Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Ekologija   ( Ecology )
Kao nauka, ekologija je oblast zoologije, botanike ili biologije, oblast koja proučava složene strukture međuodnosa organizama i njihove sredine. Izvorno, to je tehnički termin sa ovim specifičnim značenjem, ali je u novije vreme stekao opštije i hitnije značenje. U frazi kao što je briga za ekologiju*, ovaj se termin odnosi na prirodnu sredinu snabdevenu samoregulativnim procesima koji obezbeđuju opstanak i zdravlje sredine. Može imati specifične reference ako se, na primer, odnosi na pustinju ili na prašume, ili se može shvatiti u širem planetarnom smislu. U širem značenju, ekolog se danas shvata ne samo kao naučnik koji proučava određenu oblast već i kao čovek koji je svestan nužnih uslova za održanje prirodnog integriteta sredine i najčešće aktivan u zaštiti sredine od čovekovih intervencija. Čistunci su osudili takvu promenu u značenju kao neosnovano korišćenje termina "ekologija" i "ekolog". Međutim, ova su nova značenja bolje usklađena sa potrebama ljudi, kako čovek postaje sve svesniji složene međuzavisnosti živih sistema i njihove osetljivosti na uništavanje.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z