Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Nesvesno   ( Unconscious )
Nesvesno je oblast psihe koja pod normalnim okolnostima nije dostupna svesti, ali često utiče na čovekovo ponašanje i mentalne aktivnosti. U svojoj istorijskoj studiji "Nesvesno pre Frojda", Lanselot Lou Vajt (L. L. Whyte) prikazao je kako se pojam nesvesnog razvijao tokom dva veka i kako su interpretacije ovog pojma određivali temperamentalni, doktrinarni i ideološki faktori. Gete je pisao: "Čovek ne može dugo da istraje u svesnom stanju, on mora da se vrati u nesvesno jer tamo leže njegovi koreni." Vajt je tumačio fenomen nesvesnog na sledeći način:"Otkriće nesvesnog je prepoznavanje u dubinama psihe kako Geteovog reda tako i Frojdovog nereda. U protekla dva veka, (negde od 1750. do 1950. godine) mnogi su racionalisti smatrali da je nesvesno iracionalna snaga koja preti da poremeti socijalni i intelektualni red koga je racionalna svest, kako su verovali, stvarala generacijama. Po drugima, koji su, videli dalje i dublje, nesvesno nije samo područje haosa, konflikta i destruktivnih strasti, već i izvor svih oblika reda koje stvara ljudska imaginacija."Ovakvo shvatanje nesvesnog kao kreativne i uređujuće funkcije duha centralno je u Jungovoj psihologiji, u okviru koje je razvijen i pojam "kolektivnog nesvesnog", kao transpersonalnog izvora iskustva, znanja i imaginativnosti.Iako Frojd nije otkrio nesvesno, kako se popularno misli, on je sigurno najbrižljiviji i najintuitivniji dijagnostičar patologije nesvesnog. Njemu dugujemo razumevanje mehanizma potiskivanja i brojnih načina na koje se misli i osećanja koje je svest odbacila pojavljuju iz nesvesnog kao determinante ponašanja, stavova i mentalnih konstrukata, sa poraznim posledicama za pojedinca, odnose i društvo. Od Frojda smo takođe naučili da sa izvesnim stepenom skepticizma posmatramo ljudsku racionalnost i njene konstrukte, sliku o sebi koju ljudi stvaraju i projektuju i motive i verovanja koja ispoljavaju, jer znamo da je racionalnost često tanka kora leda koja pokriva duboki bazen nesvesnog.Još uvek ne razumemo dovoljno sadržaje i mogućnosti nesvesnog. Izazov naučnom razumevanju ljudskog duha predstavljaju posebno parapsihologija i PSI5 fenomeni, iako su savremena istraživanja HIPOTEZE FUNKCIONALNE PODELE MOZGA osvetlila donekle ove zanimljive probleme.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z