V I Z I J A - Poglavlje VI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Isceljenje nacija
 

Puno je toga što vi, probuđeni 1980-tih i 1990-tih godina, možete učiniti da olakšate ljudskoj porodici ovu promenu. Istorija dve sledeće decenije je tabula rasa (neispisana tablica) koja čeka na one što će poželeti dobrodošlicu mom Duhu u svojim životima. Ljudsku istoriju je odredio strah. Pozivam moje inkarnirane duhove da mi pomognu da je nežno otpakujem, kao što se otpakuje poklon, izvlačeći iz nje najbolje što je u njoj bilo, i usmeravajući sve stvari u moje Večno Prisustvo.

Zahtevam od tebe koji si primio ove reči i koji si sposoban da ih razumeš, da upotrebiš svoju inteligenciju, svoju oštroumnost, sva sredstva izražavanja svojstvena tvojoj kulturi koja su ti dostupna samo za jedan cilj, a to je da mi pomogneš da ovaj najveći od svih ljudskih preobražaja bude što lakši. Ovih nekoliko narednih godina je kao rađanje deteta; pomozi da rođenje bude lako. Upotrebi svo svoje kulturno umeće da oblikuješ medijske prezentacije koje će izvući one usnule od tvoje vrste iz iluzija koje ih vezuju. Usmeri tvoje lokalne i nacionalne donosioce odluka ka najvećem od svih bogatstava - inteligenciji.

Da li vaše vođe ubrajaju medu svoja bogatstva inteligenciju Tvorca koji je oblikovao vaš svet u utrobi vremena?

INTELIGENCIJA SPOSOBNA DA USKLADI RAZNOVRSNOST SVIH ĆELIJA U LJUDSKOM TELU PODJEDNAKO JE SPOSOBNA DA USKLADI RAZNOVRSNOST LJUDSKE PORODICE. To nije ostvareno kroz nametanje bilo čega stranog, već kroz uklanjanje svega stranog, kroz uklanjanje pojmova i iluzija proisteklih iz straha, koji su onemogućavali ljudsko opažanje Stvarnosti kroz istoriju.

Mojoj inteligenciji možete postavljati pitanja, ona je voljna da pomogne u rešavanju svakog problema kada je pozvana. Ukoliko ste spremni da oslobodite prostor za rešavanje vaših nacionalnih i međunarodnih sukoba, osobe odgovorne za svaku naciju moraju doći do jednostavne odluke - odluke da daju šansu Bogu, da načine prolaz za spoznaju koju bih im ponudio.

Ulazim svuda gde sam pozvan. Ulazim u svest svih koji se mole. Ljudi koji me često pozivaju sve više se navikavaju na način dolaska moje svesnosti; oni postaju vični u predstavljanju mojih perspektiva uz minimalna odstupanja. Moj način spoznaje počinje da utiče na njihove procese donošenja odluka. Sukob se završava. Mir se širi.

Postoji neko ko shvata sa čime se suočavate, neko ko shvata i razume politiku koja će dovesti do mira i obilja na planeti. Postoji neko ko razume - Biće, iza svih bića. Pozdravite me, moja deco, poželite mi dobrodošlicu u vaša dela. Dozvolite mi da uklonim strašne likove koji su pomračili vašu moć zapažanja, dozvolite mi da vam pomognem da jasno vidite ono što se dešava na Zemlji i smer koji je za vaše dobro.

Ova duhovna suština svake nacije postoji u stanju harmonije sa duhovnom suštinom svih drugih nacija. Istorijski sukobi između nacija nikada nisu bili sukobi između suština tih nacija, već samo između forme tih nacija. Državne strukture mogu prihvatiti izazov istinskog predstavljanja kolektivnog duha svog naroda. Ili mogu prihvatiti lažne predstave o sebi izlivene u materijalnoj pohlepi, ukorenjene u strahu. Pojave iznikle iz straha se sukobljavaju; one se ništa bolje ne uklapaju jedna u drugu nego što to čine komadi slagalice, od kojih je svaki ukalupljen u ledu. Strah je uništio međunarodne odnose. To je postigao tako što je najpre uništio moć opažanja pojedinca.

Nacije se leče zato što se ljudi leče.

Čovek koji prihvati predstavu o sebi kao stvarnost onoga što on jeste, ne poznaje sebe. Nema nikakve razlike da li je takva predstava "dobra" ili "loša", da li je ona čovekova vlastita kreacija ili je takvom vide drugi. Takav čovek je van dodira sa svojim duhom, nepoznata mu je stvarnost njegove sopstvene prirode, on živi mit a ne život. Žena koja očekuje od drugih da odrede njenu ulogu, uprkos njenom istinskom osećanju koje, isto tako je izvan dodira sa svojom suštinom, odsečena od svoje istinske duhovne prirode. Takvi ljudi znaju da ne poznaju sebe. U odnosima sa drugima oni se boje da bi njihovo nepoznavanje sebe moglo da se otkrije. Osoba sa predstavom o sebi koju želi da održi u biti je uplašena. Zato ljudi imaju štitove. Zato ljudi imaju koplja. Zato ljudi imaju mačeve. Oni se boje da bi mogli saznati iznutra nešto o sebi.

Moja je želja da vas vratim natrag u dodir sa vašim vlastitim zaboravljenim namerama, da podsetim svakoga od vas zašto ste odabrali da se inkarnirate na ovoj Zemlji i zašto ste grupisani sa ljudima određene nacije. Kroz vaše odvajanje od svrhe vaše duše, pali svet se održavao. Samo kroz neprestano odvajanje vas od vaših vlastitih korena, od vašeg vlastitog duha, istorijska iluzija može da opstaje.

Gledam u srce svake nacije i vidim dete. Predivno dete. Čeka. Čeka priznavanje i oslobođenje. Ne postoje sporovi između bilo koje od mojih nacija - samo između pojava i iluzija izlivenih u strahu.

Političke vođe koje će preživeti ovaj preobražaj su one koje predstavljaju duh ljudi iza sebe. Preimućstvo svake vlade je u tome što može da uskladi svoje aktivnosti sa duhom svoje domovine. Duh svake nacije je aspekt mog Večnog Duha, zamišljen da podstakne populacije geografskog područja, zamišljen da udahne moje stvaralačke težnje na tom mestu. Svaki od mojih nacionalnih duhova je komplementaran jedan sa drugim. Iza svake nacionalne razlike je podstruktura suštinske povezanosti, praktični i organski sklop koji je u stanju da rukovodi zdravim međunarodnim odnosima.

Od nacija na Zemlji se ne traži da prihvate uključivanje bilo kog stranog autoriteta, već, naprotiv, da se vrate na svoje zaboravljeno duhovno naslede, da što bolje ispitaju svoje vlastito poreklo, svoje nacionalne strasti i interese, da počnu inteligentno da rade na svojim vlastitim zaboravljenim duhovnim ciljevima. Moj dolazak ne znači kraj različitosti. Ja sam onaj koji će dozvoliti cvetanje ljudske raznovrsnosti kakva do sada nikada nije viđena na Zemlji.

Kao ćelije i razvojni organi tela.

Postoji preko dve stotine različitih vrsta ćelija u ljudskom organizmu, od kojih svaka ima karakterističan oblik i specifičnu funkciju. Svaka od različitih vrsta (ili nacija) ćelija ima svoju jedinstvenu (nacionalnu) perspektivu. Upravo su te jedinstvene perspektive ono što omogućava ukupno usklađeno funkcionisanje zdravog ljudskog tela. Nećete naći nadbubrežne žlezde koje smatraju sebe nekom vrstom etničke manjine, potlačene susednim i mnogo većim bubrezima. Nećete pronaći krvna zrnca koja zamišljaju da su neka izdvojena trgovačka civilizacija.

Mnoštvo organa i sistema zdravog ljudskog tela radi zajedno radi celokupno usklađenog funkcionisanja celine. A tako će biti i u ljudskoj porodici.

Prvenstven izazov za nacionalno vodstvo je otvaranje kanala za komuniciranje sa Izvorom celokupne inteligencije, istim onim Izvorom koji će otkrivati uporedo sa usklađivanjem sa duhom svog naroda.

Samo čekam da mi se vođe svake nacije obrate, da zamole, i ja ću im jasno ukazati na smer koji je najbolji za interese ljudi te nacije. Neka odgovorni za svaku naciju ostanu po strani jedan dan. Samo jedan dan, u kome će se sve spoljne aktivnosti održavati na minimumu, kada će se najstariji u vašim selima na Zemlji okupiti oko logorskih vatri i zajedno posmatrati znake nečega što je izvan njihovog vidokruga. Mnoge kulture su to činile. Ukoliko se za ovu civilizaciju ne bi moglo reći da je hrišćanska u srži, neka bude takav dan, jedan jedini dan, dan molitve. Načinite otvor u vaša životna zbivanja.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0012 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA