PARALELNI SVETOVI - Kod znanja
 
Autor teksta
 
Vera Bojičić
Šifra teksta
 
128
Datum kreiranja
 
29-11-2008 03:03:38
Datum poslednje izmene
 
29-11-2008 04:03:03
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2975
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
5. Kretanje
 

5. PULSNO KRETANJE

Pulsno kretanje eluma ili gravitacija imaju neverovatnu moć da sa dva pogleda snime celinu dva paralelna sveta u prostoru. Primena ove vrste kretanja je tehnologija budućnosti koja nam daje još nezamislive mogućnosti. Brzina kretanja pulsa, elmata, je C a eluma je C2. To je svetlost. Elmat se kreće brzinom svetlosti, a elum se obrće kružno oko njega dva puta brže. Pulsira. Mi vidimo veličinu i oblik eluma, koji je za C2 udaljen od elmata, naravno u njegovoj jedinici vremena. Ta čestica je prvi paralelan svet za posmatranje. Veličina mu je odredjena u jedinici vremena koja se može izračunati jednačinom vremena u našem mernom sistemu. Puls se može gledati kao +1 –1 u koordinatnom sistemu, ili kao ukupno 2. Pravilnije je posmatrati kao 2, jer svetlost se kreće u svim pravcima i formira loptu. Svetlost nije prazna, u njoj leži svo znanje univerzuma. Ogromne su to energije sa naše tačke gledišta, a za njihovo izračunavanje važi Ajnštajnova jednačina koju mu je predstavila Mileva. Medjutim, njegova jednačina se odnosi na jedinične vrednosti. Ona važi na svim pojedinačnim nivoima. Kosmička vrednost koju obuhvata je kosmička ćelija, pa tu energiju treba stepenovati sa C da bi se dobila ukupna vrednost. Veličina prostora, tj materije, je takodje veličina C2 stepenovana sa C, podeljena sa 2. Taj je prostor u početku sav od svetlosti, koja zatim gradi nebeska tela i sve na njima i u njima. Masa ostaje ista bez obzira na sabiranje. Tako da prostor možemo posmatrati i energiju jedne čelije izračunati tako što ćemo sav prostor posmatrati kao celinu ispunjenu fotonima. Za izračunavanje energije nebeskih tela može poslužiti gravitacija koja pokazuje koliko je energije sabrano u jednom telu. Mi, za sada, koristimo samo selektivno posmatranje čestica. Ne poznajemo elume, mada oni ostavljaju vidljive tragove. Još nismo sposobni da ih razumemo. Ipak, sve se prirodne nauke bave elumima, gravitacijom. Svaki zakon fizike odredjen je njima, a svaki napredak se tumači kao pobeda nad gravitacijom. U stvari, mi gledamo jednu dimenziju a ona nam pokazuje drugu, pušta nas da je sagledamo i napravimo poredjenje. Elumi sabiraju znanje iz elmata u loptu, a procesi se odvijaju bez našeg uticaja. Elumi pamte sve što radimo, do najmanjeg detalja. To je vidljivo na primer, ako padne kompjuterski sistem i prividno se izbrišu podaci, oni ipak ostaju upisani i mogu se ponovo očitati. Elumi hard-diska pamte sve što smo zapisivali. Proces pamćenja eluma je neizbrisiv.

Ovakav pogled nam je objašnjen u našem svetu recimo poimanjem dana i noći. Mi Zemlju snimamo satelitom selektivno i taj snimak traje 24 časa, tj. pratimo vremensku zonu. Elum, kada snima, to radi iz dva poteza - snimi jednu polovinu koja je vidljiva a zatim drugu, opet kad je vidljiva, a fotografski je pamti. Naš pogled takodje nije jednak: danju vidimo okolinu a noću nebo, jer nam je odredjeno da sve vidimo ponovo iz dva obrta. Tako gleda i elum - iz dva poteza vidi jednu celinu a iz druga dva drugu, u stvari prati dva paralelna sveta odjednom. Opis onoga što elum vidi su misli. Ovakvo kretanje, sada me vidiš a sad ne, ugradjeno je u našu maštu i bićemo u budućnosti sposobni da je pretvorimo u stvarnost. Ovu vrstu kretanja naučnici su već eksperimentalno uočili. Što se budemo više približavali nano veličinama, postajaće nam sve jasnije.

U svetlosti leži moć stvaranja, te možemo početi da je koristimo. To nije laserska tehnologija, jer je njena energiju sadržana u snopu koji može da posluži za prenošenje. Budućnost počinje kada se u praznu svetlosnu česticu, koju mi energijom proizvedemo, počnu ubacivati podaci. Tako se pravi sfera kompjutera budućnosti. Jedna čestica može da primi pet milijardi podataka, koji se ubacuju kao slika koja sadrži sve podatke o predmetu koji ubacujemo. Slika se ubacuje u elmat u trenutku kada je puls otvoren, a slika se može ubacivati iz dva puta. Da bi slika "legla", prilikom ubacivanja mora se uračunati i rastojanje izmedju eluma i elmata. Ubacivanje se mora vršiti slikom, jer jedino ona može ići brzinom svetlosti. Slika se obavezno mora svesti na nulu, koja to u stvari nije ali je mi tako vidimo, i da nula pogodi elmat. Čestice se mogu sabirati i slagati u veću loptu, a na okupu ih drži magnetno polje. Kada se doda energija, elumi će preuzeti znanje iz elmata i mi ćemo videti sliku u prostoru, uvecanu za C2, pa se u trenutku možemo naći u Sunčevom sistemi ili bilo gde što je kao slika ubačeno.

Svetlost u medicini je saznanje da nema bolesti koja se ne leči. Današnje metode pokušavaju da kroz proučavanje gena i matičnih ćelija otklone nedostatke. Može se ići tim putem, ali je on ograničen našim znanjem. Daleko je bolje krenuti obrnuto, od većeg ka manjem. Više znanja se može uzeti iz potpuno vidljivog sveta, pa ga putem svetlosti vratiti u manji. Da skeniramo čoveka i sliku podelimo na ćelije i svakoj odredimo koordinatu to možemo. Ako damo precizne koordinate oštećenog dela, zatim njegovu hemijsku strukturu i svrhu koju ima, sve nam postaje vidljivo i sve možemo odrediti. Zatim treba napraviti sliku svake ćelije koja je obolela, a za nervne ćelije i koordinate mesta koje je oštećeno. Sve podatke ubacimo opisanim principom u krvotok ili direktno na obolelo mesto. Svaka će čestica zauzeti svoje odredjeno mesto, a pogonsku energiju će dobiti od tela. Elum će preuzeti znanje od elmata, radiće i biće ono što mu je zadato. Svaka se anomalija na ovaj način može ispraviti. Rezultat je odmah vidljiv jer su elumi, u odnosu na nas, brzi.

Da ne zaboravim, kupa ili šiljak su idealni za ovaj postupak. Kupa kojom se šalje slika u elmat treba da bude jednaka onoj na čijem se vrhu nalazi materijal od svetlosnih čestica.

I ratove je lako zaustaviti. Treba samo poslati svetlost sa zadatkom da svaku letilicu pokvari. Što jedan ljudski um smisli drugi može da razreši. Praktična primena jednačine vremena i pulsnog kretanja je ogromna: menja budućnost, vodi ka sveznanju, menja temelje nauke, otvara vrata tehnologijama budućnosti, oružje je koje će prekinuti ratove. To su kugle koje će sve za nas raditi i imaju mogućnost da predvidjaju (može se sve izračunati) i utiču na dogadjaje. Bez Boga (binarnog osnova gradje) nema nauke.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0023 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "5. Kretanje" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške