Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Prekognicija   ( Precognition )
Od svih PSI funkcija, prekognicija - sposobnost predviđanja budućih događaja - izgleda sa gledišta zdravog razuma "najuvrnutija". Međutim, fizičari imaju manje problema sa njom nego sa TELEPATIJOM ili VIDOVITOŠĆU. Prekognicija je sasvim u skladu sa RELATIVITETOM2 i KVANTNOM TEORIJOM2, jer kaže da značajni događaji izazivaju poremećaj u vremenu i prostoru, i kao kamen bačen u baru, šalju talase u svim pravcima unazad i unapred u vremenu, tako da se tragovi memorije mogu kreirati u mozgu neke osobe pomoću talasa - "preteča" nekog budućeg događaja. Pre velike nesreće u Aberfanu, u Velsu 1966. - kada je ubijeno 116 dece. jer je brdo ugljenog otpada skliznule i progutalo jednu seosku školu - mnoštvo ljudi po celoj Britaniji imalo je snove o tom događaju, i naknadna istraživanja pokazala su da su predskazanja u snu dolazila nekoliko nedelja pre događaja, ali su postala češća u danima neposredno pre nesreće; obrazac koji se slaže sa idejom talasa-preteče čija se moć smanjuje što se on više udaljava od centra ka spoljašnjosti. Na konferenciji parapsihologa, fizičar Fajnberg (Gerald Feinberg)* pročitao je rad pod naslovom "Prekognicija -sećanje na buduće stvari" i u naknadnoj diskusiji bio upitan kako su se prema njegovoj teoriji mogle desiti izvanredno brojne prekognicije događaja u Aberfanu. Fajnberg je odgovorio da je ako je neko pročitao novinski izveštaj posle te nesreće, to moglo "da izazove trag u njegovom mozgu, koji je u pamćenju otišao unazad, pre nego se to desilo; tako da je on imao utisak da je naslutio događaj pre nego što se on zapravo desio". Jedan od razloga zašto takva širenja informacija unazad u vremenu ne izgleda tako "uvrnuta" fizičarima jeste činjenica da je jedan njihov član Fejnman (Richard Feymman), dobio Nobelovu nagradu, jer je demonstrirao kako subatomske čestice moraju, za kratko vreme, da se kreću unazad u vremenu. Ako ostavimo fizičare po strani, može se razložno prosuđivati da, kada govorimo o sadašnjem vremenu, ne govorimo o tački u vremenu već o trajanju svesnosti, i da u različitim stanjima svesti ovo trajanje može biti produženo ili sažeto. Ljudi sa priznatim medijumskim| sposobnostima su jasno ispoljili ovaj osećaj produžene svesnosti. Von (Ala Vaughan)*, medijum, koji je predvidi ubistvo Roberta Kenedija, pisao je: "Kad postanem jako aktiviran, dovoljno da izgubim osećaj ego-identiteta. tada konvencionalno vreme gubi svoje značenje, jer me zgrabe ekstradimenzionalne avanture u budućnosti". Podudarna svedočenja pesnika, mistika i ekstrasensa (medijuma). podržana otkrićima modernih istraživača mozga, ne ostavljaju nikakvu sumnju da postoje druge kategorije vremenskog iskustva sem linearnog, uzastopnog načina. Kao što reče Ornštajn (Robert Ornstein)*: Za nas, jedan događaj smatra se "paranormalnim" ako se on ne uklapa u koordinate običnog linearnog vremena. Ali, ako je linearno vreme samo jedna mogućnost, ovi neobični događaji, neobične komunikacije, mogu se stvarno desiti, iako se oni ne mogu uneti u koordinate linearnosti.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z