Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 3)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
4
Datum kreiranja
 
09-01-2009 02:25:26
Datum poslednje izmene
 
29-01-2009 01:40:10
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3053
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Dopunski prijem Božanske energije
 

3. poruka-lekcija (PJ060305)

Blještava beskonačnost! Večnost! Lepota! Blaženstvo! Radost! Harmonija!

Stremimo drevnoj Istini, koju se čovečanstvo oduvek trudilo da spozna, kojoj su stremili najbolji ljudski umovi!

Odreknimo se svoje iluzije o slobodi, da bismo u zamenu dobili veća ovlašćenja, veću vlast, veće mogućnosti!

Otvorimo svoju svest za prijem dopunske Božanske energije, pojačani potok Svetlosti, proširimo svoju svest, ovladajmo energijama suptilnih svetova, dozvolimo darovima Svetog Duha da uđu u naš fizički hram!

Otvorimo svoju svest za sve ovo, ali pritom računajmo na to da prijem dopunske Svetlosti u naša niža tela ne znači nikakva preimućstva sa stanovišta našeg fizičkog sveta!

Računajmo na to da u raznovrsnosti vibracija i u čvrstini našeg fizičkog sveta dopunska Svetlost u nama može izazvati rušenje našeg života, sa tačke gledišta zemaljske logike, da može dovesti do prekida ustaljenih veza, do gubljenja posla, do toga da ponekad fizički hram ne može da izdrži, pa će pokazivati znake nekih bolesti i nemoći!

Svejedno, uradimo to po svojoj slobodnoj volji, prinoseći kao žrtvu spoljašnja fizička dostignuća, dajući prednost ovladavanju dostignućima finijih svetova!

Težimo svom svojom snagom unutrašnjem znanju i unutrašnjoj intuiciji! Postupajmo u svom životu u skladu sa svojim učenjem! Ako učimo praštanju – praštajmo i sami, ako učimo uzdržavanju od greha preljube – uzdržavajmo se i sami, ne dopuštajmo zloupotrebu seksualne energije! Ako učimo Božanskoj Ljubavi i nesebičnosti – ispoljavajmo i sami to u životu!

Stavimo po svojoj slobodnoj volji, a na osnovu Božanskog Zakona, sva svoja niža tela na raspolaganje Svetom Duhu ili Bićima Svetlosti, jer smo svi mi ujedinjeni i imamo zajednički Izvor!

OTKAŽIMO DOBROVOLJNO SVAKO ISPOLJAVANJE SILA TAME KROZ NAS! Oslobodimo se karmičkog tereta koji smo stvarali za duge milione godina na ovoj planeti!

Uzvisimo svoju svest i težimo ka Višim svetovima! Neka zajedno sa rastom naše svesti proizađe promena ovog našeg sveta!

Neka se ostvari ono što je po Božanskom Planu – da ovaj naš svet postane prekrasni i savršeni svet, a Zemlja da se preobrazi u blistavu zvezdu!

* * *

3. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da otvorim svoju svest za prijem dopunske Božanske energije, za pojačani potok Svetlosti, želim da proširim svoju svest, da ovladam energijama suptilnih svetova, da dozvolim darovima Svetog Duha da uđu u moj fizički hram!

2) Želim da težim svom svojom snagom unutrašnjem znanju i unutrašnjoj intuiciji, da postupam u svom životu u skladu sa svojim učenjem!

3) Želim da dobrovoljno otkažem svako ispoljavanje sila tame kroz sebe, želim da se oslobodim svog karmičkog tereta!

* * *

3. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Menjamo sebe i okolnosti oko sebe tek primenom duhovnih učenja, principa i ideja iz tih učenja u svakodnevnom životu i u duhovnoj praksi.

2) Prvi korak je da se najpre upoznamo sa njima, da u svesti formiramo jasan duhovni “koordinatni sistem”, da nam je jasno šta je šta, šta je dobro, a šta loše, čemu treba težiti, a šta zaobilaziti, itd. Takođe da jasno formiramo svoje ciljeve, donesemo odluke, napravimo plan…

3) Pošto živimo u Zoni Zakona slobodne volje, bitno je da jasno formiramo, iskažemo svoja opredeljenja i želje Višim svetovima, tj. Bićima Svetlosti, da zatražimo pomoć i usmerenje, da bi se pokrenuo mehanizam pružanja pomoći i usmerenja. Iskazivanjem opredeljenja da u sebe primimo dopunsku Svetlost – ispunjavamo prvi uslov da se to zaista i ostvari. Od sklopa okolnosti zavisi kada i kako će se to ostvariti. ALI POMOĆ OD BIĆA HIJERARHIJE SVETLOSTI MOŽEMO DOBITI SAMO AKO JE ZATRAŽIMO. Svejedno što nam iz ovozemaljske perspektive to može delovati kao neozbilja igra u kojoj ne sagledavamo efekte – to što učinimo ima ozbiljne pozitivne posledice, jer Bića Svetlosti su dužna da izađu u susret svakoj takvoj molbi, naravno, zavisno od toga šta, kako i koliko naše karmičke okolnosti to dozvoljavaju.

4) Dakle, i da ne primenjujemo doslovno u životu preporuke i savete koji se ovde daju u porukama, oni ispunjavaju svoju praktičnu ulogu već na ova dva načina: time što nam omogućuju formiranje ispravnog i kompletnog duhovnog “koordinatnog sistema”, i što nam omogućavaju donošenje ispravnih odluka koje prosleđujemo Bićima Hijerarhije Svetlosti. Time se već pokreće mehanizam pružanja pomoći, impulsi za naše ispravno delovanje kad-tad će nam stići.

5) U vezi sa preporukom da radimo, postupamo u skladu sa Učenjem kojeg se držimo, ili u skladu sa učenjem koje sami propovedamo...

NE-PRIDRŽAVANJE OVE PREPORUKE VRLO LAKO SE PRIMEĆUJE NA SVAKOM KORAKU.

Pravi motivi sa kojima smo krenuli na duhovni Put davaće vremenom i dobre rezultate, malo-pomalo harmonizovaće nas iznutra, bilo koji stepen unutrašnje harmonizovanosti ospoljiće se, tj. manifestovaće se u našem govoru, postupcima, odnosu prema drugima.

I suprotno...! DUHOVNE TEŽNJE SA ISPRAVNIM MOTIVOM I DONEKLE POSTIGNUTIM NIVOOM UNUTRAŠNJE HARMONIZOVANOSTI NIKAKO SE NEĆE ISPOLJITI KROZ VULGARNOSTI ILI KROZ MAKAR BLAŽE OMALOVAŽAVANJE DRUGIH... Nije u pitanju poštovanje ovozemaljski propisane kulture ponašanja, već ovo drugo nije manifestacija ispravnih duhovnih težnji. Na dubljem planu - tu je i konfuzija u našim mislima, idejama koje iskazujemo.Demonstriranje svega toga imali smo povremeno i na forumu! Ne možemo reći da je to "za osudu". Jednostavno - to je odraz duhovne situacije kod nas, odraz velikih duhovnih previranja, DOBRO JE DA IMAMO GENERALNU USMERENOST KA DUHOVNOSTI, a svako će svoj put ka unutrašnjem harmonizovanju pre ili kasnije već naći.

JEDINO BI MOGLI ONI KOD KOJIH SE ISPOLJAVAJU NABROJANI SIMPTOMI DA UZMU U OBZIR JEDNO OBJAŠNJENJE IZ UČENJA KOJE JE OSNOVA OVE TEME...

6) TREBA PREISPITATI NAJDUBLJE MOTIVE SA KOJIMA SMO UŠLI U DUHOVNOST! Pravi motiv je naš duhovni rast i pomaganje drugima u tome, pružanje pomoći u preobražavanju sveta u kojem živimo, poštovanje Božje Volje, svrgavanje ega. Tamo gde su motivi želja da se dobije moć, svejedno što se ima na umu duhovna moć (tzv. paranormalne sposobnosti), da se pridobiju sledbenici, da se zaradi novac - OSOBA SA OVAKVIM MOTIVIMA PRIVLAČI NIŽE DUHOVE I NJOJ ONI I PRUŽAJU POMOĆ. Takva osoba čak može prividno da prima i poruke iz Viših svetova, poruke koje su odlična imitacija pravih poruka, može da ima kontakte sa bićima koja liče na Bića Svetlosti, itd.

Ali, kod takve osobe može se ispoljiti upravo opisani nesklad između onoga što propoveda i onoga što radi, nesklad koji proizilazi iz istovremenog delovanja dveju oprečnih sila - opredeljenosti za duhovnost, kojom se opredeljuje za Sile Svetlosti, i pogrešnog motiva, kojim se delimično stavlja na raspolaganje i nižim duhovima.

7) ZAISTA SE TREBA DUBOKO ZAMISLITI NAD SOPSTVENIM MOTIVIMA, JER SE ČESTO TU MOŽE RADITI O NEČEM VRLO TANANOM I KOMPLIKOVANOM. Može osobi da se čini da je njen motiv da ima pristalice, grupe, sledbenike... zato što želi da im pomogne u duhovnom napredovanju. Ali ako se u njenom predvođenju drugih bilo kada ispolji znak sujete, nametanje autoriteta, osećaj visoke duhovne misije, zadovoljstvo brojem pridobijenih ljudi, itd... znak je da se ispod želje da se duhovno pomogne drugima kriju neki dublji motivi kojima ta osoba može da privuče k sebi nepoželjne "goste" iz raznih nižih slojeva finijih svetova.

Rešenje je prosto: uvek treba da iskažemo želju da se kroz nas ostvari Božanski Plan, da poštujemo Božanske Zakone, da iskreno pomažemo drugima i da tražimo od Bića Hijerarhije Svetlosti (ili od svetaca u koje verujemo) usmerenje i pomoć. DA PROSTO OPSESIVNO IMAMO TAJ DUHOVNI SMER. Može biti raznoraznih problema, skretanja sa Puta i vraćanja na Put, grešaka i ispravljanja grešaka, padanja i podizanja, ALI SMO TIM OPREDELJENJEM SIGURNI DA SMO GENERALNO NA DOBROM PUTU! Sa takvim motivom i iskazanim opredeljenjem – niži duhovi ili bića tame mogu nas maltretirati, što se najčešće i dešava, jer što neko ima jači prijem Svetlosti, to je i jači pritisak takvih duhova i bića. ALI SA TAKVIM MOTIVOM NIŽA BIĆA NIKAKO NE MOGU ZAĆI U NAŠU UNUTRAŠNJOST!

* * *

Komentari (1)

‘’Suština ovog Učenja je najpre u jednom dubokom suočavanju sa nama samima, sa svim ogromnim problemima-energijama koje nosimo u sebi, suština je u jednom često i dugom i tegobnom procesu u kojem sve to treba da izbije "na svetlost dana" i da se preradi. Jer tek tim procesom mi otklanjamo sve unutrašnje blokade i oslobađamo svoje sputane unutrašnje moći, tek tim putem mi oslobađamo osećanje bezuslovne Ljubavi, itd.

Dakle, ne radi se o Učenju koje nas uvodi u uživanja, u atraktivne, zanimljive vežbe, u meditacije sa prijatnim smirivanjima, u umišljanje obavljanja velikih duhovnih misija, itd. Po reagovanjima u temi "Muke Doba preobražaja" čini mi se da nema (mnogo) onih kojima ovakav put, za sada, deluje kao pravi duhovni put. NEKAKO SAM UBEĐEN DA ĆE SE U VEZI SA OVIM STAV MNOGIH IZMENITI. (Svejedno da li za 2-3 meseca ili za 2-3 godine.) I AKO SE TO BUDE DESILO, KADA SE BUDE DESILO - NEKA IMAJU VEĆ PRIPREMLJENE PUTOKAZE ZA OVAKAV JEDAN PUT.’’

‘’Jedan od kosmičkih principa je da su bitni motivi sa kojima nešto radimo. Motiv da drugima pomognemo prenoseći našim iskustvom profiltrirana učenja - kad-tad privući će one kojima su pomoć i usmerenje potrebni.

I treba da pronađemo i ispunimo one modele pomaganja drugima i učestvovanja u preobražavanju svega oko nas - koji nam stoje na raspolaganju.

Dakle, da ohrabrimo sami sebe: NAPRED!’’

‘’Treba samo jasno iskazati opredeljenje i da se zatraži pomoć i usmerenje od Viših svetova (Višeg Ja, Bića Hijerarhije Svetlosti, svetaca u koje verujemo, itd.). Taj mehanizam je kod mene često funkcionisao, ponekad baš na neobične načine… Dešavalo se da formulišem neku dilemu i zatražim pomoć, uskoro me okolnosti navedu da uzmem tekst koji nisam planirao da uzmem, i u njemu nađem usmerenje za dilemu koja me je mučila.

Mislim da nije uopšte problem da borbu protiv ega shvatimo kao ideju. Ja sam to naglasio zato što se kod nas, ili kod nekih od nas, može javiti neki dublji mali otpor ili podozrenje u vezi sa opredeljenjem da se odreknemo slobodne volje – da bismo poštovali Božju Volju (Božanski Plan, itd.). Mislim da nije neophodno da prođemo kroz proces svrgavanja ega, da bismo samu po sebi shvatili ideju da smo deo Boga. Borba protiv našeg ega jeste i teška i komplikovana, ALI TO UPRAVO I JESTE JEDAN OD SMEROVA UČENJA koje u ovoj temi na jedan pomalo neobičan način pokušavam da predstavim. Da li je pojam ega zaista nejasan i širok?. Ja se, najpre, ne zamaram analizama, kakvih je, čini mi se, bilo na forumu – da li nam je i koliko ego još uvek potreban, dokle će nam biti potreban, itd. Meni je jasno da je ego deo nas koji Zemlju, ceo život na Zemlji, naš život, nas same – posmatra kao potpuno samostalne (ideja da se Zemlja sama od sebe stvorila, da je čovek nastao evolucijom od amebe, itd.). Kao takvi mi znamo sve što treba da znamo, mi možemo da se razvijamo onako kako želimo, itd. U svakoj situaciji ja znam šta treba da radim, znam šta je dobro za mene. To je stanovište ega. Opredeljenje za to da želim da se potčinim Božjoj Volji, a to konkretizovano znači da tražim pomoć i pratim usmerenja iz Viših svetova (od svog Višeg Ja, od Bića Hijerarhije Svetlosti…) -RADIKALNO MENJA PERSPEKTIVU. Sa tim opredeljenjem ja shvatam DA MI NA ZEMLJI NIŠTA ŠTO JE SUŠTINSKO NE ZNAMO. Mi znamo da je Zemlja okrugla i koji su kontinenti na njoj, i kako su raspoređeni, ali ne znamo kako je Zemlja nastala, kako su ti kontinenti nastali, koji je smer Zemljine evolucije, itd. Ono što kaobajagi znamo su naučnička prepotentna nagađanja. Kao što ništa suštinski ne znamo na širem planu, tako i na užem, kada smo mi sami i naš život u pitanju. Ja znam koji su moji unutrašnji organi, ali ne znam koja je dubinska svrha i pravi uzroci bolova u nekom delu tela. Ja znam da sklapam ormare (to sam nekoliko godina zaista i radio, dakle, ja sam u pravom smislu okrenut praksi), i znam da pišem – ali ne znam koji mi je dubinski-suštinski put najbolji (tj. ne znam ja-ego bez impulsa upućivanja iz viših sfera). DAKLE, JA ZAUZIMAM STANOVIŠTE DA NIŠTA SUŠTINSKI NE ZNAM, ISKAZUJEM OPREDELJENJE DA POŠTUJEM BOŽJU VOLJU I USMERENJA SVOG VIŠEG JA I BIĆA HIJERARHIJE SVETLOSTI, TRAŽIM POMOĆ I USMERENJE OD NJIH, itd. I iskazujem želju da se odreknem svog ega. Nakon toga ja lovim šta mogu biti impulsi ega, kada ih ulovim – odustajem od njih. Ali i ako ih ne ulovim – imam želju da mi se to otkrije, kao i da mi se otkrije šta je Božanski ispravno rešenje. U svakoj situaciji imam to usmerenje, na osnovu nekih svojih duhovnih orijentira pravim procenu šta je i kako dobro da radim. I ja, naravno, napravim svoj plan i krenem da ga realizujem. Često ne mogu znati da li je i koliko u pravljenje plana svoje prste umešao ego. Ali ja sam jednostavno morao to da učinim, jer ne mogu samo da sedim i ništa da ne radim. ALI JE MOJA SVEST, SA PRETHODNO OPISANIM USMERENJEM – OTVORENA ZA SVE IMPULSE IZNUTRA, kojima će mi se sugerisati da li sam na dobrom putu ili grešim. Što nam više vremena prođe sa ovakvim usmerenjem i što nam se svest više razvije i unutrašnja intuicija više izoštri – sve se bolje i lakše u ovome snalazimo, a to znači i da ego sve više i više ‘’pribijamo uza zid’’. Tako da mi je, sa ovakvom strategijom, sve dosta jasno… To ne znači da nema “tumbanja” u mnogim situacijama, ali u vezi sa samom strategijom više nemam dileme.’’

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0050 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Dopunski prijem Božanske energije " - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške