš put, kako bi vam noć svagda bila blistava.

Dok gledate zvezde i u mislima lutate njihovim savršenim sklopovima, znajte da su tamo negde, u staništima gde je mudrost Goluba znana, i neki članovi vaše porodice.

Negde, u dimenzijama više svesti, mi anđeli se nadamo da ćemo susresti i proslaviti vaše pobedonosno delo za mir ovde na Zemlji. A dotle, dok ne budemo mogli da vam čestitamo na konačnom postignuću, šaljem vam, dragi rođaci, ovu molitvu unapred, da bih vas okrepio i podržao u našem zajedničkom radu za mir.

O Svemoćni Izvore Života, još sjajnije izlivaj svoju čistu suštinu na ovu planetu. Neka tvoj sjaj bude viđen i znan i u ovom iskustvu zvanom vreme, kao i u Velikom Onostranom. Neka se mir nastani u hologramu Zemlje i izrazi u spoljašnjem svetu iz svake duše, srca, uma i dela u tvom veličanstvenom širenju života koji nema kraja.

Daj mi odgovor, i daj odgovor svim ljudskim bićima kojima si znan. Daj nam neprekinuti tok energije za lični i sveopšti mir na ovoj posebno lepoj planetarnoj tvorevini.

Zahvaljujemo ti za obilje koje si nam dao, daješ i nastavićeš da daješ.

Sa dubokim poštovanjem, UrijelKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0041 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA