Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Meditacija   ( Meditation )
Upražnjavanje duhovne discipline kojom se menja nečije stanje svesti, bilo u cilju opuštanja i umanjenja stresa, bilo u cilju izazivanja mističnog ili vizionarskog iskustva. Nezavisno od religioznih primesa, meditacija se može definisati jednostavno kao "reakcija opuštanja". Herbert Benson*, sa Harvardske medicinske škole, specijalista za smetnje izazvane stresom, uporedio je "reakciju opuštanja" sa reakcijom "beži ili se bori". Ova druga predstavlja koordinisan odgovor na izazov ili pretnju, koji uključuje povećanje krvnog pritiska i potrošnje kiseonika, ubrzanje pulsa i disanja i povećan dotok krvi u mišiće. Kod reakcije opuštanja dolazi do smanjenja svih ovih funkcija, a Benson je našao da redovno izazivanje reakcije opuštanja ima i takve povoljne efekte kao što su opšte sniženje krvnog pritiska i smanjenja, ili čak eliminisanja zavisnosti od droga, alkohola ili nikotina. On je zapazio da više od 50 procenata stanovništva Sjedinjenih država umire od posledica stresa, budući da u modernim uslovima života i biznisa dolazi do neprekidnog izazivanja reakcije "beži ili se bori", iako bekstvo ili borba predstavljaju adekvatno ponašanje samo u malom broju slučajeva. Tako dolazi do nagomilavanja napetosti i hemijskih nusproizvoda, kao što je kortizon, a za obnavljanje ravnoteže u svom fizičkom sistemu, prema njegovom savetu, ljudi bi trebalo da redovno upražnjavaju reakciju opuštanja. Jedna je stvar, međutim, baviti se meditacijom radi borbe sa stresnim uslovima življenja, a sasvim druga stvar je kada se to čini radi vizionarskih, iluminativnih, ekstatičkih ili mističkih iskustava. Sve religije zagovaraju meditaciju ili molitvu kao sredstvo za postizanje sjedinjenja, bilo sa božanstvom, bilo sa totalitetom svega postojećeg, i propisuju odgovarajuće tehnike u tu svrhu. Sve tehnike uključuju treniranje pažnje. Postoje dva osnovna načina za to, pomoću koncentracije i pomoću "prisebnosti". Tehnike koncentracije su, na primer, usmeravanje pažnje na neki predmet kao što su sveca, kamičak ili grančica, ili koncentracija na KOAN ili recitovanje manire (ponavljanje neke reci ili glasa), ili brojanje udisaja, pri čemu treba odagnati sve druge misli iz svesti. "Prisebnost" predstavlja kultivisanje svesnosti o onom šta nam se dešava iz časa u čas, i može da poprimi formu nezainteresovanog posmatranja nečijeg tela, osećanja ili mentalnih stanja, odnosno prostog registrovanja unutrašnjeg dešavanja. U svom priručniku Kako treba meditirati (How to Meditate), Lorens LŠen* (LeShan) razlikuje četiri osnovna puta: put intelekta, put emocija, put tela i put akcije. Osoba koja sledi put intelekta meditiraće dugo i duboko o temama kao što su razni načini opažanja i odnosa prema svetu, ili o filozofskim i intelektualnim pitanjima koja ga primoravaju da zagazi sve dublje u protivrečnosti stvarnosti. Onaj ko sledi put emocija predstavlja tip mistika sklonog posvećivanju, a njegove meditacije usmeravaju se na ljubav, ushićenje, obožavanje. Onaj ko sledi put tela upražnjavaće, na primer, hata JOGU, TAIČI, istočnjačke borilačke veštine, derviške igre, i kroz bilo koju od ovih disciplina moći će da nauči koncentraciju i veštinu obavljanja samo po jedne stvari u određeno vreme. Put akcije je slična disciplina i uključuje obavljanje običnih poslova kao što su ikebana, tkanje tepiha, streljaštvo lukom i strelom, ili čak i najobičniji svakodnevni poslovi, pod uslovom da se obavljaju sa potpunom usredsređenošću.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z