Duhovne spoznaje - Poglavlje 7.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds07
Datum kreiranja
 
28-12-2009 16:17:37
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:41:13
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3375
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
E. Tol: " Uvijek surađujte sa sadašnjim trenutkom, a ne suprotstavljajte mu se."
 

31) Možemo svoju energiju da trošimo na rad. Popravljanje, održavanje, stvaranje novih vrednosti, tj. onoga što mi shvatamo kao vrednosti.

Svejedno, to je ulaganje energije u umnožavanje "repertoara" sveta iluzija.

U nekim ranijim vremenima time je kosmički "legalno" bio ispunjen čovekov život.

U ovim vremenima to je drugačije... smrtovnice

U ovim vremenima prioritet je prerada negativnih energetskih zapisa iz podsvesti. Ti zapisi su, kao što naziv pokazuje - energetski. Zamislimo "bočice" napunjene energijom. One su zatvorene i uskladištene u našoj podsvesti. U procesu ubrzanije prerade tih zapisa - te "bočice" se otvaraju (otvaramo ih). Iz "bočica" se oslobađa negativna energija. Negativna, jer je vezana za informacije o učinjenim teškim delima u ranijim inkarnacijama. Informaciono-energetski paket. Energija sama po sebi nije ni pozitivna, ni negativna, predznak joj daje kvalitet informacija za koje se u paketu vezuje. Negativni informaciono-energetski paket se neće sam od sebe nautralizovati. Podrazumeva se da je za to potrebna druga, nova energija, neće se taj paket sam od sebe razložiti. U slučaju razlaganja negativnih informaciono-energetskih paketa - ulažemo aktuelnu energiju koju svako od nas dobija, koja nas kao bića održava.

Pri otvaranju tih "bočica", mi se prvenstveno suočavamo sa teškim emocijama i teškim stanjima svesti. Ređe su to konkretne slike, mada i njih može biti, čudne slike koje iskrsavaju u našoj svesti. U psihoterapeutskom postupku se ide najpre do slika događaja iz prošlosti, pa se na osnovu njih aktiviraju, osvešćuju teške emocije vezane za događaje. Onda kada teške emocije i teška stanja svesti magnetski upijaju našu pažnju, ukoliko se suočavamo "oči u oči" sa tim emocijama i stanjima, ne bežimo od njih - mi svoju aktuelnu energiju ulažemo u neutralizovanje negativnog informaciono-energetskog paketa.

To je to trpljenje muka...

Ako onda, kada se te "bočice" otvaraju - mi ignorišemo teške emocije i stanja, ili se borimo protiv njih, suzbijamo ih lekovima, koncentrišemo se na svoje poslove u svetu iluzija, poslove koji su nam u takvom procesu suvišni - onda mi taj paket i ne neutralizujemo. On se zatvara. I ako smo u tome uporni, ako se uporno oglušujemo o taj proces, može se desiti da suzbijani pritisak nađe psihosomatske kanale da izbije (teške bolesti, itd.).

To je ta priča o mukama koje sada osećamo... Za one koji ih osećaju...

* * *

32) Svi se sećamo nekih ranijih vremena, kada smo prosto imali puno energije za rad i stvaranje, kada smo mogli neumorno po ceo dan da radimo i stvaramo, da UŽIVAMO u tom procesu. Kada smo prosto osećali tu veliku energiju i moć u sebi, kada smo mogli sa lakoćom da realizujemo bilo koju svoju viziju, tj. viziju bilo kojeg posla ili onoga što treba uraditi, napraviti, stvoriti.

Problemi i muke, te sudbinski potresi su sporadično iskrsavali.

Sada više nego jasno vidimo i osećamo da se sve izmenilo, da nemamo toliko energije na raspolaganju, da nemamo više toliko volje za rad i stvaranje, to nam ne polazi za rukom ni približno kao nekada, kako kod koga, uglavnom su svi bar donekle svesni nekih teških unutrašnjih i spoljašnjih ograničenja, kočenja, enegretskih blokada...

Kada je područje Srbije u pitanju, već smo navodili, u nekoj drugoj temi, kolektivni psihološki problemi su više nego očigledni, između ostalog i po višestruko uvećanom korišćenju antidepresiva... Dakle, proces razgradnje energetsko-informacionih paketa svakako uveliko teče i na kolektivnom planu, pitanje je da li i kako svaki pojedinac bar sluti o čemu se radi i da li "sarađuje" sa tim procesom. Problem je što većina ipak "tera po starom", istrajava sa mentalnim koordinatnim sistemom iz prošlosti, što znači prigušivanje unutrašnjih procesa. Što nikako ne može voditi dobru, suzbijani pritisak samo može doživeti tešku erupciju.

Kada preradimo sve ono što je planirano da se u ovim vremenima preradi, opet će našim stvaralačkim kanalima poteći ona stara energija i moć, ali - višestruko uvećani i, što je bitno, više neće biti usmereni ka negativnostima, ka tzv. nebožanskim sadržajima, u službi ega, itd.

* * *

33) Uz sve očigledne aktuelne unutrašnje i spoljašnje probleme - neko bi rekao da moj potpis, koji nisam uklonio ("u ime Mudrosti, Evolucije, Ljubavi, Pravde, Istine - postajem(o) jači od sila iluzija"), prosto postaje neumesan, kao ironija i neumesna šala.

Imam u vidu proces koji je u toku.

I imam u vidu perspektivu koju svako od nas individualno bira. Perspektiva ne znači već postignuto stanje, već stanje ka kojem usmeravamo (duhovni) brod kojim plovimo, ka kojem se krećemo, ka kojem je kretanje u toku. Ko je svoj brod usmerio ka nadvladavanju sila iluzije - ne može da "omaši", mogu ga bure bacati levo i desno, udaljavati od kursa, uvlačiti u brodolome, on će se uvek i uvek vraćati, i biće nepokolebljivo uporan u kretanju po svom kursu.

Dakle, potpis ne uklanjam, neka stoji, i kao kurs, i kao svojevrsna mantra...

Ko se fokusira na iluzije i na poraz od njih - takođe ne može da "omaši"...

(Pomišljam da je u nekim vanzemaljskim sferama otvorena neka improvizovana kosmička kladionica...)

* * *

34) E. Tol: "Ničiji život nije potpuno oslobođen boli i patnje. Nije li riječ o tome da naučimo živjeti s njima, umjesto da ih pokušavamo izbjeći?

Prihvatite - a tada djelujte. Što god obuhvaćao sadašnji trenutak, prihvatite to kao da ste sami izabrali. Uvijek surađujte sa sadašnjim trenutkom, a ne suprotstavljajte mu se. Neka vam postane prijatelj i saveznik, a ne neprijatelj. To će na čudesan način preobraziti cijeli vaš život.

(...)Sveti Pavle: “Sve se pokazuje kada je izneto na svetlost i sve ono što je izneto na svetlost i samo postaje svetlost.” Baš kao što se ne možete boriti protiv tame, tako se ne možete boriti ni protiv otelotvorenog bola. Pokušaj da se to učini će stvoriti unutrašnji konflikt i samim time dodatni bol. Dovoljno je posmatrati ga. Posmatranje bola sa sobom nosi i prihvatanje bola kao dela onoga što u tom trenutku jeste."

Priznajem - nisam do sada ozbiljnije obraćao pažnju na poznatu Tolovu knjigu "Moć sadašnjeg trenutka". Tek danas sam primetio da i on govori o preradi energija bola, kroz suočavanje sa njim (moji stručni (!) termini su: spoljašnje i unutrašnje muke) što mi dolazi kao odlična ovozemaljska potvrda onoga o čemu i ja govorim, sa čime se suočavam(o)...

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0029 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "E. Tol: " Uvijek surađujte sa sadašnjim trenutkom, a ne suprotstavljajte mu se."" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške