Google.com
OBJAVE.com
 
 
PRIJAVLJIVANJE
Ako ste već registrovani, unesite korisničko ime i lozinku i prijavite se klikom na LOG IN.

Prijavljivanjem dobijate pristup svim raspoloživim opcijama na sajtu (pogledaj Help)...

Ako se do sada niste registrovali, kliknite OVDE za registraciju;
Korisnik
:
 
Lozinka
:
 
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
TEORIJA KATASTROFA   ( Catastrophe theory )
Teorija po kojoj su u geološkoj istoriji zemlje postojale epizode kataklizmatičnih promena koje su razmicale kopna, nabirale planinske sisteme i, verovatno, uništavale živi svet. Alternativno i šire prihvaćeno, ortodoksno gledište, poznato kao uniformatizam, smatra da su se geološke promene dešavale postepeno tokom eona i eona. Prilikom odmeravanja ova dva gledišta u XIX veku, teorija katastrofa je štetila od povezivanja sa biblijskim fundamentalizmom, tako da je prevagnulo, navodno racionalnije, uniformističko gledište. Ali sa akumulacijom paleontoloških, klimatskih i arheoloških dokaza koji joj idu u prilog, teorija katastrofa se u ovom veku sve više učvršćuje. Njen glavni zagovornik bio je Imanuel Velikovski*, koji je u brojnim knjigama izneo mnoštvo dokaza i argumenata koji su opovrgavali ortodoksno gledište. Činjenica da su navedeni dokazi poticali iz nesaglasnih izvora, uključujući i antičku književnost i folklor, diskreditovala je Velikovskog u očima mnogih naučnika. No svejedno, neki su bili navedeni da ponovo tragaju za dokazima i da se ozbiljnije pozabave teorijom katastrofa. Na ovo je možda još više uticala, među geolozima opšteprihvaćena, teorija o razmicanju kontinenata, po kojoj su svi kontinenti u početku činili jedinstvenu kopnenu masu koja se kasnije razdvojila na delove. Kaže se da je razmicanje kontinenata neprestana pojava i da je rezultat uzajamnog pomeranja ploča koje čine zemljinu koru, te da to nije u suprotnosti sa uniformatizmom, ali se sve donedavno i ova pojava smatrala jednako bizarnom kao i teorija katastrofa. Budući da teoriju katastrofa prizivaju oni koji veruju u izgubljene ili potonule kontinente i civilizacije (Atlantida i Lemurija), ili u predstojeće kataklizme koje će ispuniti proročanstva ili grešnoj ljudskoj rasi umesiti kolač po zasluzi; razumljivo je što se ovoj teoriji prilazi sa izvesnim skepticizmom, ali dokazi za ovu teoriju, kao čisto geološku, imaju svoju težinu i teško se mogu pomiriti sa konzervativnim uniformističkim gledištem o postepenim promenama /334,335, 336/.
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z