Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
MIR
Čovek iz najveće dubine svog bića čezne za mirom. Ali često mu nije poznata narav tog dobra koje potkrepljuje svim svojim željama, i putevi kojima ga nastoje doseći nisu uvek Božji putevi. Zato mora od svete istorije naučiti kako se traži istinski mir i čuti kako Bog objavljuje dar tog mira u nama. Ako je mir plod i znak pravednosti, kako to da bezbožnici uživaju mir (Psalam 73,3). Odgovor na to teško pitanje biće dat sledom svete istorije: mir se u početku zamišlja kao zemaljska sreća, a zatim se, zbog nebeskog porekla, sve više javlja kao kuhovno dobro. Hristov mir - nadanje proroka i mudraca postaje stvarnost u Isusu, jer je u njemu i po njemu greh pobeđen; no dok greh ne umre u svakom čoveku, dok Gospod ne dođe u Poslednji dan, dotle mir ostaje dobro koje treba tek doći; ostaje, dakle, na snazi osn proročka poruka: ˝A plod pravde u miru sije se onima koji mir čine˝ (Jakov 3,18). To je poruka NZ od Luke preko Pavla do Jovana. ˝Beata pacis visio˝ (Otkrivenje 21,2). Tek će u vreme poslednjeg dolaska, kad čitav svemir bide priznao Boga, biti uspostavljen konačan i univerzalan mir.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z