Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
SIN   ( SIN BOŽJI/SIN ČOVEČJI )
Reč ˝sin˝ u hebrajskom ne izražava smo rodbinske odnose u direktnoj vezi. Ona znači i pripadnost nekoj grupi: ˝sinovi Izrailjevi˝, ˝sinovi vavilonski˝, ˝sinovi Siona˝, ˝proročki sinovi˝, ˝sinovi čovečji˝, ˝sinovi mira˝. Izraz ˝Božji sin˝ ponekad znači anđele od kojih se sastoji rajski dvor. Verovatno je ovakva upotreba te reči daleki odraz kanaanske mitologije, u kojoj je taj izraz shvaćen bukvalno. Kako Bog nema žene, ta reč u Bibliji ima tek oslabljeno značenje: ona jednostavno ističe da su anđeli deo Božjeg života u nebu. Kod sinoptika se naziv Sin Božji rado pridružuje nazivu Hrist i javlja se u prvom redu kao mesijanski naslov. Zato je on izložen nesporazumima, koje će Isus morati ukloniti. Već na samom početku prizor iskušenja otkriva suprotnost između dva tumačenja. Za Satanu, biti sin Božji znači osigurati sebi nečuvenu moć i neranjivu zaštitu; za Isusa to znači hraniti se i biti podržavan samo voljom Božjom. On odbacuje svaku pomisao na zemaljski mesijanizam i time već dokazuje neraskidivu vezu koja ga sjedinjuje s Ocem. A kad mu najzad Kajafa svečano postavlja bitno pitanje: ˝Jesi li ti Hristos, sin blagoslovenoga ... jesam; i vidjećete sina čovječijega gdje sjedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskijem˝ (Marko 14,61-62). Iako mu je sve oteto te je naizgled i napušten od Boga, Isus se ipak ne odriče svojih zahteva; on će sve do smrti ostati siguran u svoga Oca. U Jevanđeljima Isus obično sam sebe naziva Sinom Čovečjem; to je zagonetan izraz koji je upućivao na najtranscendentalniji vid njegove fizionomije. Ovaj naziv ˝Sin Čovečji˝ nalazi se u Jevanđelima sedamdeset puta. Činjenica je da se taj izraz javlja isključivo u Isusovim rečima ukazuje na to da su ga shvatali kao jedan od njegovih tipičnih izraza. Možda je on taj izraz izabrao zbog njegovog mnogostrukog značenja: on može imati i obično značenje (˝ja sam čovek˝), ali je sadržavao i jasnu aluziju na jevrejsku apokaliptiku.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z