Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS013
Datum kreiranja
 
20-01-2009 16:26:39
Datum poslednje izmene
 
20-01-2009 16:33:02
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2698
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Pijmo nektar Božanske Mudrosti!
 

12. poruka-lekcija (VS140305)

Budimo sazvučni visokim vibracijama, da bismo u tekstovima Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti osetili i primili i ENERGIJU koju poruke Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti sadrže!

Neka naša spoljašnja svest i ne shvata da u trenutku čitanja poruka iz Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti - sva naša tela dobijaju Božanski Energetski nektar!

Pijmo taj nektar Božanske Energije, sećajući se Očevog Doma! Osluškujmo poznate vibracije Viših svetova, prisećajmo se tih vibracija!

Težimo stanju svesti u kojem nema nikakvog vida borbe, u kome postoje samo ljubav, harmonija, blaženstvo, radost...!

Da bi se to ostvarilo – neka svako odrađuje svoj karmički teret, neka se svako susreće sa onim situacijama u životu koje ga podstiču na novi nivo razvoja svesti, na novu stepenicu koja vodi ka postizanju Božanske Istine!

Približavajmo se na ovaj način Učenju Bića Hijerarhije Svetlosti, pijmo nektar Božanske Mudrosti i nektar Božanske Energije, koji su ugrađeni u Učenje!

12. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Želim da preko Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti primam i nektar Božanske Mudrosti i Božanske energije!

* * *

12. poruka-lekcija – dodatno tumačenje

(REZIME: svako duhovno učenje je na određenom nivou vibracija, mi ga možemo prihvatiti ukoliko je naša svest sa srodnim vibracijama /na sličnom nivou/; što je veća razlika – veća je i udaljenost; onaj čija je svest na višem nivou – nema u sebi impulse za nametanje svog učenja drugima, jer nema u sebi ni impulse za bilo kakvu borbu, pa ni za borbu za širenje svog učenja, ili za njegovu odbranu; naš stav i angažovanje u svemu ovome refleks su nivoa razvijenosti naše svesti.)

1) Svi mi se nalazimo na različitim nivoima ili smo sa različitim kapacitetima svesti (naravno, može se raditi i o neprimetnim nijansama), saobrazno tome možemo primati duhovne poruke i duhovna učenja koji su saobrazni našem nivou ili kapacitetima svesti. To je samo po sebi i ovozemaljski shvatljiva činjenica, nebitno je kako mi sebe u tome procenjujemo, a obično smo skloni tome da se precenjujemo, sve dok uistinu ne dostignemo određeni nivo, kada nam se takvo „samolociranje“ gubi „iz vidnog polja“.

2) AKO NAS NEKO UČENJE IRITIRA – NIKAKO TO NE MOŽE BITI ZBOG SAMOG UČENJA, VEĆ SAMO ZBOG NAŠE SVESTI KOJA NIJE INTERFERENTNA SA TIM UČENJEM.

3) To što mi osećamo potrebu da se borimo protiv nekog učenja, da druge branimo od nekog učenja – VELIKI JE ZNAK.

4) Jer, čak i ako se, po našoj proceni, radi o štetnom duhovnom učenju, naše je da dobronamerno objasnimo drugima zašto nam se čini da je to učenje štetno, a onda da prepustimo svesti i slobodnoj volji drugih da procene naše razloge i da preispitaju, ako žele, duhovno učenje kojem su se priklonili.

5) Što više na duhovnom Putu odmičemo, što nam se svest na više nivoe izdiže – TO U NAŠOJ SVESTI SVE VIŠE BLEDE I GUBE SE SVI VIDOVI BORBE, tj. i same pomisli na borbu protiv nekoga, nestaju svi vidovi netolerantnosti, ogorčenja, besa, mržnje, itd. Mi tada stavljamo drugima na uvid svoje razloge i duhovno učenje koje je naš duhovni orijentir, zbog toga što mislimo da time možemo drugima pomoći, ALI SAHNE PRITOM U NAMA SVAKI VID ŽELJE ZA BORBOM PROTIV DRUGIH DUHOVNIH UČENJA, želje za borbom protiv onih koji propovedaju drugo duhovno učenje.

6) Bitka između sila svetlosti i sila tame imala je i ima razne svoje vidove koji su uslovljeni nivoom svesti ljudi. I TU SE ONIMA KOJI SE NALAZE NA DRUGOM, DRUGAČIJEM NIVOU SVESTI, ne može dokazivati da greše.

7) Da li je neko mogao da dokaže srednjevekovnom vitezu koji je išao da brani Isusov grob – da nepravilno shvata pojam borbe protiv sila tame (iluzija)? Takva borba je NJEGOV NIVO SHVATANJA BOŽANSKE REALNOSTI. I on je spreman u mnogo čemu da se žrtvuje u životu, čak sam život da žrtvuje, za pobedu sila u čiju zaštitu je stupio.

8) Problem je što nivo svesti određuje REALNO u korist kojih sila ljudi deluju.

9) U prethodnom slučaju – vitez želi da brani ili da se bori ZA Sile Svetlosti, onako kako tu borbu ON shvata. U VIŠEM SMISLU REALNO – on tom brobom samo doprinosi umnožavanju iluzija, dakle, u toj borbi on je REALNO na strani sila iluzija (sila tame).

10) Kada bi on imao svest Isusa ili Bude – on bi shvatao da SVAKO ISPOLJAVANJE BORBE NA FIZIČKOM PLANU, KAO I SVAKO ISPOLJAVANJE BORBE NA FINIJIM PLANOVIMA MISLI I OSEĆANJA – DOPRINOSI UMNOŽAVANJU ILUZIJA, to znači i da donosi karmičko opterećenje.

11) Naše delovanje na strani Sila Svetlosti saglasno je energetskim karmičkim naslagama koje smo stvorili u prošlosti.

12) Vitez koji se borio za zaštitu Isusovog groba, i pritom, svakako, ubijao, stvarao je karmičke naslage u svojoj auri. U sledećim životima te naslage su se u njemu aktivirale, pretpostavimo da ih se on postupno oslobađao. Tako da se u našim danima njegov IMPULS borbe za Sile Svetlosti ispoljava na sve finije načine, na primer, u vidu verbalne borbe protiv drugih duhovnih učenja.

13) I TOM BORBOM on stvara karmičko opterećenje, i energije svih takvih karmičkih opterećenja aktiviraće se iznova i iznova u njegovoj auri, sve dok ih se ne oslobodi, i dok se, time, ne izdigne na nivo svesti na kojem će mu biti jasno da je svaki vid borbe, fizički ili zamišljeni, u mislima – nebožansko svojstvo, sve dok svaki vid borbe ne nestane iz njegove svesti, i u njoj ostanu samo božanska svojstva: ljubav, harmonija, blaženstvo, radost...

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (5)

(REZIME: naš ego iskomplikuje svaku, i najjednostavniju ideju Božanske Mudrosti, da bi nas blokirao u usvajanju i u primeni, jer sve to znači približavanje njegove smrti.)

1) Prethodno je rečeno da su težnje ega da sve što se odnosi na Božansku Mudrost – iskomplikuje i zamršenim nam prikaže, kako bi nas zbunjene držao u zbrci i blokirao naše akcije, jer direktni prijem Božanske Mudrosti, između ostalog i preko Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti, velika je opasnost za ego, tu se otkriva put za njegovu smrt.

2) Primer takvih komplikovanja... Uzmimo da se prvi put susrećemo sa nekom idejom iz Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti. Naš ego može da reaguje na razne načine relativizovanja i komplikovanja nečega što u suštini može biti vrlo jednostavno. (Naravno, ovo će se desiti ako mi svojim duhovnim čulom ili unutrašnjim sluhom nismo prepoznali snagu i vrednost ideje...) Na primer: a) to su bajke u koje savremeni čovek ne može da veruje; b) ništa od toga savremena nauka ne može da dokaže; v) ko garantuje da nas ta ideja ne navodi na neku duhovnu stramputicu, možda ka nekoj sekti; g) ta ideja se ne uklapa u učenje naše zvanične crkve; d) možda to i nije loša ideja, ali – to je samo zanimljiva ideja, ko bi to još isprobavao u praksi; đ) a ako je i isprobamo u praksi – pitanje je da li ćemo zaista i postići neke efekte; e) i kako da mi proverimo da li smo zaista postigli neke efekte... Itd, itd, itd...

3) Međutim, postoji još jedna težnja ka usložnjavanju svake ideje Božanske Mudrosti. Ta težnja prizilazi iz svojstava samog našeg sveta iluzija: ovaj svet iluzija sam od sebe spontano iskomplikuje svaku Božansku Ideju, opet, kao i kod ega – jer prodor čistih ideja iz Učenja opasnost je za svet iluzija.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0096 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Pijmo nektar Božanske Mudrosti!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške