Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Metafizika   ( Metaphysics )
Grana filozofije koja istražuje pitanja koja ne podležu iskustvenom istraživanju, a koja mogu da se jave u toku proučavanja fizičkog sveta, ali se na njih ne može odgovoriti u terminima toga sveta ili nauke koja se isključivo bavi tim svetom. Budući da se u svetu iskustva ne mogu proveriti, neki filozofi, naročito LOGIČKI POZITIVISTI, za metafizičke propozicije smatraju da su, prema tome, besmislene i bez značenja. U težnji da filozofiju rastereti njene metafizičke dimenzije, logički pozitivizam je filozofiju sveo na akademsku disciplinu koja se bavi pomalo tajanstvenim i sasvim usko određenim pitanjima. Metafizika postavlja opšta pitanja o prirodi, univerzumu, umu, saznanju, pojavi i stvarnosti, smislu, značenju. Metafizička pitanja mogu da budu besmislena za neke filozofe, ali ona za većinu ljudi predstavljaju osnovnu oblast filozofije. Šta zaista postoji? Da li je univerzum u osnovi jedna stvar ili je mnoštvo stvari? Da li je univerzum mehanistički? Da li sve posledice imaju određene uzroke? Da li je promena samo pojava ili je nešto stvarno? Da li u prirodi i ljudskom životu postoje slučajni događaji. Da li ljudi imaju slobodu volje? Da li život ima svrhu? Da li postoji Bog? Da li etičke vrednosti imaju ikakvu osnovu u prirodi stvari ili su samo proizvoljni ljudski postulati7 To su neka od osnovnih metafizičkih pitanja. Ironijom sudbine, u vreme dok su filozofi, pokušavajući da budu što više naučni, odbacivali ova pitanja, sami naučnici, kao što su Ajnštajn* (Einstein), Bor* (Bohr), Hajzenberg* (Heisenberg) i Pauli*, doživeli su da ih njihova istraživanja povedu izvan fizike, ka metafizici, i nisu zazirali od metafizičkih iskaza i spekulacija. Može se reći da je sa razvojem KVANTNE TEORIJE fizika postala više metafizička od same filozofije.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z