Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS012
Datum kreiranja
 
19-01-2009 15:33:03
Datum poslednje izmene
 
19-01-2009 15:38:05
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2884
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Karmička situacija na kraju godine
 

Pošto je na kraju (svake) godine karmička situacija dosta specifična, evo, mimo redosleda, poruke-lekcije u kojoj se upravo o tome govori...

11. poruka-lekcija (VK191205)

Obratimo pažnju na svoja osećanja i stanje svesti na kraju godine, jer su moguće bolesti, depresije, glad, razne stihijske nesreće i prirodne kataklizme! Zato usmerimo pažnju na povišenu disciplinu svoje svesti, na kraju godine!

Imajmo na umu sve ovo, ne zato da bismo se plašili, već da bismo spremno dočekali karmičku situaciju koja se na kraju godine na Zemlji može usložnjavati, jer kako se drugačije može preraditi negativna energija koja u planiranom godišnjem ciklusu nije prerađena?!

Preuzmimo u svojoj svesti na sebe odgovornost za situaciju na Zemlji, izrazimo spremnost da joj svojom energijom pomognemo (energijom molitvene prakse, energijom dobrih dela...)!

Pristupajmo osvešćenije i odgovornije svojoj duhovnoj praksi upravo na kraju godine, jer što je viši naš nivo svesti, to je i naša karmička odgovornost za pružanje energetske pomoći Zemlji veća!

Ne brinimo o tome da li drugi ispunjavaju svoj dug, brinimo o svojoj odgovornosti, brinimo o tome da ublažimo svoju karmu, karmu svoje porodice, karmu svoje zemlje i karmu planete! Trudimo se da to odgovorno radimo, iako i ne poznajemo sve detalje u vezi sa tim kako deluje ovaj univerzalni Zakon, Zakon karme i Zakon vraćanja karme! Ne nastojmo po svaku cenu da uočimo smisao raznih nesreća i bolesti, ne pitajmo: „Zašto, Gospode?!“, VEĆ SA SMIRENOŠĆU I JAKOM VEROM PRIMAJMO SVE ŠTO NAM BOG ŠALJE, nije naša svest još toliko razvijena, da možemo da shvatimo sve ovo!

Iskoristimo sve načine ublažavanje karme, ili sve načine za preradu negativne karmičke energije: - ne stvarajmo lošim delima i pogrešnim izborima novu karmu, - odrađujmo karmu svojim dobrim izborima, - odrađujmo karmu smirivanjem pred situacijama u koje zapadamo, - olakšavajmo karmičko breme molitvama i pokajanjem.

Radimo sve ovo usiljeno do kraja godine!

11. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da sa smirenošću i jakom verom primim sve što mi Bog šalje!

* * *

11. poruka-lekcija – dodatno tumačenje

(REZIME: naša četiri niža tela sadrže energetske zapise o svim nepravilnim, neblagodatnim, nebožanskim postupcima koje smo bilo kada učinili u ovom ili u prethodnim životima; “odmrzavanje” “zamrznute” energije naših loših postupaka; pritom je suština u tome da SMIRENO I SA VEROM ISTRPIMO SVE LOŠE ŠTO NAS, IZNUTRA ILI SPOLJA, SNAĐE U ŽIVOTU; to vraćanje karme se dešava stalno i postepeno u toku godine, na kraju godišnjeg ciklusa suočavamo se sa nešto drugačijom situacijom; činjenje pravilnih izbora, kao način prerade karme.)

1) Neka od objašnjenja iz Učenja, vezana za karmu, imamo u raznim ezoterijskim učenjima, kao i u nekim religijama (npr. u budizmu).

2) Mi imamo četiri niža tela: fizičko, astralno, mentalno i eterično, ona su povezana sistemom čakri u našoj auri.

3) I imamo tri viša tela: Više Ja ili Ja Hrista, JA JESAM TO ŠTO JA JESAM i JA JESAM Prisustvo.

4) Naša viša tela su sa visokim vibracijama, stoga ona za sada ne mogu da borave sa nama, u našem fizičkom svetu sa gustim, teškim vibracijama, ona se nalaze u Višim sferama, u kojima su i Bića Hijerarhije Svetlosti.

5) Sve ovo za sada za nas jesu apstrakcije, nešto što ne možemo da vidimo i opipamo, i što nije dostupno našoj svesti (nije dostupno u smislu unutrašnjeg viđenja).

6) Milion „stvari“ su na sličan način za nas apstrakcije, koje nam nisu dostupne, pa ipak ne znači da ne postoje. Naravno, naš ego to ne priznaje, mi sanjamo kolektivni san o tome da takoreći sve znamo ili da sve, nezavisno od Božanske Mudrosti, možemo da saznamo, ako mi (naš ego) utvrdimo da nešto ne postoji – ono ne može ni da postoji!

7) NAŠA ČETIRI NIŽA TELA SADRŽE ENERGETSKE ZAPISE O SVIM NEPRAVILNIM, NEBLAGODTANIM, NEBOŽANSKIM POSTUPCIMA KOJE SMO BILO KADA UČINILI U OVOM ILI U PRETHODNIM ŽIVOTIMA.

8) KAKO NAM SE TO KARMA VRAĆA. U auri, u nižim telima i čakrama, „zamrznuta“ je energija naših loših postupaka. Vraćanje karme započinje aktiviranjem ili „odmrzavanjem“ te energije. Stavljamo se u situaciju da se suočavamo sa tim energijima. Kao što je u 11. poruci-lekciji rečeno: mi ne možemo poznavati kako taj mehanizam funkcioniše, a to je i nebitno, dakle, mi ne možemo znati koja, kakva muka je vezana za koji, kakav naš loš postupak iz prošlosti. Jednostavno, mi moramo loše da se osećamo, jer nam se vraća energija loših osećanja koja smo nekada, negde, kod drugih izazvali. ONDA KAD „NA SVOJOJ KOŽI“ ISTRPIMO ONO LOŠE ŠTO SMO DRUGIMA UČINILI – MI SE OSLOBAĐAMO DELA SVOG KARMIČKOG TERETA.

9) Dakle, prosto je logično da je prerada negativne karmičke energije vezana za naša loša stanja i osećanja, za loše životne situacije.

10) Pritom je suština u tome da SMIRENO I SA VEROM ISTRPIMO SVE LOŠE ŠTO NAS, IZNUTRA ILI SPOLJA, SNAĐE U ŽIVOTU.

11) Karma nam se vraća u saglasnosti sa Zakonom o kosmičkim ciklusima, po ciklusima se aktivira u našoj auri i „staje pred nas“ u vidu neke situacije, osećanja ili nebožanskog stanja svesti.

12) To vraćanje karme se dešava stalno i postepeno u toku godine. Ukoliko se neko nije opredelio za Put Posvećenja, KOJI ZNAČI UBRZAN DUHOVNI RAST I, SAOBRAZNO TOME, I UBRZANO, TEŠKO I INTENZIVIRANO VRAĆANJE KARME.

13) Ukoliko se radi o „normalnom“ vraćanju karme,NA KRAJU GODIŠNJEG CIKLUSA SUOČAVAMO SE SA NEŠTO DRUGAČIJOM SITUACIJOM...

14) Dešava se da karma, koja nam se vraćala u toku godine, u saglasnoti sa Kosmičkim Zakonom, nije bila odrađena, prerađena u meri u kojoj je to bilo potrebno sa stanovišta Zakona.

15) Zamislimo da i drugi ljudi na Zenlji nisu mogli da prerade planiranu količinu karmičkih zapisa u toku godine (da ih prerade pravilnim izborima, molitvama ili činjenjem dobrih dela).

16) U tom slučaju dešava se sakupljanje viška karme, koji se nadvija nad čovečanstvom, koji kao mnoštvo tamnih energetskih oblaka plovi oko Zemlje i nadvija se nad čovečanstvom, te se obrušava kroz bolesti, depresiju, gladi, stihijske nesreće, kataklizme. Kao i pri nastanku munja, i kataklizme su proizvodi „sudara“ „oblaka“ pozitivne i negativne karmičke (davno ili aktuelno stvorene) energije.

17) Zato se i može dešavati da na kraju godine osećamo pojačanu težinu u sebi, to je taj dodatni (u odnosu na onaj koji se oseća u toku godine) karmički teret u vidu neprerađene negativne karmičke energije.

18) Još nešto u vezi sa ČINJENJEM PRAVILNIH IZBORA, kao načinom prerade karme...

19) U svakoj situaciji mi se suočavamo sa nekim izborima, dobrim ili lošim... Dobar izbor je izbor u skladu sa Božanskim Zakonima ili Božanskom Mudrošću, izbor božanskog dela nas samih, loš izbor je sve suprotno, izbor našeg ega, a u korist jačanja iluzija.

20) Na primer... Ako nas neko verbalno napada i vređa, mi možemo: a) da smireno to istrpimo, imajući na umu da nam se to ne dešava slučajno, da nas je karmički zapis u našoj auri doveo u tu situaciju, magnetski nas privukao toj situaciji, da nam je to jedan test i prilika da se karmički rasteretimo; b) ili možemo da mu uzvratimo istim napadom i vređanjem.

21) Ili... 2-3 sata slobodnog vremena mi možemo da iskoristimo: a) tako što ćemo biti u prirodi, gledati prijatne slike, salušati prijatnu muziku, čitati dobre duhovne ili književne tekstove, čitati molitve. itd; b) ili tako što ćemo gledati neke televizijske emisije, učestvovati u ispraznim ćaskanjima i ogovaranjima, itd.

22) OBRATIMO PAŽNJU NA TO: MI SE U SVAKOJ SITUACIJI SUOČAVAMO SA NEKIM IZBOROM. Mi još nismo razvili sluh za to da uočavamo da li su izbori dobri ili loši, jer nam se čini da sve to i nije toliko važno. A KAO I MNOGO TOGA - LOŠE NAM SE ČINI.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0062 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Karmička situacija na kraju godine" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške