V I Z I J A - Poglavlje III
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Sveto srce
 

Osećate li unutrašnje pulsiranje svoga srca? To je Jedno Sveto Srce u srži sveg života koji osećate, Jedno, koje pulsira unutar mnoštva. Mnoštvo ulazi u Večiti Život kroz spoznaju Jednog unutar njih.

Pozivam te da upoznaš večiti mir u srži svog bića. Ono što se nalazi između tebe i spoznaje nije obuka, već želja. Želja da upoznaš sve svoje strahove, sve svoje ljudske bolove i tuge, sva tamna mesta u svom srcu. i da ih sve ponudiš meni.

Da bi upoznao mir, da bi naučio ono što želim da te naučim, potrebno je samo da ne učiš. Da bi uklonio svoje strahove, doći ćeš da deliš moje Prisustvo.

Zato, dođite k meni, vi koji ste gladni i žedni, vi koji stradate, vi koji žudite za boljim putem, vi koji osećate da ste opterećeni ili potlačeni. Dođite k meni, svi vi koji ste ozlojeđeni, vi koji osećate nejednakost i nepravdu. Donesite mi sve što vas muči, ne zadržavajući ništa, ispovedajući sve što osećate. Ja ne sudim. Sve dočekujem dobrodošlicom. Ponudite to mom Svetom Srcu u kome gori večita vatra moje ljubavi. Uzeću vašu tugu i vratiću vam mudrost. Uzeću vaše suze i vratiću vam blagoslov.

U meni gori Plamen Večite Ljubavi koji je goreo još mnogo pre Avrama, i Isaka, i Jozefa, Plamen koji je goreo mnogo pre Adama i Eve. Pre postanja sveta, kakvog ga vi znate, moja ljubav bese. I dugo posle zaboravljanja ovog sveta, ja ću voleti. Voleo sam te u postojanju i sada te zovem. Ustani, moja ljubavi, moj ljudski stvore, napusti svoje drevne bogove.

Deset hiljada sićušnih strahova uzdiglo se na pijedestale bogova paloga sveta. Tokom ćele vaše istorije oni su se tovili na vašem žrtvovanju, vukući ljude u podljudsko stanje, gde je svest smanjena, opažanje maglovito, a materija postala grob. Epoha njihove dominacije se završava sada, a ja ću učiniti da situaciju vidite jasno.

Strah se ne nalazi u interesima opstanka nijednog ljudskog bića, kao ni ponašanje koje kod drugih izaziva strah. Pozivam vas da se jasno suočite sa izvorom svoje opsesije, izvorom celokupnog ljudskog zla. Pustite da strah stane ispred vas obnažen i razgolićen.

Pridružite mi se u posvećenom prostom u trajanju jednog sata, i dozvolite da neutrališemo strah tako što ćemo ga apsorbovati u našu ljubav, u ono šta Sam Ja, u ono što ste vi, u mir Večitog Bića.

Ne tražim ni od koga da se pretvara da se ne boji; samo tražim da sve strahove predate meni. Ne odbacujte u stranu ono što tišti vaše srce, na taj način ćete uvek ostati za pedalj udaljeni od života i izlečenja. Prihvatite ono što osećate i u tom prihvatanju, prepustite svoja srca meni. Pustite da ode sve što uznemirava duh. Prihvatite opuštanje koje omogućava strujama moje ljubavi da teku kroz sve ono što ste vi, da isceljuju, osvežavaju, blagosiljaju.

Ne postoji ni jedan razlog koji bi opravdao strah, kao što ne postoji ništa proisteklo iz straha što bi moglo doprineti stvaranju boljeg sveta. Oni koje pokreće strah, bez obzira na način na koji pravdaju takvu svoju aktivnost, rade na zadržavanju sveta u mraku. Dela čija je pokretačka snaga strah neminovno rađaju tugu, kao što je neminovno da se sejanjem semena neke biljke požanje isto seme. Iz ljubavi se može plakati, iz ljubavi se može brinuti, ljubavlju se može podstaknuti lečenje slabog ili nadmenog duha, ali ljubav nikada ne reaguje u besu. Ljubav ne gaji mržnju, niti podstiče osvetničke strasti. Ljubav ne poznaje nepravdu izuzev jedne: nepravdu odricanja zajedništva Tvorca Neba i Zemlje sa ljudskom dušom.

Oblikovao sam svako ljudsko telo, um i srce, kao hram u kome bi moj Život, moja Istina i moja Ljubav mogli pronaći dom na Zemlji. Pa ipak, moj Duh biva odbačen svaki put kada ljudski izbor opravda prisustvo zlih duhova u mome domu. Zli duhovi, opasni duhovi - depresija, nespokojstvo, ozlojedenost, ljubomora, mržnja, bes, pohlepa - mnogo ih je i svi imaju svoje korene u iskrivljenoj logici straha. Misli straha nisu moje misli. Putevi straha nisu moji pute vi.

KAO ŠTO SE SENKA RASTAČE NA SVETLOSTI, TAKO SE I STRAH RASTAČE U MOME PRISUSTVU.

U jednom trenutku tokom narednih četvrt veka, svaka ljudska duša će se naći u situaciji da izabere između boga ljubavi i boga straha. Povećanjem moga Prisustva, preda mnom će uzmicati iluzije koje su iscrpljivale ljudsku vitalnost. Ne vezujte se za nešto čega uskoro neće biti. Stajao sam svih ovih godina pored vas, bio sam vaš brižni pastir u vremenima vašeg mraka. Ako ste bilo kada voleli, deco moja, tada me čujte. Ustanite u radosti. Pozdravite me izborom ljubavi. Tim izborom počinju sve veličanstvene stvari, moja svest i učestvovanje u stvaranju koje dolazi.

Da li ste spremni da dozvolite da vaše brige budu raznesene povetarcem koji danas duva? Da li ste spremni da dozvolite da jutarnji vazduh otkloni vaše strahove? Da li ste spremni da dozvolite suncu da obasje ono sve što ste vi? I da li ste spremni da se, tako rasterećeni, odmorite za trenutak i pozovete mene u vaše živote? Ne budite nestrpljivi kao dete koje pred zaključanim vratima neprestano drmusa kvaku ne ostavljajući je ni za trenutak, kako bi mu roditelji mogli otvoriti sa druge strane.

U svakom trenutku kada je vaša pažnja potpuno prisutna, kada sva napetost iščezne, moja inteligencija će vas nadahnuti, moja ljubav će vas voditi. Iz unutrašnjosti vašeg srca, iz same suštine vašeg duha, uz unutrašnjosti svake ćelije, svakog molekula, svakog atoma vašeg tela, otkriću vam sve ono što je potrebno da znate da biste bili zdravi, srećni i zaljubljeni. Poverujte u mene istinski još jednom, kao što ste to činili kada ste bili mali. Moj Duh nije spoljašnjost za vas. Moje vodstvo nije natprirodno. Ja sam unutar vas. Setite se ko ste. Ja sam bio s vama kroz sva vremena. Pridružite se struji moga Duha dok teče ka površini iz dubine vašeg bića. Osećajte kako se podiže i pada sa vašim disanjem. Vaš vlastiti život! Kako je uzvišen! Kako se sve više širi!

Ja sam život koji je sazvao ćelije vaših prvih organa. Moja ljubav je uklopila vaše ime u oblik. Majušne oči vašeg zametka prvo su se kristalizovale po šemama moga opažanja, a vaše uši se formirale oko rezonance moga Sveta. Oko osobenosti moje ljubavi prema vama, vaše telo se uobličilo. Ne pokušavajte da živite svoj život tamo gde nema moje svesnosti, boreći se kao biljka u pustinji. Obilje je pravo po rođenju za sve one koji dele moju svest. Stupite u moje Prisustvo. Uživajte u potpunosti života! Bujajte! Postanite sve ono što vam je namenjeno da budete!

Ne postavljajte filtere nad mojom svesnošću, da biste je izvrnuli, protumačili, prekrojili u neku šemu straha. Oni koji to čine stavljaju masku na svoja opažanja; oni vide samo svoja vlastita objašnjenja. Oslobodite se svih tumačenja života kojima je potrebna napetost da bi se održala. Potpuno se opustite u obilju moje sadašnje ljubavi i dozvolite mi da vam pokažem put.

Moje Sveto Srce je uvek otvoreno, ono poziva, želi dobrodošlicu. Dođite kroz veo emocija koji nas je podelio, pronađite dom u svesnosti sebe kao dela mene. Nemojte umanjivati niti uveličavati ono što muči vaše srce. U potpunosti ga dozi vite, i pružajući ga meni, spoznajte Prisustvo koje ostaje neuznemireno iza svega toga, isto Prisustvo koje vas sada doziva kući. Oslobodite se osećanja spoljašnje definicije. Osetite vaše korenje u mome Biću. Osetite Večitu Ljubav u svojoj srži i živite u miru.

Dok osećate mir koji natapa svu večnost, dok se odmarate ispunjeni u mojoj prirodi, u jednome sa celinom onoga što sam ja, tada i samo tada, donesite pravovremeno svoje odluke. Radite sve što činite iz centra mira, iz centra u mom biću. Prihvatite moj Sveti Duh u vaš svet. Dozvolite mi da se pročistim kroz vas u Zemlju. To je način na koji se odvija moj dolazak.

Neki me poznaju kao Hrista, neki ne. Ali gde god su srca otvorena za prenošenje svojih tereta zaradi istine, gde god su ljudi otvoreni za viđenje stvari kroz oči ljubavi, tamo ja ulazim. Da blagoslovim. Da izlečim. I da učinim sve stvari novim.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0013 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA