Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Didr01
Datum kreiranja
 
19-06-2009 00:16:23
Datum poslednje izmene
 
19-06-2009 01:50:58
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2677
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Uvod
 

Uvod

Elektronska knjiga "Depresija i duhovni rast" proizilazi iz teme "Naše procene aktuelnih duhovnih dešavanja", u podforumu "Moj duhovni put", foruma (sajta) "Objave".

Pošto je veliki broj mojih poruka-tekstova u navedenoj temi na forumu - ja sam mogao da formiram knjigu samo od njih. Opredelio sam se za prenošenje poruka i drugih članova foruma, kroz formu dijaloga, onako kako se formirao sadržaj ove teme. Tako da je moja uloga u svemu ovome neodređena: niti sam autor (jer u knjizi ima i tekstova-poruka drugih članova foruma), niti samo priređivač tekstova u jednoj formuskoj temi (pošto je najveći deo mojih tekstova u njoj).

Ovo samo spominjem kao primedbu, nebitno je kako se posmatra moja uloga u vezi sa ovom knjigom, jer je njena uloga da prenese određena duhovna iskustva i znanja drugima, kako bi mogli da im budu od koristi.

Forma prenetih forumskih dijaloga ima svoje i prednosti i nedostatke u odnosu na klasično izlaganje jedne teme.

Nedostatak je što nema tzv. sistemskog izlaganja građe (mada je pojam sistema znanja jedna od naših dosadašnjih ovozemaljskih iluzija, biće o tome reči i u nekoj od sledećih knjiga), uz strogu fokusiranost na temu.

Prednosti: a) zanimljivost dijaloga (mada se dijaloška forma može više uzeti kao tzv. intencionalna, kao težnja, jer se često radilo o mojim dužim izlaganjima određenih ideja); b) bar kakva-takva interaktivnost u razmatranjima ideja, jer će se videti kako interakcija često daje smer izlaganju ideja; v) donekle kao i u Platonovim sokratovskim dijalozima - u toj, takvoj interakciji često je dolazilo do uvida, širih razjašnjavanja, do kojih ne bi dolazilo da se radilo o klasičnom ("monološkom") izlaganju građe.

Nezavisno od tih prednosti ili nedostataka, u odnosu na klasične knjige, ova (pretpostavljam - i sledeće knjige, koje će proizaći iz forumske teme "Naše procene aktuelnih duhovnih dešavanja") elektronska knjiga (knjižica) - svakako da donosi dosta duhovno korisnih ideja, uvida, objašnjenja, preporuka, prenetih iskustava...

Napomene tehničke prirode.

1) Poglavlja su formirana tako da budu, pošto se radi o elektronskoj knjizi, pogodna za štampanje na štampaču, tako da se ostvari nekakva preglednost, dakle - dužine su nekoliko kucanih strana.

2) Kao i u proceduri formiranja prethodnih mojih elektronskih knjiga na ovom sajtu - knjigu formiram sa nekoliko poglavlja, pa onda, kako formiram nova poglavlja, tako ih ubacujem u knjigu. Tako da bi i ovo bila knjiga "u nastajanju". Ja imam strpljenja da formiram celu knjigu, pa da je onda elektronski sklopim, ali - pošto za to treba dosta vremena, ovim postupkom sam hteo da omogućim uvid u temu i izvesnu "rekapitulaciju", onima koji su zainteresovani (a takvi su se javljali na forumu) - već sada.

Plavi Zrak

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0044 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Uvod" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške