Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Seksualnost   ( Sexuality )
Zastrašujući virus side i reaktivna osuda seksualne permisivnosti sedamdesetih godina zamračili su činjenicu da je poslednjih decenija došlo do revolucije u shvatanju i stavovima prema ljudskoj seksualnosti. Još pre više od dve decenije široko su prihvaćene ideje da seksualna aktivnost može poboljšati kvalitet života, da predstavlja oblik kako fizičkog tako i duhovnog ispunjenja, da je rekreacioni kao i stvaralački čin i da uključuje doživljaj samootkrivanja i razvoja isto kao i samozadovoljenja ili osujećenja. Ipak, većina ljudi tog doba bila je inhibirana duboko ukorenjenim puritanskim stavovima koji su ljudsku seksualnost povezivali sa čovekovom "nižom" prirodom (kao što je Frojdov id zasnovan na principu zadovoljstva). Ovakvi su stavovi ometali ispoljavanje ljudske seksualnosti različitim ograničenjima i uputima o tome šta je dobro a šta ne, što je sve stvaralo osećanja krivice a ne radosti i uživanja. Ovakvu uslovljenost ponašanja i osećanja nije izmenila nekakva izrođena popustljivost već rađanje jedne nove orijentacije i novog razumevanja u psihologiji, medicinskoj praksi i u društvu. FEMINISTIČKA7 kritika muške dominacije proširila se sa političke i ekonomske oblasti na seksualnost (vidi Kejt Milit - K. Millett - o Frojdu, Henri Mileni i Lorencu), što je dovelo do boljeg razumevanja ženske seksualnosti. Rajhovi dokazi da je organizmički potencijal značajan i za psihičko i za fizičko zdravlje i dokazi o nastajanju patologije kada se telo "oklopi" i blokira protok seksualne energije, doveli su do razvoja nekoliko različitih terapija u okviru POKRETA ZA LJUDSKE POTENCIJALE i doprineli emancipaciji od cenzurišućeg puritanizma. Slično tome, HUMANISTIČKA PSIHOLOGIJA, usmerena na ljudski razvoj i ispunjenje pre nego na bolesne psihičke procese, podstakla je razvijanje pozitivnih stavova prema seksualnim iskustvima i odnosima. Takav je razvoj uticao na medicinsku praksu i stručni rad u bračnim savetovalištima. Može se reći da se danas ljudi bolje odnose prema sopstvenoj seksualnosti, da su manje ograničeni polnim ulogama i da zahvaljujući boljem znanju formiraju punije seksualne odnose nego pre seksualne revolucije sedamdesetih godina. Porno programi, radnje, pornografija i permisivnost današnjeg vremena mogu biti prazni, ali su promene u shvatanjima duboke, rasprostranjene i trajne, pa i mnogi "kontrarevolucionari" i sami uživaju blagodeti ovih promena.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z