Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
PROPOVEDATI
Propovedati znači u naše vreme isto što i nagoveštavati događaj spasenja kao i poučavati. Uprkos različitosti vremena, mesta i slušalaca, propovedanje Jovana Krstitelja, zatim Isusovo, Petrovo, Pavlovo ili Jovanovo propovedanje - uvek ona imaju istu šemu i isti smer: pozvati na to da se sledi njihova nauka i nagovestiti određeni događaj. Propovedanje je misterija po sadržaju porke; pmp je to i oblikom u kojem se ta poruka nagoveštava; misterija propovedane Reči, misterija propovednika koji nagoveštava tu Reč. Ponos propovednikov proizilazi iz toga što je postavljen za apostola. On ima puni autoritet, te kao i prvi apostoli govori sa sigurnošću. On mora propovedati Reč u zgodno i nezgodno vreme. ˝Toga rai i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas riječ čuvenja Božijega primiste ne kao riječ čovječiju, nego (kao što zaista jest) riječ Božiju, koja i čini u vama koji vjerujete˝ (1. Solunjanima ,13).
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z