PARALELNI SVETOVI - Kod znanja
 
Autor teksta
 
Vera Bojičić
Šifra teksta
 
127
Datum kreiranja
 
29-11-2008 03:01:31
Datum poslednje izmene
 
29-11-2008 04:02:43
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
4074
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
4. Jednacina vremena
 

4. JEDNAČINA VREMENA

(eum c2).f = (c2.gala).f = (cc. gala).77

Mislim da sam dobro formulom izrazila sliku koju jasno vidim. Jednačina pokazuje jedan pravac, ali on važi u svim pravcima, uvek gradi loptu. Može se, naravno, usavršavati, ali ovo je osnovni princip poimanja vremena. Pojasniću onima kojima nije jasno:

- Brzina svetlosti i brzina svetlosti na kvadrat su granične vrednosti. - Druga dimenzija je gravitacija ili antimaterija

- Eum je binarni osnov gradje (BOG) sačinjen od jednog elmata i jednog eluma, koji se nalaze u osnovi svega.

- Eum je u numeričkoj skali početni broj 2, ili tačnije - raspon izmedju +1 i –1, a 1 ne postoji jer sam ne može da egzistira. Ako jednačinu posmatramo sa početnim brojem 2, onda su ostali elementi izraženi u polovinama.

- F je frekfencija

- Eum ima frekfenciju veličine brzine svetlosti na kvadrat ili +-1 pomnoženu sa vrednošću trećeg člana.

- Drugi član je naše vreme i treba mu izračunati frekfenciju. Sve podjednako traje, samo ferekfencija nije ista već zavisi od veličine koja se gleda

- Brzina svetlosti stepenovana brzinom svetlosti je veličina kosmosa. Ona nije odredjena rastućim zbirom, već zbirom veličina brzina svetlosti na kvadrat pomnožena frekfencijom. Broj ujedno označava i broj kombinacija koje se ostvare u trajanju kosmosa. Vreme se dobije kada se veličina pomnoži sa frekfencijom, pulsom.

Kretanje elmata kao jedinke obrtno je i pravolinijski. Brzina kretanja je brzina svetlosti. Kada započne formiranje atoma, dobija se i treća vrsta kretanja – obrtanje oko centra,

Kretanje eluma je u skladu sa elmatom, ali postoji i četvrta vrsta kretanja. Elum oko elmata pulsira, zatvara ga i otvara tako da je vidljiv svaki drugi put. Elum pravi zastoje u pulsiranju i tada se obrće samo kružno. Njegovo kretanje je vrlo bitno jer dok pulsira stvara oblike (gravitaciju), a kada pravi zastoje preuzima znanje. Brzina kretanja elmata je brzina svetlosti a eluma - brzina svetlosti na kvadrat. Spajanjem različitih oblika ka atomu, brzina formiranog tela se smanjuje. Što je veći oblik, manja je brzina kojom se kreće, ali unutar njega ostaju početne brzine.

Samo se dve veličine zemaljskog mernog sistema mogu koristiti na kosmičkom nivou: sekunda i brzina svetlosti u sekundi. Za ovu vrednost se koristi kosmička veličina koja nosi oznaku gala, ili galaktička mera prostora, tako da se sve veličine jednačine mogu prevesti u gale. Sve ostale mere su u internoj upotrebi nebeskih tela sa kojih se posmatra veličina i koji imaju različite merne sisteme. Gala =299.792 kms u našem mernom sistemu. Svetlost se širi zrakasto, stvara prostor i formira objekte. Putovanje brzinom svetlosti može se ostvariti, ali ono nema primenu u kosmosu. Kada objekat postigne brzinu svetlosti, on postaje svetlost i tako putuje. Zavisno od energije kojom je objekat odbačen, odredjuje se mesto gde će svetlost ponovo dobiti predjašnji oblik. Ako u objekat nije ubačena informacija o odredištu, on će se, kad postane svetlost, vratiti natrag. Brzina svetlosti se ne probija, već od pokretačke snage zavisi vreme putovanja brzinom svetlosti. U kosmosu se za kretanje koriste vremenski tuneli, koje možemo uporediti sa mlaznim strujama na zemlji.

Moram se vratiti na poimanje materije i antimaterije. One uvek figuriraju zajedno, ali se ne dodiruju. Sve što vidimo, svet u kojem boravimo, antimaterija je. Materija je u centru svega i manja je od antimarterije za c2. Ona poseduje svo znanje koje preuzima antimaterija i to je vidljivo, pa život, koji je uvek trenutak, traje u zavisnosti koliko je znanja preuzeto. Tako se u ovom vremenu gradi neka nova budućnost.

Negativni i pozitivni polovi nisu antimaterija i materija, jer i ti polovi imaju isti binarni osnov gradje. Polovi su, to nam se neprekidno pokazuje, način da se neprekidno kreće energija od jednog ka drugom. Ako se različiti polovi sudare, na trenutak će nestati a zatim će se ponovo formirati kao svetlost, koja će ih vratiti u predjašnji oblik. Poništavanje materije i antimaterije može se odigrati samo u binarnom osnovu gradje i to u trenutku kada materija preda sve što poseduje antimateriji. Tada je antimaterija kompletna misaona slika materije koja se, kao takva, vrati u jednu česticu koja je preostala. Sve počinje od te jedne čestice, koja svo znanje počinje da emituje i deli na materiju i antimateriju. Energija se ne troši. Ona samo menja oblike.

Jednačina vremena je orijentacija i početak svesnosti čovečanstva.

v

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0038 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "4. Jednacina vremena" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške