Duhovne spoznaje - Poglavlje 18.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds18
Datum kreiranja
 
03-01-2010 14:50:24
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:45:26
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2954
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Smisao karikiranja nekih duhovnih pitanja...
 

113) Spominjali smo, u nekim ranijim periodima, pojam "služenja", kao stav i aktivnost na nekom bar nešto višem nivou duhovnog razvoja.

U biblijsko-poetskom stilu nekih objava to može da deluje patetično. U suštini, taj pojam znači naš stav brige i odgovornosti za sve što nas okružuje.

* * *

114) Kao i sve - i ovaj pojam-stav-aktivnost ima svoje nivoe složenosti.

Jedan nivo bi bila, na primer, briga da detetu nabavimo sve igračke koje zaželi, drugi nivo - briga da mu pomognemo da formira ispravne stavove.

Ono što bi se shvatilo kao nebrižnost u prvom slučaju, da ne jurimo da mu kupimo svaku igračku koju poželi, čime možemo izazvati plač i bes kod deteta, znači brižnost u drugom slučaju: navođenje na to da shvati da se može igrati i bez igračaka ili bez puno kupljenih igračaka.

* * *

115) Da li smo u drugom slučaju, slučaju dalekosežno-dubinskog delovanja, postupali u skladu sa principom širenja Mira, Ljubavi, Svetlosti?

A izazvali smo bes i plač kod deteta. smrtovnice

* * *

116) Ozbiljne poruke, sa usredsređenošću na najdublja sagledavanja - inspirisane su željom da se otkrivaju što dublji (viši) slojevi Mudrosti, željom da se oni stave na uvid drugima, da i njih, eventualno, inspirišu, ili da im budu prijatni za čitanje, kao što prijatan osećaj treba da izaziva čitanje lepih književnih dela.

Šaljivo-parodijske poruke su inspirisane željom da se drugima prenese, ili da se kod njih izazove makar sasvim slab impuls vedrine, oraspoloženosti...

Smisao karikiranja nekih duhovnih pitanja je u tome da se jasnije istaknu nedostaci ili iluzije za kojima se u vezi sa tim pitanjima povodimo. Onda kada se nedostaci prenaglase - dobijamo karikaturu, u njoj nam, uz šalu, postaju sami nedostaci jasniji.

Dakle, u temi "Sva vaša pitanja za Plavog Zraka" - ne radi se o sarkazmu, nego o karikaturi. Da li će neko karikaturu doživeti kao sarkazam - zavisi od njegove percepcije. Jer "zlobne i zajedljive poruge", što je suština sarkazma, ne može biti tamo gde nema zlobne i zajedljive namere.

Kao i u slučaju deteta sa uskraćenim igračkama, što deluje grubo i neduhovno, ima puno slučajeva u kojima se mora delovati bez sladunjave usmerenosti na Mir, Ljubav, Svetlost.

* * *

Plavi Zrak: "113) Spominjali smo, u nekim ranijim periodima, pojam "služenja", kao stav i aktivnost na nekom bar nešto višem nivou duhovnog razvoja.

U biblijsko-poetskom stilu nekih objava to može da deluje patetično. U suštini, taj pojam znači naš stav brige i odgovornosti za sve što nas okružuje."

117) BHS: "Sve, što vam je potrebno, da biste počeli svoje služenje Životu, to je - vaša želja. I više ništa vam nije potrebno.

Vi možete početi služenje upravo tamo, gde se nalazite u datom trenutku. Sve što radite u datom trenutku - može biti upravljeno na služenje Životu. Pogledajte, šta radite.

Vi se nalazite kod kuće i ispunjavate svoje domaće obaveze. To je divno! Vi već služite Životu! Kako to može biti, ako čistite nameštaj ili perete posuđe - i služite Životu?! Stvar je u tome kako vi to radite. Najmanji i najbeznačajniji posao, koji obavljate u vašem životu, moguće je činiti sa velikom Ljubavlju i sa velikom brižnošću."

* * *

118) Dakle, opredeljujući faktori su: motivi sa kojima nešto radimo i stav, emocije, tip energije koje ulažemo u ono što radimo.

I zaista - produkti našeg rada pripadaju propadljivom svetu iluzija, dakle - ili nema trajnost koju mi zamišljamo, ili nema efekte koje zamišljamo. Koliko toga je kroz istoriju ljudskog roda urađeno, napravljeno, pa - propalo!

Mi te produkte svog rada, bilo materijalne, bilo u sferi intelekta - ne nosimo sa sobom nakon smrti. Dakle, ne možemo njih da ponesemo u Više svetove (tj. zavisno od toga gde ko ide), kao KAPITAL koji smo ovde stekli.

Ali svojstva, kvalitete svesti, koje smo svojim delanjem ovde izgrađivali - možemo da ponesemo sa sobom.

Pišem knjigu (ne ove elektronske, sa njima je priča drugačija). Moj motiv može da bude da zaradim novac i da se proslavim. I ja u tom radu uživam u meri u kojoj postižem te efekte. A motiv može da mi bude da nešto lepo, prijatno, vedro prenesem drugima, mogu sa ljubavlju to da činim...

* * *

119) "Nju-ejdž" princip: širiti Ljubav, Mir i Svetlost - nije ni loš, ni zlonameran sam po sebi. Ali je suviše apstraktan, "vazdušast", deluje nam zanesenjački, kao kada neko, uz sve ovozemaljske životne probleme, "lebdi" negde u vazduhu sa svojim sagledavanjima i postupcima. A on svejedno, pre ili kasnije, mora da se suoči sa tim često i teškim ovozemaljskim problemima, ma koliko zavaravao sebe i druge. Namera da širi Svetlost, Mir i Ljubav mu tu neće pomoći.

Prethodno objašnjenje (118) daje nam jasna, konkretna, ovozemaljska usmerenja. Raditi sa ljubavlju i dobrim namerama svaki posao - to može svako, i svako svakako već i ima takve aktivnosti i takve situacije u svom životu. I treba da ima u vidu da mu svi poslovi nisu prvenstveno, duhovno bitni u smislu ishoda, već u smislu tog stava i namera sa kojima radimo. Na primer: sve što u kući uradimo, pre ili kasnije će se zaprljati, poremetiti, slomiti, itd. Ali ako se uvek i uvek tim poslovima vraćamo na opisani način, na primer, sa osećajem da činimo nešto što našoj porodici stvara prijatnu atmosferu, itd, onda već imamo DUHOVNI RAD u širem smislu.

* * *

120) U svetu dualnosti, u kojem živimo, sve je komplikovanije nego što izgleda, pa tako i prethodni princip.

Načelno je opisani stav svakako u redu. Ali... postoje situacije u kojima to niti je primenljivo, niti tome treba da težimo.

Ima toliko poslova koje smo prinuđeni da radimo, a za koje osećamo da nisu duhovno ispravni, dobri, da loše na nas same deluju... Ali - jednostavno smo na to prinuđeni, i tu nam je duhovni smer sam osećaj žrtvovanja, za porodicu, na primer. Ne može se od nekog šalterskog službenika tražiti da sa ljubavlju obavlja posao koji ga psihički ubija. Ali on može, koliko mu to bude polazilo za rukom, da nastoji da uspostavlja dobar odnos prema ljudima sa kojima komunicira, da duhovnost i ljudskost ispoljava u domenima u kojima je to moguće.

Takav posao se, po prirodi stvari, mora otaljavati.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0033 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Smisao karikiranja nekih duhovnih pitanja..." - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške