Duhovne spoznaje - Poglavlje 20.
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
Ds20
Datum kreiranja
 
06-01-2010 02:49:05
Datum poslednje izmene
 
30-09-2021 11:45:12
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
3245
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Veliki obim planetarne "novogodišnje karme"
 

125) Kako to konkretno izgleda kada se prilepimo samo za jednu dimenziju, pa sa stanovišta te dimenzije raspravljamo? Da uzmem aktuelni primer pritajene rasprave sa članicom Manipurom.

Ona se fokusirala na širenje Ljubavi, Svetlosti i Mira, kao vrhunske duhovne vrednosti, aktivnosti... (Nadam se da ne smeta što ne tragam za nekim potpunijim opisom...) Što podrazumeva ozbiljan pristup pitanjima duhovnosti.

To neosporno jeste ispravno, jeste jedna dimenzija duhovnosti, duhovnog rada i duhovnog stava.

Ali je pogrešno ili... refleks ograničenijeg gledišta - fokusiranje samo na ovu dimenziju, a negiranje drugih, PARALELNIH, dimenzija:

- Duhovne poruke se mogu prenositi i na duhovit način.

- Jer duhovitost (nije slučajno izvedena od reči "duh") znači vedrinu, smeh, dobro raspoloženje. (Uostalom, Manipura može da vidi slike indijskih bogova, svi su nasmejani... Za razliku od hrišćanskih svetaca.)

- Duhovno delovanje nije uvek i obavezno vezano za prijatan i ljubazan ili patetično ljubazan način. To zavisi od okolnosti i potreba. smrtovnice

- Verovatno svako može da navede primere iz literature koju je čitao, za to da su neke duhovne pouke prenošene na nešto grublji način. Od Isusa, koji je bičem isterao trgovce iz hrama, pa nadalje...

- Uzmimo da su tonovi, koje je ona u mojim porukama na temi "Sva vaša pitanja..." shvatila kao sarkastične - oblik nešto grubljeg delovanja.

- Ali, oni su povezani sa humorom. Pomalo grublji tonovi, pomešani sa humorom - imaju svoju razblaženost, "olakšavajuću okolnost".

- Sve to je dato u vidu karikiranja, pri čemu se, radi lakšeg uočavanja, ono što je nedostatak ili problem, više naglasi ili prenaglasi.

- Takođe, to se daje u vidu alegorija i konkretnih priča, tako da, opet, kao poruka, povezana sa humorom, lakše može da bude shvaćena i primljena.

- U osnovi svega nije namera da budem zajedljiv, već da duhovnu pouku ili poruku prenesem na drugačiji, duhovno nekonvencionalan način. (To je, dakle, pitanje ispravnosti mojih motiva...)

- U čemu bi trebalo da bude i kreativnosti (nadam se!).

- U nekim duhovnim delima (Babadžija, čini mi se, a i u Učenju BHS) se upravo poručuje, da treba da budemo kreativni u pronalaženju načina da pozitivno i preobražajno delujemo. (Dakle, nije suština samo u tome da zamišljamo kako misaono širimo pozitivne vibracije.)

- U ovom svetu iluzija - i sva duhovna učenja su iluzija prave Istine i Mudrosti. Naše odvajanje, u svesti, od iluzija, odnosi se na sve, pa i na duhovna učenja.

- Duhovni humor, satira i parodija - upravo su u skladu sa tim stavom. (To što ovi vidovi nisu bili do sada uobičajeni - ne znači da ne treba da ih bude ubudće. Nije li ovo naša originalnost u prenošenju duhovnih poruka? U skladu sa preporukom da budemo kretaivni.)

- U tim, od strane Manipure kritikovanim porukama - razvija se logika oneobičavanja, logika labavljenja racionalnog mišljenja, bliska logici snova, što je takođe duhovna dimenzija izdizanja iznad naših racionalnih okova.

- Možda ima još tih aspekata-dimenzija, već je 2:53, ne mogu više da ih tražim.

Ali, mislim da je ovo kao ilustracija jasno pokazuje šta znači fokusirati se na jednu dimenziju-aspekt nekog pitanja, a šta - potruditi se da se ono sveobuhvatnije sagleda.

* * *

126) BHS: "O nekima od nas se govori u mitovima. Za sve mitove potrebni su ključevi za dešifrovanje i shvatanje. Ne treba bukvalno shvatati mitove. I ne stoje uvek iza mitova događaji koji su se dešavali na Zemlji. Najčešće se u njima opisuju događaji koji su se dešavali na visokim planovima postojanja."

* * *

127) "Moramo vas upozoriti, da nije na Zemlji sve blagoprijatno. Čovečanstvo produžuje da razgrađuje barku nepromišljenim delovanjima, mislima i osećanjima. Posebno se mnogo nepromišljenih stvari dešava na kraju godine, kada ljudi, kako to oni smatraju, praznuju novu godinu.

Moramo vam reći, da se za nekoliko dana takvog praznovanja stvara takav obim karme, kao u vreme celog perioda u toku godine. Zato, radije, umesto prepuštanja praznovanju, zamislite se, u kakvom najboljem vidu da to učinite. Mogu li se izmeniti tradicionalne predstave o prazniku, kao o stalnom, neobuzdanom "nalivanju" i ugađanju stomaku?"

* * *

128) Mogu da zamislim kakva bi se "prašina", povodom ovog poslednjeg odlomka iz objave BHS, podigla u nekim ranijim vremenima, kada smo na forumu imali više energije i interesovanja za rasprave i oponiranja...! Stvaranje karme u toku praznovanja...! Stvaranje prazničme karme koja je ravna količini karme koja se stvori u toku cele godine...!

Takve naše nekadašnje rasprave jesu bile deo našeg kolektivnog puta, bile su neophodni deo duhovne škole kroz koju zajednički prolazimo... Sa današnjeg stanovišta (posmatrajući i sebe u svemu tome): vidim da se radilo o suženom sagledavanju, u smislu o kojem sam govorio u prethodnim porukama, kada gubimo iz vida višedimenzionalnu kauzalnost, pa se samo fokusiramo na dimenziju koju mi uočavamo ili koja je nama bliska.

Dakle, u ovom slučaju, oni kojima objašnjenje o "novogodišnjoj karmi" deluje glupo - vide jednu dimenziju pojave. Sami sebe ograničavamo, ako se tvrdoglavo držimo samo nje, kao jedino moguće. Mudro je da dozvolimo mogućnost paralelnog postojanja i ove druge dimenzije, koja nam se objašnjava, a koja je za sada van vidokruga naše svesti.

* * *

129) "Ako mi ne bismo, svojom snagom i energijom, održavali balans na planeti, planeta bi se davno razletela na parčiće. Zato što je karma čovečanstva u ovo vreme sposobna da razruši planetu u toku delića sekunde."

* * *

130) Deluje nam kao paradoks: zašto bi se u ovo vreme, na kraju godine, toliko otežavala karmička situacija na celoj planeti, onda, kada su ljudi baš okrenuti dobrom raspoloženju?

Stvar je u ulaganju ogromne količine energije u jačanje iluzija. Ogromne količine, tj. takoreći celokupno čovečanstvo učestvuje u tome. Koncentrisanost na zadovoljstva i uživanja, na dobro raspoloženje koje se hrani ovim spoljašnjim momentima, pri čemu se sve to neminovno vezuje za piće, hranu, sjaj ambijenta, posebno organizovane skupove...

Količina energije koja se ulaže u grube iluzije, proces i količina energije, koje mi ne možemo da "vidimo" i pratimo. Ko je spreman da otvorenom svešću sve ovo šire sagledava - dozvoliće sebi, kao moguću, i ovakvu dimenziju.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0054 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Veliki obim planetarne "novogodišnje karme" " - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške