Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
ADAM   ( ADAM I SINOVI ADAMOVI )
Posle radova od pet dana šestoga bi stvoren od blata zemaljskog, a dahom života, načinjen na priliku Božju ADAM koji, postavljen u raj zemaljski i obdaren poklonjenim dobrima, nadenu ime stvarima. Izraz Adam u Bibliji je veoma čest i ima dosta značenja. Kada Jevrej izgovara tu reč, ne pomišlja o prvom čoveku. Iz izveštaja o stvaranju Adam označava prvog čoveka samo na četiri mesta (1. Mojsijeva 4,1.25; 5,1.3; Jov 8,6). Uopšte se ovaj izraz, i to s razlogom, prevodi rečima kao: čovek uopšte (Jov 14,1), ljudi (2. Mojsijeva 6,12), neko (Propovednik 2,12), ˝se˝ (bezlično: npr. kaže se, kažu, i sl.; Zaharije 13,5), niko (1. Carevima 8,46; Psalam 105,14), ljudsko biće (Psalam 94,11). Kolektivno značenje očigledno preovladava. Isto to vredi i za sin Adamov, kojim se ne misli na nekog potomka Adamovog kao pojedinca, već se on javlja uporedno s izrazom čovek. Prva tri poglavlja 2. Mojsijeve neka je vrsta predgovora celom Petoknjižju. Ali njihov nastanak nije jedinstven: napisana su u razna vremena, rukom dvaju susednih sastavljača, jahvista (2. i 3. Mojsijeva) i predstavnika svešteničke predaje (1. Mojsijeva). Vodeći računa o predajama, iz izveštaja o stvaranju moglo bi se u glavnim crtama, izdvojiti sledeći nauk: jahvist prvo pokušava zamisliti čovekovo stanje, uveren, da predak uključuje u sebi sve svoje potomke: stoga jahvist nagoveštava svakom čoveku da je Bog stvorio čoveka kao dobroga; ovaj je onda sagrešio i mora jednog dana biti otkupljen. S druge strane, sveštenički izveštaj (1. Mojsijeva) otkriva da je čovek stvoren prema liku Božjem; zatim se uz pomoć rodoslovlja (5. Mojsijeva, 10) pokazuje kako svi ljudi, zajedno s Izrailjom, čine jedinstvo, tj. ljudski rod. NZ ponavlja da su svi ljudi izvedeni od jednog čoveka (Dela 17,26), kao i da su praroditelji prvobitni lik bračnog para (Mateja 19,4; 1. Timotije 2,13), koji mora biti obnovljen u novom čovečanstvu. Novina su novozavetne poruke u kojima se Isus prikazuje kao novi Adam. Apokrifi su već ranije bili upozorili na rekapitulaciju svega grešnog čovečanstva u Adamu; ali ponajpre što se Isus sam predstavio kao Sin Čovečiji, istovremeno prikazujući da je on zaista od ljudskog roda i da se u njemu moralo ispuniti slavno Danilovo proročanstvo. Sinoptici ocrtavaju, više ili manje jasno, Isusovu vezu s Adamom. Pavle (Rimljanima 5,12-21; 1. Korinćanima 15,21) predstavlja dva lika: Adam stvoren kao živa duša - kao zemaljski, duševan čovek; novi Adam je nebeski, duhovan čovek. Kod Adama je neposlušnost , osuda i smrt; kod Isusa poslušnost, opravdanje, život. Preko Adama je greh ušao u svet; po Isusu, kao svome izvoru, izlila se milost.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z