Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
PREDAJA
Postojenje predaje činjenica je zajednička ljudskim društvima. Njihov duhovni kontinuitet se zasniva na tome što se u njima ustaljenim načinom s kolena na koleno prenose ideje, običaji, itd. A što se posebno religije tiče, s naročitom se brigom prenose verovanja, običaji, rituali, molitve duhovne pesme itd. Osim toga, u društvima što okružuju svet Biblije religiozna je pouka ugrađena u sveukupnost ljudskih predaja koje čine civilizaciju. Međutim, moderni govor upotrebljava reč predaja u dva različita značenja. Ona označava sad neki sadržaj koji se prenosi iz razdoblja u razdoblje (npr. stari Egipat), sad opet određeni način prenošenja, kome je bitnost vrlo velika stalnost, pri čemu pismo ima tek ima drugorazrednu ulogu, a ponekad i nikakvu (upravo se u tom smislu za sumersku civilizaciju može reći da je tradicionalna, a još više za čisto usmene civilizacije; takav je primer i naša narodna književnost). S obzirom na tu opštu činjenicu, predaja je svojstvena biblijskoj objavi pokazuje u isti mah sličnosti i naročite osobenosti.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z