Duhovne spoznaje - Poglavlje 6.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds06
Datum kreiranja
 
28-12-2009 16:15:26
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:41:19
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3111
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Govor-poruke nose određeni energetski naboj
 

26) Neke preporuke iz poslednje poruke BHS.

Bez obzira na mrak, kakofoniju i haos oko nas - treba da umemo da sačuvamo mir u svom srcu. Treba da umemo da se uzvisimo nad svetskom gužvom i nad mrakom koji nas okružuju i da se rukovodimo idejama: "Neću se zaustaviti! Ništa me neće zaustaviti! Ja se približavam Bogu i nikakve teškoće i muke ovog sveta ne mogu da me zadrže! Ja ću razgoreti plamen u svom srcu! Nikada se neću vraćati nazad! Ići ću napred i napred, i ništa me neće zaustaviti, zato što idem sa Bogom!"

Dalje se, takođe, kaže, da se mnoga predana i iskrena srca nalaze u utelovljenju i njihova Svetlost ponekad plamti tako moćno u tami sveta... smrtovnice

* * *

27) Da zanemarimo uzvišeni ton i apstrakciju iz prethodne poruke, koji nam u sadašnjim mukama ne deluju bogzna koliko utešno i ohrabrujuće, možemo iz svega izvući neke ideje koje smo bar donekle već naznačili.

I bez deklamovanja gornjeg govora - svako od nas ima negde u sebi rešenost da izdrži. Jer - može li se navesti neka druga varijanta, koja se može slobodnom voljom birati? Gde to, i kako, možemo da odemo i sklonimo se od svega ovoga što nas je zadesilo? Nema tog mesta i načina. Jedino je da se pomirimo sa onim što nas snalazi.

I ovde se postavlja jedno praktično pitanje...

Da li pojedinac, koji značajnije duhovno napreduje, može, i u kojoj meri, da bude iznad teških i konfuznih okolnosti oko sebe? Šta je tu neminovni negativni, opterećujući uticaj sredine, a šta individualna moć kojom se, baš suprotno, u suprotnom smeru, deluje energetsko-preobražaavjuće na sredinu, na rastvaranje tame koja ga okružuje?

Ako uzmemo da se čovek u procesu ubrzanije razgradnje karme (da ipak koristimo te izraze iz duhovne liuterature) teško ili teže oseća zbog izlivanja teških energija iz podsvesti, onda je logično da će on osećati te muke sve dok ima tih energija u podsvesti. Onda: što je tih energija manje u njemu - manje su i muke. I od doživljenog vrhunca muka - sve onda treba da ide jednim lakšim tokom, do nekakve (skoro) potpune razgradnje tih energija (ukoliko mu je to dato u ovoj inkarnaciji).

Ako nema nekih samoobmana i grešaka u proceni, da kažem nešto iz lične perspektive - kao da ovakva varijanta zaista može biti na delu.

Naravno, nadalje je pitanje koje sam već istakao: koliko i u velikoj meri "očišćeni" pojedinac može da bude, sam za sebe, u sebi, jači od teških uticaja okoline?

* * *

28) Sada mi nekako izbija u prvi plan ideja ENERGIJE.

Definicije iz fizike nam i nisu neophodne u duhovnim sagledavanjima.

Negde u svesti, nezavisno od svih definicija, svi imamo nekakvu maglovitu predstavu o energiji. I to je, za sada, dovoljno, da možemo da se usredsređujemo na nju...

* * *

29) U jednoj od poslednjih objava BHS kaže se:

"Treba da shvatite da imate posla sa energijom, jer naša Reč (poruke) nose određeni energetski naboj. I kao prema svakoj energiji, i prema njoj se treba oprezno i pažljivo odnositi, jer rezultat čitanja naših objava može biti nepredvidljiv."

Iskreno, deo ovog objašnjenja, u postojećim uslovima, mi doživljavamo kao preterano upozorenje. Ne verujem da je nekome poznat primer kako je neko osećao neke posebne posledice zbog pogrešnog ili ispravnog čitanja nekog duhovnog dela.

Ne kažem da baš ničega u vezi sa ovim nema. I kod mene su se, pre nekoliko meseci, a posebno u prvim mesecima upoznavanja sa ovim objavama - mogli uočiti neka neobična, pozitivna dešavanja, pri svakom kontaktu sa objavama. Nešto se tu izmenilo od junskih objava: ne samo da ove objave više ne izazivaju nešto posebno, nego mi pri sadašnjim čitanjima iskrsavaju u njima brojne protivurečnosti i nedorečenosti. To ne znači da ih se sasvim odričem, još uvek je u njima mnogo dobrih ideja...

O čemu se tu radi - ne znam. Da li je to moje nadilaženje nivoa Istine koji nam se prenosi kroz ove kanale, ili je u pitanju nešto negativno? Ne znam. Tek , ne mogu van sadašnjeg svog stava i percipiranja objava BHS.

* * *

30) No, ovaj citat sam dao zbog ideje o energiji...

Nisu ovo jedine objave u kojima se naglašava kako poruke nose u sebi i energiju. Ako se dobro sećam, i u "Objavama sa Plejada" isto se kaže, takođe, u još većoj meri se to naglašava u objavama iz nekog turskog izvora, dat je negde na našem forumu.

U suštini, tu i nema ničeg toliko "fantastičnog", kao što je i meni izgledalo kada sam prvi put čitao takva objašnjenja. Kako mi se pažnja sve više usmerava ka ENERGIJI, počinjem da je pratim i u našem govoru, govorima, razgovorima...

Evo citata koji imam u svom kompjuteru, ne znam otkuda mi...

"U svima vama postoji ista nit koja vas povezuje sa onim iz čega dolazite, sa energijom od koje ste stvoreni. Preko te niti možete komunicirati na višem nivou, preko te niti možete razumjeti druge osobe onako kako ih mentalno i verbalnom komunikacijom nikada ne bi razumjeli. To je ona ista nit pomoću koje razumijete i sebe i koja vam daje osjećaj „doma“.

Zato pokušajte gledati ljude „zatvorenih očiju“. To znači – nemojte ih gledati, nemojte ih slušati, samo ih osjećajte. Ono što tada osjetite „stvarno je stanje stvari“, to je ono što vas veže ili ne veže u tom trenutku, ono što vas rastužuje ili usrećuje. Kada to osjetite lakše ćete uvidjeti sve ostale poveznice sa tom osobom, i shvatiti zašto je vaš odnos takav kakav je. Zašto on postoji i što vi iz njega trebate naučiti.

Kada bi svi tako komunicirali nakon nekog vremena verbalni govor vam više ne bi niti trebao."

Pokušajmo da se izdignemo iznad ZNAČENJA reči i govora koji su nam upućeni, pokušajmo da se fokusiramo na ENERGETSKU OSNOVU, IZVORIŠTE tog govora.

Intelekt daje značenje, argumentaciju... Energetska osnova je negde dublje u svesti. I u odnosu na polove svetlost-tama, pozitivno-negativno, mi možemo osećati tu energetsku osnovu. Lep govor, sa dobrom argumentacijom - može izvirati iz nečijeg egoizma, želje da bude slušan, da njegov govor, tj. on sam bude prihvaćen... Ili: energetsko ishodište može biti ljubav prema pravdi, istini, prema dubokim sagledavanjima...

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0029 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Govor-poruke nose određeni energetski naboj" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške