Duhovne spoznaje - Poglavlje 4.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds04
Datum kreiranja
 
28-12-2009 00:25:28
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:41:31
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3290
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
"Suviše je težak teret koji vi nosite u svom svetu"
 

U nekoliko sledećih poruka: da pokušam da skeniram svojom unutrašnjošću neke snimke sa jutjuba i neke ideje iz teme "Poruke Kasiopejaca"...

http://www.objave.com/phpBB2/viewtopic.php?p=61297#61297

16) Tumačenja, kojima se, povezano sa otkrićima fizičara, objašnjava hologramska priroda svega oko nas, funkcionisanja našeg mozga, itd. Tumačenja koja imaju svoju dubinu i sugestivnost...

Ali - tumačenja koja su nam od slabe praktične, životne i duhovne koristi!

Najdublja shvatanja našeg sveta, nas samih i kosmosa - ne možemo dobiti SPOLJA. Tj. možemo ih dobijati spolja do određene granice ili do određenog nivoa. U veće dubine ovih istina možemo zalaziti samo lično, preko sopstvenog unutrašnjeg kanala.

A da bismo zašli u takvu mogućnost - moramo razvijati svoju svest. Dakle, svoju unutrašnjost. A u razvoju te unutrašnjosti i te svesti, kao što je rečeno, ni najdublja objašnjenja spoljašnje stvarnosti i kosmosa nisu nam od pomoći. smrtovnice

Uvek i uvek dolazimo do ključnog momenta - razlaganja teških energija u podsvesti.

* * *

17) Ideja o tome da mi spoljašnju stvarnost vidimo kao na ekranu, jer je um hologramski konstruiše, realnija je ta slika koju formiramo, od "objektivne" stvarnosti koju posmatramo.

Opet nam i ova ideja ne pomaže da nešto u svojoj svesti promenimo.

Ali se ona zanimljivo uklapa u neka objašnjenja iz Učenja BHS.

Viša suština nas samih se nalazi u sferama sa višim vibracijama. Mi, sa svojim telima, dušom, intelektom, svešću... smo u poziciji sličnoj roniocima koji zarone u dubine okeana, u guste vibracije fizičkog sveta.

Ideja sa tv-ekranom može se upravo ovde primeniti: naša svest, razum, osećanja, ono što vidimo, registrujemo... može da bude za naše više suštine kao nešto što prate putem tv-ekrana.

* * *

18) "Večeras govorimo o svesnosti, kreativnosti i mozgu. Ako imate svesnost veličine golf-loptice, kada pročitate knjigu, imaćete razumevanje veličine golf-loptice. Kada pogledate spoljašnji svet, imaćete svesnost veličine golf-loptice, kada se ujutru probudite imaćete budnost veličine golf-loptice. Ali, ako možete proširiti tu svesnost, onda pročitate knjigu sa više razumevanja, kada pogledate svet i više ste svesni, kada se probudite - imate više budnosti...", itd. (jutjub-zapis, na citiranoj strani).

Jednostavno i jasno objašnjenje.

Njemu bih samo dodao razliku između intelektualnog i duhovnog sagledavanja, ili: između proširenja moći sagledavanja u jednom i u drugom vidu.

Što nam se više razvijaju svest i moć duhovnog sagledavanja - to smo sve sposobniji za šire, sveobuhvatnije i dublje viđenje svega u nama i oko nas. Duhovno sagledavanje teži samim SUŠTINAMA.

Što nam se više razvija intelektualno sagledavanje - to sve više zalazimo u najsitnije detalje, i spontano težimo prikupljanju što veće količine informacija. To se jasno vidi i po grananju samih nauka, do samog obesmišljavanja bavljenja naukom: u okviru jedne nauke formirano je u savremeno doba mnoštvo posebnih naučnih disciplina, takoreći novih nauka, koje se bave samo onim što je nekada bila jedna od oblasti nauke-"majke".

* * *

19) Intelektualno i duhovno shvatanje mogu se demonstrirati na primeru objašnjenja i preporuke Kasiopejaca: znanje će nas spasiti.

U intelektualnom smislu to bi značilo, pošto se radi o duhovnosti - prikupljanje što više informacija iz ove oblasti.

Pri duhovnom, sveobuhvatnijem, širem sagledavanju, uz usmerenost na suštine: postajemo svesni nepouzdanosti i protivurečnosti u informacijama iz ove oblasti, postajemo svesni da nas mnoštvo informacija upravo opterećuje, posebno ako se radi o sličnim sistemima informacija - da oni izazivaju pravu konfiziju u nama, da treba tražiti suštinske pokretače razvoja svesti, tako da preko razvijene svesti uđemo u zonu uspostavljanja sopstvenog unutrašnjeg kontakta sa kosmičkim izvorima znanja, itd.

* * *

20) U ovim teškim vremenima svakako nam predstavlja veliki problem nedostatak pouzdanih informacija. Imamo mnoštvo "kanala" i objava, mnoštvo onostranih ili "onostranih" informacija, ali nema informacija koje možemo nedvosmisleno da prihvatimo, koje nam se u našem ovozemaljskom sagledavanju pokazuju kao takve.

Koliko bi nam bilo lakše da u svakom, užem ili širem regionu na Zemlji, imamo po jednu osobu višeg ili najvišeg stepena probuđenosti, koja LIČNO, dakle - ne preko posrednika iz viših svetova, ima pristup pravim informacijama o nama samima. Tj. koja bi mogla nas same i sva dešavanja na Zemlji da sagleda iz neke uzvišenije, vanzemaljske perspektive.Svejedno da li je to preko uistinu uspostavljenog kontakta sa sopstvenim višim suštinama, preko pristupa internoglobalnoj ili Univerzalnoj svesti, ili na neki peti način.

Mi pokušavamo da izvodimo svoje procene o tome šta nam se dešava, individualno i kolektivno, koji je smer ovih dešavanja, uzimamo u obzir i neke od onostranih informacija, ali... očigledno da nemamo celovitu i jasnu sliku.

Ipak - kao da smo u informacionom karantinu.

* * *

21) Oni koji imaju manje sluha i iskustva u samoposmatranju - registruju obične promene u raspoloženju.

Oni sa više sluha i iskustva - primećuju dublje karakteristike tih mena u nama samima.

Za sada očigledno traje faza sa blokadama na svim nivoima: preduzimljivost, kreativnost, pronicljivost, duhovitost...

Ako se može verovati Učenju BHS: mesec-mesec i po dana na kraju svake godine je period karmičkog "svođenja računa" za godišnji ciklus, kada se moraju preraditi sve planirane teške energije. Zato su moguća pojačana teška stanja i teška dešavanja u ovom periodu.

* * *

22) Za sada, pouzdanija su nam saznanja do kojih dolazimo svojim ovozemaljskim ljudskim i tehnološkim potencijalima.

Na primer: (citat) "Predstojeće klimatske promene na Zemlji, koje su nesporne i već se odigravaju, samo su jedan segment ukupnih promena u energetskom polju u čitavoj heliosferi i na samom Suncu. One mogu doneti i promene u magnetnom polju Zemlje, a što bi neminovno prouzrokovalo promene i u biosferi. Prosto rečeno - od stanja u magnetnom polju zavisi organizacija i način funkcionisanja čitavog živog sveta na Zemlji. Ukoliko nekada osetite teške bolove u kostima , bezvoljnost, psihičku depresiju i sl. to je najbolji pokazatelj naše povezanosti sa kretanjima u magnetnom polju naše planete. Svi smo deo tog jedinstvenog sistema."

* * *

23) Iz najnovijih poruka Bića Hijerarhije Svetlosti:

"Onda, kad se bliže rokovi, nastupa vreme za forsirana dešavanja. I ti rokovi već nisu daleko.

Morate se osloboditi mnogih vezanosti. Predstoji vam da se od mnogo čega odreknete. Vremena ostaje sve manje i manje. Mi vas shvatamo. Dobro znamo da je sladak san u iluziji. Ne budi vam se.

(...) Suviše je težak teret koji vi nosite u svom svetu. I sa svakom godinom sve je teže i teže izdržati energetske pritiske na vaša tela.

Samo najjači duhovi su sposobni da izdrže i da ne izgube pravac."

Već sam spominjao da više ne primam "zdravo za gotovo" nijedno duhovno učenje. Ali, to ne znači da ne prihvatam, kao u ovom slučaju, tumačenja koja se podudaraju sa našim ovozemaljskim procenama i zapažanjima.

U vezi sa objašnjenjem iz poslednje rečenice dodao bih: još uvek je situacija na Zemlji takva, da ove energetske pritiske teže podnose oni koji su svoju svest izdigli makar na koliko-toliko viši nivo vibracija. To je, takoreći, i logički i fizički razumljivo.

Da se ovo odnosi na takve osobe vidi se i po delu rečenice: "i da ne izgube pravac". Jer - oni koji i ne teže izdizanju svesti na viši nivo - i nemaju dobar pravac.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0036 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - ""Suviše je težak teret koji vi nosite u svom svetu"" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške