V I Z I J A - Poglavlje VII
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Nacije u preobražaju
 

Ja sam jedno biće. Moje telo je biosfera ove planete. Ljudska porodica je moj organ za buđenje inteligencije. Svrha Dvadesetog veka je da doprinese mom svesnom inkarniranju. Oni koji izaberu put poravnavanja sa jačajućim energetskim poljem moga Prisustva dok njegov uticaj nad Zemljom raste, biće izlečeni i uvedeni u doba obilja koje dolazi.

Opstanak u Trećem Milenijumu je rezervisan za duhovno prilagođene. Ključ opstanka nije nadmetanje, već saradnja. Duhovna prilagođenost nije agresija, ona je usaglašavanje sa ciljevima Zemlje i ciljevima njenog Tvorca dok se ovi viši ciljevi ugrađuju u ljudsku promenu.

Nacijama Zemlje obećavam da će, ako sa dobrodošlicom primite moj dolazak u vaše procese donošenja odluka i ako vaše načelo bude opraštanje i saradnja, a ne suprotstavljanje, ljudi vaše zemlje spoznaće bogatstvo koje ne možete zamisliti. A to bogatstvo neće biti na uštrb bilo koga drugog, već će doprinositi dobrobiti svih.

Ne dozvolite da se nijednoj naciji sudi na osnovu njenog sadašnjeg bogatstva. Čak je i Amerika siromašna mereno aršinom sutrašnjice. Neka nacije, koje to nisu učinile, otvore svoja srca, potraže moje vodstvo i zatraže moje posredovanje. Gde god sam dobrodošao, one koji su me pozvali uvodim u Novo Opažanje. One nacije koje pozdrave prisustvo moga Duha u svojim poslovima spoznaće obilje bogatstva. Videće da su bogatstvo i energija jedno i isto.

Energija ima mnoštvo specifičnih tačaka ispoljavanja. Ljudska bića su otkrila samo par njih, ali postoji mnogo oblika energije koje ljudi tek treba da upoznaju. Svaki oblik energije je kanal kroz koji teče Energija Jednog Izvora.

Ja sam Izvor sveukupne energije. Iza svih oblika energije, ja volim. Kada je ljubav dozvana u ljudske poslove, ona poseduje magnetsko dejstvo, IZVLAČEĆA ENERGIJA. Ukoliko ima dovoljno ljubavi, a potreba postoji, ljubav će stvoriti otvor kroz koji će proticati Energija Jednoga Izvora. U jednom trenutku tokom godina svoga lutanja, Deca Izrailja su imala dovoljno ljubavi u srcu svoje nacije da stvore oblik energije koji im je bio potreban. Kolektivna privlačnost njihove ljubavi u tom trenutku bila je dovoljna da IZVUČE vodu iz prašine pustinjske stene. Gde god ljubav dođe do izražaja, ona stvara kanal. Energija Jednog Izvora protiče kroz taj kanal u najkorisnijem obliku.

Zemlja nikada neće - nikada ne bi mogla - ostati bez energije. Čak i u pravcima u kojima je ljudi traže, energetska bogatstva su daleko od iscrpljivanja. Međutim, kako se budete podizali da biste mi se pridružili u mojoj ljubavi i došli da podelite moju spoznaju, videćete nebrojene nove smerove u kojima treba da tražite vaše energije, nove smerove koji će učiniti da u poređenju s njima sva energija koju su ljudi potrošili od početka vremena do sada izgleda samo kao plamen jedne sveće.

I upravo kao što je narod Izrailja lutajući po pustinji imao dovoljno ljubavi da stvori energiju tamo gde energije nije bilo, tako će svaka nacija, poštujući ljubav, ujedinjujući se u ljubavi, deleći moju spoznaju moći da uživa u energiji - i napretku - u izobilju. Voleo bih da nacije vide onako kako ja vidim. Veoma bi brzo izgubile zainteresovanost da se svađaju oko par mrvica bogatstva koje danas poznaju.

BOGATSTVO NACIJE PROISTIČE IZ LJUBAVI KOJU PROIZVODE LJUDI TE NACIJE.

Obilje u kome uživaju ljudi Severne Amerike samo je prvi mali nagoveštaj napretka u kome će svi ljudi i sve nacije uživati kada odbace strah.

Američko bogatstvo ne potiče iz njene vojne i ekonomske politike - u stvari, te politike vrlo često umanjuju obilje koje bi bez njih moglo postojati. Blagoslovi koji obasipaju Sjedinjene Američke Države došli su zbog jednog razloga i samo ovog razloga: kroz ljude Amerike, jedan od najvećih strahova doba Pada - strah od razlike - je uklonjen iz kolektivne ljudske svesti.

Amerika predstavlja primer svetu, ne zbog svoje površne vladine politike, već zbog mešanja rasa i ljudi koje se svakodnevno odvija na uglovima njenih ulica, na njenim pijacama, u njenim školama, crkvama i fabrikama. U Sjedinjenim Državama, ljudi iz istorijski neprijateljskih nacija došli su da žive, rade, igraju, i podižu svoju decu zajedno. Do stepena do koga su naučili da se poštuju i sarađuju, Amerika je napredovala.

Ponovno ujedinjenje plemena je značajno. Jer kroz spremnost ljudi koji su jednom bili raštrkani po Zemlji da se ujedine i da deluju kao jedinstvena nacija, raštrkani zračni i magnetni snopovi velikog električnog generatora su se ponovo ujedinili. Nacije Zemlje su oblikovane da međusobno deluju tako da stvaraju energiju, energiju u oblicima i količinama koje na sadašnji način ne možete da shvatite.

Najveća blokada za napredak je strah, jer on sprečava tok samog života. Tamo gde je ograničen protok struja moje ljubavi, ne može doći do izobilja. Tamo gde se strah poštuje kao izvor ljudske pokretačke snage, uvek nedostaje energija.

Mudri kao zmije, nežni kao golubovi, oni koji delaju u mojoj inteligenciji, koji teku u strujama moje ljubavi, polako pomažu u poslovima ljudi i vlada na velikom preobražaju vlasti. Postepeno moja inteligencija ispreda svoj put u logiku donosilaca odluka na Zemlji. Sa porastom mog Prisustva na Zemlji neću srušiti ni jedno ljudsko društvo, organizaciju, ili sistem koji su organizovani u Ljubavi. Čak i vojne organizacije, zasnovane na strahu, kontrolišu određenim strukturama i sredstvima koja se mogu reorganizovati u skladu sa linijama ljubavi i upotrebiti za ciljeve dobra.

Ne dozvolite očiglednim militantnim stavovima nekolicine nacija da vas zavaraju. Radim unutar ljudskih zajednica vekovima, i uveravam vas da je vaš svet danas daleko miroljubiviji nego stoje to ikada ranije u vašoj istoriji bio. EMOCIONALNA KLIMA ZEMLJE SE MENJA. Postoji opšte popuštanje u napetosti i sve veće opiranje primeni nasilnih rešenja.

Povećanjem moje svesti nad Zemljom, sve više i više ljudi - uključujući mnoge nacionalne vode - počeće da shvataju daje nasilje loša strategija za opstanak. Takvi mogu ili ne mogu da osete moje Prisustvo. Ipak, moje Prisustvo im pomaže da uvide pogrešnost celokupnog načina zastrašivanja. Nasilje se može pojaviti samo tamo gde nedostaje inteligencija. A svakodnevno se polje moje Stvaralačke Inteligencije pojačava u svima koji vole.

Radujte se, moji ljudi, opet sam medu vama! Moje Prisustvo obavija vašu planetu. Moj Život već sada peva u većini ljudskih srca. Svakodnevno se broj Probuđenih povećava. Neće doći do nuklearne katastrofe. Uistinu to nikada nije bilo moguće; jer nijedna sunčeva aktivnost se ne javlja na Zemlji bez mog učešća. Na međunarodnoj političkoj pozornici Zemlje danas se nalaze najinteligentniji ljudi kakvi nisu viđeni vekovima. Oni još uvek imaju slepe mrlje i strahove kojih treba da se oslobode (kao i većina od vas); ali kada biste radili u mojoj svesti zajedno sa mnom, morali biste priznati da su neki od njih već među mojima. Nema aždaja koje treba uništiti. Postoje samo ljudi, ljudi koje treba izlečiti, obrazovati - i voleti.

Nacijama na Zemlji koje ulažu u oružje i naoružanje, poručujem sledeće: ne osećajte se krivim zbog svoje vojne spremnosti, jer znam kakav je bio stari svet, ali sada ozbiljno počinje preobražaj. Prestanite da se oslanjate na snagu oružja i ulazite u snagu vašeg Tvorca. Verujte mome Prisustvu, kao što ste nekada verovali svome oružju, a ja vam garantujem sigurnost koju danas ne možete ni zamisliti. Ukoliko vaša nacija ima vojne sposobnosti da osvoji druge, postanite model za sve nacije: upotrebite svoj uticaj da učinite da se ljudi manje priklanjaju strahu.

Nije moja želja da bilo koja nacija ulaže u jačanje vojne sile, jer tamo gde se moja inteligencija prihvata sa dobrodošlicom to nije potrebno. Ipak ja ne želim da se sve vojne snage odmah raspuste. Tokom vremena temeljnog ljudskog preobražaja, disciplinovane ljudske organizacije mogu biti od koristi. Ne postoji osuda bilo koga ko se nalazi u vojnoj službi, ili komanduje vojnicima, pod uslovom da se mole za moje vođstvo i da otpočnu preobražaj koji predlažem.

Prelazni oblici mogu pomoći ljudima pri preobražaju iz starog sveta u novi. U svakom slučaju, ukoliko ovi oblici istinski služe mojim ciljevima - a ne samo nešto što će se rastočiti u rastućoj snazi moga Prisustva - moraće da ostanu fluidni, da se stalno menjaju, da stalno teku, da stalno povlače ljude koji ih prate bliže strujama moje ljubavi. Tamo gde oblici stagniraju, oni prestaju da budu prelazni i tako se priključuju krutim strukturama straha, koje se već rastvaraju, tope, kao sneg pod toplim prolećnim kišama.

U mome Prisustvu, mir nije cilj, već osnova svega što se dešava.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0022 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA