Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti - I - Poglavlje 8)
 
Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS010
Datum kreiranja
 
19-01-2009 13:41:44
Datum poslednje izmene
 
19-01-2009 13:44:53
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2971
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Primajmo Božansku Mudrost sa svešću deteta
 

8. poruka-lekcija (VS090305)

Potvrđujmo zasluge prošlih utelovljenja u sadašnjem utelovljenju! Ma koliko bilo uspešno naše služenje u prošlim životima – potvrđujmo ga našim sadašnjim dostignućima!

Budimo sa svešću dece koja sede na obali okeana Božanske Mudrosti i trude se da spoznaju tu Mudrost svojim dečjim ljubopitljivim umom! Ne izlazimo iz tog dečjeg stanja svesti, ne postajmo odraslima u pitanjima Božanske Istine, budimo kao deca, i dostići ćemo one visine u svojoj svesti, koje su bile nedostupne prethodnim pokoljenjima ljudi!

Obratimo se iskreno u svom srcu za pomoć našem Ocu Nebeskom, za pomoć u prijemu Božanske Mudrosti i za pomoć za razvoj naše svesti, i Hijerarhija Svestlosti će iskoristiti svu moć Nebesa koja se može iskoristiti za pružanje pomoći, JER TA POMOĆ NE MOŽE BITI UKAZANA SVE DOK ZA NJU NE ZAMOLIMO!

Pogledajmo ljude oko sebe: onima koji ne mogu da se u svom srcu obrate Bogu za pomoć u svemu ovome – smeta njihova karma, karma koja leži između njih i Boga, i prvo što treba da urade je da požele da prevladaju tu karmu u svom srcu!

Primimo Boga u svom srcu, otvorimo svoja srca Božanskoj Istini, uđimo u nju sa shvatanjem dece koja sede na obali okeana!

8. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Obraćam se našem Ocu Nebeskom, za pomoć u prijemu Božanske Mudrosti, i za pomoć za razvoj moje svesti!

* * *

9. poruka-lekcija (GB100505)

Otvorimo svoju svest za prijem tajni kosmosa, jer su Bića Hijerarhije Svetlosti spremna da nam ih otkriju!

Primajmo delove Istine, koji nam se predaju ne samo u vidu reči njihovih poruka, već i u vidu energije koju nose sami tekstovi poruka!

Neka te energije zaobiđu našu spoljašnju svest, i neka se direktno obrate onom delu nas samih – koji nikada nije zaboravljao svoj Izvor, i neka probude taj deo nas samih!

Neka poruke Bića Hijerarhije Svetlosti probude naša sećanja o nama samima i neka donesu to dubinsko sećanje do naše spoljašnje svesti!

Shvatimo da je Božanska Istina vrlo jednostavna, dostupna čak svesti dečaka, ponekad čak dostupnija svesti dečaka nego našoj svesti!

Shvatimo da takozvano životno iskustvo, koje stičemo u toku našeg prebivanja na Zemlji, PO PRAVILU OTEŽAVA PRIJEM BOŽANSKE ISTINE!

Shvatimo da nam naše životno iskustvo omogućava, doduše, postojanje u uslovima fizičke iluzije, ali – da bismo spoznali Božansku Istinu, ponekad treba da se odreknemo fizičkog iskustva koje smo stekli!

Osećajmo u sebi postojanje dva načela: duhovnog i fizičkog, podsećajmo se stalno da se duhovno načelo javlja glavnim našim delom!

Izgradimo novi dom za sebe, neka se to graditeljstvo ostvaruje u nama samima, kroz promenu naše svesti, izgradimo piramidu Božanske Realnosti u svojoj sopstvenoj svesti!

Počnimo da je gradimo, usvajajući poruke Bića Hijerarhije Svetlosti, dobijajući neophodne informacije u vidu reči i energije, neophodne za preobražavanje naše svesti!

9. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da otvorim svoju svest za prijem tajni kosmosa!

* * *

8. i 9. poruka-lekcija: dodatna tumačenja

(REZIME: mi umišljamo da smo tvorci znanja i mudrosti; imamo nauke, odvojene od Boga, koje gomilaju enormne količine informacija, TOBOŽNJEG NOVOG ZNANJA I OTKRIĆA, pri čemu naučnici ne vide da se samo vrte u krugu i da bez okretanja ka Božanskoj Mudrosti – ne mogu da iskorače iz tog kruga; šta mi iz iskustva znamo, koliko je naše iskustvo pouzdano?!; deca NE UMIŠLJAJU DA SVE ZNAJU, ona su ljubopitljiva i žele da znaju, otuda preporuka da Božansku Mudrost primamo sa svešću deteta.)

1) Kako, zašto da budemo u stanju dečje svesti, kada primamo Božansku Istinu?! Kako deca mogu da shvate Božansku Istinu, bolje od nas, koji smo puni znanja i životnog iskustva?! Nije li to paradoks?!

2) TO PITA I BUNI SE NAŠ EGO, KOJI MISLI DA SVE ZNA I DA SVE MOŽE DA RAZUME!

3) Ali: zamislimo se – šta mi to pouzdano znamo?! Mi imamo nauku koja je isključila Boga iz pojma znanja. Naučna istraživanja ne mešamo sa religijom i Bogom. Jer nauka se bavi dokazima, religija verom. Vera se ne bavi onim što možemo da vidimo i opipamo. A mi koji ne verujemo – ne možemo da verujemo u ono što ne možemo da vidimo i opipamo. U ono što ne možemo svojim umom, za koji umišljamo da je moćan, da dokažemo.

4) TAKO SMO SVE IZOKRENULI NAOPAKO!

5) Mi umišljamo da smo tvorci znanja i mudrosti, a ne vidimo prst pred nosem! Sunčev sistem je tačka u ovoj vaseljeni, a mi nismo stigli ni do Marsa! Mislimo da znamo sve o ljudskom telu, a stalno nam se „dese“ nove i nove enigme! Usredsređujemo se na to da lečimo telo, kao da je ono autonomno, kao da je ono auto kojem samo treba dodavati benzin, da bi funkcionisalo! Mislimo da znamo sve o ljudskoj duši, imamo psihologe, psihijatre, itd, a među njima nećete naći stabilne i jake ličnosti, jer nauka kojom se služe ne zasniva se na Božanskoj Mudrosti, dakle – njihova nauka je bespomoćna, te je i njima najpre potreban neki VIŠI Psiholog i Psihijatar!

6) Imamo nauke, odvojene od Boga, koje gomilaju enormne količine informacija, TOBOŽNJEG NOVOG ZNANJA I OTKRIĆA, pri čemu naučnici ne vide da se samo vrte u krugu i da bez okretanja ka Božanskoj Mudrosti – ne mogu da iskorače iz tog kruga!

7) U psihologiji nižu se teorije, jedna osporava drugu, a psihologija se nije pomakla od početka. Tamo gde se u nju uvukla poneka iskrica Božanske Mudrosti – ima nekih malih zdravih jezgara, ali se i takva jezgra začas zatrpaju milionima besmislenih činjenica i ispraznih umovanja.

8)Šta istorija (istoriografija) zna i može?! Istoričari se postavljaju kao znalci, a ne vide da se iscrpljuju nagađanjima, da se bave smešnim detaljima preko kojih nikako ne mogu doći do suštinskih odgovora. Ukopavaju se u arheološkim nalazištima, bave se parčićima razbijenih predmeta, umišljaju da se bave ozbiljnim poslom, a ne vide da tumaraju po magli...

9) Šta mi iz iskustva znamo, koliko je naše iskustvo pouzdano?!

10) Naše iskustvo se formira u kolektivnoj svesti koja je uronjena u materijalnost. Moje iskustvo se formira uz ljude koji obožavaju novac, koji u raznoraznim zadovoljstvima vide smisao života, koji su puni strahova i negativnosti, koji vole da vladaju i bore se za vlast...! ZAR JA MOGU SA TAKVIM ISKUSTVOM DA PRIMAM BOŽANSKU MUDROST KOJA JE SA SUPROTNIM PRINCIPIMA?! Gde da nađem potvrdu za Božanski princip po kojem treba da služim svemu što postoji, ako u svom iskustvu imam milion slučajeva u kojima mi se kolektivno potvrđivalo da je najviša mudrost „probijati“ se, steći puno para, steći moć...?!

11) Deca nemaju takva iskustva. Deca nemaju takva znanja. Deca NE UMIŠLJAJU DA SVE ZNAJU. Ona su ljubopitljiva i žele da znaju. Zbog toga što nemaju stav onoga ko „ZNA“, nemaju ni ukočenost onoga ko isprazno pametuje, onoga ko će i u vezi sa onim što je očigledno nedostupno njegovom umu – ipak začas da smisli sto teorija.

12) Ako detetu kažete da mi imamo četiri niža tela, da su ta tela preko čakri povezana u auri – otvorenog uma i svesti, poverovaće, biće mu to i lepo, i zanimljivo. ČOVEKU KOJI JE PUN ŽIVOTNOG ISKUSTVA I ZNANJA – TO ĆE DELOVATI KAO SMEŠNA I NEPRIHVATLJIVA BAJKA, JER ON U SVOM ISKUSTVU I ZNANJU NEMA UPORIŠTA ZA USVAJANJE TAKVIH IDEJA.

13) Dakle:

„Budimo sa svešću dece koja sede na obali okeana Božanske Mudrosti i trude se da spoznaju tu Mudrost svojim dečjim ljubopitljivim umom!“ „Shvatimo da je Božanska Istina vrlo jednostavna, dostupna čak svesti dečaka, ponekad čak dostupnija svesti dečaka nego našoj svesti!“

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (3)

1) Planiramo da završimo neki posao. Do određenog vremena. Završimo. Srećni smo, zadovoljni. Ne završimo ga kvalitetno, po planu. Ne završimo ga u planiranom roku. U toku rada – problemi i nerviranja. Nezadovoljstvo, stresovi, bes, uvek se tu nađe neko koga vidimo kao krivca...

2) Naša osećanja, naše stanje svesti je ovde kao more koje SPOLJAŠNJI vetrovi po svojoj „volji“ ili ostavljaju mirnim, ili uzburkavaju.

3) Treba li da tako bude i kod onoga ko teži duhovnosti?

4) Primećuje li se ovde šta znači preporuka iz Učenja – da treba da težimo tome da se oslobodimo svih vezanosti (u svesti) za materijalni svet?

5) Šta bi to oslobađanje ovde značilo?

6) Značilo bi da postavimo ispravne težnje, da se angažujemo koliko možemo, ALI DA NE MERIMO VREDNOST SVOG ANGAŽOVANJA PO EFEKTIMA.

7) I DA SE OPUŠTENO I SA VEROM PREPUŠTAMO OKOLNOSTIMA.

8) Deluje ovo kao jedno iz mnoštva teorijskih duhovnih mudrovanja. A, ustvari, radi se o nečemu duboko praktičnom.

9) Postavim kao cilj da nabavim drva za ogrev. To je deo moje brige o porodici, jedan vid mog služenja, ispunjavanje karmičkih obaveza, itd. Možda će mi to poći za rukom za dan-dva. Možda tek za mesec dana. Možda tek treba da se puno namučim da za to zaradim novac. Možda u jednom periodu, dok mi sve to ne uspe, moramo i da se smrzavamo... Da li u svim situacijama u kojima ne ide sve po planu – treba da se nerviramo, svađamo, okrivljujemo jedni druge...? Ili ćemo sa razumevanjem da jedni druge podržavamo, da se ohrabrujemo, da živimo sa rešenošću da istrpimo sve što nam se kao test postavi... Jer, nerviranjem i međusobnim okrivljavanjem ne prevazilazimo sve te, takve probleme.

10) Pogledajmo kako je naša civilizacija sve te momente izvitoperila! Posebno tzv. poslovna filozofija koja je u temeljima zapadnjačkog tzv. razvijenog društva. Za svaki posao moraju se precizno definisati rokovi, efekti, onima koji rade određuje se norma, stres je tu normalni pratilac, jer se često mora „spadati s nogu“ da bi se ispunila norma, da bi se zadržao posao, da bi se ishranila porodica. itd, itd.

11) Naravno, ne možemo mi ni sebe tako lako da izmenimo, ni svet u kojem živimo. ZA POČETAK JE DOVOLJNO DA IZGRADIMO ISPRAVNO SAGLEDAVANJE SVEGA. Da definišemo u čemu bismo hteli, i u kojem smeru da se izmenimo. I da se stalno vraćamo, da se bar podsećamo – šta je to što želimo da kod sebe izmenimo. Naravno, molitva Bogu i Bićima Svetlosti, da nam u tome pomognu, mnogo bi značila. Na osnovu te rešenosti nešto će spontano u nama morati da se pokrene. Ako se ja uporno i uporno nerviram kada mi ciljevi koje u poslovima postavim ne idu od ruke – TU NIŠTA KOD SEBE NE MOGU DA IZMENIM, jer i ne vidim da nešto uopšte tu treba da se menja. Ako samo shvatim koliko je pogrešno da se vezujem za efekte svog rada, i ako shvatim kako treba prema svemu ispravnije da se postavim – VEĆ TO, SAMO PO SEBI, MNOGO ZNAČI. Ja time svoju svest otvaram za promene

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0035 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Primajmo Božansku Mudrost sa svešću deteta" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške