Duhovne spoznaje - Poglavlje 12.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds12
Datum kreiranja
 
31-12-2009 19:32:43
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:41:54
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3082
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
"Zaista je veoma važno da se sačuva spokojstvo u najkritičnijim situacijama..."
 

52) Već desetak dana stižu objave Bića HIjerarhije Svetlosti, decembarski set. Davao sam tek poneki citat, jer su ideje na niovu "već viđenog" iz Učenja BHS, i po složenosti ideja, i po suštini ideja. Dakle, osećaj da smo savladali gradivo, bar u ovim dosadašenjim objavama...

To je put učenja i u svakoj ovozemaljskoj nauci. Ne učenje lekcija, da bi se ispričale nekome, ili da bismo imali napakovane informacije u pamćenju, nego interakcija teorije i prakse: upoznajemo teorijski deo, čitanjem duhovne teorije, sve to pratimo i primenjujemo u životu, analiziramo to što primenjujemo, nalazimo objašnjenja u duhovnoj teoriji, itd. Dakle, ulazimo u logiku jednog učenja. smrtovnice

Onda kada savladamo njegovu logiku, u jednom trenutku postajemo nezavisni od tog učenja, sposobni smo da ga i kritički ispitujemo. Logiku i bitne ideje, naravno, zadržali smo.

Kada taj jednostavan put sticanja novih saznanja bude shvaćen u našem školstvu - imaćemo daleko efektivinije školstvo od onoga koje nas za sada kao neka beda snalazi.

Dakle, dosadašnje decembarske objave BHS su na nivou "obnavljanja gradiva", izuzetak je današnja objava, te je potpunije prenosim...

* * *

53) Buda (1)

"Ima raznih teorija, koje postoje u vašem svetu, u kojima se objašnjava da vi možete da napravite prelaz i da se obrete u našim prostorima, ili da možete veoma brzo da podignete vibracije vašeg fizičkog prostora, i da možete postojati na drugom energetskom nivou.

Na datoj etapi razvoja čovečanstva nije poželjno da se izvode nikakve nagle promene. Da vam navedem primer koji se tiče vašeg svakodnevnog života. Zamislite sebe bez televizora, bez novina, bez mogućnosti da provodite vreme u društvu, sa čašom piva ili šoljom čaja... Možete li da zamislite sebe bez vašeg najbližeg okruženja, bez vaših bližnjih, bez vaših suseda, saradnika...?

Sada zamislite, kada ne bi bilo svega toga, čime biste se bavili? Kako biste provodili svoje vreme? Ne može iščeznuti staro bez zamene novim. To je očigledno. I ako se vi od nečega oslobađate, to njegovo mesto mora da zauzme nešto drugo."

* * *

54) Buda (2) "Vi najpre morate razvijati prefinjeniji ukus za stvari suptilnijeg sveta. Vi treba da se trudite da stupite u sazvučje sa tim svetovima, da osetite njihov mir, harmoniju. U početku možete na kratko da pogledate iza "zavese", lagano je podižući. Vi možete osećati za vas nova stanja svesti, koja nisu zasnovana na mentalnim rasuđivanjima i predstavama. Ta stanja neće biti zasnovana na formama ili na predstavama na koje ste navikli. I sve to je, ustvari, već postojanje na višem nivou bivstva.

Vi možete prelaziti u takva drugačija stanja svesti u početku kroz meditaciju, kroz uranjanje u tišinu, potom možete prebivati u tim stanjima svesti - i ne ulazeći u meditaciju, u procesu vaših svakodnevnih običnih poslova. Mnogi od vas to ne mogu da nauče u toku jednog života. Mnogima od vas su potrebne mnoge inkarnacije, da bi ovladali tim novim stanjima svesti."

* * *

55) Buda (3) "Kada se govori o brzim promenama, to je slično revoluciji. Revoluciji u vašoj svesti. I, kao i u svakoj revoluciji, u tom slučaju su neizbežne žrtve. Što je niži srednji nivo svesti čovečanstva, tim će više žrtava biti. Mi ćemo učiniti sve što od nas zavisi, da se čovečanstvo kreće evolucionim putem, sa najmanjom količinom žrtava i kataklizmi.

Ispravna pozicija je kada nastojite da održite svoje spokojstvo čak i onda, kada sav svet oko vas počinje da se ruši. Zaista je veoma važno da se sačuva spokojstvo u najkritičnijim situacijama..."

* * *

56) Buda (4) "Nikada se nevaznesenom čovečanstvu nije govorilo o planovima u vezi sa njegovim razvojem. Bilo je proroka, koji su otkrivali Istinu, ali je ta Istina bila tako šifrovana, da ju je bilo moguće dvojako shvatiti. Upravo tako ću vam i ja reći, da neće biti otkriveni ni tačni rokovi, ni pretpostavljeni događaji. A svi, koji govore o tačnim rokovima i koji opisuju tačne scenarije - postupaju prepredeno. Postoji element nepredviđenosti u putevima razvoja ljudske civilizacije, ali, do sada, Visokim Bićima Svetlosti je uvek polazilo za rukom da održe balans i da zadrže čovečanstvo na ivici propasti, u koju ono ponekad tako usiljeno stremi."

* * *

57) Buda (5)

"Nikada nije bilo velikih dostignuća duha usred ljudske gomile (mase). Svi podvizi duha su obavljani u tišini... Tu ulazite u svoju unutrašnjost. Po lestvici, koja vodi naviše. Ne tražite van vas samih ono što vam je neophodno za duhovni rast. Tražite unutar vas, tamo su vrata, koja vode u večnost."

* * *

58) Svako može da odvoji određenu količinu dnevnog vremena - za samoću i ćutanje. Makar u nekom podrumu ili u garaži.

Da to shvati kao svoj prioritetni duhovni napor.

Dok je porodična i društvena gužva u punom jeku oko vas.

A napolju počinju da provejavaju snežne pahulje... I dolazi prava zima.

Tu ćutanje i samoća donose mir.

Ili otvaraju dveri podsvesti i muka.

U oba slučaja - duhovno korisno.

* * *

59) Možda su drugima do sada bili poznati polidimenzionalnost i polivalentnost ideja. Možda su to krili od mene.

Kada sam se jutros probudio, pa išao pešice do škole...

Automobili prolazili putem.

Neke smrznute ptičice pevale...

Brujale motorne testere u tom kraju, pripreme onih koji nisu stigli do sada, za zimu...

Ledeni breg se, u to isto vreme, kretao prema Australiji.

Tako sam shvatio višedimenzionalnost ideja.

Nekako mi ta višedimenzionalnost dođe kao... Ne znam kako ona dođe... Nešto kao hologram...

Al´ baš je kul-fora!

* * *

60) Tražim srodnu dušu sa iskustvom!

Između x i y godina.

Jer sam neuk.

U višedimenzionalnom mišljenju.

Da me malo vodi.

Nije svejedno, b´a! Osvaneš u novom, pa... dok se snađeš...

Kao što Buda kaže: neće se čovečanstvu davati rokovi.

Možda i svako povlači svoje poteze, ka svom roku.

* * *

61) Nema pomoći za Usamljenog Ratnika Belu Vranu!

Onda - tražim sam...

Ali je jasno: višedimenzionalno mišljenje ima veze sa nadumskom logikom, logikom koja razlama (lom-) zdravorazumsku logiku.

I ima veze sa...

...Drugim momentima.

Otkriće mi se...

Ali je kao razlamanje svetlosti.

Jedan zrak dolazi do prizme, razalama se u dugin spektar.

Kada podesimo um ili svest, onda su nam oni kao prizma.

Jedna ideja se razlama u spektar.

Kada podesimo... To jest: to je posledica dešavanja, raščišćavanja u svesti. Kao što "moć sadašnjeg treenutka" nije uzok, već posledica.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0034 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - ""Zaista je veoma važno da se sačuva spokojstvo u najkritičnijim situacijama..."" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške