Duhovne spoznaje - Poglavlje 14.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds14
Datum kreiranja
 
31-12-2009 19:36:48
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:44:02
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2920
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
...Da istrpimo ono što se mora istrpeti, i da poboljšamo ono što možemo poboljšati!
 

71) Energija koja izbija iz ljudi, u vidu potrebe da svojim govorom "guše", "dave" druge...

* * *

72) Talermanova vizija o onostranoj poziciji pok. patrijarha Pavla.

Slažem se da se duhovna postignuća ne mere izdvojeno od postignuća u životnoj poziciji u kojoj se nalazimo.

U redu je da postignemo dobrotu, blagost, itd, ali moramo, PARALELNO SA TIM, da istrpimo ono što se mora istrpeti, i da poboljšamo ono što možemo poboljšati - u konkretnoj životnoj (porodičnoj, profesionalnoj, društvenoj) situaciji u kojoj smo se, ne slučajno, našli.

* * *

73) BHS (nadalje su citati iz decembarskih poruka): "Energije koje mi šaljemo u vaš svet izazvale su proces buđenja najnegativnijih ispoljavanja na fizičkom planu. Sve ono što je mirno spavalo na nižim astralnim slojevima - sada je razbijeno i našlo je svoje utočište na fizičkom planu postojanja."

* * *

74) "Božanske energije. Pojačane vibracije. Reklo bi se, da sve to treba da izazove pozitivne procese u stvarnosti koja vas okružuje. Ali, to se ne dešava. Sve se još više ogrubljuje i dovodi do tačke apsurda." smrtovnice

* * *

75) "Svaki čovek koji je, u haosu i grubosti koji vas okružuju, sposoban da ispolji svest Bude, može da spasi mnoge i mnoge duše, u radijusu od stotine kilometara oko sebe. Set Svetlosti, koji čine individue, koje su postigle svest Bude, baš sada se tka u ovo tamno vreme na zemaljskoj kugli."

* * *

76) "Mi ne prestajemo ponovo da se javljamo i da svaki put prenosimo znanje koje je, reklo bi se, već dato, ali se uvek nađe bar nekoliko ljudi, koji u porukama otkriju za sebe nešto novo. I zbog tih nekoliko ljudi vredi da "dolazimo" i da prenosimo znanje. Zato što ta istina, koja postaje dostupna svesti nekoliko ljudi, kroz njihovu svest sposobna je da vremenom ovlada svetom."

* * *

77) "Očigledno je sada na Zemlji veoma tamno vreme. I to vreme je neophodno i zakonomerno, zato što baš sada proizilazi proces odvajanja zrna od pleve. Svaki čovek ima mogućnost da ispolji svoju unutrašnju suštinu. I svaki čovek svesno čini svoj izbor. Malo je izabranih, koji su sposobni da zadrže Božanske standarde ponašanja, nalazeći se u situaciji emocionalnog i mentalnog presinga od strane drugih ljudi, i od strane sredstava masovne komuinikacije."

* * *

78) "Vi prolazite svoje testove i ispite, ne udaljavajući se od običnog života. I vaš Put Posvećenja prolazi u običnom životu, koji vas okružuje. Zamislite se nad tim. I zamislite se takođe nad tim, da nije važno to, što je sve oko vas loše, i što izgleda kao da je ceo svet sišao s uma. Važno je samo ono, što se dešava unutar vašeg bića. Važno je to, koliko ste vi sposobni da izdržite u tim teškim uslovima, i koliko ste sposobni da sačuvate Božanske orijentire u svom ponašanju i svoju predanost Volji Boga."

* * *

79) "Svaki čovek se nalazi na svom nivou spoznaje Božanske Istine i, ma koliko se on trudio, da tu Istinu vidi sa drugog nivoa spoznaje, teško mu to može poći za rukom. Zato mi "dolazimo" ponovo i ponovo, da bismo vam svaki put dali delić Božanske Istine, na takav način, da bi svaki čovek mogao za sebe da shvati nešto od nje, i da to primeni u svom životu."

* * *

80) Moj odnos prema Učenju Bića Hijerarhije Svetlosti (kao jedan tip odnosa prema duhovnim učenjima): u junskom ciklusu slanja objava počeo sam da u njima uočavam protivurečnosti, počeo je proces "odvajanja", oslobađanja od primarne vezanosti za duhovno usmeravanje iz ovih objava.

Što je dobro, jer svako od nas treba da se u svesti odvoji od primarne vezanosti za bilo šta u ovom svetu iluzija. Pa i od svakog duhovnog učenja.

Ali...

* * *

81) Kao što je u prethodnom odlomku iz decembarske objave naznačeno: Učenje, tj. svaka poruka BHS je slojevita, ima slojeve za duhovnu spoznaju ljudi na različitim nivoima razvijenosti svesti. Ono što se na jednom nivou svesti uočava kao protivurečnost, na drugom može da bude vredno i konzistentno duhovno objašnjenje i uputstvo.

Ne mogu da odolim da na ovom mestu, po 2043. (napomena: broj forumske poruke koju sam ispisivao)put ponovim reči Sanat Kumare: "Istina je stanje svesti"!

Dodatno...

* * *

82) ...Shvatio sam da je iluzija naše shvatanje kauzalnosti i uzročno-posledičnih veza u onome što posmatramo. Mi još nemamo svest razvijenu za višedimenzionalno sagledavanje, a u svemu deluje, ukršta se mnoštvo uzroka, naše polje svesti sposobno je da samo linearno to sagledava.

Tako je i moje uočavanje protivurečnosti u junskim objavama BHS - bilo isti tip iluzija.

* * *

83) Šta je "lom-logika" (logika kojom se slama "zvanična" ili zdravorazumska logika) i "nadumska logika" (logika koja se izdiže iznad polja uma i racionalnog rezonovanja), koje primenjujem u drugom tipu svojih poruka, u temama "Moj (duhovni) Put" i "Sva vaša pitanja za Plavog Zraka"?

To je parodija naše umišljene moći uzročno-posledničnog sagledavanja "stvari" i pojava oko nas. Koliko su smisleni produkti moje "nadumske logike", toliko su smisleni i produkti svih naših ozbiljnih pokušaja ozbiljne argumentacije, postupaka dokazivanja, osporavanja, proučavanja, itd.

Samo to treba da umemo da vidimo...!

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0027 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "...Da istrpimo ono što se mora istrpeti, i da poboljšamo ono što možemo poboljšati!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške