Google.com
OBJAVE.com
 
 
 MAILING LISTA
 
U slučaju da želite da vas redovno obaveštavamo o novim tekstovima i ostalim promenama na našem sajtu, prijavite se na našu mailing listu!
PRIJAVLJIVANJE JE JEDNOSTAVNO!
Dovoljno je da unesite svoju e-mail adresu i da zatim kliknite na tipku PRIJAVA!

E-mail adresa:
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
 
 
 
 RAZMENA LINKOVA
Webmasteri! Ako je tematika vašeg sajta slična našoj, pozivamo Vas na razmenu linkova! Detaljnije...
 
 
 
 
 
 
REČNIK EZOTERIJE - OBJAŠNJENJE POJMA
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 
Vizualizacija   ( Visualization )
Korišćenje mentalnog predstavljanja za postizanje telesnih efekata dugo je bilo jedna od bazičnih tehnika MEDITACIJE3. Kasnije, i uz pomoć vizualizacije počeli su da se postižu takvi korisni efekti kao što su usporavanje srčanog ritma, snižavanje krvnog pritiska, kontrolisanje nivoa mišićne tenzije i koncentracija hormona u krvi. Ovo je navelo neke medicinare da u svojim terapijama koriste tehniku vođenog predstavljanja. Na primer, pacijent koji pati od hroničnog BOLA treba da zamisli bol kao sjajnu crvenu loptu, da pažnju usredsredi na mesto bola i da potom polako pokreće zamišljenu loptu dok je ne izbaci iz tela i vizualizuje je projektovanu van tela. Doktor Lari Dosej (L. Dossey) smatra da takve terapije deluju jer predstavljaju "terapije vremena" to jest: "One traže od pacijenta, da odstupi od uobičajenog načina doživljavanja vremena kao nezaustavljivog toka i da prihvati alternativni način opažanja vre mena. Ove tehnike traže od pacijenta da zaustavi vreme i pozivaju ga u područje prostomo-vremenske dimenzije, iako taj poziv nije eksplicitan".
 
 
 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z