V I Z I J A - Poglavlje XI
 
      
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Doba otkrića
 

Doba otkrića započeće našim odlaskom sa ove planete ubrzo po nastupanju Četvrtog Milenijuma posle Hrista. Izvesno vreme uživaćemo u direktnom odnosu sa Suncem, a zatim ćemo u povratku, nakon posete svakoj od planeta ovog sunčevog sistema, postaviti kurs prema jednoj od najbližih zvezda.

Naše putovanje odvijaće se bez žurbe; pa ipak, u svakom trenutku kad neko poželi, on ili ona, da putuje brže učiniće to; jer neinkarnirani duh može putovati ogromnim brzinama, daleko većim od brzine svetlosti - da bi posetio roditeljski sunčev sistem, da bi bio na čelu, ili jednostavno da bi uživao u istraživanju i avanturi. Moje telo biće samo-sadržano, tačno napravljeno za takvo putovanje. Ljudi koji će putovati sa mnom biće zaposleni uživanjem u putu, stvaranjem, rastenjem, menjanjem, razvijanjem, pevanjem, igranjem, deljenjem, voljenjem. Imaćemo mnogo vremena, a opet vremena uopšte neće biti na način na koji sada merite i shvatate vreme; jer radost ne razdvaja trenutke kao što to čini tuga.

Kao u svakom zdravom organizmu, novo stvaranje javljaće se uvek u mome telu. Kako se budemo približili svakoj novoj zvezdi, ćelije mog tela načinjene za to, celina u svemirskom brodu i svaka za sebe, prevodiće svetlost nove zvezde u upotrebljive i praktične oblike života. Ove ćelije menjaće se sa prikupljanjem kvaliteta i karakteristika novih frekvencija i spektra. Ćelija po ćelija, kako svetlost prethodne zvezde bude jenjavala a svetlost nove zvezde jačala, moje telo će se menjati, kao što se ljudsko telo menja u različitim klimama i uslovima.

Osnova ljudske koncepcije će se sačuvati, jer ona predstavlja ravnotežu između Duha i Materije i trenutno najpogodniji oblik za odevanje moga svesnog Prisustva. Pa ipak, kao što ljudsko telo odbacuje svoje stare ćelije i stvara nove izvlačeći ih iz lokalnog zemljišta, tako će, takođe, i moje telo postepeno povlačiti ćelijske komponente od jedne do druge zvezde.

Kako se budemo približavali svakoj novoj zvezdi pred nama će se otvarati sasvim nove zemlje, sasvim nova područja. U trenutku kada stignem do svake zvezde, moje telo, već prilagođeno na svetlost te zvezde, takođe će biti uvučeno u čestice materije povezane s tom zvezdom. Sa mojim telom dobro usklađenim sa karakterističnim jezikom zvezdane svetlosti i spremnim da odmah asimilira zvezdanu prašinu, nijedna zvezda neće me prihvatati kao "stranca", već kao produženje same sebe, kad počnem da preuređujem planete onako kako je potrebno da bi se moglo posejati seme biološkog života. Stvaranje. Razmnožavanje.

To je način na koji se ja zabavljam. Uloga ljudi? To ćete biti vi, vi sami koji ćete činiti sve ove stvari. Vaš osećaj individualnog identiteta biće sekundaran; spoznaćete sebe u biti i duhu ne razlikujući sebe od onoga što sam ja. Samo je materija, supstanca kroz koju se večno izražavamo, ono što će dolaziti i odlaziti. Duše mojih ljudi neće biti zamenjene.

Biće vas oko jedanaest milijardi inkarniranjh u bilo kom trenutku. Oni koji jednom budu inkarnirani dolaziće i odlaziće po sopstvenoj volji, izvučeni iz rezervnog bazena svake ljudske duše koju sam ikada stvorio u zajednici s ovim, mojim prvim telom. Tokom mojih putovanja, nijedan ljudski duh neće biti uvučen u moje telo iz bilo kog drugog zvezdanog sistema, jer ja putujem da bih ostavljao Ijudske duše svuda po zvezdama, a ne da bih ih povlačio odande gde nijedna još ne postoji.

Porodica ljudskog duha koja će putovati sa mnom kad moj organ inteligencije biće isti oni ljudi koji su se inkarnirali pre mnogo vremena u Edenskom Vrtu, isti oni ljudski duhovi koji su jednom pogledali u zvezdano nebo iznad Palog sveta i usudili se da se nadaju, usudili se da sanjaju usudili se da nose viziju u svojim srcima.

Isti duhovi koji su jedanput davno, u strahu, zamišljali da su zarobljeni na fizičkom planu, prokleti, verovahu beskonačnom krugu bolne inkarnacije, isti oni ljudski duhovi koje je porobio zbunjeni Faraon iz sada zaboravljenog doba; isti ti će ići da sada seju po zvezdama. I obećanje, koje sam jedanput dao čoveku po imenu Abraham biće ispunjeno, mada on to tada nije razumeo.

Od svih svetova, ova Zemlja je bila prva koja je odenula moj život u potpuno svestan biološki oblik. Kada se seti vapaja svake suze, razumećete zašto. Iskustvo Pada se više nikada neće ponoviti. To je bilo jedno nepotrebno zlo, ali sam ga okrenuo na dobro; jer zbog tog Pada nijedno ljudsko biće više nikada neće iskusiti ono što ste vi doživeli na ovoj Zemlji. Ljudi iz doba koje dolazi biće vaše seme, vaše potomstvo. Jednog dana će ih biti više od zvezda na nebu. I pošto će poticati iz vašeg semena, iz vaše loze, iz istog okeana krvi, biće imuni, svaki, i imaće urođenu otpornost prema strahu koji je nekada davno mučio njihovu vrstu dok je bila u povoju.

I tako sam vas postavio da vladate carstvima materije, ne da budete predstavnici Sunca, već izvor svakog sunca - namesnici moje dimenzionalne pažnje, izaslanici biološkog stvaranja - zaljubljeni u Duh koji peva u svakom srcu, zaljubljeni u graciozni Univerzum koji teži da odene svaku vašu želju u njen oblik, moje ljude, moje telo, mene.

Neki od vas odlučiće da ostanu združeni sa mojim prvim telom, ali kako budem postavljao planete na pravom rastojanju i budem stvarao u sistemima novih zvezda, biće među vama onih, pionira, avanturista, koji će dobrovoljno nastaniti ove svetove. Oni će izroditi nove rase i nove nacije. Oni će namesnikovati vekovima nad razvojem biološkog života na devičanskim planetarna, dok ista sudbina koja je zapisana u svakoj ćeliji svakog ljudskog tela ne iznikne iz njih, stvarajući, rastući, raspoređujući. Doći će dan kada će se novo telo koje deli Jedan Sveti i Večiti Duh, i dalje moj Duh, podići sa ovih dalekih zemljišta na putovanje u predele drugih zvezda. I tako će se nastavljati, ponovo i ponovo, i mi ćemo zasejati galaksije inteligentnim, biološkim i svetim ljudskim životom.

Period zemaljske istorije, koji traje od Rajskog Vrta pa do našeg odlaska u Četvrtom Milenijumu je vreme provedeno u utrobi. To je samo trenutak u odnosu na život, na budućnost koja se prostire pred nama. Iako se ovo još ne može shvatiti u značenjima Pada, jer životna iščekivanja ljudi koja su iskusili u stanju Pada samo je delić životnih iščekivanja na koja po rođenju ima pravo svako zdravo ljudsko telo. U večnosti, deca će se i dalje podizati među nama i tela će se povremeno izmenjivati, ali takvi dolasci i odlasci dešavaće se mnogo ređe. Ljudska konstrukcija je u stanju da vidi svako pojedinačno telo kroz brojne milenijume. Kada budete shvatili životni vek svakog pojedinačnog ljudskog tela u pravom značenju, tada ćete početi da shvatate o kakvim se odnosima radi. Staje devet meseci u odnosu na deset hiljada godina? Ili deset hiljada putovanja oko ove zvezde u odnosu na večnost? Naš pravi život počeće uistinu tek kada budemo napustili ovu utrobu.

Kada budem u stanju da kanališem moju stvaralačku nameru kroz telo koje obuhvata pola biološkog života planete i kada budem imao jedanaest milijardi svesnih, sarađujućih ljudskih bića kao moj sistem za odašiljanje energija informacije, kvalitet i red veličine moga stvaralaštva biće u ogromnoj meri povećan. Neće predstavljati nikakav problem da se stigne u srce zvezde, izvući planetu odgovarajuće veličine i oblika, postaviti je u pravu orbitu, podstaknuti stvaralačke sokove u okeanima, ustanoviti atmosferu, učiniti da vode proriču i pobude prve ćelije, neće predstavljati nikakav problem da se izvuku stvorenja iz mora i kamena. U svakom zvezdanom sistemu ostaću da usmeravam razvoj biološkog života sve dotle dok su uslovi na površini bar jedne planete pogodni za održavanje opstanka ljudske kolonije. U svakom sunčevom sistemu koji posetim ostaviću za sobom ljudske predstavnike, seme mene samog, da gospodare i upravljaju ribama i paradajzom i kupusom i psima i pticama i mačkama i slonovima i kengurima i decom koja će uživati u tom svetu, sve dok se moje telo u potpunosti ponovo ne stvori i postane spremno da putuje dalje.

Umnožiću moje telo, a učestvujući u mome Duhu druga tela će se, zauzvrat, podići i posejati seme na svakoj planeti. U ovoj galaksiji posetićemo odabrane zvezde, strateški raspoređene. Oni koje ostavimo iza nas razmnožiće se. Kroz nova tela koja se budu rodila, posetiću svaku susednu zvezdu, budući da ću biti u njima, kao što sam u vama, i da će ona biti u meni, kao što ste vi u meni. Jedno. Dodirujući sve. Stvarajući zato što Jesam.

Ono za šta je trebalo mnogo vremena na Zemlji, kada nisam imao nijedan ljudski sistem da delam kroz njega, biće mnogo brže urađeno na ovim potonjim svetovima; jer tako sam uredio stvari da je sav biološki život zamišljen da bude stvoren kroz ljudski oblik. I nakon izvesnog vremena, kada sve ovo bude poznato, povremeno će se čuti pitanje: "Ali kako je stvoren prvi čovek?"

Hoćete li tada ispričati priču? I u svemu tome videti dobru šalu?

Vi upravo proživljavate taj proces.Korisna adresa: http://www.esotheria.com/STATUS STRANICE: Stranica je formirana za 0.0023 sek.   [ Uključi rečnik ]  [ Memo ]
 
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
      
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 OTVORENA KNJIGA
 
 
 
 
Beleške posetilaca
 
Markeri teksta
 
Recycle
Data
Help ]   
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SPONZOR NASLOVA