Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
MAGIJA
Čovek je suočen sa svetom koji ga uništava, s bićima koja mu zadaju strah ili kojima želi zagospodariti: zbog toga želi steći snagu koja će povećati njegove sile i preko nje zagospodariti božanstvom bele ili crne magije, a time i svoje sudbine. Metode su danas, doduše, drugačije, ali težnja želja da se ovlada nepoznatim ostaju ukorenjene u čovekovom srcu i navode ga na takve postupke. Hipnozu, sve ostale nauke, Mojsije je poneo iz Egipta, jer je imao prilike da ih tamo i nauči. Čak je i dužnost svakog faraona bila da nauči hipozu. Sami Jevreji su |ili u dodiru ne samo sa egipatskim nego i haldejskim vračima, gataocima, mudracima i čarobnjacima. Jedan tipičan slučaj ispričan je naširoko: vračara iz En Dora priziva Samuilov duh koji najavljuje Saulovu tragičnu smrt (1. Samuilova 28,3-25). U NZ napast magije je velika, i Isus joj se na neki način hteo podvrći. ˝Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi˝ (Mateja 4,1-11).
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z