Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
EGIPAT
Kao i većina drugih imena i ime ove zemlje u Evropi se izgovara prema izvorima koji su nam došli iz rukopisa putopisaca i istoričara a ne prema originalnom imenu koje narod Egipta daje sebi. Egipćani i svi istočni narodi nazivaju ovu zemlju Misir ili Misr. Retke su zemlje kao ova koje u svom imenu čuvaju čitavu svoju istoriju. Naime Egipćani potiču od drugog Hamovog sina Mesraima (1. Mojsijeva 10,14; 1. Dnevnika 1,11.12). Jevreji izgovaraju ovo ime Mizraim a Egipćani Misr. Bilo je uobičajeno da se narodi i pokrajine nazivaju po imenu praoca i u biblijska vremena ali i nešto kasnije. Velika pomeranja naroda i mešanja kao posledica tih pomeranja donela su nove raspodele, odnose i povezano sa time i nazive za pojedine krajeve i narode. Međutim, Egipat, koji je i u mnogo čemu drugome specifičan, ostao je takav i u ovome. Usko područje plodne zemlje uz obale Nila usred žarke pustoši Sahare, dugačke hiljadama kilometara, učinio je ovaj kraj zaštićenim i nepristupačnim duž cele istočne i zapadne strane. Upravo nikoga nije ni bilo sa tih strana toliko moćnog da bi mogao ozbiljnije da ugrozi ovaj narod. Sa južne strane je delimično pristupačna, ali joj je prilaz i sa te strane veoma težak. Teren je teško prohodan, a koritom Nila takođe je nemoguće prići. Na šest mesta, takozvanih katarakata, voda se spušta u obliku vodopada ili neprohodnih slapova. Jedini pristup Egiptu je u predelu Delte, sa severne strane. Iako je sa te strane najviše napadana, iako su prodori, naročito kroz istočnu stranu delte bili brojni i često veoma snažni, oni ipak nisu bili toliki da bi mogli uništiti ovaj narod ili ga potisnuti sa njihove prapostojbine. Tako se njihova kultura, običaji, nacionalna pripadnost pa i ime, moglo očuvati u tim specifičnim okolnostima. Mesraim, po kome ceo Egipat još uvek nosi svoje ime, imao je šest sinova. Peti njegov sin je imao najbrojnije potomstvo, ili je ono živelo najbliže Izrailju u Delti pa se zato Egipat naziva i Patros (Jeremija 44,1-15: Jezekilj 29,14) ali mnogo češće Mizraim. U jevrejskom jeziku ovo je stari oblik duala kojim se verovatno izražavala dvojnost Egipta, njegove dve zemlje, gornji i donji Egipat. Sami Egipćani su takođe ponekad sebe tako nazivali ˝dve zemlje˝. Egipat se ponekad naziva i ˝crna zemlja˝, zbog plodne i bogate crnice u dolini Nila. Naše ime Egipat dolazi od prilagođenog grčkog izgovora imena egipatske prestonice Memfisa. U Bibliji se ovaj grad nazivao Nof, a sami Egipćani su ga nazivali Hiku Ptah, kuća boga Pta. Od prilagođenog imena prestonice Hikupah, nastalo je naše Egipat. Pošto istorija ovog kraja, kao i mesopotamijska, zadire najdublje u prošlost, o samim njenim počecima postoji više mišljenja. Sveštenik-istoričar Meneta, podelio je vladavine egipatskih faraona na takozvane dinastije. Podaci kojima se on tada služio nisu bili potpuno sigurni. Iako je sistem podele na dinastije ostao i do danas prihvaćen, primetno je stalno skraćivanje dužine istorije toga naroda. Mnogi vladari Egipta prisvajali su sebi titulu vladara celog Egipta, iako je u drugom delu te prostrane doline i drugi vladar davao sebi takvo ime. Drugi su, kao Ramzes P, pripisivali sebi dela onih koji su živeli decenijama i vekovima pre njega i tako unosili zabunu u računanja i raspoređivanja redosleda vladara. Arheološki nalazi iz vremena prvih egipatskih civilizacija jasno nam svedoče o Jakom mesopotamijskom uticaju i o kasnijem sve većem gubljenju toga uticaja. Istakao bih jednog od najzanimljivijih faraona iz starog Egipta-Amenofisa IV (tj. ˝Amon je zadovoljan˝) kasnije Ehnatona (tj. ˝Amon je to želi˝), koji je bio sin faraona Amenofisa IV i njegove supruge Teje. U toku svoje vladavine (1364. - 1306. pre nove ere) zasnovao je novo shvatanje sveta. Ova zamisao doživela je svoj vrhunac u tome što je sve egipatske bogove, čak i državnog boga Amona, istisnuo Aton, sunčeva lopta, u koga se jedino smelo verovati. Uvođenjem jednog novog pojma boga koga će kao gospodara celokupnog života, svega rašćenja i napretka u njegovom delovanju doživeti ne samo u granicama Egipta nego u svim narodima na celom svetu. Amon je predstavljao egipatskog nacionalnog boga, a Aton je bio svetski bog. Ehnaton je pisao pesme i jedna od proročkih je himna Atonu, nađena u grobnici kralja Ejea u Aket -Atonu. U himni Atonu govori za sebe da je jedini prorok novog boga, a njegova milost može podanicima da pruži blagostanje u životu i svetlost sunca posle smrti. Džoserova piramida, koja je najstarija, dobar je primer u prilog tome. Građena je u dva navrata i oba puta stepenasto, kao i zigurati Mesopotamije i verovatno i Vavilonska kula. Veličine je 121 h 109 metara a visoka je oko 60. U najvećoj očuvanoj građevini sveta, Keopsovoj piramidi, telo faraona još nije pronađeno. Piramida faraona Kufu, koga su Grci nazivali Keops, čini kvadratna osnova četiri stranice po 232 metara, i visine (danas oko 146 metara). Prema zapisima Talesa iz Mileta koji je pokušao da izmeri njenu visinu, treba da je bila oko 149 metara visoka. Unutrašnji deo je građen od ogromnih blokova krečnjaka dok je spolja bila obložena granitnim blokovima koje su skinuli arapski sultani kada su u petnaestom veku gradili Kairo i tako joj smanjili visinu. Staroegipatski jezik i pismo je stotinama godina bilo zaboravljeno i predstavljalo je zagonetku za lingviste, dok ih nije, za vreme Napoleonove vladavine, protumačio mladi francuski lingvista i filozof Šampolion. Zahvaljujući njemu mi upoznajemo najstariju i najduže organizovanu ljudsku civilizaciju i pojmove koje i dan danas zaokupljaju čoveka, dušu i materiju.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z