Duhovne spoznaje - Poglavlje 16.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds16
Datum kreiranja
 
02-01-2010 17:35:37
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:43:14
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3022
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
"Nastupilo je vreme kada u utelovljenje moraju doći predstavnici nove rase"
 

96) "Dakle, čovečanstvo se nalazi na toj tački svog razvoja, kada suviše mnogo njegovih predstavnika nije sposobno za dalju evoluciju."

* * *

97) U poslednjem periodu kao sve jače energetske udare doživljavam govor ljudi oko sebe... Naravno, govor ispunjen negativizmom.

Energije-govori koji proizilaze iz celog sklopa ega, iz konzervativizma, kao samo-kočenja evolucionih procesa, u sebi i van sebe, iz teške uronjenosti u iluzije...

* * *

98)"Nastupilo je vreme kada u utelovljenje moraju doći predstavnici nove rase. Oni veoma dugo čekaju priliku za svoje inkarniranje. Da bi oni mogli da se inkarniraju, na Zemlji moraju biti stvoreni odgovarajući uslovi. Zemlja mora biti maksimalno očišćena od svega mrtvog i odživelog. Jer ta zlatna mladost sveta, najbolji predstavnici čovečanstva, ne mogu postojati u tim uslovima, koji su se sklopili sada na Zemlji."

* * *

99) "Sada se u utelovljenju nalazi veliki broj najboljih predstavnika čovečanstva, koji su preuzeli na sebe dobrovoljnu žrtvu inkarniranja u ovo složeno vreme. Oni su dobro pretpostavljali, da je velika verovatnoća, da će njihova misija biti nesrećna, da neće moći da je ispune. Obraćamo se onima od vas, koji imaju mogućnosti da čitaju ove poruke."

* * *

100) "Svaki put, kada dobijemo mogućnost da pošaljemo svoje poruke, izlivamo svoju nadu da izvučemo iz okova materije one, koji su se žrtvovali i inkarnirali se u ovo složeno vreme. Mnogima od vas je potreban samo mali energetski impuls, da biste se probudili i zašli na taj nivo vaše svesti, koji će vam dozvoliti da se setite vaše Božanske predodređenosti." smrtovnice

* * * Alaemyrus "Mi mislimo da kontrolisemo nesto, ali zapravo mi smo kontrolisani nasom ceznjom da budemo, uradimo ili imamo nesto.

Ocekivanja dolaze iz ceznje za kontrolom."

101) Po mom uvidu: i jeste i nije tako.

Zavisno od toga ka čemu, kojem polju postojanja je usmerena naša čežnja (uzeo bih šire: potreba, namera, želja): ka grubljim iluzijama, ili ka suptilnijim iluzijama (Božanskim obrascima).

Jedno je namera da nešto budemo, uradimo ili imamo u okviru "biznismenoskog" angažovanja, drugo - u okviru duhovnosti (uzimam krajnosti kao primere).

Uz sve moguće zamke koje se javljaju i u "čežnjama" u ovoj drugoj oblasti - kosmički efekti su sigurno bitno različiti.

Uz to, nezavisno od toga o kojoj se oblasti radi: onaj ko teži nečemu - nešto i postiže, ko se ukopao u "ne-težnji", ko i ne pokušava da negde ide, da nešto postigne - nigde i ne dospe, ništa i ne uradi.

* * *

102) Već navođeni uvid, o tome da naša percepcija kauzalnosti "hramlje", da nismo sposobni da uistinu sagledavamo uzročno-posledične veze, da samo imamo iluziju da sve kauzalnosti odlično shvatamo...

Pretpostavimo, na primer, da zaista deluju principi karmičkog čišćenja ili prerade tečkih energija iz podsvesti, da zaista, živo i jasno, deluje ono što mi sada samo pokušavamo da zamislimo, u šta verujemo, a što nam je, u suštini, samo jedna fikcija.

Na nižem nivou sagledavanja, nižem nivou svesti - mi ćemo, da uzmem već navođeni srpski primer, individualnu i kolektivnu depresivnost sagledavati kao posledice društvenih dešavanja u Srbiji, poslednjih dvadesetak godina. (Uostalom, takva objašnjenja možemo čuti na svakom koraku.)

Na višem nivou svesti , ako i kad budemo na tom nivou, i na višem nivou sagledavanja, i ako je prethodna pretpostavka tačna - mi ćemo moći da u ličnoj i kolektivnoj depresivnosti sagledamo složeni spektar (višedimenzionalnost mišljenja) sasvim drugačijih uzročnika, vezanih za aktiviranje negativnih karmičkih energija i za naš stav, odnos, delovanje prema njihovom izlivanju u svest.

* * *

103) Naši dijalozi su, u stvari, monolozi koji teku paralelno, ukrštaju se, jedan teče, drugi ima prekid, itd.

Tuđe ideje, u dijalogu-monolozima, samo nas podstiču da uronimo u sebe i potražimo šta slično od idejnog "repertoara" imamo u sebi. Ako su ideje koje imamo u sebi skoro identične onima koje nam je sagovornik ispričao - govorimo o slaganju, ako su suviše različite - kreće ubeđivanje, iluzija ubeđivanja, da nije tako kako sagovornik tvrdi.

Tuđe ideje takođe mogu biti dobri povodi da zaronimo u sebe i da potražimo i pažljivije, potpunije sagledamo neke svoje ideje. Što ne bismo učinili da nije bilo tog spoljašnjeg podsticaja. (Na primer, koliko puta se dešavalo, dok sam imao iluziju ubeđivanja, da krenem da tražim argumente da osporim nečiju ideju, a desi se da pritom samom sebi nešto još bolje objasnim.)

Što je tema razgovora složenija i apstraktnija - to se sve ovo jasnije uočava.

* * *

104) Na nekim nižim nivoima razvoja svesti - svakako jeste potrebno i svrhovito vezivanje za ponavljanje imena Boga, kao nekakvog duhovnog metoda.

Na višim nivoima - shvata se ograničenost ovog "metoda".

Nema nužne kauzalne veze između ponavljanja imena Boga i duhovnog rasta. Često baš oni čija su "usta puna Boga" - su primeri koje ne treba slediti. Na primer: pravoslavni sveštenici kod nas (u nekoj kritičnoj masi, ne znači da nema izuzetaka) - više od svih ljudi, po samoj prirodi stvari, izgovaraju ime Boga, a često možemo reći: daleko od toga da oni mogu biti prave duhovne vođe (u temi o episkopskim džipovima samo je otkriven vrh ledenog brega).

Da bi neka reč koju izgovaramo imala dejstvo - bar treba da imamo neku približnu predstavu o njoj, da nam bar koliko-toliko bude jasno njeno značenje. Ko može da malo konkretnije objasni značenje reči "Bog"?

U vezi sa ovim Svedenborg daje odlično objašnjenje iz svojih poseta Višim svetovima. Duhovno razvijena bića, koja on označava kao anđele: nemaju konkretniju predstavu o Bogu i o sferama postojanja koje su iznad njihove. I oni pojam Boga vezuju za konkretnije manifestacije: za Dobro, Mudrost, Pravdu, itd, kao konkretnije atribute ispoljavanja Boga u njihovom svetu.

Mislim da je isti slučaj i kod nas, na Zemlji: ako delujemo za dobrobit drugih, ako smo nesebični, ako težimo dobroti, mudrosti, razvoju, odgovornosti za druge i za život u svom okruženju, ako težimo da se oslobađamo svojih nedostataka i da razvijamo svoje potencijale i pozitivne strane, itd. - mi delujemo Božanski, težimo Bogu, i bez "beskrajnog" izgovaranja imena Boga.

I suprotno...

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0030 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - ""Nastupilo je vreme kada u utelovljenje moraju doći predstavnici nove rase"" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške