Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Dkhip01
Datum kreiranja
 
30-12-2009 22:49:34
Datum poslednje izmene
 
02-01-2010 03:15:21
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2497
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Predgovor
 

1) Humor i parodija u duhovnosti. Paradoks? Skrnavljenje duhovnosti?

2) Živimo u teškim vremenima, u kojima se delovanje sila iluzija toliko pojačava, da je konfuzija u vezi sa svim pitanjima veća nego ikad. Tako je i u vezi sa prethodnim pitanjima.

3) Ako uzmemo višedimenzionalnost svega, onda bi ovakvo viđenje paradoksa bila jedna od dimenzija. Jedna od više njih, istovremenih. I radi tih ostalih dimenzija - humor i parodija u duhovnosti imaju svoje opravdanje.

4) Koji bi ostali aspekti bili?

5) U ovim vremenima treba da koristimo sve načine i sredstva da iniciramo pozitivne procese kod drugih, da drugima prenosimo pozitivnu energiju. U tome treba da budemo kreativni. Kao što kaže Babadži: ""Budite originalni. Budite pronalazači. Ne podražavajte. Ne oslanjajte se na tuđe štake. Mislite svojom sopstvenom glavom. Ostanite sami sa sobom. Budite hrabri. Sakupljajte svoju hrabrost ponovo i ponovo. Budite jaki. Budite postojani."

6) Jedan motiv za humor i parodiju u duhovnosti je - prenošenje ili izazivanje pozitivnog raspoloženja ili vedrine kod čitalaca. U vremenima u kojima nas okolnosti i inače pritiskuju - ponekad nam je tako nešto zaista i potrebno. A oni koje u većoj meri zanima duhovnost - neće radi toga čitati političku satiru...

7) Drugi motiv je - da se prenesu poruke na jedan drugačiji, duhovno nekonvencionalan način. U Bibliji imamo široko korišćenje alegorije i razne vidove skrivenih značenja. Princip je isti i u parodiji, s tim što je to povezano sa humorom, kao jednom "aurom" vedrog raspoloženja.

8) Karikira se i parodira nešto što je duhovno loše i nepoželjno. Podrazumeva se da nisu predmet karikiranja pozitivne duhovne "stvari". Dakle, u ovom slučaju kao da se duhovne pouke o onome što je loše i nepoželjno, ne prenose ne direktno, već posredno, kroz humor i parodiju.

9) U svemu ovome primenjuje se logika oneobičavanja, koja je bliska logici snova, logika koja nadilazi ograničenja racionalne, tzv. zdravorazumske logike. Dakle, i u jeziku i logici duhovne parodije kao da imamo parodiju na iluziju moći jezika i logike koje koristimo u našoj civilizaciji.

10) Treći motiv: humor i parodija u duhovnosti pomažu u našem osvešćenju iluzija. Živimo u svetu iluzija, treba da ih postanemo svesni i da im ne dajemo svoju punu energiju, ili - da im uopšte ne dajemo energiju, ukoliko ne moramo. Od sveta iluzija nije izuzeta ni ovozemaljska duhovnost. Ne možemo živeti u svetu u kome je sve iluzija, osim duhovnosti. Dakle, mi moramo da se naučimo da se oslobodimo od svih vezanosti, a to znači i od vezanosti za duhovna učenja, kako bismo se sasvim okrenuli svojoj unutrašnjosti, kao pravom izvoru Istine i Mudrosti. Duhovni humor i parodija su neki načini koji nam pomažu u tome. Ako izuzetna, čak obavezna ozbiljnost, sa kojom se kroz istoriju naše civilizacije pristupalo duhovnosti i duhovnim učenjima, nije do sada dala neke velike rezultate na planetanom nivou - znači da takav stav nije sam po sebi duhovno efektivan, nije nužna osnova za bavljenje duhovnošću. Zašto neko ne bi mogao da bude u suštini ozbiljan, u svojim duhovnim namerama i nastojanjima, a da se koristi humorom, kao načinom uspostavljanja pozitivnog odnosa sa drugima, darovanja malo pozitivne energije drugima?

10) Može se reći i da je kontekstualno izazvan ili inspirisan. Jednom vrstom unutrašnjeg afiniteta ljudi koji su okupljeni na forumu "Objave". Na nekom drugom forumu, u nekoj drugoj sredini, gde ovakva forma ne bi naišla ni na kakav odjek - ovakva forma se ne bi ni održala. Brojna pozitivna reagovanja na forumu - trebalo bi da budu i znak pozitivnog dejstva.

11) Postoji momenat koji mi je na nekim suptilnijim nivoima pokazao kako humor i parodija u duhovnim raspravama mogu biti veoma korisni. Bilo je dosta rasprava na forumu, često sa jakim nabojem i pravim svađama. Vremenom sam uočio da se šaljivim pristupom najlakše anulira svaki naboj u raspravi, i, umesto povišenog tona, vrlo lako i zanimljivo se prelazi na teren šale i zabave, s tim da se i na taj način određene poruke ipak prenose.

12) Sve u svemu - iza ovakvog vida humora i parodije stoje namere da se pozitivno deluje i da se duhovne poruke prenose na nekonvencionalan način. Da li se taj efekat i postiže, posmatrano iz viših sfera, ili je ovo promašaj - ne možemo da znamo. Ali, u ovim vremenima moramo da prihvatimo rizik za nove načine pozitivnog delovanja. Rizik za razbijanje stereotipa. Što znači da kosmičke posledice eventualnog neuspeha snosi onaj ko se, pišući sve ovo, u ovakvu "avanturu" upušta.

13) Neke od parodijskih poruka je teže shvatiti u potpunosti, bez poznavanja situacije ili teme koji su je inspirisali (kao i parodijama van duhovnosti). Nezavisno od toga, šaljivi ton ostaje kao jasan. Treba imati na umu da se svaka parodija odnosi na neku pojavu u duhovnosti kojom se zalazi van pravog bavljenja duhovnošću.

Celom ovom objašnjenju dodajem naknadno napisana dva objašnjenja iz teme "Svakodnevne duhovne spoznaje (uvidi)": 137) Igrom slučaja ili ne - u mom slučaju ovih dana u prvi plan izbija pitanje da li su teme sa duhovitim i parodijskim obradama duhovnih tema: duhovne ili neduhovne, antiduhovne. Razloge sam raščlanio u predgovoru za knjigu (knjižicu) u pripremi, u kojoj će biti sakupljeni najzanimljiviji tekstovi iz jedne od tih tema ("Moj (duhovni) put"). Nad tim pitanjem sam se i ja zamislio, ali - još uvek ne nalazim razloge za antiduhovnost duhovitosti.

Glavni razlog mi je - razbijanje naših iluzija o svemu, pa i o duhovnosti i o bavljenju duhovnošću. Jer - živimo u svetu iluzija, u kojem ništa nije izuzeto od iluzionizma, pa ni duhovnost.

Večeras još jedan povod... Baš u spomenutoj temi zapisao sam tekst-parodiju o meditaciji. Neko bi to shvatio kao skrnavljenje jednog duhovnog metoda. Onda dok je meditacija ozbiljan duhovni metod - nikome ne pada na pamet da piše parodiju o tome i da se tome podsmeva. Kao i u svim drugim slučajevima mojih parodija - povod za parodiju se javlja u slučajevima nekih iskliznuća iz ozbiljnosti, iz suštine nečega. Kada se pojava maltene sama od sebe karikira, samo je potrebno da se to uoči i da se dodatno još malo dokarikira.

Uzeo sam da prelistam knjigu Dejvida Kazinsa, "Priručnik za radnike Svetlosti". (Nisam je do sada čitao, a hteo sam da proverim da nema slučajno nekih sličnosti sa mojom elektronskom knjigom sličnog naslova, "Duhovni vodič za Radnika Svetlosti". Radi se o potpuno različitim "stvarima".) Pri prelistavanju naiđem na stranu (254) zbog koje unapred odustajem od čitanja ove knjige:

"42. Meditacija za čišćenje knjige ili predmeta u prostoriji. 43. Druga meditacija za čišćenje knjige ili predmeta u prostoriji. 44. Meditacija pecanja za čišćenje prostorije i oslobađanje od negativne energije. 46. Meditacija za čišćenje kompjutera ili vord-procesora. 47. Meditacija za čišćenje nakita. 48. Meditacija za čišćenje energetskog sistema aviona."

138) Dakle, ipak itekako ima prostora, povoda i opravdanja za DUHOVNI humor i parodiju!

Svaka anomalija u bilo kojoj duhovnoj pojavi - maltene sama od sebe rađa potrebu za parodijom. Naravno, o anomaliji se može i ozbiljno govoriti. Ali može i kroz humor i parodiju. Što je interesantniji način, a i bliži mojoj "prirodi".

Dok se vode ozbiljne i korektne rasprave na forumu - niko tu nema šta da parodira. Kada se stvori atmosfera u kojoj se takoreći ne zna ko koga i zašto napada, ko se od koga i zašto brani - onda se otvara prostor za parodiju (što sam već i učinio na temi "Sva vaša pitanja za Plavog Zraka"). Sveštenik koji propoveda hrišćanske vrline, trpljenje, skromnost, itd. - a pet minuta pevanja naplaćuje po hiljadu dinara, i doveze se u luksuznom autu, kod žene koja ima desetak hiljada penzije, da naplati taj svoj "trud" - takođe otvara prostor za DUHOVNI HUMOR I PARODIJU, čak za sarkastične tonove.

Dakle, moje teme "Sva vaša pitanja za Plavog Zraka" i "Moj (duhovni) put" - nikako nisu "skrnavljenje duhovnosti", kao što je neko rekao, SVE DOK IMA POJAVA U NAŠOJ STVARNOSTI, KOJE SAME PO SEBI SKRNAVE DUHOVNOST, i koje me inspirišu na humorističko-parodijsko reagovanje.

Plavi Zrak

Velika Plana-"Objave", 30. decembar 2009. godine

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0058 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Predgovor" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške