Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Didr10
Datum kreiranja
 
21-06-2009 15:07:31
Datum poslednje izmene
 
21-06-2009 15:14:19
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2627
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Pretpostavke o planetarnim preobražajnim dešavanjima
 

Drugar

No, nisam bio konkretan kada sam postavio pitanje ŠTA JE SA SVETOM, SA LJUDIMA, SA PORETKOM ? TO SE NE ODVIJA SAMO PO SEBI, NIKADA SE NIJE ODVIJALO SAMO PO SEBI!

Pitanje je postavljeno u smislu:

AKO JE DANAŠNJA OPŠTA TVRDNJA DA SE NAREDNI PERIOD KARAKTERIŠE IZUZETNIM NAPRETKOM SVESTI - KAKO LJUDI KOJI SE BAVE DUHOVNOŠĆU, ŠTO STOJI NEKAKO U KAUZALNOJ VEZI - ALI ISTO TAKO NA GLOBALNOM-SVETSKOM PLANU KOD VEĆINE LJUDI, OD KOJIH SE DANAS SKORO NIKO NE BAVI SISTEMATSKIM DUHOVNIM RADOM NA SEBI, OSIM MOŽDA U ONOM DELU KOJI POTPADA U TRADICIONALNI VID POSVEĆENJA RELIGIJISKOM OBREDU-"RADI REDA".

KAKO SE TO DEŠAVA, UZ ČIJU GLOBALNU I SVESRDNU POMOĆ - JER SE TO SAMO PO SEBI NE DEŠAVA - A OBZIROM DA SE DEŠAVAJU SUPROTNE STVARI OD RAZVOJA SVESTI TE DA NAM PRETI IZUMIRANJE UKOLIKO SE TO NE BI DESILO - NEKO MORA UČINITI ODREĐENE PROMENE NA GLOBALNOM NIVOU, A TO SE NEKAKO I OČEKUJE, PREDOSEĆA, SA ČIJIM SE "OSEĆAJEM" TAKOĐE OSOBNO SLAŽEM.

KAKO MEHER BABA NAVODI U SVOJIM KNJIGAMA - NA ODREĐENIM STUPNJEVIMA INVOLUCIJE SVESTI, IZUZETNO RETKE OSOBE (KOJE SU DOSTIGLE ODREĐENI VISOKI STEPEN) SU U STANJU DA UTIČU NA PROMENU RAZMIŠLJANJA SVIH, ILI VEĆINSKOG BROJA LJUDI - USKLAĐUJUĆI IM NAČIN MIŠLJENJA SA PUTEM STVARAOCA (NARAVNO, BEZ DIREKTNOG UPLITANJA U NJIHOVU SVEST).

* * *

Plavi Zrak

Dobro postavljene dileme i dobra razmišljanja, Drugar!

Pretpostavljam da ćeš se složiti da mi nemamo odgovore u vezi sa ovim, možemo da dajemo samo svoje pretpostavke.

U poruci Bića Hijerarhije Svetlosti, od 24. maja 2009. godine (dakle, aktuelna poruka, a prestao sam da prenosim te prouke, kada sam shvatio da nema baš pravog interesovanja za njih), kaže se: "Ne stavljajte na tasove vage Boga i Mamona (napomena: kod nekih starih naroda Mamon je bog bogatstva, a u prenosnom smislu njegovo ime se koristi za označavanje lakomosti i pohlepe za novcem) i ne trudite se da izračunate (proračunate) kako će se sve desiti. Vama nije dato da vašom ljudskom svešću shvatite kako će se sve desiti. Vama je samo neophodno da se potčinite Njegovom Zakonu i da hrabro sledite za Bogom. Zato što je za vas - to jedini izlaz iz ćorsokaka, u koji ste vi sami sebe zagnali."

* * *

Plavi Zrak

Ali, naravno, ne smeta da mi, na osnovu aktuelnioh dešavanja pronalazimo svoje pretpostavke, jer od njih zavise i planovi našeg nagažovanja. (Dakle, nastavljam svoj odgovor na Drugareve podsticaje na razmišljanja.)

1) Slažem se da mi na globalnom planu nemamo signale da se sve kreće u pozitivnom, poželjnom preobražajnom smeru. Imamo recesiju i stalne manje "kataklizme" (velike požare, zemljotrese, poplave...), ali ne prisustvujemo očiglednom globalnom preobražajnom procesu.

2)Na drugoj strani - moguće je da se u dubini nešto značajno pozitivno i dešava, ali... nemamo mi još razvijene duhovne instrumente da to registrujemo. Opet bih naveo jedan citat iz "Učenja". Poruka je iz 2005. godine:

A) "Zemlja je veoma gostoljubiva i darežljiva. Brojne evolucije našle su ovde svoje sklonište. I svest jednih ljudi već je spremna za prelaz na novi nivo, bliska novom nivou ili je već prešla na novi nivo. Svest drugih ljudi još nije savršeno probuđena.

B) Svejedno, mi smo proglasili Pobedu. I postignuta pobeda na samom delu je značajna. 144 000 bića, koja se nalaze u utelovljenju na planeti Zemlji, stekla su nivo Hristove svesti. To znači, da kroz ta bića mi možemo da pojačamo naše prisustvo na planeti Zemlji.

V) Sva ova bića sposobna su da uspostave međusobno veze na horizontalnom nivou. Sve organizacije, koje ova bića stvore, i svi projekti, koje ova bića budu ostvarivala, mogu da nose visoke vibracije naših oktava. Zato će uskoro čak i one individue, čija svest se nalazi u dubokom snu i nije sposobna da oseti naše energije, moći da dobijaju naše vibracije, adaptirane za njihov prijem, kroz ova Hristova Bića, koja se nalaze u utelovljenju."

3) Dakle, jedna je varijanta da se na planeti već nalazi potrebni broj do izvesne mere probuđenih ljudi, koji, kao takvi već jesu primaoci i "distributeri" Svetlosti, u impulsima kao u koncentričnim krugovima, kao kada se baci kamen u vodu.

4) Da li je zaista tako i kako bi navedeni biblijski broj ljudi mogao da presudno utiče na preobražavanje planete - mi, niti vidimo, niti znamo.

5) AKO ZAISTA IMA TAKO NEČEG, ONDA SE BAŠ PROBUĐENI LJUDI MOŽDA DANAS NAJTEŽE OSEĆAJU, JER NOSE NA SEBI-KROZ SEBE NAJVEĆI ENERGETSKI UDAR I TERET PLANETARNOG PREOBRAŽAVANJA. Što se takođe kaže negde u Učenju, ne mogu da tražim taj citat... DAKLE, KAKOGOD DA SE OKRENE - LJDUIMA NA DUHOVNOM PUTU NIKAKO NIJE U DOGLEDNO VREME U IZGLEDU - DUHOVNA i životna UŽIVANCIJA, ZA KOJU SE ZALAŽU MNOGI NA FORUMU.

* * *

Plavi Zrak

(Izvinjavam se, morao sam da siđem do prodavnice, radi do jedan... A da ne bude zabune, kupio sam - hleb. mleko, grašak i negaziranu vodu "Vrnjci". Dakle, nastavljam...)

6) Treba imati u vidu i ideju da je ovde, na Zemlji, u gustini fizičkog sveta, sve uvrnuto i izvitopereno... Kaže se da smo svi mi na finijim planovima mnogo povezaniji, nego što to izgleda ovde, na fizičkom planu. I DOVOLJNO JE DA ODREĐENE IDEJE USVOJI JEDAN ČOVEK, KADA ONE POSTANU DEO "MEMORIJE" INTERNOGLOBALNE SVESTI, NEKAKVOG NEVIDLJIVOG KOMPJUTERA ZEMLJE, ONDA TE IDEJE POSTAJU DOSTUPNE SVIMA, KOJI SE SVOJIM FREKVENCIJAMA PODESE NA FREKVENCIJU TIH IDEJA. Što nije samo obična pretpostavka, poznato je... da li iz biologije ili iz psihologije, da novinu u ponašanju jedne životinje (jedinke) počnu da usvajaju druge, bez oponašanja ili direktnog kontakta.

7) A opet... U Učenju se spominje i ovakva varijanta razvoja događaja: da će probuđeni ljudi, koji su uspostavili kontakt sa svojim Višim Ja, odnosno, koji su dovoljno podigli nivo svojih vibracija, u određenom periodu prosto biti upućeni, pozvani na određena mesta u prirodi, van prenaseljenih gradova, pri čemu će ti gradovi i sva mesta na Zemlji, "krcata" negativnom energijom, biti podvrgnuti velikom kosmičkom čišćenju, a tamo gde se budu našli probuđeni - biće začeci novih civilizacija...

8) Kao što rekoh - sve su to samo naše pretpostavke, I U SVEMU OVOME MOŽDA NAM JE NAJBOLJA ORIJETACIJA CITAT IZ UČENJA BHS, KOJI SAM VEĆ PRENEO: AKO IMAMO TAKO OGRANIČENU SVEST, DA NE MOŽEMO ZNATI TOK BUDUĆIH DOGAĐANJA NA ZEMLJI, NE MORAMO TIME NI DA SE ZAMARAMO, SVAKO NEKA SE TRUDI DA SE POTČINI BOŽANSKOM PLANU I DA SE TRUDI DA RAZVIJA SVOJU SVEST, ONOLIKO KOLIKO MOŽE I KAKO UME, DA PRUŽA U TOME POMOĆ DRUGIMA, ISTO - ONOLIKO KOLIKO MOŽE I KAKO UME, I NEKA SE OPUSTI I PREPUSTI STRUJAMA KOSMIČKIH DEŠAVANJA I KOSMIČKOG PREOBRAŽAVANJA.

* * *

Talerman

Plavi Zrak, citat: " Vama je samo neophodno da se potčinite Njegovom Zakonu i da hrabro sledite za Bogom. Zato što je za vas - to jedini izlaz iz ćorsokaka, u koji ste vi sami sebe zagnali."

Da. To je jedini izlaz.

Da smo došli k svesti pre 100 godina, možda bi nam bilo teže nego sada.

Za sto godina, možda bi nam bilo lakše.

Priroda kao celina, pa i ljudska bića u njoj, imaju tendenciju postepenog evolutivnog kolektivnog podizanja svesti, ali to traje milionima godina.

Ovo što smo mi sada rešili jeste da ubrzamo taj process, u našem individualnom slučaju sa milion na pedeset godina. U tom našem ludom pokušaju, jedino nam Bog može pomoći.

A zaslužili smo to što smo zaslužili jer smo dopustili da organska priroda sa nama radi šta hoće.

* * *

Plavi Zrak

A meni je, Telermane, ubeljivija logika objašnjenja iz "Učenja..." (objašnjenja koje je suprotno ovom tvom principu): SVAKA PRETHODNA PRILIKA ILI SITUACIJA ZA DUHOVNI RAST JE LAKŠA OD SVAKE NAREDNE.

To jest, na primer: onaj ko danas propusti neku priliku za duhovni rast, sutra će se naći u težim okolnostima da uradi to isto, i sa svakom narednom prilikom okolnosti su sve teže.

Možda je nelogično: jer, ako se Zemlja preobrazi, i okolnosti su sve lakše za život. Da, ali oni koji budu ispropuštali sve dobijene prilike, dobijaće nove teške na drugim mestima, ne znači da će oni i dalje dolaziti na Zemlju.

Čak se u jednoj od poslednjih poruka Bića Hijerarhije Svetlosti kaže: DONETA JE ODLUKA, KOJA JE BILA DONETA I NA PRETHODNOJ SMENI CIKLUSA, DA SE VIŠE NA ZEMLJI NE INKARNIRAJU DUŠE KOJE SE NISU JASNO OPREDELILE ZA EVOLUCIJU, TAKO DA ĆE I U TOM SMISLU SITUACIJA NA ZEMLJI, ZA ONE KOJI VEĆ IMAJU KAKVA-TAKVA DUHOVNA POSTIGNUĆA, BITI OD ODREĐENOG TRENUTKA SVE LAKŠA.

* * *

Plavi Zrak

Talerman, citat: "1)Priroda kao celina, pa i ljudska bića u njoj imaju tendenciju postepenog evolutivnog kolektivnog podizanja svesti, ali to traje milionima godina.

2)Ovo što smo mi sada rešili jeste da ubrzamo taj proces u našem individualnom slučaju sa milion na pedeset godina. U tom našem ludom pokušaju, jedino nam Bog može pomoći."

1) "Poklapaš" se sa "Učenjem...".

2) Znam da se u "Učenju..." spominje mogućnost da molimo za ubrzanje procesa evolucije, i to se spominje kao Božanska dispenzacija, kao dopuštena mogućnost mimo Božanskih Zakona (nešto kao lex specialis).

Međutim, ne znam da li smo mi, kao čovečanstvo, izmolili takvu mogućnost, i da li je ona na delu.

Ja, jednostavno, sve ove muke i kolektivno-planetarna suluda dešavanja vidim kao normalne na prelazu između dva velika kosmička ciklusa.

Šta kažu tvoji astralni izvori...?

* * *

Vera072

Mislim da uopšte ne manjka interesovanje za akruelna dešavanja, primećujem zainteresovanost na svakom koraku, naravno, ona nije vezana samo za forum. Prepoznati dešavanja i povezati ih sa saznanjima koja dolaze sa raznih strana su dar, pomoć koja dolazi. Juče sam otišla na jedno predavanje o svetlećim telima (Labat) i odmah sve razumela. Njegova priča i viđenje je na nivou čoveka, vidi taj svet. Sve mi je odmah bilo jasno, jer moje viđenje je na nivou Planete i Kosmičke Ćelije. U trenutku sam videla da mi pričamo isto, ali da su obuhvaćena dva Paralelna sveta. To što moje pisanje na forumu u stopu prati ego pojedinih, ne znači da će me i zaustaviti da prenesem svoj deo Znanja. Pošto me ego ne drma, knjiga koju pišem biće i prevedena i poslata širom sveta, za džaba, da što više ljudi vidi događanja. Pa kada se dogodi kraj opisan u pismu koje sam dodala, znaće mnogi da treba samo da podignu ruke i potraže Boga, sve će ih Kupola primiti, ima mesta.

Mislila sam da poimanje Pravoslavlja ima značenje vere, ali nisam dobro razumela do sada, zašto se Prevoslavlje smatra za vodilju. U pitanju je SABOR, jedinstvo, svi kao jedan, tada je i Bog sa nama. Individualnost u ovim procesima nema nikakvu ulogu.

* * *

Nardo

(Povodom Talermanovog citata: “Da smo došli k svesti pre 100 godina, možda bi nam bilo teže nego sada. Za sto godina, možda bi nam bilo lakše.”) Mislim da ne mora biti sve lakše.Čovjek je sklon da kad jednom padne ili poklekne na jednom mjestu, da mu je sve teže preći to mjesto jer mu ulazi u naviku da padne na tom mjestu.Slažem se sa Talermanom da će prije ići teže bar za većinu ljudi. Lekcije će biti teže i teže jer je to i logično.Bar život tako to pokazuje.Prvo dobiješ blago usmjeravanje,pa ako ne reagiraš,malo jače te poguraju,pa ako odbijaš i dalje sve jače i jače, dok ne dobiješ rak ili neku nesreću...

A zašto je to tako?U svojoj oholosti mi mislimo za sebe da smo duhovno napredni, a u stvarnom životu -od kada se dignemo, pa dok ne legnemo (pa i u snovima ego nastavlja) činimo više-manje non-stop greške, glupe,osnovne, najosnovnije. Npr.ne znamo ni disati kako treba,većinom smo nesvjesni, hodamo u grču,pričamo,energiju razbacujemo.

Jednom sam se u svojoj oholosti isključio od svijeta... nisam odgovarao na mobilni, povukao se da meditiram i riješim neke od sitnica koje su mi još preostale , koje su me uznemiravale... itd... Nakon nekoliko sati shvatio sam i nasmijao se: pa ja sam samo sitnice radio dobro, ostalo je bilo sve krivo... I, onda nije čudo što su kod nas depresije, tamna strana duše, tamna noć , bolesti, nesreće, itd... Puno pričamo o egu, a tako, tako malo radimo na njemu... Najosnovnije stvari su u pitanju... a ego voli da priča o dostignućima, postignućima, putovanja kroz vrijeme, itd... a mi ne znamo ni disati, ni jesti, ni hodati , ni držati se ispravno,ni razgovarati...ha,ha...ČAST IZUZECIMA KOJI ZNAJUSVE TO,I NE SPADAJU U ONO "MI"...Poanta ovoga je prije svega naučiti osnove, osnovne stvari... što je rekao i DajBog: "osnovna tehnika disanja "... pa onda ostatak...

Idemo dalje. Danas su moderni tečajevi “ubrzani razvoj”... opet isto ...sve se uči osim osnovnog. Ali mi smo nestrpljivi... odmah astralno putovanje, levitacija,vidovitost...

Eto zašto Bog šuti, i nema vidovitosti, levitacije, astralnih putovanja...j er kad bismo to dobili, ko bi napravio tako glupu stvar da da bakici dugme za nuklearnu bombu (iako ovi što imaju dugme su i gori od bakice... ha,ha!

A tek onaj sa šugamanom prako šugamana (iz zvončica priče)... kako njemu pomoći... ljubavlju... je... možda (jedino seksom, ha,ha)... ali čistom ljubavlju... za tisuće života...srećom izgleda da vrijeme ne postoji. U knjizi "Nema vremena za karmu"piše da na zemljskoj školi ima 12 razreda.

Pomoći nekome iz nižih razreda se može jedino samo radom na sebi, inače je to gluva jednosmjerna priča "ja-zid"... svi ste to sigurno osjetili... direktno pomoći - skoro nemoguće ... kao što je rekao jedan član foruma, ne sjećam se koji, ali je genijalac...ti mu izlječiš nogu, a on dođe kući i nastavi je lupat čekićem... ha,ha!...jer oni uče lekcije sukladno razredu u kojem su.

Za kraj... nema problema, sve su to samo životne situacije, lekcije, kako pojedincima tako i kolektivu... sve je u savršenom redu i sve ide u savršenstvo... ne mora se učiti kroz patnju, a i ona je iluzija, makar tvrdoglava... najbolji izbor je bezuvjetna ljubav... a nju mogu izražavati samo poneki i među njima 12-stice i to one 12-stice koje su pred završnim ispitom,maturom- prosvjetljenjem...

Naravno vi to već sve znate, jer ste mahom 12-stice... ali za one koji još ne znaju, one što Talerman naziva "mlade snage", koji se priključuju na forum... možda pomogne...!

Preporučujem knjigu "Nema vremena za karmu".

Nadam se da vas nisam upilio, poslušaću svoj avatar...

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0074 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Pretpostavke o planetarnim preobražajnim dešavanjima" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške