Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 2)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
3
Datum kreiranja
 
08-01-2009 17:43:31
Datum poslednje izmene
 
27-01-2009 01:59:44
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3107
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Muke na Putu duhovnosti
 

2. poruka-lekcija (JJ050305)

Prevladajmo svoju spoljašnju iluzornu svest, odbacimo od sebe fizičke misli i osećanja, uzvisimo se u sopstvenoj svesti najpre na visinu svog Ja Hrista, zatima na visinu JA JESAM TO ŠTO JA JESAM, pa na beskonačnost!

Donesimo odluku da idemo Putem, nezavisno od bilo čega, oduprimo se iluzijama koje će pokušavati da nas odvuku sa Puta! Krećimo se dalje, i ako se vremenom svaki korak bude pokazivao kao vrlo bolan, kao da idemo po staklu, ili po stazi po kojoj su razbacane trnovite ruže, kao da idemo bosi, i osećamo bolove od trnja koje nam se zariva u tabane!

Krećimo se dalje na svom Putu, bez obzira na sve bolove i gubitke koji nas mogu zadesiti!

Krećimo se dalje, i ako izgubimo mnoge od naših dosadašnjih prijatelja, jer nam se kontakti sa njima mogu pokazati kao prazni i lišeni smisla!

Krećimo se dalje, i ako izgubimo interesovanja za svoja ranija oduševljavanja i zanimanja, i ako shvatimo da ovaj svet postaje za nas čudan!

Krećimo se dalje, i ako bol ponekad postane nepodnošljiv, jer je to bolan Put, i nema povratka nazad!

Krećimo se dalje, i kada nastupi trenutak da ostanemo sami sa sobom i sa svojim egom, i kad počne sa njim borba na život i smrt, u kojoj svaki deo nas samih, realni i nerealni, dokazuje drugom delu nas samih pravo na svoje postojanje!

Krećimo se dalje, i ako to stanje bude daleko od mira, smirenosti i komfora, jer baš zato mnogi i odlaze sa Puta, tražeći grupe, tečajeve i sekte, koji daju tobožnju smirenost, umišljenu ljubav i prividnu brigu!

Krećimo se dalje, i kada nastupi naša borba protiv našeg nerealnog dela, kada će sva naša tela biti izranjavljena, kada ćemo sami sebe ranjavati, kada naš nerealni deo neće shvatati šta se dešava, kada nam se ponekad može činiti da silazimo s uma, da smo neizlečivo bolesni!

Krećimo se dalje, i kada nastupi ovakva prava tamna noć Duha, kada nastupi ovo iskušenje u pustinji, koje može da traje dugo, zavisno od suprotstavljanja našeg ega!

Savladajmo svoj ego, svog pravog neprijatelja, nerealni deo nas samih, da bismo postali drugim čovekom, da bi, dok produžujemo da budemo u ljudskom telu, na fizičkom planu, veći deo nas samih prebivao u drugoj, Višoj realnosti, da bismo postali istovremeno građaninom dva sveta, boraveći istovremeno i gore i dole, da bismo postali tačkom u kojoj se susreću svetovi, da bismo postali kanal kroz koji Svetlost stupa u naš tamni svet!

2. poruka-lekcija: ODLUKE-

1) Želim da idem svojim duhovnim Putem, nezavisno od bilo čega, nezavisno od bilo kakvog delovanja sila iluzija

2) Želim da se sa jakom verom i smirenošću suočim sa svim iskušenjima i testovima na koje na tom Putu budem naišao

3) Želim da savladam svoj ego, svog pravog neprijatelja, nerealni deo sebe samog

2. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti, koje se u ovoj temi prenosi, NAJKOMPLETNIJE JE PRAKTIČNO DUHOVNO UČENJE KOJE IMAMO NA ZEMLJI. (Naravno, iznosim svoju procenu...!) I takođe najaktuelnije, jer nam se po ciklusima prenosi od 2005. godine.

2) Postoji još jedno starije, dato nam je pre dvadesetak godina, PRAKTIČNO DUHOVNO UČENJE ("Kurs o čudima"), koje je formirano kao jednogodišnji kurs, a njegova tema ili cilj je: UKIDANJE EGA I LEČENJE VEROVANJA U ODVOJENOST OD BOGA.

3) Dakle, svi stavovi i tobožnji argumenti kojima se makar delimično opravdava EGO - DUHOVNO SU POTPUNO POGREŠNI I UPRAVO I PREDSTAVLJAJU ARGUMENTACIJU EGA, KOJI SE BOJI SVOJE SMRTI, KOJI SE NE DA, KOJI PRONALAZI TOBOŽNJU ARGUMENTACIJU DA SE ODRŽI!

4) Ego je deo nas, deo naše spoljašnje svesti, deo naše ličnosti - u kojem čuvamo STAV O ODVOJENOSTI OD BOGA, O SAMODOVOLJNOSTI I SAMOSTALNOSTI. Ego misli da zna sve što treba da zna, ili da može u okviru zemaljskih znanja da nađe sve što želi da sazna. On misli da u svakoj situaciji zna šta treba da radimo, šta je za nas najbolje.

5) A, ustvari: ego, ili postupa protivno Božanskim Principima i Božanskoj Logici, ili ne postupa u skladu sa njima, ili, nezavisno od njih, postupa sa osećajem samostalnosti i samodovoljnosti (u odnosu na Boga; to što formalno može da prizna Boga, ne znači suštinsku razliku). ("Ja znam čemu u životu treba da težim", "Ja znam šta je dobro za mene", "Ja znam kako treba da organizujem svoj život", itd.)

6) U višim fazama kretanja duhovnim putem, pre faze potpunog ukidanja ega - ZAMKE EGA SU SVE TANANIJE, SVE NAM JE TEŽE DA SE U NJIMA SNALAZIMO! U vezi sa ovim pitanja i ilustracija je puno, neće od njih biće navedene kasnije…

7) Prava prekretnica u duhovnom razvoju je ona koja je sugerisana poslednjom lekcijom:NAŠE OPREDELJENJE,ZAUZIMANJE STAVA U SVESTI, DA ŽELIMO DA SE OSLOBODIMO SVOG EGA I DA ŽELIMO DA SE U SVOM ŽIVOTU PRIDRŽAVAMO SAMO BOŽANSKIH ZAKONA I PRINCIPA, DA SE POTČINIMO BOŽJOJ VOLJI. SVE DOK U SVESTI MI NALAZIMO RAZLOGE DA BRANIMO POSTOJANJE EGA, ON ĆE SE ODRŽAVATI I TIME NAS BLOKIRATI U DUHOVNOM NAPREDOVANJU.

8) Ovo "da se potčinimo Božjoj Volji" mora malo šire da se objasni, zbog našeg ovozemaljskog shvatanja pojma "potčiniti se", koje je negativno, te negde u dubini "potčinjavanje Božjoj Volji" može da izaziva naše podozrenje, kojeg najčešće i nismo svesni. Iako se radi o Bogu, iako se neko moli Bogu i iskazuje usmerenost ka Bogu, ipak može da postoji neka dubinska surevnjivost - potčinjavanje Božjoj Volji, KOJE ZNAČI UKIDANJE NAŠE SLOBODNE VOLJE, MOŽEMO DOŽIVLJAVATI KAO UKIDANJE NAŠE SLOBODE, KAO DEGRADIRANJE NA SLEPO POSLUŠNE ROBOTE.

9) Mi smo na Zemlji sve nebeske (iz Viših svetova) ideje izvitoperili ili ih izvitopereno shvatamo, shvatamo ih sa stanovišta suviše ograničene perspektive naše nerazvijene svesti, tako je i sa ovim pitanjem.

10) SLOBODNA VOLJA KOJU IMAMO ZNAČI SLOBODU SA KOJOM MOŽEMO I DA RADIMO NEŠTO PROTIV BOGA (BOŽANSKIH ZAKONA), I DA NEŠTO RADIMO ZA BOGA (POŠTUJUĆI BOŽANSKE ZAKONE). POTČINJAVAJUĆI SE BOŽJOJ VOLJI - MI SE ODRIČEMO SLOBODE DA RADIMO NEZAVISNO OD BOGA ILI PROTIV BOGA, A TO NE ZNAČI DA SE ODRIČEMO SLOBODE UOPŠTE. Jer i nije logično da (formalno) iskazujemo želju da težimo Bogu, a da pritom želimo i da zadržimo slobodu da radimo i protiv Boga (Božanskih Zakona). Sve ćelije i svi organi u našem telu skladno funkcionišu, po OPŠTEM PLANU ILI PROGRAMU POSTOJANJA NAŠEG TELA. Šta bi se desilo da se neki organ osamostali i radi nezavisno, nepovezano sa drugim organima, ili protiv celog tela?! KADA NEKE ĆELIJE UPRAVO TAKO POČNU DA RADE - NASTAJE RAK (kancer), rak ugrožava celo telo i cilj obolelog je da te ćelije i to tkivo - ODSTRANI.

11) Dakle, odričući se ega i slobodne volje u smislu mogućnosti da činimo nešto i protiv Boga (Božanskih Zakona) - MI SE NE ODRIČEMO I SLOBODE UOPŠTE, I MI NE POSTAJEMO AUTOMATI I ROBOTI. BIĆA HIJERARHIJE SVETLOSTI NEMAJU SLOBODNU VOLJU U NAŠEM SMISLU, ALI NISU ROBOTI, NJIHOVA SLOBODA KREĆE SE U OKVIRU POŠTOVANJA BOŽANSKIH ZAKONA. Nama iz ove perspektive to ipak deluje kao ograničavanje slobode, iz naše perspektive i nivoa razvijenosti svesti mi ne možemo da shvatimo da time, PARADOKSALNO, DOBIJAMO VEĆU SLOBODU, JER NAŠA OVOZEMALJSKA SLOBODA JE, KAO I SVE DRUGO NA ZEMLJI, TEŠKA ILUZIJA. Imam slobodnu volju, ali me sputava telo, moram ropski da radim da bih mu obezbedio hranu, odeću, da bih brinuo o njegovom zdravlju... Imam slobodnu volju, ali u državi u kojoj živim imam mnogobrojna ograničenja... Imam slobodnu volju, ali ne mogu sa tom slobodnom voljom, ako izaberem da negde putujem, da to i ostvarim ukoliko nemam para... Itd, itd!

12) ŽELJA DA SE DRŽIMO SVOJE SLOBODNE VOLJE I EGA KOJI JE MANIFESTUJE, USTVARI JE IZRAZ NAŠE OGRANIČENE SVESTI! Mi nemamo svest o širim celinama kojima pripadamo, JER EGO JEDINO BRINE O SEBI, O SVOJOJ PORODICI, EVENTUALNO JOŠ O SVOJOJ NACIJI. Kako nam se svest širi - mi počinjemo da brinemo O HARMONIČNOM ŽIVLJENJU I POSTOJANJU SVEGA ŠTO JE BOG STVORIO (Zemlja, čovečanstvo, itd.). AKO TAKO PROŠIRIMO SVOJU SVEST, MI MORAMO PRIZNATI DA NE ZNAMO KOJI SU ŠIRI PLANOVI ILI PROGRAMI FUNKCIONISANJA SVEGA ŠTO POSTOJI. Ja želim da učestvujem u harmoničnoj evoluciji svega što postoji, ALI NE ZNAM PO KOJEM PLANU TO TREBA DA SE ODVIJA, I NE ZNAM KAKO SE PLAN MOGA DELOVANJA NAJBOLJE UKLAPA U SVE TO. Kao što ni radnik u nekom gigantskom preduzeću ne zna po kojem se planu radi, ali se u svom radu potčinjava planu koji donosi uprava preduzeća, pa se on u okviru toga organizuje, TAKO JE MUDRO DA SE I MI POTČINIMO BOŽANSKOM PLANU I DA SE ODREKNEMO EGA KOJI MISLI DA SVE TO ODLIČNO ZNA.

13) Čak i u teškim i tamnim ovozemaljskim okolnostima – mi imamo slobodu postupanja u okviru Božanskog Plana. Npr: po Božanskom Planu ja treba da brinem o prirodi i da se povezujem sa drugim ljudima u vezi sa tim. U Božanskom Planu ne piše da ja u vezi sa tim odem do Sime i Pere, i ne stoji mi zapisano šta ja treba da kažem. Ja biram konkretne detalje i puteve, od moje kreativnosti i razvijenosti svesti zavisi kako ću i koliko uspešno da ostvarim taj svoj deo Plana. Što mi je svest razvijenija, što mi je bolji moj kontakt sa mojim Višim Ja, to ću jasnije dobijati impulse i usmerenja šta je u kojoj situaciji najbolje da uradim, jer naše Više Ja je u sferama u kojima se, tj. sa kojih se naša ovozemaljska situacija bolje i jasnije vidi.

14) EGO MISLI DA ZNA ŠTA U SVAKOJ SITUACIJI TREBA DA URADIMO I ŠTA JE ZA NAS NAJBOLJE. ALI EGO NIJE NA VISINI SAGLEDAVANJA NAŠEG VIŠEG JA, JOŠ MANJE JE BLIZU VISINE SAGLEDAVANJA BIĆA HIJERARHIJE SVETLOSTI. Zamislimo da tumaramo šumom i umišljamo kako ćemo se bolje snaći i kako bolje vidimo celu situaciju od onih koji iznad nas u helikopteru nadgledaju, te ne želimo da slušamo njihova uputstva.

15) EGO POČINJEMO DA UKIDAMO ONDA KADA PRIZNAMO SVOJE SUŠTINSKO NEZNANJE I KADA ISKAŽEMO REŠENOST DA POŠTUJEMO BOŽANSKE ZAKONE I BOŽANSKI PLAN ZA SVOJ ŽIVOT, kada pristajemo da se potčinimo usmerenju našeg Višeg Ja i Bića Hijerarhije Svetlosti. JER EGO MISLI DA SVE ZNA(MO), A DRŽI NAS U STRAŠNOM NEZNANJU!

16) Svaki bol je znak egu da nam se nešto loše dešava, on odmah diže uzbunu u celoj svesti i tera nas lekarima, da se nađe lek za telo, da se bol što pre zaustavi. A NAŠE VIŠE JA ZNA: da uzrok fizičkog bola nije u fizičkom telu, da nijedan bol koji nas snađe nije slučajan, da je svaki bol koristan, jer nas oslobađa bar delića energetskih opterećenja u auri. Onda kada nam se svest, uz ukidanje ega, razvije, na jednoj strani – aura u najvećoj mogućoj meri automatski otklanja od nas situacije koje nam izazivaju bol, na drugoj strani – naš prag podnošljivosti bola je maksimalno podignut.

17) Neki su na forumu govorili o svojoj opredeljenosti da ubuduće u životu budu samo raspoloženi, srećni, da uživaju, itd. TO SU FINESE EGA U KOJIMA SE SVE TEŽE SNALAZIMO. Tačno je da je dobro raspoloženje poželjno, ne samo zato što je to nama, egu, prijatno (jer ego voli ono što je prijatno, beži od onoga što je neprijatno), već što je i sa duhovnog stanovišta takvo stanje svesti poželjno, takav čovek, kao što kažemo, širi pozitivne vibracije oko sebe.

18) ALI MI NE MOŽEMO ZNATI, NAŠ EGO NE MOŽE ZNATI ŠTA SE KRIJE ISPOD TOG DOBROG RASPOLOŽENJA! Možda je ispod, u nekim dubinama podsvesti, u našim nižim telima – zavidna karmička očišćenost, pa je dobro raspoloženje spontani odraz te unutrašnje čistote. ALI, MOŽDA SU UNUTRA SPUTANE STRAŠNE ENERGIJE KOJE MOGU, ŠTO SE VIŠE I DUŽE SPUTAVAJU, NA STRAŠNIJI NAČIN DA IZBIJU! Ima primera nekih meditanata iz, inače diskutabilne, tzv. transcedentalne meditacije, u kojoj je, uz meditaciju, deo životnog stava i usmerenost ka dobrom raspoloženju, i koji su vremenom doživljavali velike nervne poremećaje.

19) LOŠE JE AKO EGO (MI) DONESE ODLUKU DA BUDEMO SREĆNI I DOBRO RASPOLOŽENI! SUMNJIVO JE DOBRO RASPOLOŽENJE KOJE JE IZRAZ NAŠE OPREDELJENOSTI DA BUDEMO DOBRO RASPOLOŽENI!

20) UMESTO TOGA – U NAŠOJ SVESTI TREBA DA PRIMARNO I UVEK BUDE PRISUTNA OPREDELJENOST DA POŠTUJEMO BOŽJU VOLJU, DA SE MOLIMO ILI DA POŽELIMO DA NAM BUDE JASNA BOŽJA VOLJA, BOŽANSKI PLAN ZA NAŠ ŽIVOT, ISKAZIVANJE SPREMNOSTI DA SE SMIRENO I SA JAKOM VEROM SUOČIMO I ISTRPIMO SVE ŠTO NAM SE PO BOŽANSKOM PLANU BUDE DEŠAVALO! DOBRO RASPOLOŽENJE SAMO OD SEBE ĆE PROIZAĆI IZ NAŠE UNUTRAŠNJE OČIŠĆENOSTI, PROIZAĆI ĆE NEZAVISNO OD NAŠE ŽELJE.

21) I ja sam u nekim ranijim periodima primenjivao ovaj princip fokusiranosti na... dobro raspoloženje, smirenost, univerzalnu ljubav, itd. (što se manje ili više zasniva na autosugestiji ili vizualizaciji, idejama od E. Kuea, Ž. P. Žagoa, Carnegija do Dž. Marfija) I UVEK SE NEDVOSMISLENO POTVRĐIVALO ONO ŠTO JE VEĆ OBJAŠNJENO: ta fokusiranost nam polazi za rukom u određenom periodu (nekoliko dana, ili nekoliko nedelja, ili nekoliko meseci...), ali onda, što smo duže držali pod kontrolom svoje raspoloženje ili te unutrašnje procese, tim se jača erupcija unutrašnjih negativnih energija javljala u jednom trenutku.

22) Jer u normalnim okolnostima, kada ih ne sputavamo, te energije malo – pomalo svakodnevno izbijaju i mi ih se time postupno oslobađamo. Jedino ako se neko nije opredlio za Put Posvećenja, koji znači ubrzani „kurs“ naglog suočavanja sa tim energijama.

23) Sve ovo se može posmatrati i iz jednog drugog ugla... Svaka naša, i najsitnija, duboko unutrašnja nelagodnost, podozrenje, otpor ideji o potčinjavanju Božjoj Volji i Božanskom planu za naš život – ima uzrok u našem verovanju, ili osećaju odvojenosti od Boga (a od Boga nas odvaja, odvlači upravo ego).

24) Ako mi shvatimo da smo i sami deo Boga, DA SMO DEO BOGA ONIM SVOJIM DELOM KOJIM NISMO EGO, ONIM SVOJIM DELOM KOJIM NISMO PROPADLJIVA ILUZIJA, onda i sve drugačije sagledavamo. Kao deo Boga – mi smo u nekom dalekom trenutku prošlosti pristali na Božji Eksperiment sa slobodnom voljom i sa materijom. DAKLE, NIJE BOG NEKO LICE, BIĆE VAN NAS, KOJEM MI TREBA DA POTČINIMO SVOJU VOLJU. POTČINJAVAJUĆI SE BOŽJOJ VOLJI MI SE POTČINJAVAMO BIĆU ČIJI SMO I SAMI DEO.

25) Na kraju evo i jedne ilustracije iz mog okruženja... Devojka, koja je inače okrenuta duhovnosti, suočava se još uvek sa nekim vidovima svog ega, na dosta dramatičan način. Iako sasvim dobro izgleda, čak spada u mršavije osobe, opsednuta je strahom da se ne ugoji, preračunava kalorije hrane koju uzima, bori se protiv sebe da ne jede, i onda kada joj se jede, nametnula je sebi nekakav režim ishrane koji, između ostalog znači da ne jede ništa posle 6 sati uveče, itd.

26) Povremeno izbija kod nje svesnost iracionalnosti ovog ego-kompleksa, ali on je još uvek jači od nje. U dubini ovoga je želja da ona, tj. njeno telo lepo izgleda, da joj se drugi ne smeju, da deluje simpatično, itd. Te pažnju i energiju troši na to.

27) Rešenje je u tome da u vezi sa ovim iskaže svoju spremnost da se potčini Volji Boga u vezi sa svojim izgledom. Da u normalnoj meri brine o zdravoj hrani i ispravnom uzimanju hrane, ali da prihvati – ako je Božja Volja da se ugoji i da joj se drugi smeju zbog toga, neka iskaže spremnost da smireno i sa jakom Verom savlada te životne lekcije, koje imaju smisao koji sada ne može da shvati.

28) Kod nje može doslovno da se vidi ono što stoji u poslednjem Uputstvu, o ranjavanju naših tela u borbi protiv ega. TO JE ZAISTA JEDNA TEŠKA BORBA PROTIV SEBE SAMOG, TJ. SVOG EGA. U jednom trenutku uzvikne: „Opet si jela! Opet si jela!“, sa osećajem kajanja, takoreći besa , što nije odolela, pa je jela mimo svojih „pravila“, tj. pravila koje joj je ego nametnuo da bi održala dobar izgled. A kasnije se smiri: „Pa šta ako sam jela?!“ Nama spolja sve to može da deluje komično, ali – SAMO ONAJ KO SVE OVO PREŽIVLJAVA ZNA O KAKVIM SE TEŠKIM I BOLNIM UNUTRAŠNJIM „LOMOVIMA“, BORBAMA RADI!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0038 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Muke na Putu duhovnosti " - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške