Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 4)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
5
Datum kreiranja
 
10-01-2009 22:43:16
Datum poslednje izmene
 
29-01-2009 01:42:33
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3127
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Stvaralačka moć Božanske Ljubavi
 

4. poruka-lekcija (PBLJ070305)

Neka svojstvo Božanske Ljubavi postane glavno i dominantno u nama!

Ne mešajmo ovo svojstvo sa polnim instinktom!

Ispoljavajmo stvaralačke sposobnosti, posredstvom ispoljavanja stvaralačke moći kroz Ljubav!

Setimo se da smo u osnovi slični Bogu, da je osnovno svojstvo Boga - Ljubav! Zato: stvarajmo, sa impulsima Ljubavi – ne možemo, a da ne stvaramo! Ne dozvolimo da nam stvaralačku moć blokira anti-ljubav koja nastaje u ljudskoj svesti!

Neka Savršeni Plamen Ljubavi stupi u naš svet kroz naše JA JESAM Prisustvo! Ne dozvolimo da na put potoka ove Ljubavi stanu brane nesavršenih misli i osećanja, ne dozvolimo da se taj potok Ljubavi zloupotrebi!

Ispoljavajmo svojstvo Božanske Ljubavi postojano, jer je ono prisutno u svemu stvorenom! Zato moramo pročistiti filtere naše svesti, našeg prijema Božanske realnosti!

OTVORIMO SVOJA SRCA LJUBAVI, BOŽANSKOJ LJUBAVI, I IZMENIĆEMO OVAJ SVET!

Nema u ovom svetu sile moćnije od Ljubavi!

Ne dozvolimo da na nas deluju razna iskrivljavanja i zloupotreba Božanske Ljubavi, na čemu parazitira industrija seksa, pornografije, streotipi odnosa među polovima...! Ne posvećujmo im pažnju, jer nas oni blokiraju u ispoljavanjau Božanske Ljubavi!

Usmerimo se na izvorno ispoljavanja Božanske Ljubavi, odbacimo shvatanja ljubavi koje je u osnovi iskrivljavanja Božanskog Zakona, još od drevne Lemurije i Atlantide!

Setimo se da je jedno od svojstava svetih – sposobnost dobijanja nektara Božanske Blagodati u svoje srce! Setimo se da nema zadovoljstva u fizičkom svetu, koje može da se uporedi sa dobijanjem Božanske Balgodati!

Neka potok Božanske energije, potok Božanske Ljubavi prolazi kroz sva naša tela, milujući ih! Osećajmo ekstazu u svakoj čakri, u svakom energetskom centru!

Posmatrajmo cveće, prirodu, osmeh dece! Postojano time čuvajmo našu ljubav od svih ispoljavanja anti-ljubavi!

Ne dozvolimo da naša svest bude obremenjena bilo kakvim lošim mislima, upravljenim protiv Majke i ženskog roda!

Ovladajmo svojstvom Božanske Ljubavi u našem sadašnjem utelovljenju

* * *

4. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da otvorim svoje srce Božanskoj Ljubavi, da ispoljim svoje stvaralačke sposobnosti, stvaralačke moći – kroz Ljubav!

* * *

4. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

1) Oni koji u ovim Uputstvima zaista i prepoznaju pravo Učenje, mogu svaku lekciju-poruku ili samo neke delove-ideje iz njih da praktično upotrebe na način na koji je to preporučeno u knjizi „Kurs o čudima“ (što je takođe jedna duhovno-praktično dobra knjiga).

2) To znači da svakog dana, onoliko puta koliko to sami odredimo, ubacujemo u svoju svest ideju (ili celu poruku) koju smo uzeli za ideju-duhovnu temu tog dana. Na primer, iz poslednje poruke: „) Želim da otvorim svoje srce Božanskoj Ljubavi, da ispoljim svoje stvaralačke sposobnosti, stvaralačke moći – kroz Ljubav!“.

3) OVIM VIDOM DUHOVNE PRAKSE MI SAMO UČVRŠĆUJEMO SVOJU REŠENOST U VEZI SA IDEJOM KOJU ZA TAJ DAN UZMEMO KAO SVOJU „TEMU DANA“.

4) Ta vežba znači da se mi bez ikakvog napora, vizualizacije, autosugestije, itd. vraćamo, da bismo ga pročitali, podsetili se, imali ga u vidu, to svoje dnevno opredeljenje. Već smo u temi „Muke Doba preobražaja“ govorili o tome koliko je važno, kao prvi korak, da Bogu i Bićima Hijerarhije Svetlosti (ili konkretno svecu u kojeg verujemo) – uputimo svoja jasna opredeljenja. NI BOG, NI BIĆA HIJERARHIJE SVETLOSTI NE MOGU DA POMOGNU NIKOME, NITI DA GA UPUTE, ZBOG ZAKONA SLOBODNE VOLJE, DOK MI SAMI NE ISKAŽEMO JASNO SVOJE OPREDELJENJE, DOK SAMI NE ZATRAŽIMO POMOĆ. U tome je i smisao ove duhovne vežbe.

5) Naš postupak, ova duhovna vežba na osnovu Uputstava, dakle, INICIRA, POKREĆE NA VIŠIM PLANOVIMA AKTIVNOSTI I PROCESE KOJIMA TREBA DA SE ISPUNI OPREDELJENJE KOJE ISKAZUJEMO. Naravno, da li će nam se to ostvariti u ovom životu, kada i u kojoj meri, zavisi od raznih faktora, od toga koliko još uvek jak ego imamo, koliko nam je karmičko opterećenje, kakva nam je životna misija, itd.

6) ALI, ISKAZIVANJE CELOG SPEKTRA ISPRAVNIH OPREDELJENJA, NA OSNOVU UČENJA BIĆA HIJERARHIJE SVETLOSTI, ili na osnovu bilo kojeg drugog dobrog duhovnog učenja – VEOMA JE VAŽAN PRVI KORAK, I MI GA PRE ILI KASNIJE MORAMO NAPRAVITI, UKOLIKO SMO SE OPREDELILI ZA DUHOVNU EVOLUCIJU.

7) Kao što sam već objasnio, ova duhovna vežba ne znači da mi treba nekom vrstom autosugestije da ulažemo napor da UĐEMO U STANJE SVESTI ZA KOJE SE OPREDELJUJEMO, ili kome težimo kroz vežbu. To je velika greška mnogih ovozemaljskih duhovnih učenja. Na primeru Božanske Ljubavi: to, da mi osećamo Božansku Ljubav, Ljubav prema svemu što nas okružuje, STANJE JE SVESTI U KOJE SPONTANO ULAZIMO SAMIM NAŠIM KARMIČKIM ČIŠĆENJEM I DUHOVNIM RASTOM. TO NIJE NEŠTO ŠTO MI MOŽEMO DA UMIŠLJAMO DA OSEĆAMO.

8) Već sam navodio primer oca Tadeja. (Čini mi se da su njegove ideje, u okviru hrišćanstva, najbliže Učenju koje ovde prenosim.) On opisuje kako se odjedanput desilo da se našao u stanju u kojem mu je sve oko njega izgledalo kao lepo, i u kome je osećao ljubav prema svemu oko sebe.

9) Dakle, za sada iskazujemo opredeljenje da osećamo Božansku Ljubav, da je primamo i širimo, a ne vršimo pritisak na sebe da to i osećamo. Naravno, mi možemo i treba da se trudimo da budemo obzirni, pažljivi prema svemu i svima oko sebe, da iskazujemo zahvalnost svima za ono što u skladu sa Božanskim Zakonima rade, da, koliko možemo, volimo sve oko sebe...

10) Na drugom mestu u Učenju se objašnjava da mi ne možemo ni da osećamo Božansku Ljubav, sve dok se karmički ne očistimo i svest nam se ne izdigne na viši nivo. Čak, Isus na jednom mestu objašnjava kako je kod onog ko je u procesu ubrzanog varaćanja karme – osećanje ljubavi sasvim blokirano.

11) Druga tema vezana za ovu poruku – seksualni nagon. Kao što sam već naglašavao – radi se o Učenju koje nam zaista daje sveobuhvatne odgovore i kompletna uputstva.

12) Potpunije objašnjenje seksualnog nagona dato je u posebnoj poruci, koja ću preneti kada na nju dođe red. Ovde samo neka uzgredna objašnjenja. I u ovome, i u vezi sa ishranom – imamo cilj koji treba vremenom kao čovečanstvo da postignemo, i imamo neku vrstu prelazne faze. Cilj u ishrani je da sasvim prestanemo da jedemo životinjsko meso, a i da uopšte unos hrane znatno smanjimo, jer ćemo, razvijanjem svesti, postajati sposobni da se delimično direktno „hranimo“ Božanskom Energijom. Prelazna faza se sastoji u tome da smanjujemo postpuno i količinu životinjskog mesa, a i da sve vrste svedemo samo na pileće i riblje meso, zbog najmanje štetnih uticaja.

13) Slično je i sa seksualnim činom, zadovoljstvom. Živimo u fazi razvoja čovečanstva kada nam je to, kolektivno, najviši oblik zadovoljstva na Zemlji. Otuda i sva iskrivljenja seksualnosti, što je spomenuto i u ovoj poruci, jer ego se ne zadovoljava jednim nivoom zadovoljstva, već, kada ga jednom oseti, želi još više i više. Pravi, dalekosežni cilj je da čovek seksualni akt koristi samo za začeće novog bića, dok smo vezani za materijalno telo (na jednom mestu u Učenju se kaže – u ovome su i životinje mudrije od vas), a mnogo intenzivnije i jače zadovoljstvo imaćemo u samom višem stanju svesti koje postignemo (i to je takođe spomenuto u ovoj poruci, vezano za svece). Naravno, nama je sada teško da tako nešto i zamislimo, ALI JE BITNO DA OTVORIMO SVOJU SVEST ZA TAKVU VARIJANTU, a na način koji sam već objasnio.

14) Dotle, kao „prelazno rešenje“ imamo svođenje učestalosti seksualnog odnosa na neku optimalnu meru, uz naglašavanje značaja odnosa sa jednim partnerom, jer, videće se iz neke od sledećih poruka, to ima mnogo dublji značaj od onog koji mi sagledavamo iz ovozemalkjskog stanovišta, jer se radi i o međusobnim preuzimanjima velikih količina karmičkih opterećenja.

15) U oba slučaja prosto je i logično da se mora raditi o nekim „prelaznim fazama“, koje bi išle paralelno sa duhovnim težnjama i razvojem, jer su obe sfere, ishrana i seksualnost, vezane za telo i za milion godina učvršćivan tip njegovog funkcionisanja, i mi taj tip funkcionisanja ne možemo „preko noći“ izmeniti. Mudro je da donesemo ispravnu odluku, da imamo u vidu čemu treba da težimo, da tome zaista i težimo, a onda ćemo to, paralelno sa duhovnim rastom – i postići.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0027 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Stvaralačka moć Božanske Ljubavi " - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške