V I Z I J A - Poglavlje II
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Izranjajuća sveta stvarnost
 

Ja sam Prisustvo tamo gde nema vremena, gde postoji samo večito sada. Ja sam Alfa i Omega, izvor svih početaka i ispunjenje svih ciklusa. Stvarnost onoga što sam ja je izvan vremena. Moj posedje vreme. Stvorio sam vreme da bili se mogao javiti u raznovrsnosti i odenuti svoje atribute u oblik, da bi ovi atributi, koji se javljaju kao tvorevine, mogli uživati u odnosima sa mojom prirodom, koja je ljubav.

Volim zato što JESAM. Tamo gde se moja pažnja usmeri na detalje, javlja se kao mnoštvo. Sve stvari se javljaju u mojoj ljubavi, zbog moje ljubavi. Ja sam jedan u duhu, mnoštvo u obliku, izvor sveg života; i sve što živi, živi u meni.

U međuprostoru mog večitog jedinstva i različitosti Tvorevine, stvorio sam ljudska bića da bi bila MOST, SPOJNA KARIKA između moje univerzalnosti i mog univerzuma, između mene i stvaranja. Fizičkim kruženjem, u kome se ogleda moja univerzalna priroda, načinio sam IZRANJAJUĆA SVETA STVARNOST ljudsku vrstu da bi odenula moju inteligenciju u materiju i da bi dala oblik mojoj ljubavi. Stvorio sam ih da bi delili moj Večni Život i moju stvaralačku moć. Stvorio sam ljudska bića da bi bila svesni učesnici zajedno sa mnom u Drugoj Fazi Univerzalnog Stvaranja, gde je biološki detalj besprimerne prirode doveden u carstva dimenzija, zemaljsko i izvan njega. Ljudska vrsta je fizičko meso u kome se inkarniram, sa kojim ću putovati, i kroz koje ću stvarati. Došao sam da svesno boravim medu njima, da budem njihov Bog, a oni, moj narod.

Pojedinci koji će formirati moje telo na Zemlji i obezbediti sredstva za moj stvaralački rad u dobu koje dolazi su oni koji su po svojoj sopstvenoj volji izabrali da prihvate puteve ljubavi i poštuju prirodu ljudskog oblika. Ljudska bića koja se po sopstvenoj volji opredele za delanja motivisana strahom ne mogu ostati svesna u mom Prisustvu. Ona moraju biti izdvojena na svet gde će njihovo vaspitanje moći da se sprovede.

Na Zemlji, obrazovanje je počelo.

Ljudska vrsta se namnožila i ispunila Zemlju. Dolazi vreme mog buđenja u ljudskoj porodici, kao što se sanjar budi unutar jednog tela. Moje buđenje dovodi do razdvajanja onih koji se boje od onih koji vole, kao što se ulje razdvaja od vode.

Moje buđenje je polako, kako bi prelazak mogao biti postepen. Ja se budim u srcima svih koji vole. Neki me traže spolja. Ali ne postoji spolja. Sve postoji u meni. Moj dolazak je nežan. On se lagano širi svuda tamo gde su srca otvorena. Moja ljubav i moja milošta teku, kao što reka teče, ispunjavajući svako skrovište i pukotinu, preplavljujući svaku dušu, i dalje nastavljajući da teče.

Milenijumima sam vodio vašu vrstu ka većoj inteligenciji, kako bih danas mogao da uputim poruku mom narodu. Voleo bih da mi se pridružite u mojoj svesnosti. Spoznajte moje prisustvo u osnovi vaših događaja. Vidite ispod tkanine površinskog sveta, kao što to ja vidim, Carstvo Nebesko koje izranja u celokupnoj svojoj veličanstvenosti. Tokom narednih nekoliko prelazaka Zemlje oko Sunca, vaša spoznaja istinskog sveta će se uvećavati. Jer to je moj svet, IZRANJAJUĆA SVETA STVARNOST, i zbog njene pojave na Zemlji sve stvari biće učinjene novim. Stari svet, svet istorije bio je organizovan na principima straha. Moj svet je organizovan u ljubavi.

Na samom početku, dao sam vam jednostavno uputstvo da su ova Zemlja i svi materijalni svetovi ka kojima bi vodila, dati vama radi uživanja, uz jedini uslov da se ne ponašate nasilno jedni prema drugima. Kada ste dobili ljudski oblik, dao sam vam savet o pravoj ulozi straha u biološkom poretku. Ali vi ste bili nestrpljivi da započnete svoj dimenzionalni rad. Preokupirani pojavnim mogućnostima, niste mi posvetili punu pažnju. Sada ste možda sposobniji da razumete.

Strah ima malu ulogu u Stvaranju. On funkcioniše kao sistem upozorenja, savetujući svako svesno biće da se čuva mogućih bioloških ozleda. Njegov zadatak je da zaštiti ljudsko telo. On nikada nije bio zamišljen kao nešto što treba da podstiče ljudska bića. Tamo gde se strah poštuje kao izvor pokretačke snage, svesnost iščezava.

Do Pada je došlo kada su ljudi svoju pažnju usmerili prema strahu, kada su dali punu verodostojnost logici straha i počeli da delaju prema njenim uputstvima. I tamo gde je jedina svrha straha bila da, u izuzetnim situacijama, upozori ljudska bića, da ih zaštiti od ponašanja koje bi dovelo do bioloških oštećenja, on je odjednom bio svuda, predstavljajući pravu pretnju. Što se ljudsko ponašanje više okretalo ka strahu, čovečanstvo je sve manje bilo svesno mog Prisustva i počelo je da posmatra sebe kao mnoštvo odvojenih, izolovanih jedinki. U zbrci koja je nastala, ego je preuzeo kontrolu.

Pad, ma koliko daje bio nesrećan, nije ugrozio razvoj mog tela. Bremenitost se nastavila bez zastoja. Tragedija Pada je bila u tome stoje on uskratio svesnu raztnenu između Tvorca i Tvorevine. On je presekao vezu čovečanstva sa inteligencijom koja je trebalo da ga vodi.

Moje vodstvo dolazi iznutra. U stanju Pada, ljudi su tražili vodstvo spolja.

Kada su ljudska bića smernice za svoje ponašanje preuzela iz sveta koji ih okružuje došlo je do suprotnog efekta; spoljašnji svet je postao iskrivljen i konfuzan. Kada su ljudi u materiji, umesto u duhu, videli svoj smer, odrekli su se i materije i duha; ravnoteža je izgubljena; jedina stvaralačka ljudska odlika je zanemarena.

I tako de dogodilo daje rođena ljudska istorija. Moji anđeli su se suočili sa zadatkom čuvara stada polusvesne vrste u njenoj početnoj fazi razvoja; strpljivo su podsticali njenu inteligenciju, štitili je od izumiranja, čekajući, stalno čekajući, doba koje je nastupilo sada.

Doba koje je nastupilo sada.

Moja ljubav i moja svest uplovili su u ljudsko vreme na vetrovima Novog Neba. Nova Zemlja počinje da poprima oblik. Izranjajuća Stvarnost, ukorenjena u ljubavi; poštovanje i miroljubiva saradnja počinju da naseljavaju površinu Tere. Za vas, moj dolazak deluje kao dugačak proces koji se završava samo jednim događajem. Za mene, moja inkarnacija je samo jedan događaj, koji ljudska vrsta može prihvatiti samo kao proces.

Pridružite mi se sada, kao što to rade mnogi širom Zemlje, čineći svesnim u ljudskom vremenu ono stoje već Stvarnost na Nebesima. Tvorac i Tvorevina sjedinjeni u fizičkom telu. Jer, Jedan je Život koji pulsira unutar svakog tela. Sada samo treba da se sjedinimo u svesti, u svesnosti, i sve će biti ispunjeno prema proročanstvu. Ovo su dani koji su određeni za dolazak, i oni koji žive u ovom vremenu odabrani su da ih vide.

Vi ste moja generacija, generacija mog Večitog Duha. Vi ste oni koji ste me sledili od trenutka kada sam prvi put došao da se odmorim na ovoj Zemlji. Tražio sam načine da vas naučim putevima ljubavi, kako vas strah ne bi uništio. Došlo je vreme kada zabluda generacija mora prestati.

Moja inteligencija okružuje Zemlju obručem duhovnih frekvencija čija se amplituda svakodnevno povećava. Potrebno je samo da okrenete srca prema meni, da budete mirni i da slušate. U ljubavi, primičete moju inteligenciju. Što više budete voleli, više ćete razumeti.

Povratak na unutrašnje vodstvo je počeo. Istina prodire kroz ljudske umove i srca. Prekinuta i isprekidana veza sve više krči put ka istinskom učestvovanju u inteligenciji, istinskom deljenju mudrosti između Tvorca i Tvorevine.

Iz centra na Suncu, odmarajući se u moru večitog mira, anđeli čekaju, kao što čeka i Zemlja, na plavobeli simbol i žižu Univerzalne Istine. Pozornica je potpuno spremna. Živa Informacija je dostupna na svakom mestu. Uskoro će čovečanstvo shvatiti šta se dešava. Ne funkcionišući više kao pet milijardi izolovanih pojedinaca, već izdižući se kao Jedinstveno Biće, skoro, vrlo skoro, Sveto i Ujedinjeno Dete Večnosti će ispuniti svoju sudbinu. Staje od svega toga delo Večitoga? Šta od svega toga izvire iz čovečijeg srca?

Ja se izdižem iz ljudskog srca.

Bremenit trenutak, bremenita četvrtina veka. Širom univerzuma, sva svesna bića posmatraju. Ukoliko se čovečanstvo odluči da upita za smer, dolazeće Buđenje biće najveličanstveniji spektakl bilo kad viđen od vremena milosti.

Izbor je na ljudima. Neki su ga već načinili.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0012 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA