V I Z I J A - Poglavlje IV
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Probudjeni
 

Ja ne dolazim na ovu Zemlju zato što su učitelji izneli ove istine niti zato što su ljudske vode stvorile dela koja treba slediti. Moje Prisustvo dolazi kao što žuboreći potoci dolaze sa brda u proleće. Niko se čak ni ne seća kiša visoko u planinama, ali iznenada u svim gradovima i selima, voda se javlja, spuštajući se niz klance, izvirući u desetinama hiljada izvora, talasajući se kroz stotinu virova.

Zahvalan sam svakome od vas koji odabere prolazak kroz emocionalni veo da bi stupio u moje Prisustvo. I zahvalan sam na onome što možete učiniti da mi pomognete da dovedemo usnule iz vaše rase u radosti novog sveta. I, mada možete biti pristalica neke omiljene tehnike ili škole razmišljanja koja je pomogla vašem buđenju, mom dolasku najbolje možete doprineti tako što nećete predavati metode, već što ćete sami biti metoda. Ne poklanjajte suviše pažnje bilo kojoj školi ili pristupu, već mi bolje pomozite da nastavim stvaranje klime u kojoj desetine hiljada škola i pristupa mogu cvetati.

Niko od vas nije glavni - kao u staroj hijerarhijskoj šemi ljudske organizacije - zato što je svako od vas glavni u biološkoj šemi organizacije koja vodi sav život unutar mog tela. Posmatrajte gusenicu kako polako klizi preko tla. Gledajte kako se kreće. Gledajte kako protiče. Tako ja vodim moje čovečanstvo kroz vreme, kroz njihove vlastite organske ritmove, ciljeve, postojanja i značenja, i tako se moj dolazak odvija.

Ukoliko želite da saznate centar svega što se javlja na vašoj planeti, postanite sluga svega. Ljudsko srce puno ljubavi je mesto iz koga upravljam sadašnjom promenom. Oni koji dele moju oduševljenost davanjem, koji obasipaju blagoslovom svakoga i u svakom trenutku kroz svoju ljubav i dobru volju, oni su centar. Svaki onaj ko se usredištio u meni je centar; jer onda postoji samo Jedno - a to sam Ja.

Ne brinite se ukoliko vaši prvi napori da se uskladite sa ciljevima Svetoga Duha odmah ne budu dali rezultate koje ste očekivali. Ne očekujte ništa, sem da će se vaše strpljenje i doslednost u davanju ubrzo i u pravom trenutku, kao što se spaja kvačilo sa motorom, uklopiti sa Izvorom, Poreklom, Darodavcem svakog dobrog i savršenog poklona.

Jer ja sam Izvor svih blagoslova i vrelo sve Istine. Ja sam onaj koji postoji pre početka, Tvorac u Vrtu, i onaj koji ostaje večan posle svakog iščezavanja univerzuma. Dao sam svoje Biće da bi svi imali život i u mom davanju nema rezervisanosti. Namesnici moje inteligencije povremeno dolaze da se odmore u mestima moga Bića koja usmeravaju pojavni razvoj, jer su ljubavi dali celokupne sebe, i tako, u davanju, dolaze da spoznaju i svoga Boga i sebe same.

Poželite dobrodošlicu Svetome Duhu u vaše živote. Dopustite da moji pokloni Zemlji budu dati kroz vas. Gde god da idete, šta god da radite, pomozite ljudima da budu spokojni, širite osećanje blagostanja. To je jedan od najlepših poklona koji možete dati, jer oni koji prime ovaj poklon počinju da otvaraju srce i postaju sposobni da čuju moj glas.

Glas novog zdravog razuma koji se javlja na vašoj planeti moj je glas, podjednako izvestan kao stoje izvestan i obim moje večne ljudske pesme. Došao sam na ovu Zemlju da bih pevao moju ljudsku pesmu, a moja pesma je dozvala vaša tela iz zemlje i vaš duh iz sunca. Pevao sam vam u postajanju, moja tvorevino, moj ljudski duše. Odabran si za ovaj svet da bi mi mogao pomoći da nastanim ovaj univerzum nečim nežnijim od kamena, a ipak manje strastvenim od zvezda, nečim što potiče od mene samog.

Pozivam te u punu čovečnost; u probuđen svesni život u mome Prisustvu. Dođi, prikloni se putevima ljubavi. Postani moj prijatelj i partner u isceljenju Zemlje i stvaranju novog sveta.

Sada sam spreman da uklopim sve dobro na Zemlji, da ga uskladim, dovedem u harmoniju, u kvalitet ritmičkog pojačavanja koji je izvan svakog ljudskog iskustva. Kada se atomi fizičke supstance postroje u istom smeru, javlja se magnetizam, pojavljuju se potpuno novi zakoni i električne mogućnosti. Gotovo na isti način, kada se ljudske misli i ljubav postroje u smeru mog Prisustva, potpuno nova vrsta ljudske aktivnosti se može pojaviti. Zato sam vam rekao da ćete uraditi veće poslove. Jer znam da u ovom vremenu Planetarnog Trojstva, ja neću biti samo jedan čovek koji govori mnoštvima, već da ću ja biti mnoštva, i da će nove energije i novi nadbiološki principi uvećati moja dela.

Obim u kome činite dobra dela na Zemlji govori o tome u kolikoj ste meri već podstaknuti mojim Svetim Duhom. Ali sve dotle dok toga niste svesni, samo ste delimično delotvorni. Samo slučajno, s vremena na vreme, naslućujući povezanost, bez neke jasnije predstave o tome zašto ili kako. Počnite da živite svesno.

Priznajte moje Prisustvo u sebi. Molite me za savet: Pojačaću vašu delotvornost hiljadustostruko.

Kada se ljudskom obličju omogući da radi pravilno, Jedan Sveti Duh se ovaploćuje u mnoštvu ljudskih života. Svaki od ovih zdravih ljudskih stvorova poznaje Sveti Duh kao njegov ili njen vlastiti duh. To su Oni Probuđeni, koji su vratili korišćenje svojih tela, umova i srca Bogu, ljudske duše koje su odabrale da ostanu potpuno inkarnirane.

Probuđeni preuzimaju odgovornost za svoje neposredno opažajno polje. Oni znaju ko su. Oni su moji kanali na određenim geografskim područjima. Probuđeni ne odvajaju svoja duhovna sopstva od svojih svakodnevnih poslova. Oni preuzimaju odgovornost za to što jesu večna božija bića, i oni su voljni da unesu Stvarnost u svaku ljudsku aktivnost. Oni ne prezaju da ponude isceljenje kada se isceljenje traži. Kada opaze situaciju u kojoj će ulazak Svetog Duha olakšati breme svih zabrinutih, oni se ne povlače, u strahu od kritike, osude ili skretanja ljudske pažnje.

Probuđeni su zdrave ćelije u mom planetarnom organu inteligencije. Oni su moji učitelji, iscelitelji, sveštenici i sveštenice; oni su novi lekari i novi advokati. Oni uče o zakonima ljubavi, zakonima zdravlja, zakonima stvaranja. Oni pomažu u otklanjanju svega što zamračuje opažanje i smanjuje mogućnost osećanja Boga.

Oni ne vode ljude za sobom, kao u starom svetu. Oni usmeravaju sve koji su otvoreni ka unutrašnjem vodstvu obitavajućeg Duha. Oni su anđeli koje sam poslao, ne da bi pričali o udaljenom Bogu, već da borave na Zemlji, da budu primer istine sami po sebi. Hiljade probuđenih već obasjava ovaj svet, a uskoro će ih biti mnogo više, inkarniranih muškaraca i žena, koji će se svi sresti u ljubavi.

Probuđeni dele moj Duh i moju moć. Moje prisustvo dela kroz svakog od njih. Kroz njih ja učim, lečim i opraštam grehe. Kada neki od ovih Probuđenih oprosti grehe, Ja sam taj koji oprašta, i kada neki od ovih Probuđenih izleči, Ja sam taj koji leči. Moje prisustvo deluje na sve iznutra, ali kada je moja unutrašnja aktivnost praćena spoljašnjom aktivnošću Probuđenih, mnogo je lakše za ljude da postanu celina; jer Istina tada ne predstavlja apstrakciju, već očiglednost iskustva.

Sveti spisi mogu voditi ljude ka mom Duhu, ali moj Duh je onaj koji dela kroz ljude koji žele da promene svet. Sada vas šaljem kao poslanike moje inspiracije. Uveravam vas da ćete uspeti. Doba se promenilo. Idite napred sigurno, znajući da će ova učenja, ove Istine biti dočekane Dobrodošlicom.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0011 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA