SILAZAK GOLUBA - Poglavlje VIII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Zov Arhandjeoske Trube
 

Sa kosmičkih udaljenosti, milioni duhovnih energija hrle da vam pomognu. Požurimo! - tako glasi krilatica. Sirena sa površine vaše planete upućuje u anđeosko kraljevstvo signal koji označava hitnu OPASNOST. Šta je krenulo pogrešno? Može li tehnološko ludilo koje je krenulo u rat biti zaustavljeno? Može li biti izlečeno?

Hiljade "mudraca" na planeti govore i vama i drugim svojim slušaocima da vaša ličnost ili ego izaziva teškoće i da sprečava božanske okruženje. Brojne aktivnosti u vezi sa ispoljavanjem brige i nege i u vezi sa očuvanjem obolele planete počinju da izbijaju na površinu. Milioni primeraka knjiga i drugih publikacija prodaju se kao smernice koje bi trebalo da sledite. Iščitajte te knjige, pohađajte svoje grupne sastanke, pogledajte sve korisne informacije koje vam preko ekrana emituju, ali, pre svega, skinite sa očiju poveze neznanja i nezainteresovanosti. Kada skinete taj povez koji vam zaklanja vidik, dozvolite da svetlost istine prožme vašu jasno opažanje i vitalnu svest.

Vi već znate odgovore na sva važna pitanja. Već znate šta vam valja činiti. Postoji u vama taj unutrašnji glas koji vas navodi na ispunjenje duševne svrhe. Sećate li se, vi ste u delokrugu Božijeg zračenja? Osećate li da ste u području zračenja duge? Duga je oko vaše Zemlje kako bi vas izlečila, kako bi obelodanila sva sadašnja zbivanja i kako bi vašu dušu povezala sa našim duhovnim poduhvatima i podrškom.

Da li ste spremni da stvorite mir? Možete li se uhvatiti u koštac sa tim izazovom? Mislim da možete! Veličanstveni Srebrni Zrak misli da možete. Moćni Zlatni Zrak misli da možete! Vaši rođaci sa Plejada, Oriona i Sirijusa misle da možete! I prijatelji iz vašeg vlastitog sunčevog sistema takođe vam nude podršku i vodstvo. Prema tome, dajte da se u ovom trenutku ujedinimo i da izmenimo vaš svet. Izrazimo kroz pesmu priznanje Začetniku svega živog, koji je dosledan u svojoj brizi i svojoj želji da mi nastavimo život.

Zbog vaših pet milijardi stanovnika, od kojih većina deluje sa nivoa ličnosti, a ne sa nivoa duše, misaoni oblici u svesti planete su negativni. Mi težimo brzoj promeni, brzoj akciji za dobrobit mira i to na globalnom nivou. Postoji potreba za uticajem na planetarne misli i podsticajem da se smesta motiviše miroljubiva akcija. Kako bih to mogao brzo da učinim i kako bih mogao da održim taj podsticaj, već sam nagovestio da je potreban onaj idealni broj od tri milijarde kako biste jednom za uvek izašli iz opasne zone.

Jačina ovog velikog broja ljudi nalikovaće na električnu bateriju napunjenu do te mere da u celosti može ispoljiti svoju snagu, što znači da će svi moći daje koriste u cilju postizanja više svesti.

Svesni smo da jedna, dve ili tri milijarde ljudi predstavlja ogromnu brojku i ja sasvim sigurno nemam nikakvu želju da vas zapanjim i obeshrabrim. Pa ipak, apelujemo na vas da delujete kako bi se postigao taj cilj od tri milijarde probuđenih duša i to što je pre moguće, jer nam je zaista potrebno da 67 % čovečanstva nauči da se usredsredi na mir. Ima tako mnogo ljudi koji su nedosledni, nedovoljno srčani i samo delimično spremni da postignu unutrašnji lični mir. Prema tome, mi se upravo stoga borimo za dosezanje univerzalnog duhovnog nivoa, gde postoje stabilne mogućnosti za istinske promene.

Dok god se ne dosegne taj ukupni zbir od tri milijarde ljudi, sadašnji model nestabilnosti i nepouzdanosti, uporedo sa eksplozijom stanovništva, remetiće naš cilj ili će pak podržavati našu borbu.

Ono što ja zahtevam jeste bujica podrške miru. Rominja tu i tamo po koja kap - to neće biti od pomoći. Ni reka nije dovoljna. Neophodno je da čitavu planetu zapljusne džinovska bujica akcija, i ja vas molim da smesta preduzmete taj napor.

Govorim vam ovo vitalnošću svoje duše: moramo sasvim uskoro postići da 37 % čovečanstva bude zaista uključeno u obustavu rata i lečenje planete. To znači da svaki od vas koji činite 12-18% za koje smo do sada utvrdili da su radnici Svetlosti, mora dovesti barem dvoje ili troje drugih pouzdanih pomagača kako bismo povećali našu svesnu bazu podrške. Tih 37% je kritični broj i to je onaj broj koji možemo brzo postići samo uz vašu pomoć. Mada vam ne mogu dati celovito objašnjenje toga što će se dogoditi, onog trenutka kada vi postignete ljudsku podršku i saradnju od 37% mi ćemo vam pružiti dodatni iznenađujući napor. Verujte daje 37% mogućno postići! Koliko je 37% od pet milijardi? Oko 1,3 milijarde ljudi. Ako svom suštinom svoje duše zalegnete za ostvarivanje tog zadatka, moći ćete da aktivirate toliko ljudi. Sada vas ima više od pola milijarde, a postoje i mnogi drugi medu vama koji imaju takvu potencijalnu moć.

Vi verujete da manjina posvećenih pomagača može izmeniti sled stvari ako koristite ono što nazivate kolektivnom svešću, kosmičkim umnožavanjem ili eksponencijalnim širenjem. Nažalost, to nije tako, upravo zbog činjenice slobodne volje.

To što ste i prosvetljeni ne mora nužno značiti da svoj pozitivni naboj možete prevesti u praktičnu primenu za nekog drugog čoveka, makar da taj potencijal postoji. Nažalost, kada na ovoj planeti svoj produhovljeni entuzijazam prenesete na drugog čoveka, to nikako ne znači da će taj čovek zadržati pouzdanu i stabilnu opredeljenost za veličanstveni brak Zemlje i Neba kome mi težimo. Mnogi pripadnici vaše vrste na koje ste ponajviše računali okrenuli su vam leda, odlagali su i razočarali kada je reč o ostvarivanju planova - bilo da se radi o planovima gospodara, bilo da se radi o planovima anđela. Većina ih nije održala onaj stalni jedinstveni misaoni oblik za dobrobit mira što vi sada morate učiniti, kako bi mogla da usledi akcija. Ne govorim ovako otvoreno iz želje da vas to zaboli ili razočara, već nastojim samo da vas podsetim da je ovde reč o energiji, kretanju, akcijama... i životu. Ne srne se odlagati akcija u pozitivne svrhe.

Kako bih sve to naglasio, još jednom ću ponoviti ono što sam ranije rekao. Da bi se postigla brza i trajna promena na vašoj planeti, potrebno je da 67 % celokupnog vašeg stanovništva ima jednu jedinu misao i jednu jedinu nameru - postizanje saglasnosti o jedinstvenom miru.

Brzina uspostavljanja mira se poboljšava i mi odajemo priznanje brojnim pojedincima koji se bave mirovnim aktivnostima i već su opredeljeni za to, nastojeći da urade još više. Ako budete mogli zajednički da udružite 37% stanovništva u roku od dve godine, a to je moguće ostvariti, imate naše anđeosko obećanje da ćemo vam pružiti izvanrednu novu pomoć, ako biste postigli i ono sledeće, potrebno povećanje te brojke.

Pomozite nam. Pomozite svojoj planeti. Pomozite sebi samima.

Omogućite da se za vašu ljudsku porodicu kaže da ste se probudili, da ste snažno opredeljeni i da ste ostvarili mir za planetarnu budućnost.

Neka ova tema bude ona misao oko koje ćete se okupljati za akciju, koje god da reci pri tom koristite. MIR ZA PLANETARNU BUDUĆNOST.

Informacije u ovoj knjizi iznete su da biste ih vi razmotrili. One predstavljaju temelj na osnovu koga ćete moći da steknete uvid u kontekst, kako biste saznali šta se događa van vašeg fizičkog vidokruga i van domašaja vaših čula.

Došao sam ovamo, izričući ovaj poziv trube kako bih mogao da osnažim vaša praktična rešenja za postojeće izazove. To je nešto što je pruženo svakom pojedincu na vašoj planeti - bez obzira na to da lije on to čuo ili prihvatio, ili pak ne veruje u to i negira sve što se ovde iznosi.

Mada sam anđeo, mene ne treba bogotvoriti! Vi ste, naime, koncentrisani energetski snopovi koji poseduju inteligenciju, sećanje, razumevanje, svrhu, baš kao i ja. Naša zajednička svrha je mir i harmonija u vaseljeni, uključujući tu i orbitu u kojoj vi živite. Mi smo, međutim, sada usredsređeni na vas i posmatramo šta se zbiva. Svaki aspekt vašeg postojanja biće ubrzan i na njega će se uticati da biste bili podstaknuti na pozitivne aktivnosti za dobrobit mira. Ako sami često meditirate ili to činite u grupi sa drugima, nećete izgubiti ravnotežu. Podsticaj Doba Goluba (u okviru Doba Buđenja) dovešće do takvog uzbuđenja da jednostavno nećete želeti da ma šta propustite! Nova žudnja će se razviti onog trenutka kada budete shvatili da akcija jednostavno nema alternative.

Negde u februaru 1989. godine dobićete "prostor za disanje" kako biste ostvarili zadatke i primenili svoje udružene, saradničke napore. Taj "odmor" će trajati otprilike četiri meseca i sve informacije koje u to doba budete dobijali biće unekoliko usporene. Oni koji već sada dobijaju informacije i dalje će znati o čemu je reč, ali će tek po isteku tog četvoromesečnog perioda ponovo drugima emitovati dobijene informacije. Onda će se nastaviti širenje vibracione energije. Izgledaće vam da vam je "kišobran otvoren", kako na vas ne bi pale teške kišne kapi istine, ako budete odmarali i konsolidovali svoje pojedinačne i grupne napore.

Kasnije će se nastaviti ta kiša promena. U nekom trenutku će izgledati daje Sunce zaklonjeno, dok kiša bude utirala put u vaše lično priznanje duševne želje za očuvanje života. To se može uporediti sa poplavom na površini vašeg fizičkog zemljišta, kada se kišni oblaci nadnesu nad isušena i žedna područja. U početku oblaci nude samo rashlađenje u odnosu na pređašnju vrelinu Sunca. Jave se znaci olakšanja. Tek potom začne stvarna kiša. Ona se izliva na prašnjavo zemljište.

Žedni tada pohrle da na ovaj ili onaj način utole svoju žeđ. Neki dignu lica ka kiši, pa im kišne kapi umivaju obraze, ulazeći u žedna usta. Tako unose kišu u svoja grla i u svoje suštinsko biće. Kiša ih osvežava i neguje. Na isti taj način, voda istine može biti uneta u vaš um i dušu, kako biste poželeli da se menjate. Isto onako kao što se isušeno, žedno tle menja kada ga okupaju kišne kapi, tako će se i svaki od vas promeniti kada vas dodirnu vode istine. To će doneti ubrzanje čak i onima medu vama koji su usavršeniji i u većoj meri duhovno svesni.

Nećete se udaviti u ovoj kiši energije. Bićete potpuno bezbedni. Možda će biti potrebne borbe, ali je radost ona konačna namera i sigurni krajnji ishod. Naša pozitivna energija stiže ovamo da očuva život. Čovečanstvo će umnogome dobiti, jer će voće, biljke, drveće i sve ostalo što raste biti osveženo i prožeto novom i sasvim očiglednom vitalnošću. Reč koja će veoma uskoro postati izuzetno popularna medu svima vama glasi: vizija. Često ćete koristiti i izraz "ja vidim". Videćete "novim očima", jer će krljušt koja je do sada izazivala tamu jednostavno otpasti.

Kada vas "obliju" sve te informacije u vašim životima će doći do jednog važnog novog trenutka. U tom blagoslovenom trenutku proširićete svoje opažanje stvarnosti. Uistinu će zasvetleti zora. Sve koprene biće odagnane. Shvatićete božanski izvor! Konačno ćete priznati kako postoji uzajamna veza između svega što jeste, posebno na vašoj planeti.

Kao što ste već možda naučili, postoje dva Veličanstvena Zraka koja upravljaju vašom vaseljenom. Jedini izvor je stvorio ovaj Zlatni i Srebrni Zrak i oni su u neposrednoj vezi sa njim, prema tome, oni imaju visoke stvaralačke osobine. Ta velika bića se ne mogu opisati po jačini svog uticaja i stigla su ovamo da negativnosti Zemlje pretvore u harmoniju. Možete poverovati daje njihova snažna intervencija uopšte preduzeta kako bi se uticalo na svesnu budnost svega što živi.

Vi biste u svom tehnološkom načinu razmišljanja mogli uporediti i Srebrni i Zlatni Zrak sa dvostrukim rukovodećim mestom u najvišem poslovnom poduhvatu koji je ikada preduzet. Tako bi predsednik ili vrhovni voda bio Bog, razume se, dok bi Veličanstveni Zraci bili u potpunosti odgovorni za sve što se ispod tog nivoa događa. Srebrni Zrak je nedavno stekao posebno odgovornost za planetu Zemlju, stoje zapravo podrška dugoročnom uticaju Zlatnog Zraka. U Dobu Buđenja i Zlatni i Srebrni Zrak će povremeno raditi zajedno, kako bi ostvarili zadatak očuvanja svega živog i uspostavljanja mira na Zemlji.

Možete očekivati da se Isus Hrist, ostali veliki verski vodi i učitelji, Veličanstveni Zraci i mi iz anđeoskog kraljevstva udružimo, zarad jedinstvenog cilja i odazovemo ovom zovu trube. Sledite kog god verskog uglednika ili anđela želite, koga god možete najviše da volite i shvatite, ali budite otvoreni za njih ako je to ikako ljudski moguće. Više nego što možete da zamislite, veličanstvena božanska intervencija za mir - najveća koja je ikada planirana - sada je upravo u toku.

Tu su svi pozvani; svi su uključeni, samo ako to žele. To je naš dar.

Zaista, ovo je planetarni poziv vašoj duši i vašoj ličnosti. Vi ga čujete sada, kako biste vaspostavili mudrost, ljubav i integritet Božije suštine izražene u fizičkom obliku.

Kako će ovaj plan uticati na vas. Pre svega, za to je potrebna iskrenost. Sve vaše misli i namere biće jasno ispoljene u vašim akcijama. Vi, uostalom, imate onu izreku: "Dela su mnogo glasnija od reči".

Za one medu vama koji ne veruju u razdvajanje, dozvolite mi da iznesem sledeću opasku. Energija je stvarna. Njene osobine ili priroda mogu se kretati sa više vibracione stope put nižih vibracionih brzina, ma koliko da je to neprijatno. Međutim, ne mogu se kretati iz nižih u više brzine. To jednostavno ne postoji. Niža ili gušća energija ne može se uzdići ukoliko se ne oslobodi negativnosti i svih onih osobina koje su u neposrednoj vezi sa nesvesnim. Naravno, ne kažemo da ovo razdvajanje mora biti trajno.

Svi će pomno izučiti sopstveni izraz mira i rašće brzinom koju sami odaberu. Kada u istom sudu imate i vodu i ulje, oni ne zauzimaju isti prostor. Možda nećete poverovati u moj primer, ali vas molim da se upitate kako 22 elektromagnetna nivoa mogu postojati u isto vreme, naporedo, a da u isti mah nisu podjednako aktivni u istom svesnom iskustvu. Predlažem da u svojim akcijama sami sebi odaberete mesto u tom kosmičkom "sudu" koji sam upravo pomenuo i koji ima 22 nivoa. Ako je to razdvajanje za vas do te mere neprijatno kao reč ili kao koncept, ne bi li onda bilo bolje da umesto toga koristim reč "postavljanje"?

Ovakva informacija može izazvati bilo radost, bilo uznemirenost. Sva zbivanja na vašoj planeti su u okviru određenog vremenskog raspona označena kao kritična. Ne moraju se nastaviti destruktivne okolnosti. I neće se nastaviti. Ratovi, ubistva, nepravičnosti, surovosti, glad, tuga - i sve ostale negativne pojave koje poželite da navedete na ovom spisku - dosežu "tačku zasićenja". Sve će biti izmenjeno, sve će biti iz korena promenjeno. IZMENJENO! I potom će biti preformulisano u okviru višeg nivoa energije i svesti. Upravo me je zbog toga Srebrni Zrak i pozvao na Zemlju i upravo je to poziv koji ja vama sada upućujem.

Priđite svi koji čujete i vidite. Priđite i ujedinite se, kako bi mir mogao da bude uspostavljen na vašem području. MIR JE MOGUĆ. Učinimo sve da ta odavno iščekivana vizija postane stvarnost!

Neka se ta vizija ukoreni u vašoj suštini, neka uroni u vaše zemaljske poslove, i glasno izjavite da ste duhovno uzdignuti iznad nasilja. Kada je reč o galaktičkoj baštini koju ste zaboravili ili potisnuli, molimo vas da se setite toga i da nam se pridružite time što ćete potvrditi na planetarnom nivou svoje učešće u zemaljskom planu za lokalni i galaktički mir.

Sada, stari moji, pročitajte, molim vas "Poziv na učestvovanje"; pročitajte to ćutke, u sebi. Ako osetite njeno značenje izgovorite je naglas da biste je i čulno doživeli. Kasnije, posle neophodnog razmišljanja, ako budete ozbiljno odlučili da odgovorite na ovaj "Poziv na učestvovanje", trebalo bi da stupite u tihi period meditiran-ja, molitvi ili kontemplacije. U tom svom unutrašnjem ćutanju zamolite Boga (ili koje god biće smatrate božanskim) da sasluša vaš pozitivni odgovor, da prihvati vašu saglasnost na pružanje pomoći u oživljavanu planete i zaštiti života na njoj. Ako istinski izgovorite ovaj "poziv na učestvovanje", treći put, sasvim iskreno i čista srca, možete biti sigurni da će je oni nevidljivi koji Zemlji pomažu u ovo Doba Buđenja neposredno podržati.

Ono što od vas tražimo jeste svesrdno opredeljenje i volja da uvek vodite brigu za planetu i da to činite u svom svakodnevnom ponašanju i delima.

Spremite se na "Poziv za učestvovanje" tako što ćete pročitati ovu izjavu.

"Okrećem se sebi samom i sebe sagledavam kao ličnost dobrih namera koja potvrđuje da izvan ove Zemlje postoji neka sila veća od mene. Shvatam da uistinu nastojim da izrazim, sve veću ljubav za život, planetu Zemlju i sve koji na njoj postoje. Prihvatam tvrdnju da u meni samom postoj i čudesni izvor koji može upravljati svim izvorima i celokupnim mojim ponašanjem. Neko će to možda nazvati Svetim Duhom, dušom, svešću, budnošću, a možda čak i zdravim razumom.

To unutrašnje vodstvo je nešto što je pozitivno i što ja mogu učiniti još pozitivnijim ako u svojoj svakodnevnoj delatnosti obezbedim spokojne periode. Ja sam voljno izabrao da to učinim i radim sa doslednom predanošću, jer shvatam koliko je ozbiljna potreba za mirom i uspostavljanjem zdravog života za sve ljude, životinje, živi svet u moru, ptice, biljke, baš kao i za tle, vodu i vazduh.

Pošto sam razmotrio sve osnovne informacije o sebi, spreman sam da naglas pročitam anđeoski "Poziv na učestvovanje", shvatajući da mi to pruža mogućnost da postanem istinski Čuvar Zemlje."

POZIV NA UČESTVOVANJE

Obećavam da ću pružiti ličnu podršku i savezništvo planeti na kojoj sada živim i priznajem da su moj lični spokoj i fizičko učešće istinski neophodni za prevazilaženje svih negativnosti, nasilja i straha koji su ophrvali ovo prelepo mesto i većinu stanovnika Zemlje.

Obavezujem se da ću u preostalim godinama svog života ulagati dosledne napore, da ću posvećivati sve svoje vreme i brigu za isceljenje ovog planetarnog dragulja i tražim da moja duša bude zabeležena kao Čuvar Zemlje. Od danas pa nadalje prihvatam odgovornost za ovu planetu - predano i brižno.

Duboko poštujem BogaKorisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0036 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
 
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA