Autor teksta
 
plavizrak
Šifra teksta
 
UBHS014
Datum kreiranja
 
20-01-2009 16:29:15
Datum poslednje izmene
 
20-01-2009 16:33:50
Status teksta
 
JAVNI TEKST
Pregledano puta
 
2597
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
Držimo se jednog dobrog duhovnog učenja!
 

13. poruka-lekcija (SK150505)

Postavimo sebi za cilj da dostignemo Vrh Božanske Svesti, zamislimo je kao vrh velike planine, sa belosnežnom kapom! Spremimo se za put i krećimo se ka tom belosnežnom Vrhu, računajmo na to da moramo zalaziti u šume, spoticati se po pukotinama, pentrati se po stenama i strmim padinama! I kada nam se izgubi iz vida belosnežni Vrh, imajmo ga u svojoj svesti kao cilj, težimo mu uporno i istrajno!

Prihvatimo "ruku" Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti, ili “ruku” bilo kojeg drugog dobrog duhovnog učenja, koje nam daje pravo usmerenje ka Vrhu Božanske Svesti! Računajmo na to da će nam "ruka" ovog Učenja pomoći da prevladamo sebe, da prevladamo svoje nesavršenstvo, ali računajmo da će, pritom, upravo zbog toga, isplivavati u našu svest sve naše davne bolesti, sve traume, koje smo stekli ne samo u ovom utelovljenju, nego i u prošlim utelovljenjima! PRODUŽIMO DA SE KREĆEMO NAPRED, PREVLADAJMO BOL OD OVIH TRAUMA, RANA, BOLESTI!

Računajmo na to da moramo napred da se krećemo sami, svako svojim individualnim putem, a držimo se ispravnog usmerenja Učenja Bića Hijerarhije Svetlosti, ili bilo kojeg drugog dobrog duhovnog učenja, usmerenja ka najvećoj visini postignuća Božanske Realnosti!

Evo nam Puta, krećimo se, budimo odvažni, ne zaustavljajmo se u svom razvoju! Napred!

* * *

13. poruka-lekcija: ODLUKE-REŠENOSTI

1) Ja želim da postignem Vrh Božanske Svesti, najveću Visinu postignuća Božanske Realnosti, koja je za mene moguća na datoj etapi mog razvoja!

2) U kretanju ka Vrhu Božanske Svesti ja prihvatam sve bolove, traume, rane, bolesti... koje sam nebožanskim delovanjem "zaradio" u sadašnjem i u prethodnim utelovljenjima, a koje po Božjoj Volji moram na tom Putu da prevladam!

3) U kretanju ka Vrhu Božanske Svesti ja se prepuštam Božjoj Volji, i prihvatam pomoć i usmerenje svog Ja Hrista, i pomoć i usmerenje Bića Hijerarhije Svetlosti, i pomoć i usmerenje njihovog Učenja!

* * * 13. poruka-lekcija: dopunsko tumačenje

(REZIME: „Vrh Božanske Svesti“ označava vrhunac koji u razvoju svesti možemo postići; u Učenju Božanska Mudrost je maksimalno pojednostavljena, i u njemu se težiste pomera od tumačenja – ka davanju pravaca za naš duhovni rast.)

1) Možda nas u ovoj poruci-lekciji malo zbunjuje, u njoj ključni – pojam „Vrh Božanske Svesti“. Posebno zato što mi, sve dok je naš ego jak, Boga doživljavamo kao Biće koje je van nas.

2) U skladu sa takvom predstavom – ega – Božanska Svest bi bila Svest Bića koje je van nas, i mi bismo u tom smislu težili nezamislivo moćnoj Svesti van nas samih.

3) Ovde se, ustvari, radi o nečem jednostavnijem... U Učenju se često govori o božanskim i nebožanskim svojstvima u nama samima, ili- nas samih. Na primer: ljubav može biti nebožansko svojstvo kada proizilazi iz ega, ali može biti i božansko svojstvo, kada je usmereno ka svemu što je Bog stvorio.

4) Tako je i sa svešću...

5) Imamo tzv. spoljašnju svest, koja nas vezuje za materiju i svet iluzija, koja je kao nekakav teren na kojem se sukobljavaju naša božanska i nebožanska svojstva: spoljašnjom svešću mi registrujemo svet oko sebe, u njoj se jasno formiraju misli, ideje, odluke... Nekad su te misli, ideje, odluke refleks naše unutrašnje svesti, naših unutrašnjih kontakata sa Višim Ja, sa Bićima Hijerarhije Svetlosti, nekad su refleks ega.

6) Božanska Svest bi bila NAŠA-BOŽJA SVEST, koja je u potpunosti ispunjena samo božanskim svojstvima, sva od božanskih svojstava. Dakle, ne Svest Boga kao Moćnog Bića koju bi možda neko zamišljao da je negde daleko, van nas, pa mi treba da težimo da dođemo do nje.

7) OPREDELJENOST ZA DOSTIZANJE VRHA BOŽANSKE SVESTI ZNAČI NAŠU TEŽNJU VRHUNCU RAZVIJENOSTI NAŠE SVESTI, vrhuncu koji mi možemo postići. A taj Vrh Božanske Svesti znači ulazak u Svest koja je sva od božanskih svojstava, dakle bez prisenka ega, kao što je sada slučaj kod mnogih koji imaju i razvijeniju svest.

8) U Učenju je takođe objašnjeno da je u njemu izložena ona Božanska Mudrost koju čovečanstvo na datoj etapi razvoja može da primi, takođe, po terminima kojima se Bića Hijerarhije Svetlosti koriste – vidi se da se Učenje ne vezuje ni za jedan religiozni ili bilo kakav drugi sistem. Odnosno – sve religije su proizašle iz ovog Učenja, i sve religije u budućnosti treba da se stope u ovom Učenju.

9) Ustrojstvo vaseljene je zaista veoma složeno, našoj sadašnjoj svesti takva složenost je nepristupačna. Bića Hijerarhije Svetlosti su se opredelila za to da nam u ovom Učenju daju Istinu maksimalno pojednostavljenu, kao što se na jednom mestu kaže – tako da ona bude shvatljiva čak detetu. I ako nam je nešto u ovom Učenju komplikovano – to je zato što ne možemo da sa svešću deteta pristupamo njemu, tj. ne možemo da zaobiđemo svoj intelekt i ego koji misli da sve već zna, i da sve već bolje zna.

10) JOŠ JEDNA VAŽNA KARAKTERISTIKA: U OVOM UČENJU TEŽIŠTE SE POMERA, od složenih tumačenja, čija se svrha i iscrpljuje u tumačenju, KA ŠTO JEDNOSTAVNIJEM OTKRIVANJU ISPRAVNOG PRAVCA, pomoću kojeg MI SAMI TREBA DA NAĐEMO one duhovne instrumente, duhovnu metodiku i duhovnu praksu, koji nama samima najviše odgovaraju.

11) Važno je da imamo dobar kompas, sa ovim Učenjem, ili sa bilo kojim drugim kvalitetnim duhovnim učenjem, tako da u odabranom smeru ne lutamo.

* * *

Život oko nas – osvetljen Učenjem (6)

(REZIME: takmičarski duh savremene civilizacije moraće da se zameni duhom saradnje i pomaganja.)

1) Civilizacija u kojoj živimo ima kao jedan od bitnih principa – TAKMIČARSKI DUH. To je najprimetnije u sportu, ali i uopšte u životu – biti u bilo čemu bolji od drugih, nadmašiti druge, biti najbolji!

2) Posebno je taj princip bitan u zapadnjačkom društvu koje je usmereno ka obožavanju „zlatnog teleta“ (profita). Tu se takmičarski duh čak ispoljava u možda najgrubljem vidu: u surovoj konkurenciji. Takoreći kao u nekoj borbi za opstanak, mada se najčešće ne radi o opstanku, već o tome da se svi trude da budu u vrhu (najbolji u nauci kojom se bave, najbolji u „biznisu“ kojim se bave, najbolji u sportu, najbolji u politici...).

3) Taj princip je, uzročno-posledično, postao i deo pedagoške logike, takmičarski duh se razvija i u školama, tzv. zdravi takmičarski duh (što je besmislica, svaki takmičarski duh je nezdrav): učenici se takmiče da ostvare što bolji uspeh, postoje i takmičenja u pravom smislu, itd.

4) Takav duh psihološki izvitoperuje učenike: i nesvesno oni teže tome da se bore jedni protiv drugih, što je sadržano u samoj nameri da se bude bolji od drugih. Uspešnost u tome „biti bolji od drugih“ – „goji“ ego učenika. Neuspešnost u tome može da izaziva komplekse ili frustracije.

5) TAKMIČARSKI DUH JE DEO LOGIKE SVETA KOJI JE OSUĐEN DA PROPADNE...! Deo logike sveta iluzija. DUH SARADNJE I POMAGANJA (SLUŽENJA) DRUGIMA JE LOGIKA SVETA BUDUĆNOSTI.

6) U školi, sa takvom logikom mi bismo upućivali učenike na to da jedni drugima pomažu, na to da svako dostigne SOPSTVENI MAKSIMUM u oblastima koje ga zanimaju.

STATUS STRANICE: Stranica ovog teksta je formirana za 0.0068 sek.  
 
 
Podesite izgled stranice! Možete promeniti veličinu i boju slova, kao i boju podloge:
 
 
 
POŠALJITE TEKST - "Držimo se jednog dobrog duhovnog učenja!" - SVOM PRIJATELJU!
 
AKO VAM JE STALO DA I VAŠI PRIJATELJI DUHOVNO NAPREDUJU, OBAVESTITE IH O SAJTU www.OBJAVE.com!
 
Recycle Data
(Ovaj tekst)
Recycle Data
(Ostali tekstovi)
 
 
 Svi moji markeri
 Sve moje beleške