Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Didr15
Datum kreiranja
 
02-07-2009 02:30:55
Datum poslednje izmene
 
02-07-2009 02:38:14
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2813
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Sve postane bezvredno i besmisleno, i – šta dalje?!
 

Plavi Zrak

Kada neko malo dublje zagazi u proces izmene percepcije, viđenja, shvatanja, doživljavanja sebe i sveta oko sebe, proces u kojem mu postaje jasno kako je sve u ovoj fizičkoj ravni - iluzija, proces u kojem počinje da se oslobađa svojih vezanosti za taj isti svet iluzija, VELIKO, TEŠKO KLJUČNO PITANJE SA KOJIM SE SVAKO NA TOJ TAČKI SVOG RAZVOJA SUOČAVA JE - ŠTA I KAKO DALJE?!

Ovo je svet iluzija, ne treba ulagati svoju energiju u iluzije, jer ulaganjem energije u njega, mi ga podržavamo i održavamo, a cilj je da se on ne podržava više energetski, kako bi se postupno gasio i preobražavao u jedan suptilniji svet (naravno, ovo bi bio nužni početak, samo bukvalno preobražavanje fizičkog u suptilniji svet - trajaće milion godina).

Ili, da pitanje preformulišemo na "ovozemaljskiji" način: ONOME, KOME U OPISANOM PROCESU SVE POSTANE BESMISLENO, JER NEGDE IZNUTRA POČINJE DA SHVATA DA JE SVE OKO NJEGA ILUZIJA, POSTAVLJA SE PITANJE DALJEG ANGAŽOVANJA.

ČOVEK NE MOŽE, A DA NE TROŠI, ULAŽE U NEŠTO ENERGIJU (to se kaže i u Učenju BHS, a to mi i intuitivno osećamo kao dovoljno jasno). AKO OSEĆA DA JE SVE OKO NJEGA BESMISLENA ILUZIJA, NEMA NI MOTIVA, PODSTICAJA DA U TO ŠTO OSEĆA KAO BESMISLENO - ULAŽE SVOJU ENERGIJU, A OSEĆA I POTREBU DA U NEŠTO ULAŽE SVOJU ENERGIJU, ONDA SE ČOVEK NAĐE U PRAVOJ, TEŠKOJ KONFUZIJI.

I ZAISTA, TU MEĐUFAZU I JA PAMTIM KAO POSEBNO TEŠKU, U SMISLU STRAŠNOG OSEĆAJA TZV. DEZORIJETISANOSTI.

U Učenju BHS se kaže da mi ne možemo, a da ne ulažemo u nešto svoju energiju. I kaže se da svojom pažnjom i energijom ne podržavamo svet iluzija. I kaže se da ne obraćamo pažnju na efekte svog rada.

Dakle, kada sve to "SPOLJA", kao ideje, misli, tumačenja... čitamo - ne da nam to ne pomaže, nego samo pojačava našu DEZORIJETISANOST: kako to da moram da ulažem u nešto svoju energiju, a, na drugoj strani, kada razmišljam da bilo šta radim - sav taj rad je u svetu iluzija, jer u njemu živim...? Pa sam tada mislio: meditacija i čitanje molitvi nedvosmisleno nisu vidovi ulaganja energije u iluzije, ali - ja ne mogu da samo čitam molitve i da meditiram, jer, čak i da nisam karmički upućen na porodicu, da sam sam, opet - moram da jedem, da funkcionišem u nekim životnim uslovima, koji su svakako vezani za novac, novac dobijam ulaganjem svoje enrgije u nešto, to nešto je iluzija, itd.

NARAVNO, U SVEMU OVOME NIJE PROBLEM U UČENJU BHS, PROBLEM JE ŠTO SE SLOŽENIJE IDEJE IZ VIŠIH SVETOVA, TO JE ODAVNO POZNATO, PRI ULASKU U NAŠ FIZIČKI SVET, "UVRĆU", DEFORMIŠU. I, u prethodnom slučaju nije se radilo o KONFUZIJI U UČENJU, NEGO U DEFORMISANOSTI ILI "RASPARČANOSTI" U IDEJAMA UČENJA, OD STRANE NAŠEG FIZIČKOG SVETA.

I, KAO ŠTO SE I INAČE KAŽE U MNOGIM UČENJIMA, DA ĆEMO PRAVE POTPUNIJE ODGOVORE NA ONO ŠTO NAS MUČI - NAĆI U SEBI, DO NJIH ĆEMO DOĆI SOPSTVENIOM UNUTRAŠNJIM PROCESIMA, TAKO SE DESILO I U MOM SLUČAJU...

* * *

Plavi Zrak

PRITOM JA NISAM DOŠAO DO NEKOG SPECIJALNOG, ORIGINALNOG LIČNOG OTKRIĆA, VEĆ MI SE SAMO IZNUTRA POVEZALO SVE ONO ŠTO VEĆ IMAMO U UČENJU BHS, ALI MI SE POVEZALO U JEDAN LOGIČAN SISTEM. ODNOSNO - OTKRILO MI SE KAO JEDNA MOJA TEORIJA ILI KAO MOJ ŽIVOTNI PROGRAM. A OPET, POVEZALO SE PREKO NEKIH DOKAZANIH ISKUSTAVA IZ PRAKSE DRUGIH LJUDI.

NAIME - CELA SUŠTINA JE U NAŠIM NAMERAMA, MOTIVIMA, UNUTRAŠNJIM PODSTICAJIMA, U VIZIJAMA KOJE IMAMO U SEBI, U PLANOVIMA I SLIKAMA KOJE U VEZI SA SVOJIM AKTIVNOSTIMA NOSIMO U SEBI. ONO ŠTO U FIZIČKOM SVETU URADIMO - VEĆ SUTRA MOŽE PROPASTI. ONO ŠTO FORMIRAMO KAO MOTIV, VIZIJU, ITD. U SVOJOJ SVESTI - MOŽE NAM TRAJATI NEPROMENJENO CELOG ŽIVOTA, NIKAKAVA DEŠAVANJA U FIZIČKOM SVETU TO NAM NE MOGU RAZRUŠITI.

NA PRIMER: AKO IMAM VIZIJU I MOTIV DA BRINEM O SVOJOJ PORODICI, TO MOŽE OSTATI TRAJNO SVOJSTVO MOJE SVESTI, NEĆE PROPASTI SVE DOK GA JA SAM NE IZMENIM. U FIZIČKIM ISPOLJAVANJIMA TE MOJE UNUTRAŠNJE REŠENOSTI - MOGU BURE RAZNIH DEŠAVANJA SVAŠTA DA ČINE: KUĆA KOJU SAM IZGRADIO ZA SVOJU PORODICU - MOŽE PROPASTI (opet, iz ličnog ugla: velike poplave 1999. zahvatile su i moju kuću, jedan deo sam morao da srušim, a i da bacim sav nameštaj, koji sam lično godinama pravio), MNOŠTVO POSLOVA KOJI PROIZILAZE IZ MOJE BRIGE O PORODICI MOGU TAKOĐE PROPADATI ILI SE SVAKODNEVNO TROŠITI... DAKLE, SVE ONO ŠTO JA U FIZIČKOM SVETU, U SVETU ILUZIJA, BUDEM ČINIO, A ŠTO PROIZILAZI IZ MOG UNUTRAŠNJEG SVOJSTVA - BRIGE O PORODICI, MOŽE DA PROPADA, ALI TO MOJE UNUTRAŠNJE SVOJSTVO OSTAJE NEPROMENJENO (kao što rekoh, ukoliko ga lično ne promenim).

TEK TADA SAM SHVATIO PREPORUKU IZ UČENAJ BHS, KOJU SAM VEĆ NAVODIO - NE OBRAĆAJTE PAŽNJU NA EFEKTE SVOG RADA, JER JE BITNO DA IMATE ISPRAVNE MOTIVE SVOG ANGAŽOVANJA. Jer, na jednoj strani - to što radimo može ili propadati ili se svakodnevno trošiti (što je takođe vid propadanja), na drugoj strani - članovi porodice mogu biti stalno nezahvalni, mogu da uopšte ne shvataju na pravi način napore koje mi ulažemo. U OBA SLUČAJA - NAŠI NAPORI SU TAKOREĆI BEZ VIDLJIVOG EFEKTA.

ALI - SUŠTINA I NIJE U TIM FIZIČKIM EFEKTIMA, VEĆ U NAŠOJ UNUTRAŠNJOJ REŠENOSTI, U DOBRIM UNUTRAŠNJIM MOTIVIMA, U BOŽANSKIM MOTIVIMA...

* * *

Plavi Zrak

DAKLE, U NAŠIM DILEMAMA: U ŠTA ULAGATI SVOJU ENERGIJU, TREBA DA SE NAVIKNEMO DA SE IZDIGNEMO IZNAD FIZIČKE RAVNI I FIZIČKIH EFEKATA. NARAVNO, NE MOŽEMO MI TO ODJEDNOM SVE BUKVANO DA POSTIGNEMO, NE MOŽEMO DA PRESTANEMO DA SASVIM OBRAĆAMO PAŽNJU NA FIZIČKU RAVAN I NA EFEKTE RADA U NJOJ, ALI - AKO IMAMO OPISANE ISPRAVNE TEŽNJE, SVE NAŠE AKTIVNOSTI POSTUPNO POČINJU DA DOBIJAJU DRUGAČIJI SMISAO.

ONDA SVE POSTAJE DRUGAČIJE...

Ako me komšija pozove da mu nešto pomognem - moj motiv je: pomagati drugima. Možda mi se on ne zahvali na način na koji sam očekivao, možda on meni ne uzvrati pomoć u istom broju situacija, itd. ALI SAM JA U TOME IMAO BOŽANSKI MOTIV.

S OBZIROM NA SVE OVO - MI TREBA DA POČNEMO DA SE UVEŽBAVAMO DA DRUGAČIJE U SVOJOJ SVESTI POSTAVLJAMO CILJEVE. DA SE UVEŽBAVAMO DA NE VEZUJEMO CILJEVE ZA EFEKTE U FIZIČKOJ RAVNI, JER TU ZAISTA MOŽEMO SVOJE ULAGANJE ENERGIJE DA OSEĆAMO KAO BESMISLENO, JER JE TU SVE PROLAZNO I PROPADLJIVO, VEĆ DA SVOJE CILJEVE VEZUJEMO ZA SVOJSTVA SVOG DUHA, SVESTI, ZA BOŽANSKU ISPRAVNOST, ZA VIZIJE U SVOJOJ SVESTI...

* * *

Plavi Zrak

Svima nama pristupačan i konkretan primer: naše angažovanje na forumu. Pitanje oko kojeg sam se i sam "lomio" pre nekoliko meseci...

Moj motiv jeste od početka bio da pružim mogućnost drugima da se upoznaju sa učenjem koje je po mojoj proceni izuzetno korisno za duhovni rast, da navodim i svoja iskustva, koja će drugima pomoći da se snađu i orijentišu u duhovnosti... Tu nije bilo dileme...

Ali je dugo i često bio problem u sagledavanju efekata...

I to je momenat koji me je vrlo često kočio...

Eto, pišem i pišem poruke, formirao sam i nekakve knjižice, a ne vidim da to izaziva neko posebno interesovanje, ne vidim da to zaista nekome i pomaže... Pišemo i pišemo poruke, one se gomilaju, zatrpavaju, poneko na poneku poruku reaguje, često je to i sa željom da se nešto osporava, a ne da se isproba u praksi... Na mnoge poruke se i ne obrati pažnja... IMA LI, ONDA, MOJE ANGAŽOVANJE U SVEMU TOME SMISLA?!

Dakle, tu se javljala svest o tome da je i ovaj forum, kao i sve oko nas - iluzija. I - dok sam cilj svog angažovanja video u toj sferi, u sferi sagledavanja konkretnih, vidljivih efekata, nisam mogao da imam jasno i trajno usmerenje - da li i koliko se dalje angažovati. Pa je bilo perioda potpunog odsustva sa foruma...

KADA SAM SHVATIO DA JE SUŠTINA U VIZIJAMA I U MOTIVIMA KOJE IMAMO U SVOJOJ SVESTI, A NE U KONKRETNIM EFEKTIMA KOJE POSTIŽEMO U MATERIJALNOJ SFERI - ONDA SAM SAMOM SEBI DAO DRUGAČIJU ORIJENTACIJU.

ONDA SAM SHVATIO DA JESTE NEKAKAV MOJ ZADATAK DA PRUŽAM NA UVID DRUGIMA IDEJE IZ OBLASTI DUHOVNOSTI, DA JE MOJA NAMERA DA DRUGI IMAJU KORISTI OD TOGA - A DA MI JE NEBITNO DA LI ĆU IMATI ILI NEĆU IMATI VIDLJIVE EFEKTE TOG SVOG ANGAŽOVANJA.

* * *

Plavi Zrak

U Učenju BHS daje se objašnjenje svega ovoga, a sa stanovišta protoka energije. Navešću ga kao zanimljivu teoriju, jer to ne mogu da potvrdim neposrednim uvidom ili neposrednim iskustvom...

Energije koje ulažemo u ono što radimo: transformišu se u zalihe naše dobre ili loše karme, ZAVISNO OD NAŠIH MOTIVA SA KOJIMA NEŠTO RADIMO.

U Više svetove, gde se nalaze naša tri viša tela, idu energije motiva koji su obojeni Božanskim svojstvima. I te energije se u našim višim telima akumuliraju kao naša blaga karma.

Energija našeg delovanja sa nebožanskim svojstvima – OSTAJE U OKVIRIMA SVETA ILUZIJA, AKUMULIRA SE U NAŠIM NIŽIM TELIMA, KAO KARMIČKO OPTEREĆENJE.

Može se čak desiti da u obavljanju istog posla, ENERGETSKI EFEKTI BUDU RAZLIČITI SA STANOVIŠTA MOTIVA ILI UNUTRAŠNJIH NAMERA SA KOJIMA NEŠTO RADIMO. PA, ZAVISNO OD TOGA, TA NAŠA UTROŠENA ENERGIJA SE AKUMULIRA KAO NAŠE KARMIČKO OPTEREĆENJE ILI KAO NAŠA BLAGA KARMA.

Primer onoga ko se bavi poljoprivredom i proizvodi hranu.

Jedno je ako kao primarni motiv ima sticanje para, drugo ako ima zanimljivost kontakta sa prirodom, proizvodnju hrane koja je potrebna ljudima, a u pozadini je zarada, jer je njemu to izvor zarade, ali sa stavom – da zarade bude onoliko koliko je to Božja Volja.

* * *

Plavi Zrak

Ako je suština u motivima i vizijama koje imamo u svojoj svesti – onda možda čovek i ne mora da se angažuje u fizičkom svetu, dovoljno je da se samo koncentriše na svoje vizije i ciljeve, i time već čini nešto dobro.

DOK POSTOJI NAŠA VEZANOST ZA FIZIČKI SVET, OVAKVA KAKVA JE – MI MORAMO UVEK DA PREDUZIMAMO KORAKE U FIZIČKOJ RAVNI. SVEJEDNO ŠTO NAM MOŽDA NEKE AKTIVNOSTI, SA BOŽANSKI ISPRAVNIM MOTIVOM, NE IDU OD RUKE, NE DAJU NIKAKVE EFEKTE – MI MORAMO ULAGATI KONKRETNE NAPORE U FIZIČKOJ RAVNI.

Spomenuo sam na početku konkretna iskustva drugih ljudi, u vezi sa značajem naših ciljeva i vizija...

To se može naći u knjizi Džozefa Marfija – „Moć podsvesti“.

Ilustracije su iz jednog kosmički drugačijeg vremena, i iz Amerike, koja je tada, takođe, bila u posebnoj kosmički-energetskoj poziciji, ALI, SVEJEDNO, NA MNOŠTVU PRIMERA JE POKAZANO KOLIKO SU BITNE VIZIJE, IDEJE I CILJEVI KOJE IMAMO U SVOJOJ SVESTI. POKAZANO JE KAKO UPORNA VIZUALIZACIJA, ALI UZ PREDUZIMANJE ODREĐENIH KORAKA U ŽIVOTNOJ PRAKSI, DAJU FASCINANTNE REZULTATE (čudesna izlečenja, pozitivne promene u karijeri, u životu uopšte, itd.)

OVU KNJIGU NE NAVODIM KAO UZOR, DALEKO JE ONA OD UZORA, BAŠ ZATO ŠTO PROIZILAZI IZ LOGIKE JEDNE CIVILIZACIJE KOJA SE ZASNIVA NA EGU I ILUZIJAMA, VEĆ JE NAVODIM KAO ZBIRKU ILUSTRACIJA O TOME KAKVU MOĆ MOGU IMATI NAŠE VIZIJE I CILJEVI KOJE POSTAVIMO U SVOJOJ SVESTI.

DAKLE, PRESUDNO JE VAŽNO KAKVE PREDSTAVE IMAMO U SVOJOJ SVESTI, KAKVE CILJEVE I MOTIVE.

MI MOŽEMO POSTIZATI ONO KA ČEMU JE NAŠA SVEST OTVORENA, NE MOŽEMO POSTIĆI ONO ZA ŠTA JE NAŠA SVEST ZATVORENA. Kao što je pokazano u ilustracijama iz života, u „Moći podsvesti“. ONAJ ČIJA JE SVEST ZATVORENA ZA MOGUĆNOST SAMOIZLEČENJA – NEĆE NI POSTIĆI EFEKAT SAMOIZLEČENJA.

U VEZI SA KOLEKTIVNIM POLUDPRESIVNIM STANJEM U KOJEM SE NALAZIMO, po navodima iz članka koji sam citirao na početku teme, SUŠTINA JE U NAŠOJ TZV. PERCEPCIJI TOG DEPRESIVNOG STANJA, U SHVATANJU I DOŽIVLJAVANJU. ONAJ KO DEPRESIJU SHVATI KAO NEKU SAVREMENU BOLEST, ČIJI SU UZROČNICI U LOŠIM DEŠAVANJIMA U DRUŠTVU – ULAZI U JEDAN ZAČARANI KRUG IZ KOJEG MU NEMA IZLAZA, ON MOŽE DA SE UZDA U POMOĆ LEKARA I DA OČEKUJE DA SE CELO DRUŠTVO PROMENI NA BOLJE, KAKO BI I NJEMU BILO BOLJE, ALI – TO SU ILUZIJE KOJE MU NIKAKO NE POMAŽU.

NA DRUGOJ STRANI – ONAJ KO U DEPRESIJI VIDI BOŽJI DAR U OVIM PREOBRAŽAJNIM VREMENIMA, KO JE SHVATI KAO U SUŠTINI POZITIVAN PROCES, U KOJEM POSTAJE SVESTAN SVETA ILUZIJA I OSLOBAĐA SE VEZANOSTI ZA TAJ SVET, KO UME DA SE PRAVILNO POSTAVI PREMA TOM PROCESU (o čemu smo već govorili) – PROSTO DOGAĐANJA U SVOJOJ SVESTI USMERAVA U JEDNOM POZITIVNOM PRAVCU, UZDAJUĆI SE MAKSIMALNO U SEBE I U SVOJE SNAGE (popularno je da se kaže – resurse). U SVEMU OVOME JE NEBITNO DA LI JE UISTINU U PITANJU „NEKAKAV“ KOSMIČKI PROCES, ILI JE SVE TO SAMO UMIŠLJENO. OVAKAV POZITIVAN STAV MORA DA DA POZITIVNE EFEKTE, kao što je to odlično pokazano na mnoštvu primera iz života, u knjizi „Moć podsvesti“.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0102 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Sve postane bezvredno i besmisleno, i – šta dalje?!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške