Duhovne spoznaje - Poglavlje 10.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds10
Datum kreiranja
 
28-12-2009 19:40:44
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:42:40
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3207
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Fokusirati se na praktične duhovne ideje
 

44) "Umjesto da "nadzirete mislioca", prekid u struji misli možete izazvati sasvim jednostavno, usmjerivši žarište pažnje u sadašnji trenutak. Postanite snažno svjesni sadašnjeg trenutka. To će u vama probuditi duboko zadovoljstvo. Na taj način odvlačite svijest od umnih aktivnosti i stvarate prekid u mislima te postajete iznimno budni i svjesni, ali ne razmišljate. To je suština meditacije." (E. Tol)

U ovome nam se iskustva ne podudaraju.

Kao što sam delimično već objasnio: ovakva koncentrisanost je koncentrisanost uma. Snagom volje to možemo postići - PRIVREMENO. Svest i podsvest funkcionišu na dubljim nivoima, koncentrisanost uma na ovakvu ili slične ideje - ništa ne menja. Iz mojih pokušaja sa ovakvim metodama proizilazi takav zaključak. Obično oko dve nedelje (možda i duže, nebitno je) mi možemo da držimo u svesti ovakvu ideju, ovakvu fokusiranost. Dubinska kretanja u svesti-podsvesti kad-tad preplave, slome ovu našu fokusiranost. To se odnosi i na sve vidove autosugestivnog delovanja.

SUŠTINA JE DA SE NE FOKUSIRAMO NA NEKU IDEJU SAMU PO SEBI, VEĆ NA NEKU PRAKTIČNU IDEJU. Na ideju izvođenja određene prakse. Na primer, na ideju da se tri puta dnevno po pola sata usamimo i meditiramo ili, jednostavno, samo bez ijednog pokreta ćutimo.

Videćemo da nailaze periodi kada čak i tu praktičnu ideju slamaju neka "protivna" unutrašnja kretanja. smrtovnice

I, kao što sam rekao: praksa je ta koja menja svest, te kao posledica tih promena dođe i spontana usmerenost pažnje na sadašnji trenutak.

* * *

45) Desanka Maksimović: "Tražim pomilovanje"

Za neshvaćene

"Tražim pomilovanje za neshvaćene...

Za sopstvene duše tamničare, za radosti svojih trovače, za one što viču kad im se plače, kad u nežnosti greznu, što uhode sebe kao tuđina..."

* * *

46) Iz decembarskih objava BHS prenosim samo delove koji se uklapaju u smer naših razmatranja, za koje bar slutimo da pogađaju neka aktuelna dubinska duhovna dešavanja u nama i na planeti...

"Suviše malo probuđenih duša se nalazi u svetu. Zato je sudbina tih duša - da budu Jaganjcima za klanje u ovom svetu.

I to će se produžavati dotle, dok dovoljna količina takvih duša ne bude mogla da se ujedini i da stvori takav momentum Svetlosti, koji će nadjačati svu tamu sveta.

A dotle je sudbina svakog hristonosnog bića - da bude žrtva ovakvog sveta. Baš kao što je Isus u svoje vreme prineo svoju žrtvu i bio raspet na krstu materije.

Suština takvog Puta je - prineti sebe kao žrtvu, radi spasavanja sveta."

* * *

47) Iza poetsko-proročkog tona ove objave krije se "mehanizam" koji možemo i sami da uočimo.

Ideja iz Učenja BHS, da u ovim vremenima teških pritisaka na Zemlji - niko od Visokih Bića Svetlosti ne bi mogao da se inkarnira, ima i jednu ubedljivost sa stanovišta fizike.

Navodio sam i primer Babadžija, koji je živeo u izolaciji i koji je ostavio zapis o tome kako bi mu bilo potrebno po nekoliko dana, nakon boravka u masi, gde je povremeno zalazio radi prenošenja svog učenja, da se vrati u duhovnu ravnotežu i da ostvari kontakt sa višim sferama.

Po toj logici: i oni koji se u ovim vremenima probude, a ne žive u izolaciji, baš se moraju loše osećati, jer je logično da njihova aura upija i prerađuje teške vibracije ljudi sa kojima dolaze u kontakt. Priča o blaženstvovanju onih koji duhovno napreduju u ovim vremenima - prosto je besmislena. (Naravno, izuzev slučaja da oni žive u izolaciji.) Biti srećan, pun radosti, energije, itd. - dok si okružen ljudima iz kojih izbijaju tako teške emocije i energije, da ih je maltene moguće osetiti na koži ( vratiti se na tekst o dominaciji depresivnosti kod nas, a, izgleda, i ne samo kod nas) - prosto je prazna priča.

Stepen muka koje danas osećaju oni koji teže duhovnosti - može se posmatrati i kao test njihovog duhovnog razvoja. Bilo da su to muke njihovog ličnog čišćenja, bilo da su muke preuzimanja teških energija iz sredine u kojoj žive, koje prerađuju.

* * *

48) Još malo Toleta: "To u svakodnevnom životu možete provoditi tako što ćete se pozabaviti bilo kojom rutinskom aktivnošću koja vam inače predstavlja samo sredstvo do nekog cilja, dajući joj potpunu pažnju, tako da sama sebi postane ciljem. Primjerice, svaki put dok hodate uz i niz stube u svojoj kući ili na radnom mjestu, pomno usmjerite pozornost na svaki korak, pokret, pa čak i na disanje. Budite potpuno prisutni. Kad želite oprati ruke, obratite pozornost na sve osjetilne opažaje povezane s tom aktivnošću: zvuk i dodir vode, pokreti ruku, miris sapuna i tako dalje. Kad ulazite u automobil, nakon što ste zatvorili vrata, zastanite nekoliko sekundi i promatrajte ritam disanja. Postanite svjesni tihog, ali moćnog osjeta prisutnosti. Postoji samo jedno sigurno mjerilo kojim možete odrediti koliko ste uspjeli u toj praksi: stupanj unutarnjeg spokojstva."

Da, zaista je to divan osećaj! Svest o svakom pokretu, svest o disanju. Negde napred govorio sam o joga-laganim-pokretima, imajući na umu upravo ovo o čemu Tole govori: svest o svakom pokretu, uz koncentrisanost na to da se oni izvode lagano, kao u jogi.

Ali - opet i opet naglašavam ono što je po mom mišljenju i iskustvu ključno: "prisutnost" ili svesnost svakog pokreta - posledica je na drugi način izvedenih promena u svesti, a ne uzrok stanja svesti u kojem smo ovde i sada.

Dodatno, prosto je nesuvislo govoriti o takvoj koncentrisanosti u uslovima postojećih teških vibracija na Zemlji. (Povišene su vibracije Zemlje, a Zemlja je u obruču teških vibracija ljudi koji je nastanjuju.)

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0031 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Fokusirati se na praktične duhovne ideje" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške