Duhovne spoznaje - Poglavlje 2.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds02
Datum kreiranja
 
28-12-2009 00:04:40
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:41:42
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3243
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Sarađujmo sa preobražajnim procesima!
 

1) Ključni momenat za (samo)prepoznavanje onih koji su se probudili je - svest o iluzijama.

Ljudi oko nas spavaju dubokim snom. Iznutra ih potresaju povišene vibracije, ali - još uvek su uporni i "ne daju se".

* * *

2) Trošenje Energije na svet iluzija svesti na minimum neophodan za koliko-toliko normalno funkcionisanje. Što više vremena posvećivati raznim vidovima opuštanja i uranjanju u sopstvenu unutrašnjost (meditacija, tihovanje, lagane šetnje, samovanje, itd.)

* * *

3) Povremeno još uvek periodi (dani) teških unutrašnjih i spoljašnjih dešavanja. Svakako se još uvek odmotava klupko davnašnjih (poslednje, negde u junu) iskazanih odluka i rešenosti da se izdrže svi testovi koji se mogu izdržati. Radi čišćenja od teških energija iz podsvesti i radi duhovnog rasta. smrtovnice

* * *

4) I kako menjati nešto u ovom svetu - sa ljudima koji spavaju još uvek dubokim snom?!

Prosto se i ne treba time baviti. Treba brinuti o svom Putu i verovati i u Plan za Spavače.

* * *

5) Joga-lagani-pokreti, svest o (laganom) izvođenju svakog pokreta, u svakodnevnim poslovima. Kao vid kontrole Energije...

* * *

6) Možda... tvrdoglavo pružanje otpora dubinskim preobražajnim procesima, kod Spavača, neprihvatanje promena, grčevito držanje vrednosti sveta iluzija - vodi postupnom mentalnom, intelektualnom i duhovnom kočenju, čak skvrčavanju i retrogradnim procesima. Možda...

Kao što i stoji negde u Učenju BHS: da jedan od mogućih scenarija budućnosti bude da paralelno postoje vrlo razvijene i vrlo nerazvijene (na nivou primitivnih plemena) forme ljudi, društava i kultura.

Kao što je i inače bivalo tokom duge istorije čovečanstva. Pa su u istoriji kao nauci takve (samo)degradirane, vrlo nerazvijene forme ljudi prikazivane kao forme-etape u evoluciji čovečanstva - od čovekolikog majmuna.

* * *

7) Jedan konkretan primer...

Starija osoba, žena, sa oboljenjem neuropatijom, bolovi u nogama ispod kolena, ponekad se povuku, ponekad su vrlo jaki.

Obišla je stotinu lekara, išla na razna ispitivanja, utvrđeno je da se to ne može izlečiti, lekovi su tu da olakšaju muke, uz banjske terapije, itd.

Ona uporno istražuje sve nove i nove mogućnosti za ispitivanje te bolesti, za pronalaženje novih lekara, lekova... Maltretira i druge i sebe u vezi sa tim...

Dakle - orijentisana je na to da joj pažnja i energija neprestano budu usmereni ka pronalaženju načina da pobegne od bolova. DA POBEGNE OD SEBE!

Proces razlaganja energije koja izbija iz nje u vidu tih bolova bi bila - da se, verujući u Neminovnost, prepusti bolovima, u meri u kojoj to može da izdrži. Da te bolove precipira kao proces koji joj Bog šalje (radi se o ortodoksnoj vernici), da taj proces mora u suštini biti dobar za nju, tj. za njenu dušu.

* * *

8) Informacije o: "reptilima", "sivima", invazijama vanzemaljaca, planeti-proždrljivici, planetarnoj vladi u senci, itd.

Informacije kojima nas sile iluzija zamajavaju.

Pomeraju nam fokus sa unutrašnje na spoljašnju borbu.

Našom unutrašnjom borbom, suočavanjem sa teškim energijama-mukama koje nosimo u sebi, mi duhovno jačamo.

Duhovna snaga je iznad fizičke snage.

Ako steknemo pravu duhovnu snagu - ma koji najcrnji scenario sa "reptilima", "sivima", "zelenima" "žutima" i ostalima da se desi, ništa nam ne mogu nauditi. Jer sa izgrađenom duhovnom snagom mi se svojom pažnjom ne utapamo, ne poistovećujemo sa pozornicom fizičke ravni, na kojoj se možda neki od tih scenarija i može desiti.

Dodatno, ako postoji višedimenzionalnost istog događaja, možda će svako od nas ulaziti u dimenziju scenarija na koji se fokusira.

* * *

Da ponovim dva svoja zapisa iz teme "Ka suptilnijim iluzijama", jer su bitni za sadašnja naša svakodnevna dešavanja, kao i za praćenje poruka u ovoj temi.

9) Sarađivati sa preobražajnim procesom znači biti stalno u kontaktu sa sobom.

U kontaktu sa sobom smo uvek kada nismo fokusirani na nešto spoljašnje, uvek kada nismo, pažnjom i energijom, angažovani u nečem spoljašnjem.

Onda kada: se opuštamo, u sobi, ili u prirodi, kada meditiramo (meditacija bez teme), tihujemo, kada nam um nije usiljeno opsednut nekom spoljašnjom temom ili sadržajem.

Jednostavan put koji je u mnogim duhovnim knjigama i opisan i preporučen.

U ovim KOSMIČKI SPECIJALNIM VREMENIMA postoji momenat koji se ređe može naći u duhovnoj literaturi, možda u knjigama u kojima se prenose tajna duhovna učenja, u kojima se govori o Putu posvećenja.

Taj momenat koji u ovim kosmički specijalnim vremenima treba prilepiti svim metodama opuštanja i uranjanja u sebe je - PATNJA.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0040 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Sarađujmo sa preobražajnim procesima!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške