Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Vidovitost   ( Clairvoyance )
Sposobnost da se primi vančulno saznanje o nekoj stvari ili događaju, koje nije poznato nijednom drugom ljudskom biću u to vreme. Ako eksperimentator u parapsihološkoj laboratoriji promeša špil karata i taj špil da nekoj osobi koja uspeva da korektno pogodi redosled karata u izmešanom špilu, ta majstorija se može nazvati vidovitošću. Primeri čiste vidovitosti su prilično retki, jer obično neka osoba - bez obzira koliko daleko bila zna informaciju, i u takvim slučajevima to znanje može da se pripiše TELEPATIJI. Kada neka osoba konsultuje nekog "vidovnjaka", informacija koju dobije je po pravilu već poznata toj osobi - u tom slučaju ona može biti telepatski posredovana, ili pak biti primer retrospoznaje vidovnjaka. Ako je informacija proročanska, ona je prividno forma PREKOGNICIJE. Ona se, takođe, svakako može izmamiti od osobe suptilnom strategijom koja nikako nije paranormalna. Uprkos lošoj reputaciji komercijalnih "vidovnjaka" i teškoće da se specifikuju uslovi delovanja čiste vidovitosti, odvojeno od drugih PSI sposobnosti, dokazi, i anegdotski i eksperimentalni, da vidovitost postoji su znatni. Anegdotski dokazi iz života uključuju dela "medijuma-detektiva" koji su pomogli policiji u slučajevima ubistva i traganju za nestalim osobama i angažovanje rašljara, koji ponekad rade samo pomoću mape, u lociranju nestalih predmeta, rđavih podzemnih struja, vodenih i gasnih tokova ili mineralnih nanosa. Među bogatim eksperimentalnim dokazima u parapsihološkoj literaturi su eksperimenti Puthofa i Targa« REMOTE VIEWING (MOGUĆNOST VIĐENJA NA VELIKOJ UDALJENOSTI), i rezultati eksperimenata sa pogađanjem karata, koje su vodili brojni istraživači. U XIX veku Anton Mesmer* i njegovi sledbenici zabeležili su mnoge slučajeve u kojima su ljudi u stanju, tada zvanom hipnotički san, davali opise aktualnih udaljenih događaja koji su kasnije verifikovani. Moderni kontrolisani eksperimenti koji su uključivali hipnozu takođe su pokazali da je u prošeku jedna od deset osoba sposobna da ispolji vidovnjačke sposobnosti u transu. Posebno su eksperimenti u PSIHOMETRIJI često davali impresivne rezultate sa osobama pod hipnozom 7256, 307, 316, 3597. Vidovnjačka realnost /Clairvoyant reality/ Lešan (Lawrence LeShan)* uverava da postoje dva odvojena nivoa realnosti, "čulna realnost" i "vidovnjačka realnost". Paranormalne sposobnosti se razvijaju, kaže on, kada osoba pređe iz čulne u vidovnjačku realnost. Razlika između ove dve realnosti je razlika misli i stava, načina gledanja na svet. Većina nas živi veći deo vremena na nivou čulne realnosti, bazirajući naše misli na informacijama koje dobijamo preko naših čula. Mi vidimo ljude i stvari kao posebne entitete, i smatramo da su, s njima u vezi, najvažnije odlike koje ih čine individualnim. S druge tačke gledišta, iz vidovnjačke realnosti važna stvar u vezi jedne individue je njegov ili njen odnos prema ostatku univerzuma. Sva bića čak i nežive stvari kao stena, voda, i zemlja - vide se kao delovi celine. Vreme, se takođe, opaža drugačije i ono ne mora obavezno da teče u jednom pravcu ili istom brzinom. Naši obični koncepti o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti vide se kao iluzije. Razlučujući i opisujući ove dve vrste realnosti, Lešan navodi nekoliko modernih fizičara. Atomski fizičar Openhajmer (J. Robert Openheimer), npr. potvrđuje postojanje dve realnosti ovim recima: Ova dva načina mišljenja, način koji podrazumeva vreme i istoriju i način koji podrazumeva večnost i bez-vremenost, deo su ljudskog truda da shvati svet u kome živi. Nijedan od njih ne sadrži onaj drugi, niti se može pretvoriti u njega. Oni su, kao što smo mi naučili da kažemo u fizici, komplementarni pogledi, i svaki dopunjuje onaj drugi, a nijedan ne kazuje ćelu priču /188/.
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z