Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Hipnoza   ( Hypnosis )
Hipnotičko stanje je izmenjeno mentalno stanje koje jedna osoba indukuje drugoj ili je samo izazvano. Koriste se tehnike koje fokusiraju pažnju i privremeno menjaju procese uobičajenih stanja svesti. Radi se o izmenjenom stanju svesti, jer je osoba pod dejstvom hipnoze manje svesna i slabije upravlja sopstvenim ponašanjem nego u normalnom stanju, ali može da ispolji pojačano neke mentalne sposobnosti (na primer, izuzetnu moć prisećanja), ili neke telesne sposobnosti (kao povišena tolerancija na bol). Lekari XIX veka, kao što je bio Džejms Brejd (J. Braid), koji je skovao termin hipnotizam, koristili su hipnotičku indukciju za ublažavanje neorganskih poremećaja i u hirurgiji. kao analgetičku tehniku. Frojdov učitelj Šarko (J. M. Charcot) koristio je hipnozu u psihoterapiji, u lečenju histerije. Sam Frojd kasnije je napustio ovu tehniku smatrajući da hipnoza samo ublažava simptome, ali ne dovodi do trajnog izlečenja, jer ne omogućava pacijentu da shvati prirodu i uzroke svojih simptoma. Ovo se shvatanje održalo u savremenoj psihoterapiji. Sa razvojem anesteziologije, hipnoza prestaje da se koristi u hirurgiji. U ograničenom opsegu koristi se u zubarskoj praksi i u oslobađanju od zavisnosti, na primer u odvikavanju od pušenja. Hipnoza se još koristi u istraživanjima u oblasti parapsihologije. Ovim istraživanjima prikupljeno je dosta eksperimentalnih dokaza da hipnoza, samoizazvana ili indukovana od strane drugih, podstiče ispoljavanje PSI5 moći. Sama hipnoza, kao mentalni fenomen, bila je predmet mnogih psiholoških istraživanja kojima su ustanovljene neke činjenice i oboreni neki mitovi. Hipnoza, naime, ne omogućava ispoljavanje nekih nadljudskih mentalnih ili fizičkih odlika, ali poboljšava ispoljavanje nekih sposobnosti, kao što je jasno i detaljno prisećanje nekih "zaboravljenih" događaja iz prošlosti ili. na telesnom nivou, pojačana mišićna aktivnost tj. lakše podnošenje zamora. Hipnoza takođe pojačava prijemčivost na sugestije. Hipnotičkom sugestijom mogu se, tokom hipnoze ili nakon Izlaženja iz hipnotičkog stanja, izazvati senzorne iluzije i odgovarajuća nevoljna ponašanja. Diskreditovan je, međutim, mit o zlom hipnotizeru koji posthipnotičkom sugestijom navodi hipnotisanu osobu da počini zločin, jer čovek i pod hipnozom odbija da čini ono što nije u skladu sa njegovim moralnim kodeksom.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z